Asteroidforskning måste få mycket hög prioritet

En Asteroid utplånade dinosaurierna. Forskning som leder till teknologi som kan uppäcka och avstyra kollisioner mellan asteroider och vår planet måste därför ha mycket hög prioritet. Att vårt högteknologiska samhälle måste överleva och utvecklas vidare för att kunna avstyra asteroider i framtiden är fullkomligt uppenbart. Därför måste ovetenskapliga tillväxt-partier nedväxa och Vetenskapliga partiet tillväxa så att vår civilisation på sikt kan komma i balans med resurstillgångar och natur. Denna fråga är starkt förbunden med vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Annonser

Slöja ska förbjudas för att ge ett ökat D-vitaminupptag och för att minska extremism

Rent medicinskt skapar slöjan D-vitaminbrist i många kulturer, vilket är skadligt. Rätt mängd D-vitamin kan förhindra osteoporos, även andra åkommor såsom hjärtsjukdomar, typ 1 diabetes, multipel skleros och rheumatoid arthrit. Det finns även en stor risk att utveckla dödlig cancer, inkluderat bröst cancer. Spädbarn som föds med brist på D-vitamin lider i större utsträckning av epelepsi.

I länder som Sverige blir nivån av D-vitamin kritiskt låg med risk för både mor och eventuell avkomma. Bl.a. ökar risken för att få autistiska barn.

Argument för förbudet är dessutom krav på tydlig identifiering, bekämpning av religiös extremism och skydd för kvinnor och flickor som tvingas att bära slöja mot sin vilja.

Om Vetenskapliga partiet får makten kommer en liknande lag som nedan sannolikt införas:

Ertappas man i slöja kan man dömas till ringa böter och tvingas gå en medborgarkurs som förklarar alla medborgares lika rättigheter.

Män som tvingar sin fru eller sina döttrar att bära slöja kan dömas till grova böter och mellan en månad till ett års fängelse med påföljande utvisning.

Extremism ska lagstiftas och mentalvårdas bort ur samhället

Extremism skall lagstiftas och mentalvårdas bort ur samhället demokratiskt via brottsbalken. Här har vi några exempel på vad som kan tänkas införas om Vetenskapliga partiet får makten.

Den person som gör sig skyldig till eller medverkar till ovetenskapligt skärande i barn som saknar medicinsk grund eller som planerar att skära i sina barn av religiösa eller kulturella grunder ska dömas till mental vård på obestämd tid och med en minsta vårdtid på ett år, samt dömas till permanent utvisning ur landet om så är möjligt. Om personen är utländsk medborgare och friskförklaras och inte bedöms skära i fler barn efter utvisningen kan vård göras om till utvisning.

Den person som gör sig skyldig till att propagera för våld eller uppvigling på religiösa grunder ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år samt permanent utvisning ur landet om så är möjligt, så vida det inte finns rimliga skäl för våldet såsom propageras ex. självförsvar.

Den person som gör sig skyldig till hot eller mutor mot annan person i syfte att avbryta relation med annan individ p.g.a. ras, eller religiös bakgrund ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år samt permanent utvisning ur landet om så är möjligt

Den person som gör sig skyldig till att påtvinga annan individ religiösa ceremonier eller religiösa eller traditionella klädesplagg medelst hot eller mutor ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år och därefter utvisas om så är möjligt.

Den person som gör sig skyldig till att inneha en skrift som uppmanar till våld eller uppvigling på religiösa grunder och propagerar för denna skrift ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år och därefter utvisas om så är möjligt.

Den person som gör sig skyldig till att avla barn i religiöst invasionsyfte att överbefolka och indoktrinera sina barn i en sekteristisk religion i syfte att ta över och avskaffa demokratin skall dömas till sterilisering, mental vård och permanent inlåsning. Friskförklaring leder till permanent utvisning om så är möjligt.

Rovdjur ska finnas i en naturlig balans med människan i Sverige

Rovdjur såsom varg, björn, räv och lodjur ska finnas i Sverige. Vargen bör p.g.a. trygghet för människan endast vistas i större naturskyddsområden tillsammans med sina naturliga bytedjur. Vi måste alla göra vårt bästa för att åstadkomma en rimlig balans. Rovdjur som angriper tamdjur, husdjur eller människor kan inte anses ha en normal skygghet och måste omformas, infångas och förflyttas eller i sista hand avlivas oavsett om det sker i tätbebyggt område eller i glesbygd. En mänsklig nedväxt kan successivt öka antalet vargar och deras naturområden med tillräckligt antal naturliga bytesdjur.

Vaccin ska bli frivilligt och saklig information skall tillhandahållas till föräldrarna

Forskarna är oeniga om vaccinens effektivitet. Vissa forskare anser att läkemedelsindustrin skapar mycket av den ohälsa som de sedan tillhandahåller lindring för. Därför måste vaccinering vara frivillig och föräldrar och patienter måsta få information från både förespråkare och skeptiker innan de tar sina egna beslut för sina egna barns bästa hälsa och för sin egen hälsa.

Apartheid och religiös extremism ska bekämpas med bojkott

Vi vill förbjuda våldsamma och förtryckande religioner, eftersom de aldrig kommer kunna skapa fred. Vi vill bojkotta länder som inte följer FNs regler eller utan FN-mandat invaderar och begår grymheter mot människor. Det är nämligen skillnad på försvar och olaglig invasion inkl. etnisk rensning.

FN måste därför avskaffas och startas om eller så måste FN ta bort vetorätten så att rätt lagliga åtgärder kan vidtagas mot invasioner, religiös extremism och mot apartheid. Sverige ska genom styrda handelstullar handla först och främst med länder som är fredliga, demokratiska och vetenskapliga.

Världens moraliskt friska länder har ett ansvar att både få bort våldsamma religiösa ledare, våldsamma religioner och våldsamma apartheidregimer vars ledare utnyttjar konfliktsituationer i girigt syfte.

Vi måste dessutom bojkotta de länder som stödjer att detta fortgår. Vi uppmuntrar vardaglig bojkott som utförs av alla individer när de köper varor och tjänster men vi inser att ännu effektivare är en ordentlig politik på området som kan inspirera fler länder att göra det enda rätta.

Vi uppfattar att de andra partierna är klena i denna fråga. Endast Vetenskapliga partiet är starkt nog att genomföra denna politik.

Aerosolbesprutning och geoengineering ska öppet diskuteras av riktiga Vetenskapsmän

Vetenskapliga partiets klagan tillsammans med andra uppmärksamma individer har fått viss effekt. Idag döljs inte längre tidigare dolda tankar om geoengineeering och de flesta av oss känner till att vi kan undvika mycket aerosolbesprutning med gifter genom att handla ekologiskt. Vetenskapliga partiet verkar för mer ekologiskt till hela folket.

De flesta känner även till Agent Orange, kemikalien som sprutades ut från flygplan över Vietnam, samt de långa följdeffekter det fick för många människor som föddes missbildade. Så vi känner alla alltså till den likgiltighet inför fred, miljö och hälsa som fortfarande människor besitter i världen. Vi verkar för förändring i realpolitiken så att Sverige blir ett fredligt land igen.

Flygplan använder ibland s.k. molnsådd. Vi behöver lagar och kontrollfunktioner som reglerar detta på ett tillfredsställande sätt, ex. som man gör i Rhode Island. Tyvärr är folket idag ofrivilligt satt i en situation av makthavarna där de måste spekulera tills sådana lagar och regler finns.

Syftet med detta kan vara att kunna kontrollera vädret i både militärt och kommersiellt intresse, utan folkets vetskap, men även kanske för att försöka sänka eller höja temperaturen på jorden utan att först informera folket om den saken, eller kanske t.o.m. att minska populationen på ett väldigt onaturligt och inhumant sätt.

Vi kan inte veta hur det är eftersom Sveriges regering samverkar med existerande oligarkier som tidigare visat likgiltighet för fred, miljö och hälsa och fortfarande ständigt gör det. S får det inte vara om det ska kunna kallas för ”demokrati”. Folket har rätt i en demokrati att känna till vad som pågår. Vi verkar för bättre politiker som gör det folket förväntar av dem.

Areosolbesprutningen kan vara ett stort problem, både för oss människor och vår miljö, men areosolbesprutningen kan även bli ett stort problem för de politiker och den militärledning som inte sätter sig in i frågan på allvar. Chemtrailhysterin kan också vara något som döljer något annat. Därför bör aerosolbesprutning och geoengineering öppet diskuteras av riktiga vetenskapsmän som sätter folkets väl främst.

Folket kan komma att utkräva ansvar i efterhand. Eventuella försvarstal om att man inget visste kommer sannolikt INTE leda till friskrivning från ansvar. Folket kommer kanske kräva att det utdöms hårda straff för sådan odemokratisk medverkan eller medveten inkompetens om det går galet, likt i Nürnbergprocessen. För att kunna se problemet måste man först alltså förstå att inte reagera på CIA-kontrollordet ”konspirationsteorier” från de som har till uppdrag att ljuga för folket genom lögnmedierna.

Aerosolbesprutning från flygplan används idag sannolikt av alla möjliga skäl, sannolikt främst kortsiktigt ekonomiska, där exempelvis stormar mildras av försäkringsbolag eller förstärks av byggföretag eller där intressenters skördar tryggas, men allmänheten informeras inte om, när eller var det sker, ej heller med vad det sprutas och har därför inga rimliga möjligheter att vare sig förstå vad som verkligen sker eller att kunna skydda sig.

Detta är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Folket har rätt till denna information. Lagar och konventioner måste helt enkelt skrivas som reglerar areosolbesprutning. Dessutom måste regeringar och militär informera om vad som sker och svara ärligt och hövligt i stället för att förvilla folkvalda riksdagsledamöter som ställer relevanta frågor eller som EU-kommisionen gjort, lägga locket på, enligt Maj-Britt Theorin.

Om militären behöver extra resurser att bevaka luftrummet, mäta och analysera vad som sker och ev. ta ner farkoster som bedriver okänd verksamhet så ska givetvis militären få detta.

Om flygplatsers tekniker och ingenjörer behöver extra behörigheter och resurser för att inspektera och analysera innehåll i behållare på flygplan innan start så ska detta givetvis ordnas. Att kontrollera vad som sker med vårt eget väder och vår natur och inte minst vår egen inandade luft är en viktig del av ett modernt totalförsvar. Länder som påverkar det globala klimatet med areosolbesprutning måste påverkas på olika vis att sluta med det om det pågår, eftersom problemet med klimatet sannolikt INTE är uppvärmning men avkylning.

För varje person med god förmåga att se samband och har motivationen att studera de diagram som beskriver koldioxidhalt i förhållande till global uppvärmning, som ex. professor Bob M Carter visar oss i detta Youtube-klipp, inser att temperaturökningen sannolikt är naturlig samt att vi sannolikt kan förvänta oss en temperatursänkning inom ca 15-30 år, kanske genom minskad solaktivitet, ett större vulkanutbrott eller ett större astreroidnedslag, något vi istället måste kunna förhindra genom mer forskning på asteroider.

Värt att nämna är att Vetenskapliga partiet ändå ser koldioxidhalten som ett miljöproblem p.g.a. att koldioxidhalten i luften bevisligen försurar haven med kolsyra. förutom andra syror som sprids ut i haven såsom NOx och SOx. Aerosolbesprutning med ytterligare syror, vilket förespråkats av vissa galna vetenskapsmän ex. via Sveriges Radio som försöker dölja vad USAF pysslar med, kan faktiskt förvärra den saken ytterligare. Vi måste istället hitta rätt lösning på ekvationen och med alla medel övertyga alla länder att följa den.

För det är bättre att lösa ekvationen på rätt sätt, ett sätt som dessutom minskar koldioxiden i luften, nämligen att hjälpa framtidens generationer med human nedväxt av population, samt nedväxt av konsumtion så att vi kommer i balans med naturen, samt att vi investerar långsiktigt i hållbarhet på riktigt. Detta är en av Vetenskapliga partiets allra viktigaste frågor.

För oss i Vetenskapliga partiet är det alltså uppenbart att minskad koldioxid är viktigt ur ett försurnngsperspektiv, men sannolikt ganska oviktigt i ett globalt uppvärmningsperspektiv.

Att skydda elnät och datorer från solstormar medelst aluminiumoxider är heller ingen godtagbar anledning att aerosolbespruta om det kan påverka vår hälsa eller naturen negativt. Elnät kan skyddas på andra sätt och konstrueras så att de kan kopplas ur de få minuter solstormarna varar.

När Vetenskapliga partiet får makten får folket hela sanningen och en deliberativ öppen diskurs mellan riktiga vetenskapsmän får då avgöra huruvida vi ska fortsätta aerosol-besprutningen, av vilka anledningar och med vilka substanser besprutning får ske. Folket måste informeras om vad som sker, eftersom vi har en grundlag i vår demokrati i vilken makten skall utgå från folket. Det innebär att folket måste ha korrekt information för att kunna välja rätt politiker för uppgiften.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet