Skydd för bra journalistik och yttrandefrihet

Genom internet och sociala medier har förutsättningen för journalistik och yttrandefrihet i grunden förändrats. Inte enbart professionella journalister i traditionell media behöver skydd, även fast de oftast är styrda ganska brutalt av ett fåtal ägare med politiska mål, även andra skribenter har ibland svårt att presentera sina alster i de fall de vill säga kontroversiella […]

Skandinavisk enhetstat

EU-medlemskapet går att ändra på. Sverige slutar då betala den alltför väl tilltagna medlemsavgiften och upprättar sedan tullmurar för att skydda företag som är baserade i Sverige och kan sedan ev. bjuda in ex. Danmark och Norge till att bilda en stark Skandinavisk hederlig enhetstat med enhetliga lagar och skatter. Detta tror vi att det […]

Rättssäkerhet

Alla svenska medborgare ska vara lika inför lagen. Vid utredningar ska givetvis åklagare och polis undersöka sådant som talar för den misstänkte lika ingående som sådant som talar mot. Att kunna fria människor om misstanke för brott måste premieras lika mycket som att kunna fälla brottslingar. Domstolsförhandlingar och domar ska vara offentliga utom då båda […]

Resurser

Resurserna sinar. Det är inte en åsikt men ett faktum. Resurserna som finns kvar blir dessutom allt svårare att utvinna och har ofta lägre kvalitet. Det kommer bli svårt att täcka behovet från en accelererande befolkning samtidigt som resurserna sinar. En omställning kommer bli kännbar för alla. Arkeologer varnar oss för att begå samma misstag […]

Prostitution ska vara lika olagligt för både säljare och köpare

Idén om att sälja sin kropp för pengar uppkommer sannolikt mer då människor inte lever i jämlikhet och lycka med varann. Prostitution är alldeles för riskabelt för att kunna godkännas som ett vanligt arbete dessutom. Eftersom vetenskapliga rapporter visar tydligt att jämlika samhällen är lyckligare antar vi att prostitution i dessa samhällen i princip inte […]

Patientmakt, patientjournaler, läkarjournaler, sjukvård och läkare

Patientjournaler ska inte få kodas på ett sätt för läkare och ett annat för patienter. Patienten måste få riktig information om orsaken till sjukdom och om korrekt diagnos, samt upplysning om alternativa och naturliga metoder för läkning, inte enbart läkemedelsbolagens vinstmaximerade metoder. När ex. antibiotika orsakat utslagen normalflora och allvarlig sjukdom skall detta tydligt anges […]