Öppen kälkod

Stat, kommuner och landsting ska använda program som baserar sig på öppen och fri källkod och deras hårdvara måste kontrolleras av experter och helst utvecklas i Sverige. Krypteringen ska vara hård och säker. Det handlar om trygghet för alla. Hemliga bakdörrar, som kan finnas i dold kommersiell programvara och hemliga chipp som kan finnas i […]

Övervakningen ska regleras så den skyddar demokratin

Vetenskapliga partiet anser att kameraövervakning som krypteras och endast kan öppnas efter domstolsbeslut ska tillåtas i brottsförebyggande syfte på offentliga platser och att dessa videoupptagningar ska kunna användas för att utreda brott. Människors egna videoupptagningar används redan idag för att lösa brott och det anser vi är en rimlig användning av denna moderna teknologi, men […]

Äldrevård och vård till funktionshindrade

Äldre, sjuka och funktionshindrades behov måste respekteras i samhället. Alla blir sjuka, gamla och vem som helst kan bli funktionshindrad. EU-medlemskapet har förvärrat för äldre, sjuka och funktionshindrade eftersom EU-systemet tvingar länderna till lägre skatter. Skatt behövs för att finansiera välfärden. Tillsammans med frihandel flyr företagen naturligtvis länder som har hög skatt och samtidigt sker […]

Yttrandefrihet

Vetenskapliga partiet anser att yttrandefrihet måste balanseras med ett respektfullt deliberativt demokratiskt samtal. Att med mobbande osakliga tillmälen försöka ge sig på människor som gör sitt bästa för oss alla är inte syftet med yttrandefrihet. Sådant beteende är inte mentalt friskt. Finns det däremot underbyggnad för kritik och detta bevisas och tillmälet står i proportion […]

Vård och välfärd

Vård ska baseras på vetenskap och på vad patienter upplever fungerar för dem. Läkare ska kunna utbilda sig inom alternativa behandlingsformer. Upplevelsen av hälsa är viktigt för oss människor om vi vill känna oss lyckliga. Upplevd lycka hos patienten är det som ska premieras. Vi ska arbeta för att åstadkomma hälsa och friska patienter inom […]

Utbildning

Utbildning om vad tillväxt är, dvs. den exponentiella funktionens matematik och vikten av balans med naturen är världens två viktigaste utbildningar som kan ges till våra barn. Resterande utbildningar är sekundära i förhållande till detta. Kan du hitta någon viktigare utbildning så upplys oss gärna om den saken! Detta måste drillas in för går det […]

TV-licensen ska avskaffas och public service ska finansieras via skattsedeln

Rätten till TV och tillgång till bredband och rimlig datorkapacitet ska ingå i socialbidragsnormen. För oss är detta lika självklart som avskaffad dator och TV-licens. Alla oavsett inkomst ska ha lika möjlighet att deltaga i vårt nya vetenskapliga kunskapsamhälle. Public service ska inte toppstyras, men styras proportionerligt beroende på demokratiskt stöd i val till riksdagen […]

Snus, rökning och tobak

Vetenskapliga partiet vill förbjuda tillsatser i tobak som gör det mer attraktivt eller skadligt. Aromer och extra tillsatser av andra gifter eller ämnen som inte hör hemma i produkterna ska förbjudas. Detta innebär i praktiken att all tobak i Sverige blir ekologisk eller försvinner helt. Hälsorisker ska fortsatt redovisas på förpackningarna och dessutom ska information […]