Funderar du på en spionagesäker smartphone i Julklapp? – Vill du bli fri från bankmaffians plattformar? – Är det värt 6690 kronor?

Greg Farough, kampanjchef på Free Software Foundation undrar via en e-post-lista om jag funderar på, eller önskar mig, en Librem 5 – smartphone i Julklapp bland alla presenter?

Bild på en Librem 5 med hörlurar

Själv anser jag INTE att jag har råd, även om jag gärna skulle vilja bli fri, enligt FSF:s hårdvaru- och mjukvaru-standarder, av moralfilosofiska skäl, såväl som att jag älskar fri öppen programvara som ex. GNU/Linux, AudaCity, VLC, LibreOffice, FireFox och KolourPaint.

Jag har dessutom specialiserat mig på att radera Windows från gamla laptops och köra in Linux Mint på dem åt folk, allra oftast till deras stora glädje.

Så vilka friheter handlar det om? – Låt mig översätta diagrammet som försöker klargöra skillnaderna något mellan operativsystemen, till svenska, efter bästa förmåga till dig som är intresserad! Det är min gåva till dig. Purism PureOS är det GNU/Linux-operativsystem som är förinstallerat på Libre 5.

Jämförelsediagram (privatliv, säkerhet, frihet)

Purism PureOS
Apple iOS
Google Android
Användaren kontrollerar enheten
Ja
Nej
Nej
Spårning avstängd som standard
Ja
Nej
Nej
Privatlivet skyddat som standard
Ja
Nej
Nej
Spårar dig inte
Ja
Nej
Nej
Flera lager av säkerhetsskydd
Ja
Nej
Nej
Användarkontrollerad källkod
Ja
Nej
Nej
Kör GNU+Linux
Ja
Nej
Nej
Separerar processorn från mobiltelefonens eter-kommunikation
Ja
Nej
Nej
Företräde för inhemsk IP- kommunikation
Ja
Nej
Nej
Decentraliserad kommunikation som standard
Ja
Nej
Nej

Vad gäller prestanda så noterar jag med stor glädje att den har fysiska brytare som gör att du rent fysiskt kan stänga av WiFi, mobilkommunikation, mikrofon och kameror, vilket gör den spionagesäker, samt att den har ett utbytbart batteri, som gör att du sannolikt kommer kunna använda telefonen mycket mycket länge, vilket givetvis ökar värdet ytterligare.

Denna smartphone är byggd med öppen fri hårdvara, med användarens trygghet i första rummet, så att användaren ska kunna köra enbart fri öppen programvara på den.

Klarar den Banktransaktioner? – Ja och Nej. Bank-ID som används i Sverige är ex.  kommersiellt. Finansiell ID-Teknik BID AB som kontrollerar Bank-ID-appen är sannolikt förpliktigade att lyda bankmaffians ägare i Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank, så förmodligen kommer de psykopaterna inte tillåta GNU/Linux-telefoner att fungera, även om de kanske skulle kunna göra det.

I Norge så skulle den KANSKE fungera, eftersom den norska varianten är knuten till sim-kortet och autentiseringen hanteras av servrar som ägs av mobiloperatören.

Men det finns banker som har externa kod-dosor också, vilket jag själv bedömer vara tryggare. Där skulle den förmodligen fungera, även om det allra säkraste givetvis vore en enkel och helt krypterad dedikerad kommunikationsapparat som även skulle kunna användas för öppen säker och verifierbar direktdemokrati, för jag anser inte ens att GNU/Linux höga säkerhet räcker till att kontrollera nationer eller kanske världen.

Vissa banker har en extern koddosa, och det finns andra banker som kanske i framtiden löser saken, om man nu inte kan gå in på ett bankkontor ibland.

JAK och Ekobanken, tillsammans med liknande moralfilosofiskt högstående banker internationellt, skulle kanske kunna finansiera/utveckla en krypterad dedikerad kommunikationsapparat, som skulle kunna utmana de andra bankerna vad gäller ekologisk hållbarhet, direktdemokrati och banksäkerhet ihop med FSF? – Bara en idé, liksom.

Kommer Libre 5 vara helt felfri? Förmodligen inte, men är din egen smartphone det idag? Det anser i vart fall inte jag att min är. Den har så konstiga saker för sig att jag inte litar alls på vare sig den eller Bank-ID. Min kompis telefon frågade ex. henne hur glassen smakade efter ett besök i en glass bar. Hon blev djupt chockerad givetvis.

Kommer Jultomten och tomtenissarna ha tid att producera den öppna fria varan innan Julafton? – Vet inte.

Är det värt ca 6690 kronor med alla dessa friheter och möjligheter? – Det låter jag er avgöra själva! Jag tror själv att det är värt en beställning för varje individ som:

 • Har IQ över 100, d.v.s. är normalintelligent.
 • Kan läsa enkel engelska.
 • Kan söka upp och följa enkla instruktioner på GNU/Linux-forum eller har en vän som kan göra det vid behov.
 • Har en smartphone som börjar tackla av och vill köpa en ny som håller riktigt längre, kanske p.g.a. ekonomi och/eller miljön?
 • Älskar att vara först med det allra coolaste.
 • Vill prova GNU/Linux för första gången i sitt liv.
 • Ogillar att storebror tittar in i deras kommunikation, med eller utan lov.
 • Har vänner som ogillar att storebror tittar in i deras kommunikation, med eller utan lov.
 • Vill överge bankmaffians plattformar av moralfilosofiska skäl och för världsfredens skull.

Och, i all välmening mot dig och dina barn så, håll alltid mobiltelefoner en bit ifrån dig!

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnor

Denna bloggpost var min gåva till dig, till FSF och till världsfreden som inträffar redan 11 april 2022, enligt denna hemsida, detta sannolikt till Jultomtens, Julnissarnas och alla barnens stora glädje som då får behålla armar och ben. Vad blir din gåva?

Konstigt – Bisarrt – Märkligt – Banker i EU underkastar sig USA utan att behöva göra det

Sanktionerna som lett till EU-bankers underkastelse har sannolikt flera syften och orsaker.

Några spekulationer:

 1. En allt fattigare underklass och medelklass i USA och i EU ska inte ska få undersöka eller våga undersöka faktiska förhållanden av välfärd i de länder som INTE underkastar sig bankmaffian.
 2. De utsatta demokratierna, som inte underkastar sig bankmafiosos, skall utsättas för misär, eller fördömas i bankmaffians medier, för att på så vis kunna evidensbasera att s.k. ”kommunism” eller ”socialism” fungerar sämre än den extrem monopolkapitalism som gynnar bankmaffian.
 3. Bankmaffian kan vilja försvaga nationer innan ytterligare en i raden av deras psykopatiska krigsförbrytelser i strid med FN-stadga.
 4. USA:s bankmaffia kan ha korrumperat, eller ha barnsexhandel-hållhakar, som har försvagat EU-bankernas ledningar och på så vis stärker USA-bankerna. Brottet mot USA:s påhittade regler utgör då ett svepskäl för att betala ut de astronomiska summorna till USA:s bankirer.
 5. Trump kanske förbereder det, som många presidenter i USA före honom redan har provat, samt ofta gått iland med, nämligen att skapa konflikt och krig i hopp om att då få stöd en period till. (Människor faller lätt för tricket, men det har naturligtvis inte med patriotism eller flaggans förträfflighet att göra alls, enbart psykopatiska ledarskap och regimers egenintresse av att bli återvalda på andras bekostnad. Att uppmärksamma fredliga ledare som Ron Paul, Tulsi Gabbard och Jill Stein, som kan förbättra USA:s rykte i världen, göra USA:s medborgare stolta av en god anledning, samt uppmuntra fredlig valsamverkan i en regnbågskoalition som får majoritet över psykopatins lakejer, är förmodligen ett effektivt motmedel. Att media drog fram en kycklinghök som Hillary Clinton som spottade på kycklinghöken Trump fungerade dåligt för USA. En kycklinghök vann då. Jag tror det fungerar bättre med att visa folket gemensamma sakfrågor som fredliga kampanjer är eniga om, samt visa folket vad olika kandidater är oeniga om och att göra detta till nyheter.)

Men vem betalar? Vad får vi för pengarna som strösslas på USA:s banker?

Banker i EU underkastar sig nu alltså nu USA OCH betalar, MÄRKLIGT NOG, de straffavgifter som USA-bankerna olagligen kräver. De som sparar i dessa banker i EU är givetvis de som slutgiltigt får betala för den märkliga underkastelsen, medan USA:s bankirer berikas på bekostnad av EU:s banker. Det är inte enbart Kuba som förtrycks, men även EU och hela världen, som olagligen och utan godkännande av internationella domstolar utpressas av USA:s fascistiska plutokratiska regim OCH, bisarrt nog, underkastar sig.

Vissa reagerar på att jag kallar USA för en ”fascistisk plutokratisk regim”, helt oavsett Obama-regimen eller Trump-regimen, eftersom USA:s kandidater och presidenter är folkvalda och naturligtvis INTE vill bli kallade för ”fascistiska plutokratiska regimer”, men jag baserar det på intellektuella människors definition av orden demokrati, fascism och regim.

Bild på Georgi Dimitrov
”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/ Georgi Dimitrov Källa: http://jinge.se/allmant/jan-myrdal-hog-tid-att-skriva-klartext.htm

Bild på Paul Craig Roberts
”Jag skiljer på administration och regim p.g.a. om presidenten faktiskt hade meningsfull kontroll över regeringen. Om en president har någon kontroll, har han en administration.”
/ Paul Craig Roberts Källa: https://www.paulcraigroberts.org/2017/05/06/information-controlled-washington-israel-trolls-leading-destruction/

”I differentiate between administration and regime on the basis of whether the president actually had meaningful control over the government. If the president has some control, he has an administration.”
/ Paul Craig Roberts Source: https://www.paulcraigroberts.org/2017/05/06/information-controlled-washington-israel-trolls-leading-destruction/

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Bild på Noam Chomsky
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Birger Schlaug kritiserar försvarsbudgeten, men utan att kritisera dess innehåll

Schlaug kritiserar försvarsbudgetens storlek utan att kritisera vad den innehåller. Så lyssnar ingen försvarsanställd. Han borde i min mening hålla sig till kritiken av det tokiga inköpet av MIM-104 Patriot, eller ha förespråkat att pengarna, istället för att gå till USA:s eller Frankrikes imperialism, skulle kunna ha gått till ett fredligt ekologiskt hållbart totalförsvar, med en beredskap som skyddar oss alla, mot olika framtida klimatevent, såsom ex. torkan vid holdomor, en ny istid eller tre år utan somrar efter ett kärnvapenkrig, eller liknande.

Är Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, en ”svenskfientlig aktivist” och i så fall varför?

Genom Cornelia Dahlberg, den coolaste bloggerskan i hela Sverige…


som har vett nog att publicera Vetenskapliga partiets RSS-feed som en widget i högerspalten, även om den kommer alltför långt ned i min mening, med tanke på vårt överlägsna moralfilosofiska mål om det allra bästa för hennes egna barn och alla andra barn i världen också, något som ingen annat parti i Sverige gör…


… så får jag reda på att Det fria Sverige, en nationell förening för allt från etnonationella, såsom NMR, till högerns AfS, SD och MED, samt vänsternationella människor, såsom Olof Palme, tillsammans kritiserar att Madeleine Sjöstedt försöker locka fler arabisktalande utlänningar till Sverige, genom att lova dem höga bidrag, men även lockar dem till en tillvaro som ”gömda” i vilken de uppmuntras att utnyttja det svenska välfärdssystemet.

Toklandet, som har hållit koll på Svenska institutet, är förvånat att folk är förvånade över SI:s marknadsföring av Sverige utomlands som ett bidragsparadis för parasiter som önskar sig vård och välfärd på svenska skattebetalares bekostnad. Toklandet menar att man inte kan förvänta sig något annat när ”vänsteraktivister” är chefer.

Jag frågar mig vad som egentligen är ”vänster” med tokliberalismens ständiga fascistiska krigsiver, massmords-iver av andra folk av andra raser under skönmålningar som ”missioner” eller ”insatser”, segregering under namnet ”mångkultur”, kvinnoförtryck , barnmisshandel under skönmålningen ”religionsfrihet” och skapande av ojämlikhet och skuldslaveri i samhället under namnet ”frihet”? Är inte detta finanskapitalets regelrätta terroristiska fascism?

Madeleine Sjöstedt

fascist eller inte. Inget citat eller länk till evidens bifogas, tyvärr, men om jag ändå antar att det är korrekt i sak så ställer jag mig, såsom vänsternationell likt Olof Palme, givetvis frågan: ”Varför gör Sjöstedt på detta viset”? …och får tills vidare spekulera…

 1. Mutad och gillad av George Soros vars intresse förmodligen är att skapa ohållbar tillväxt och belånade människor i bankmaffians knä som på så vis blir livegna och förlorar sin frihet?
 2. Hjärntvättad in i tokliberalism, efter decennier i dess våld, i samma grupptänk som drabbat nästan alla som betraktat monopolkapitalismens tokliberala och ständigt ljugande fulmedier i hela EU?
 3. En hemlig önskan om ett billigt s.k. ”barn” som fått avslag på sin asylansökan, eftersom asylskäl oftast saknas, ska leva ”gömd” och på så vis enkelt kan utnyttjas till vrakpris till diverse svartjobb i hennes villa på Södermalm i Stockholm, där hon bor med man och vad jag förmodar är två riktiga barn?
 4. En hemlig önskan om en billig butler som serverar diverse läckerheter?
 5. En hemlig önskan om ”The same procedeure as every year, James” i slutet av kvällen på ålderns höst?
 6. En vilja att undergräva och rasera det svenska välfärdssystemet med bidrag till de som behöver dem på riktigt?
 7. Att göda nationella partier på den skattepolitiska högerkanten? (Tack i så fall. Vetenskapliga partiet är vänsternationellt. Vi kommer också att gynnas tror jag, eftersom 90% har missgynnats av den tokliberala högerns globalistiska EU-vurm och jag tror att endast vänsternationell politik mot EU, för ett Swexit, har verklig potential att återställa Sverige till både välfärd igen och till ekologisk hållbarhet.)
 8. En hemlig önskan om mer kriminalitet, våld och terrorism i samhället som ska drabba hennes egna ev. olydiga barn, eftersom vetenskapliga metastudier visar följande?

  ”Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.”

  ”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

Kriminell eller inte kriminell. Sjöstedt, eller hennes försvarare, får givetvis svara på faktafel eller mina spekulationer i kommentarsfältet nedan, om de vill det, för på Svenska Institutet eller på ”liberal debatt” finner man inte mycket matnyttig debatt om saken, inte heller på Wikipedia, ej heller på hennes egen coola öppna och fria WordPress-blogg, tyvärr.

Wikipedia om Madeleine Sjöstedt

Madeleine Sjöstedts inaktiva blogg

Riksbanken brottas med det Marx kallade ”profitkvotens fallande tendens”

”Eftersom [Företagen] brottas med det som Marx kallade ”profitkvotens fallande tendens”, alltså i deras tycke för låga vinster, låter de i stor utsträckning bli att investera. Pengarna samlas på hög, efterfrågan blir för låg, och kapitalismen hemsöks av sin ständige följeslagare: Överproduktionskrisen (överproduktion i förhållande till vinstgivande betalningsförmåga, inte i förhållande till behov).”
Källa: http://proletaren.se/artikel/trots-minusrantan-allt-tyder-pa-att-krisen-ar-pa-vag

På tal om fattigdom och arbetslöshet. För ett antal månader sedan träffade jag Jesus.

En kritiker menar att mitt politiska arbete har varit olönsamt för mig som är maskiningenjör. Kritiken är korrekt i sak. I en kalkyl menar kritikern att jag lätt skulle kunna lägga undan ca 10’000 kr/mån, utan att ens leva snålt, med ett vanligt arbete som ingenjör. Kritikern menar alltså att det sedan 2004, då jag hade min sista ”riktiga” anställning på heltid, skulle bli ca 10’000 x 15 x 10 = 1’500’000 kronor.

Kalkylen tycks stämma någorlunda. Jämfört med folkets låga motivation att ge mig donationer, eller att ge röster till partiet för att på så vis mig ge ett ”skapligt” arvode, så har det politiska arbetet absolut inte varit lönsamt för mig hittills. Kritikern har helt rätt i sak. Att försöka rädda er alla och framtidens generationer från den ohederliga politikeradeln, som sitter i bankmaffians knä, har verkligen inte varit lönsamt ekonomiskt. Det slår mig att ni kanske är nöjda med det globalistiska bedrägeriet? Är ni det?

Nåväl. Jag har nu t.o.m. gått en ”gratiskurs” i att återvinna mat i de plastiga sopberg som de välbärgade/slösaktiga människorna skapar. Många av människorna, särskilt de som skaffar en strid ström av barn eller överbelånar sig, kommer sannolikt snart bli tvungna att göra precis så, när de bankir-lojala politikerna vräker dem från deras överbelånade hus, när de inte längre kan amortera på de astronomiska lånen som de tagit av bankmaffian, eller när bidrag, löner och pensioner inte kommer räcka att föda familjen med, eftersom kommunpolitikerna slösat bort kommunernas pengar på olika galna projekt. Ja. Ni har säkert lagt märke till kommunernas idioti runtom i landet, eller? Eller har ni märkt att kaoset ökar?

På tal om fattigdom. Jag slog faktiskt följe med en kille, med solpanel på sin ryggsäck, i två dagar. Han hade en aura av Jesus-energi. Jag ville lära mig vad han kunde och vad han hade för visdom. Det var mycket intressant. Han hade solceller som laddade hans mobiltelefon, som saknade sim-kort.

”Jesus” sade att han bara slog på den för att skicka e-post där det fanns gratis  Wifi och han verkade vara rädd för pengar, kanske för att de har med bankmaffian att göra? Hursomhelst bestämde jag mig för att komplettera hans mat med vitaminrika apelsiner och broccoli, så han slapp röra vid pengar, men ändå fick en fullgod kost tillsammans med det han hittade i soporna.

Han tackade med en sådan glädje att jag blev helt förstummad, som om jag och broccolin och apelsinerna var en gåva från Gud Fader själv, men det är klart att smaken av dessa vitaminer, som sällan hamnar i soporna, måste ha varit ett slags himmelrike för honom och märkligt nog kunde jag känna hans glädje och upplevelse av himmelrike samtidigt.

Sällan har jag känt sådan inre tillfredsställelse som när jag gav ”Jesus” apelsiner och broccoli, men det var nog inte Jesus reinkarnerad, för han ville inte ha vin, men vilken tacksamhet och vilken fantastisk lärdom för mig. Finner ni någon med Jesus-lik aura vid era sopberg, så tag tillfället i akt att lära er något! Prova att ge dem exakt vad ni tror att de behöver!

Det är ingen lärdom i multiplikation eller exponentialfunktion, men en annan högre visdom som är svår att sätta ord på. Jag fick något tillbaka. Det ökade min motivation i mitt politiska arbete för en bättre värld för framtidens generationer och en värld, i vilken även Jesus-lika anspråkslösa personer får apelsiner och broccoli varje dag, om de vill ha det. Ett mer jämlikt samhälle med välfärd, där alla har bra ekologisk mat, även ”Jesus”.

Många skulle nog påstå att ”Jesus” inte utförde ett ”arbete”, men jag ser det inte så. För mig är de som skapar onödigt arbete, eller slösar bort pengar på onödiga ting, skapar ojämlikhet, inte donerar till goda saker, röstar för psykopati, eller avlar fram för stora familjer, de som förstör för oss alla och framtidens generationer, inte ”Jesus”. Han försöker, i min mening, rädda oss alla genom att minska överkonsumtionen. Ett mycket viktigt arbete.

”Jesus” bad mig att inte namnge honom. Kanske vill han inte bli korsfäst av girigbukarna igen och få en massa människor att tro att han gjorde det för deras egna synder skulle kunna förlåtas? Uppenbarligen förlåter man sina egna synder bäst genom att försöka göra rätt istället för fel och kompensera sin ondska och när man har gjort det så än man givetvis förlåten.

Politisk satir? – Intervju med Aldors Alternativa Ansamling

Aldor, som står för ledarskapet i Aldors Alternativa Ansamling, förnekar, på tydlig göteborgsdialekt, bestämt att partiet är någon slags hånfull politisk satir av något eller några svenska partier.

Lyssna eller ladda ner ljudfilen på 6.9Mb här:
https://archive.org/details/politisk-satir-intervju-aldors-alternativa-ansamling

Transkribering av intervjun:

Martin: I dag ska jag intervjua partiledaren för Aldors Alternativa Ansamling. Hej Aldor!

Aldor: Hej Martin! Tack för att jag får medverka i din intervju. Vi behöver uppmärksamheten. Det finns så många onani-offer där ute som inte ger goda partier någon uppmärksamhet.

Martin: Jag får verkligen hålla med dig, Aldor. Det finns nog en hel del onani-offer där ute, som inte länkar till Vetenskapliga partiet, men hur kom det sig att ni startade upp det här partiet och hur kom det sig att ni satte just ditt namn först i namnet?

Aldor: Ren tillfällighet. Vi letade efter ett namn som skulle komma först i listor. Aktiv, Abbas, Absolut och Aalborg-snapsen var på tapeten. Jag föreslog då mitt andranamn, efter min ärade skojfriska farfar, faktiskt mest på skoj, i den kreativa stämningen. Särskilt äldre Bingo-intresserade medlemmar jublade. Flera av dem kände min fantastiske farfar, som varit marknadsknalle på alla möjliga marknader, runtom i Sverige.

Martin: Vilken lyckoträff!

Aldor: Jo. Och en djävla tur att man inte döpts till Adolf alltså, för det hade naturligtvis kunnat ge dåliga associationer i politiska sammanhang, nu när Hitlerargumentationen är på mode igen, å i brist på riktiga argument.

Martin: Så vad gör ert parti så speciellt?

Aldor: Vi är djävligt seriösa. Ingen djävla satir som ska håna makthavare eller sarkasm mot religiösa sekter här inte! Vi ska istället samverka och vara vänliga å hövliga mot de ärbara politikerna och de fantastiska sekterna, som välkomnats till vårt nya mångkulturella Sverige. Hurra för mångkulturen och den nya värdegrunden! Det här kommer bli kuckelimuck och myspys, precis som det blivit på så många andra ställen med ärbara politiker, mångkultur och sekter med diametralt olika värdesystem.

Martin: Var har politiker visat sig ärbara och var har länder fungerat i segregerade grupper med diametralt olika värdesystem?

Aldor: Nu ska vi inte vara sarkastiska! Satir är att håna å det tillhör inte vår värdegrund! Nästa fråga!

Martin: Visst. Ok. Var befinner ni er på den politiska höger-vänster-skalan då?

Aldor: Vi är varken vänster eller höger. Det där är bara floskler och betyder ingenting. Vi är givetvis Framåt eller uppåt, med hela handen i lagom vinkel, eller med pekfingret i vädret! Precis som Centerpartiet, AfS och Islamiska staten.

Martin: Vad betyder då ”Framåt” och ”Uppåt!” för er?

Aldor: ”Framåt!” betyder givetvis olika saker för olika människor och det tycker vi är helt ok. Framåt för att marschera in med ”missioner” eller ”insatser” in i suveräna stater, som inte gett sin tillåtelse, vilket FN kräver! Framåt för extrem islamism, eller sionism! Eller framåt för den gudibehagliga freden som dessa herrar skapar. Framåt för bankirerna och det militärindustriella komplexet!

Bild på Annie Lööf i Almedalen med Centerpartiets slogan "Framåt!"

Aldor tänker använda samma floskel som Centerpartiet.

Martin: Nog är det framåt alltid. Ok, men ska vi säga nog med flosklerna då! Var står ni socialpolitiskt?

Aldor: Där är vi också framåt och uppåt, precis som de flesta partier. Vi vill vara sociala med dem andra partierna, ha deras uppåtsträvande arvoden och vi siktar mot att sitta högst upp och långt fram i den svenska båten, liksom.

Martin: Ni är alltså inget oppositionsparti?

Aldor: Åh, nej! Gud bevare oss väl! Vi vill givetvis sitta med och få ministerposter, även om båten läcker som ett såll.

Martin: Även om båten läcker som ett såll?

Aldor: Man måste vara pragmatisk! Skulle man ha moral, principer, byta ledarskap, försöka täta båten och försöka tala sanning inför folket, då skulle man få typ 7 röster som Vetenskapliga partiet. [som gick till val 2018 genom Valsamverkanspartiet]

Martin: Ja. Jo. Så är det ju faktiskt.

Aldor: Du måste förstå, käre Martin, att man måste gå bankirernas ärenden, besöka Bilderberggruppen eller Trilaterala kommisionen och lyda bankirerna och de mediemoguler som har monopolställning! De äger givetvis, direkt eller indirekt, nästan alla de medier som folket betraktar dagligen. Vi politiker är givetvis beroende av dem och lyder bankirerna.

Martin: Det är tydligt. På tal om bankirer, Aldor, vad tycker ni om Fractional-reserve banking?

Aldor: Det är förträffligt. Att ge bankerna rätten att skapa krediter ur tomma luften, belåna folket upp över öronen och ta ut ränta är genialt. Vissa påstår att detta är bedrägeri och falskmynteri, men, likt de flesta partier i Riksdagen, så tycker vi alls inte det. Alla blir liksom miljonärer till slut. När pengarnas värde sjunker så ökar ju antalet nollor på dem. De som sparar blir förlorare. De som lever på kredit eller investerar i bankirernas krigsindustri blir vinnare.

Martin: Men leder inte det till överkonsumtion, ekologisk ohållbarhet och leder det inte till stora kriser där överbelånade människor blir av med sin egendom och sedan blir fattiga?

Aldor: Allt är relativt. Överkonsumtion är väl för bövelen trevligt! Visst är det inte hållbart i längden med tillväxt i evighet. Det förstår ju en normalintelligent tolvåring, men folket vill ju faktiskt ha det så. Ekonomismen och sekterismen vill också ha det så. Så man måste vara pragmatisk när man startar ett nytt parti. Så länge allting tillväxer så kan man dessutom har tur och skjuta fram den punkt då allting måste vända, men sko sig under färden mot den punkten, kanske även efter den punkten om man har tur. Det vill alla partier i Riksdagen, så även vi. Skillnaden är väl att vi inte hymlar om den saken, eller kanske att vi förstår den saken bättre? Vad vet jag?

Martin: Tänker ni inte på barnen och framtidens generationer alls?

Aldor: Klart att vi tänker på baaarnen och framtidens generatioooner! Äpplet faller inte långt från stammen, brukar man ju säga. De små bortskämda kräkmedlen kommer få precis vad de förtjänar! Kris, kaos, svält och kannibalism. Ett slags ”Hunger Games”, in real life. Ett slags fantastiskt realistiskt dataspel. Kidsen kan nog knappt bärga sig.

Martin: Ok. Jag förstår er moralfilosofiska hållning. Vetenskapliga partiet tänker precis tvärt om, d.v.s. att barnen är oskyldiga och inte förtjänar lidandet på samma vis som de vuxna som har betydligt mer ansvar att undersöka och tänka efter på djupet vad de ska rösta på, men det är klart att vi kan ha fel i Vetenskapliga partiet. Alla partier kan naturligtvis inte ha samma moralfilosofiska grund heller.

Aldor: Precis. Det är just denna moralfilosofiska grund som vi, och alla de andra Rikdsagspartier, verkar stå på och folket vill ha det precis så, för annars hade de ju faktiskt röstat på Vetenskapliga partiet och det gör de bevisligen inte i någon större utsträckning.

Martin: Ja. Det är ju riktigt. Folket tror uppenbarligen inte på Vetenskapliga partiet, men ni kallar er ”Alternativa”. Är inte det motsägelsefullt om ni nästan är som alla de andra partierna?

Aldor: Visst. Det kan tyckas motsägelsefullt, eftersom vi är för ohållbar tillväxt, som alla de andra Riksdagspartierna, men många tyckte att det lät bra, så vi ville ju inte göra dem ledsna. Alla ska känna sig med på tåget, liksom! Tur i oturen ändå att det inte blev fler ord än det faktiskt blev.

Bild på ett tåg fullastat med människor

Är du med på det sekteristiska tillväxt-tåget? – Fjamåt!

Martin: Ok. Vad tycker ni om globalismen och EU-medlemskapet då?

Aldor: Toppen! De senaste decenierna har globalismen och EU-medlemskapet lett till rikare politiker, rikare bankirer och fler skatteparadis. Vi unnar dem det och vi vill också ha en del av kakan, väl vid taburetterna. Vi är väl även med på att avskaffa värnskatten för de allra rikaste, som de flesta partier är, givetvis. Betala skatt kan det bortskkämda folket göra och de har bevisligen röstat för det också.

Martin: Ja. Så är det faktiskt. Ni är fortfarande ett nytt litet parti. Kommer ni valsamverka med andra partier?

Aldor: Nej. För bövelen! Det Bingo-spelkande folket förstår sig inte på sådana avancerade tekniska konstruktioner och är helt kontrollerade av medierna. Man får helt enkelt anpassa sig och bedriva floskelfabrik för att få synas i medierna och få med sig det Bingo-spelande folket.

Martin: Vad kommer ni göra för slogans i valet 2022 då?

Aldor: Det är givetvis inte skrivet i sten än, men vi har några idéer.

Martin: Har du några exempel?

Aldor: Visst. Vi har en slogan som är ”Bee Cool – Don’t be an asshole!”, å så har vi ”Framåt!” å ”Uppåt!” givetvis. Sådant köper människoaporna. Det gäller bara att repetera det kontinuerligt i stor mängd, gärna med ett gulligt fejs, eller en gubbe med stor buk och slips på plakat.

Moses med två tavlor och två budord, var cool och var inte en skitstövel

Det finns skrivet i sten. Håll huvudet kallt! – Var inte ett rövhål!

Martin: Kommer folket verkligen rösta på de flosklerna?

Aldor: Visst. Folket har bevisligen alltid gillat plastig masspropaganda, floskler och andra lögner. De röstar bevisligen på det.

Bils på Valaffisch med Stefan Löfven

Har Sverige blivit ”starkare” och ”tryggare” de tre senaste decennierna?

Martin: Jo. Så är det ju faktiskt, otroligt nog.

Aldor: Så har vi tänkt på floskeln ”Alla ska med!” följt av frågan ”Vart dååå?” följt av ”30 centimeter upp i rektum!”

Martin: Verkligen? Ha ha ha.

Bild på vig man med huvudet uppkört i rektum

30 centimeter ”Uppåt!”?

Aldor: Den är är tänkt att placeras på HBTQ-vänliga barer och i väntrummen till analdoktorer.

Martin: Säg att du skojar!

Aldor: Vadå? Satir? Nej. Sådant sysslar vi inte med. Det är hånfullt, kanske t.o.m. hets mot foklkgrupp.

Martin: Ja. På tal om hets mot folkgrupp. Vad anser partiet i den frågan?

Aldor: Vi måste givetvis ha medkänsla med alla minoriteter i samhället. Varje satir, varje sarkasm, varje oönskad beskrivning, är ett hot mot deras stolthet, framförallt om satiren är träffande och får människor att skratta eller avväpna sekterim. De hånfulla skratten måste tystas! Satiriska bilder som får människor att bli upprörda, eller tänka efter, måste förbjudas! Det folket behöver lära sig är underkastelse och lydnad!

Bild på handgranat med texten: Hotline to heaven for terrorists. Pull pin. Hold to ear then wait for dial tone.

Gör dig inte lustig över Allah! Aldor vill skapa ett himmelrike för alla i Sverige, även för IS-terrorister.

Martin: Blir inte det ett samhälle med en väldigt låg nivå av yttrandefrihet?

Aldor: Visst, men vi är med på detta värdegrundsarbete tillsammans med Riksdagens partier och Sveriges kommuner. Den som hånar någon med satir eller sarkasm ska givetvis få uppleva repressalier som får den spanska inkvisitionen att blekna!

Martin: Hur sätter man gränsen?

Aldor: Nolltolerans givetvis! Den som känner sig kränkt får bestämma vad som är kränkande!

Martin: Säg att du skojar! Det betyder alltså att människor inte får kunna dra en Norgehistoria, eller fråga om de gillar bananer, med risken att någon känner sig kränkt?

Aldor: Precis! Folk måste lära sig att hålla käften och lyda! Lyd! Rösta på Aldors Alternativa Ansamling!

Martin: Det tycker alltså du, å det kan förstå, å visst lyder folket, även om några proteströstar, men är det inte märkligt att inte fler protesterar?

Aldor: Nej. Våra förträffliga politiker och bankirer håller arbetslösheten på en hög nivå, så folket vågar inte säga sin mening. Är arbetslösheten inte hög noghöjer vi pensionsåldern. Folket bombarderas med olika former av propaganda och anpassar sig lydigt. På valdagen är människoaporna så högt anpassade och lydiga att majoriteten inte vågar stoppa en protesterande valsedel i kuvertet.

Martin: Ja. Det var ju en intressant hypotes. Det skulle kunna vara en förklaring till Vetenskapliga partiets låga resultat.

Aldor: Varför inte ge Aldors Alternativa Ansamling en chans?

Martin: [Tack] för inbjudan, Aldor, men uppfostran och den gyllene regeln håller mig kvar på en annan politisk linje, men jag önskar er i alla fall lycka till och hoppas att ni ska få röster från de andra partierna i alla fall.

Aldor: Tackar för det, Martin. Du får ha det så bra å jag hoppas att det gå bra för er också egentligen, för jag gillar ju dig. Du är ju en cool kille.

Martin: Tack ska du ha, Aldor. Du får ha det så bra.

Aldor: Hejdå.


Mer intressant som man önskar vore satir:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/01/11/vinnaren-i-veckan-ar-boko-haram-med-2000-mot-charlie-hebdo-12/

Uppenbar satir:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/satir/