SwebbTV – Arnstberg om Sveriges framtida demokrati – Kvinnorna är viktiga

Jag rekommenderar att först läsa mina kommentarer nedan och sedan titta på intervjun av SwebbTV med Karl-Olov Arnstberg om Sveriges framtida demokrati. Då tror jag att du får den mest balanserade bilden av intervjun.

(Om du inte gillar Youtube, som numera bojkottas av många som blivit irriterade på censuren, eller inte gillar ofria okända skripts i allmänhet, likt Richard Stallman, så kan du ladda ned intervjun på MP4 genom den öppna fria webbläsaren Firefox och tillägget NoScript påslaget.)

Mina kommentarer på intervjun:

1. I Sverige har alla rätt att bilda nya partier och kan med fördel valsamverka med dem mot 4%spärren. Såleds är det INTE en totalitär stat. Att vissa ledande chefer eller politiker har totalitära idéer gör inte hela Sverige totalitärt. Likväl har Arnstberg rätt. Vi bör alla vara medvetna om vad demokrati är och inte är.

2. Fuledia har fåtalet ägare och håller sig inte till sanningen, men ljuger, vilseleder och bedrar dynget runt, vilket i min mening ÄR att betrakta som totalitärt, eftersom det undergräver demokratin. Där borde fokus ligga när vi talar om demokrati, anser jag. Utbildning i sanning, vilket skulle undergräva fulmedia på riktigt och stärka alternativa medier som försöker vara mer sanningsenliga likt SwebbTV.

3. Arnstberg har rätt att rivalitet är bättre än fientlighet, men bäst vore väl ändå ett gemensamma mål, som är både förnuftiga och känslomässigt korrekta, mål som kan ena hela samhället, samt använder vetenskapen på ett sätt som skapar en nyttig långsiktig balans som gynnar helheten?

4. Partier kan INTE kasta ut rikdagsmän ur Riksdagen, Partipiskan är partiledningens sätt att försöka minska demokratin, men representanterna i partierna måste faktiskt INTE lyda partipiskan ens om de blir indirekt mordhotade med ”ska kulan komma inifrån” såsom Reinfeldt sade vid ett tillfälle.

5. Lögnen att kommunism inte är förenligt med demokrati är en väl utbredd lögn, som man inser är en lögn, när man talar med människor i kommuniststater. De har oftast demokratisk centralism och kan ibland t.o.m. ha mer demokrati än oss, genom att folket kan återkalla sina representanter när som helst, samt även att deras representanter har samma ekonomiska situation som folket i övrigt har.

6. Kina är numera monopolkapialistisk, INTE socialistiskt, fastän de har demokratisk centralism. Klyftorna ökar i Kina mellan fattiga och rika.

7. Initiativet till statskupp i Chile togs av USA. Det inleddes med att Kissinger beordrade mordet på en patriotisk general som inte ville göra statskupp. I Sverige var patrioten som mördades Olof Palme.

8. Aenstberg tar upp ordet ”Populism!” som gjorts om till ett nedsättande kontrollord av fulmedia. Likväl är inte ”populism” i betydelsen ”att framföra enkla lösningar på svåra problem” en irrelevant betydelse, ej heller är ordets positiva ursprung obetydligt. Det viktiga är att vi använder ord med samma betydelser när vi samtalar. Då kan vi nämligen erhålla en fungerande samtalsdemokrati, en deliberativ demokrati, som kan undvika käbbel.  Fulmedia har gjort ”Populism!” till ett dåligt och laddat ord att klistra på folk, precis som alla andra kontrollord som de använder. Detta är mycket lögnaktigt och odemokratiskt och kan leda givetvis leda till kaos.

Annonser

Kritik – Nya Tider vilseleder missnöjda Facebook-användare till MeWe

Varje hederlig person som öppnar ett kommunikationsföretag i USA står, helt tydligt, inför ett stort fett problem. De som håller på integriteten råkar lätt ut för Lavabits öde. Ständiga rättsprocesser och påtryckningar.

Attacken mot Huawei handlar förmodligen om att Huawei rensat bort amerikanska spionprogram som de funnit inuti Android, samt ev. lagt till egen spionhårdvara eller spionmjukvara, som sedan skickats ut i världen. Kan USA ha en underrättelsetjänst som vill spionera på allt och alla så kan väl kanske Kina ha det? Vad vet jag?

Bild på en korv som kommer ur ett bananskal
Vad innehåller grunkan i näven?
Allt är inte vad det verkar vara.

Richard Stallman har visat att vi behöver både fri hårdvara och fri mjukvara som är öppen, om vi ens ska kunna ha chansen till integritet och frihet. Glöm någon integritet eller frihet på nätet innan både fri hårdvara och fri mjukvara finns tillgängliga i butikerna så att även dina vänner kan inneha dem! Detta är GRUNDLÄGGANDE, om ens detta räcker.

GNU/Linux är på inget vis 100% tryggt. Det kan finnas skit bakom tangenterna ändå, småskitar som inte kan låta bli att köra okända ofria program/appar/skripts på sina datorer. Jag är själv en sådan liten nyfiken skit ibland och jag sitter faktiskt här med ofri hårdvara från Taiwan och Sydkorea.

För övrigt:

Att Mobilt Bank-ID aller andra kommunikationsappar, via ofria operativsystem på främmande makters eller ens statens hårdvara, skulle vara tryggt är naturligtvis också en illusion. Det första som måste upphöra, innan folket kan bli tryggare, är medborgares naivitet inför de som håller i makten!

Tro inte att något är hemligt eller tryggt på nätet! Externa kodböcker eller externa kod-dosor som bevaras på säkra ställen kan öka säkerhet och integritet något. Ännu högre integritet och trygghet för kommunikation på nätet skulle kräva en dedikerad krypterad kommunikationsdosa.

Det finns idag människor som, på fullt allvar tror på direktdemokrati över Internet, över ofri och icke-öppen hårdvara och mjukvara. Det beror sannolikt på okunskap eller intern sekterism.

Bild på babian med baksmälla
Dags att vakna snart?

För att kunna utöva vår fria demokrati på nätet måste vi inse vilka tyrannerna är, hur de tänker och hur de arbetar. Tyrannerna kommer hitta på saker som låter bra, men allt är inte guld som glimmar.

voltaire_80x80
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

Fler citat om demokrati

Vill du ha fri och öppen hårdvara och mjukvara i butikerna, samt mer och säkrare direktdemokrati så vakna upp och rösta på Vetenskapliga partiet! Kanke Piratpartiet? Nej. De förstår ännu inte att de hållbara argumenten för valsamverkan för att kunna ge sina medlemmar de mandat som de förtjänar, lika lite som Direktdemokraterna gör det … än.

Bild på ett öppet öga med upplyst pupill.
Öppna ögonen gott folk!

Inte glömmer? Hur i hela friden kom Doku till den slutsatsen?

Inte glömmer? De här sekteristiska psykopaterna trängde in olagligen i ett annat land, fullt medvetna om de krigsförbrytelser de ämnade utföra, hyllade av sektmedlemmar över hela världen. De ämnade MINST utgöra medhjälp till massmord och seriemord på oskyldiga människor. S.k. ”hatbrott”. De hatar s.k. ”otrogna”. (sic)

Det kan inte ens jämföras med tyskarnas krigsförbrytelser under Hitler, tyskar som t.o.m. fortfarande ofta betvivlar de historier som är olagliga att betvivla i Tyskland, uppfunna av segrarmakterna, förmodligen för att förminska sina egna krigsförbrytelser, krigsförbrytelser som fortsatt sedan dess under skydd av USA:s veto i FN.

Inte glömmer? Krigsförbrytare måste givetvis dömas för krigsförbrytelser så fort vi kommer åt! Det finns prejudikat för överlagt massmord på oskyldiga människor. Nürnbergrättegångarna och Nürnbergprocessen.

Tänk på deras baarn! Ja gör det! Tänk nu riktigt ordentligt! Ska barnen tvingas uppfostras av psykopater som stolt varit medhjälpare till massmord på massvis med oskyldiga människor? Vad blir det för uppfostran? Hur kommer dessa barn gynnas av detta? Hur tryggt blir det i ditt bostadsområde? Överväg ”spårvagnsproblemet” riktigt ordentligt  här!

Inte glömmer? Hur i hela friden kom Doku till den slutsatsen? Var realistiska, Doku! Uppmana politikerna att agera istället! Denna sekterism är en allvarlig samhällsfarlig mental sjukdom som varje samhälle måste skyddas sig mot!

Ge åtminstone offrens anhöriga rätten att ha folktribunal och utdöma straffen för rekryterare och medhjälpare! Permanent mentalvård för de skyldiga borde vara det minsta man kan gära om man anser sig vara intelligent och human.

Olika former av lögn – Del 1 – IQ är INTE samma sak som intelligens

Intelligens beror på fler saker än IQ, ex. på HUR man använder sitt IQ, men även utbildningens eller inbillningens innehåll, samt individens nivå av godtrogenhet. Filosofen Bertrand Russel menade ex. att:

Bild på Bertrand Russell
”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: citat om demokrati)

Det finns många olika former av intelligens. Här presenteras ex. elva förslag:

1. Logisk och matematisk intelligens

Att ex. kunna förstå vad mänsklig tillväxt är och hur detta INTE kan kombineras på sikt med ekologisk hållbarhet på en begränsad yta som jorden är.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga [artens] största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.” / Albert Bartlett

Detta är något enklare att förstå om man har ett högt IQ, annars kan man behöva lite mer tid eller fler repetitioner för att kunna förstå denna jätteviktig fråga. I Sverige har 7 individer förstått hittills, men fler människor med högt IQ finns helt säkert i Sverige.

2. Lingvistisk intelligens (språklig)

Att du har lätt att uttrycka dig och förstå andra människor, har ett gott ordföråd, stavar rätt, har en grammatik som är bra, kommaterar korrekt, kan anpassa din kommunikation till mottagarens nivå, väljer ord med rätt betydelser, har förmåga att sätta samman orden både logiskt och emotionellt korrekt, så att de påverkar människor i din omgivning, samtidigt som du håller dig till sanningen.

3. Spatial och visuell intelligens

Ingenjörer som är duktiga på 3D-modellering, eller duktiga fotbollspelare, har ofta särskilt hög intelligens på detta område. De kan tolka information snabbt och korrekt, samt påverka sin fysiska omgivning på ett korrekt sätt, så att 3D-modellen blir riktig, eller att bollen går i rätt banor och hamnar i mål. Duktiga reparatörer kan också ha en hög sådan intelligens.

4. Kroppslig intelligens (kinestetisk)

En förmåga att röra sin kropp koordinerat i dans i samklang med andra individer, eller i en sport, med balans, eller hur man med händerna lyckas åstadkomma fantastiska konstverk genom god koordination och precision. Perfektion kan skapa fantastiska känslor hos betraktaren, fans eller dennes partner.

5. Social intelligens

Social kompetens är förmåga att samspela med andra människor. Att kunna upptäcka och förstå känslor i texter, ansikten, bilder eller röster. Förmågan att samla emotionell energi för att lyckas tänka rätt och kunna lösa problem. Förmågan att kunna utnyttja olika känslor för att bäst klara av olika uppgifter. En förmåga att kunna beskriva hur känslor förändras över tid. En förmåga att hantera sina egan känslor, samt en förmåga att kunna avslöja insinktivt när någon försöker manipulera med osanning genom falsk känsloargumentation.

Förmågan att lägga konversasioner på rätt nivå, emotionellt vid rätt tidpunkter och i rätt doser, för den du talar med. Om du kan sätta gränser hänsysnfullt för din egen skull och för andras skull. Om du kan hjälpa människor att utveckas emotionellt. Social intelligens gör att människor upplever dig som nyttig och lätt att umgås med, utan att du själv känner dig utnyttjad. Denna typ av intelligens kallas ofta för Emotionell intelligenskvot (EQ).

6. Självkännedom

Förmåga att identifiera sina egna tankar, känslor och sitt inre kall, samt att kunna reagera konstruktivt på detta, så att man påbörjar med att självförverkliga sig själv på ett sätt som gynnar helheten. Med självkännedom minskar egocentrismen, d.v.s. bilden av dig själv som perfekt och ofelbar, eller den överdrivna tanken på att du själv förtjänar mer än alla andra, naggas i kanten av självkännedom.

För människor med dålig självkänsla så ökar självkänslan genom självkännedom till en nivå där de ser sanningen med acceptans, utan att besväras av den. Självkännedom leder till objektivitet, men även till insikten om att man kan förändras positivt. Detta är en del av ett högt EQ och kan höjas genom meditation i tystnad.

7. Konsekvensintelligens

Att kunna ändra sig när man har haft fel eller är överbevisad. När högre insikter leder till förändrat beteende. Inser man ex. den hållbara logiken med valsamverkan, för nya eller små partier, så kommer man konsekvent agera för att det ska bli verklighet, inte underkasta sig icke-konsekvent logik och därmed kasta bort sin röst val efter val.

8. Positiv envishet

Förmågan att kämpar på i rätt riktning för att man ser evidensen för att det är riktigt att göra det. Motsatsen är att vara negativt envis, d.v.s. att INTE vara öppen för ny visdom och strunta i motsägelsefulla fakta. Är man positivt envis så är man alltid skeptisk till sin egen uppfattning och ser en glädje i att kunna bli överbevisad och få en ökad visdom som bygger på sanning.

9. Musikalisk intelligens

Förmåga att skilja på toner, skilja falska toner från toner i harmoni. Förmåga att skapa harmoni och njutning för andra musikaliskt. Förmåga att kunna uttrycka känslor och logik genom musik som slår an en känsla som träffar rätt och har potential att påverka andra människor och världen på ett positivt sätt. Ett utmärkt exempel på extremt hög musikalisk intelligens är John Lennon, som ex. beskrev den hemska känslan av ta sig bort från en hemsk drog som han fastnat i och han förmedlade sin egen föreställning om fred på jorden genom låten Imagine. (För de som intelligent och konsekvent följer Richard Stallmans råd kan här ladda Imagine ned MP4 utan att köra skripts)

10. Naturintelligens

En förmåga att förstå samspelet i naturen. Att ha en förståelse för vad olika djur och växter behöver. Naturintelligens gör att man röstar på ett parti som har potential att skapa en ekologiskt hållbar balans i naturen.

11. Filosofisk intelligens

Förmågan att överväga olika tänkares filosofier, argumentera med utgångspunkt från dessa, samt att vidareutveckla tankegångarna och applicera dem i verkligheten genom nya texter. Det har jag ex. försökt göra här under Citat om Demokrati. Filosofi innehåller många olika fält. En bra början att höja sin filosofiska intelligens kan vara att köpa en liten bok som beskriver ett flertal olika tankar från flera olika kända filosofer.

Det är alltså uppenbart att du kan vara mycket intelligentare än en person med högt IQ om du är mindre godtrogen, d.v.s. mer öppen och skeptisk i ditt tillvägagångssätt när du söker svar på vad som är sant och vad som är lögn.

Makten verkar, märkligt nog, se en fara med en intelligent och sann befolkning, så pass att maktens individer medvetet verkar bekämpa folkets intelligens med lögner, på olika vis. Låt dig inte nedslås av detta! Försök vara så intelligent du kan med det du har! Var inte så naiv och godtrogen! Makten ljuger konstant, dygnet runt.

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Den amerikanske journalisten, satirikern, kulturkritikern och läraren i amerikansk engelska menade att:

Bild på Henry Louis Mencken
”Den farligaste mannen för vilken regering som helst är den man som är i stånd att fundera ut saker på egen hand, utan hänsyn till rådande vidskepelser och tabun.”
/Henry Louis Mencken (Källa: citat om demokrati)

Har du motivation att fundera ut saker på egen hand? Har du motivationen att göra dig av med gamla vidskepelser som sekterism, religion eller fastfrusna politiska ideologier  som utger sig för at vara ”sanningen”?

Har du gjort dig av med de tabun som dessa fenomen skapat åt dig? Bra. Då är du en potentiellt farlig individ för de som sitter på makten, enligt Mencken. Varför? Jo. För du är på väg att ta makten över ditt eget liv, kanske även att hjälpa fler att göra makten allt mer maktlös. Eliten é liten. Vi andra är många.

Vilka har makten idag? Journalisten Janne Josefsson menar ex. att media har blivit ”första statsmakten” idag, och att nätmedier är viktiga som motvikt. Vissa menar att storbankerna har tagit makten över vårt samhälle, andra menar att det är en Israel-lobby i USA som besitter makten. Avgör själva!

Jag ska strax ge er fler viktiga verktyg för att avslöja olika former av lögn.

Känner du tacksamhet för mitt arbete kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta enligt Soldathandboken, bli medlem gratis, skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

Kritik av Vetenskapliga partiet från Anders Åberg och mitt svar

Jag har tidigare berört den evidenta sanningen om valresultatet. och kommer väl sannolikt få göra det ibland. Vetenskapliga partiet är litet och de evidens vi framför får ofta starka reaktioner som leder till ilsken kritik. Här betydligt mer ilsket än Åbergs kritik mot oss idag. Mer kritik  här och här och här.

Vem kritikern Anders Åberg egentligen är vet vi inte. Kanske skådespelaren? Det framgår inte eftersom han inte länkar till någon presentation.
Bild på hinkar över kattunge, kossor och familj
Vem är egentligen Anders Åberg?

Anders Åberg 11 februari, 2019 at 21:27

”Och trots din höga IQ och att du är med i ett parti med hela 7 röstande så har du inte en aning om klimatet. Att du likafullt är tvärsäker om klimatet och att Greta Thunberg är grundlurad är inte faktabaserat. Du har inte tillgång till andra fakta än klimatforskarna och med största sannolikhet kan du inte göra en ens i närheten lika bra bedömning som dom.

Att du dessutom upprepar anklagelsen mot nästan alla klimatforskare att dom är köpta av monopolkapitalet och medvetna bedragare säger en hel del.

Jag kan inte veta säkert vad som driver dig och dom andra tvärsäkra klimatsvamlarna, men misstanken är stark att det har politiska orsaker. Ni vill till varje pris få vanligt folk att sluta bry sig om klimathotet.
Ställer man då den klassiska frågan “vem tjänar på det?” så hittar vi dom globala energi- och fordonsföretagen med alla sina otroliga resurser. Tills motsatsen är bevisad utgår jag därför ifrån att du och dom andra klimatsvamlarna springer deras ärenden.”

Jag svarar ändå:

Anders Åberg.

Den mentala terrorn av att Vetenskapliga partiet är för litet, d.v.s. bara sju som röstat på oss, samt att inget annat parti har haft modet att valsamverka med oss, är givetvis depressiv. Meditation och citat av Mahatma Gandhi avhjälper depressionen. Och trots att jag måste förbereda mig på att bli en minoritet av endast en individ som säger vad jag, djupt i mitt hjärta och med hela mitt förstånd, tror är den evidenta sanningen, så tror jag att jag har modet av att vara i en sådan hopplöst liten minoritet.

Vad är orsaken till mitt mod?

Modet kommer av att jag varit medgrundare till ett annat parti som växte med 250% 2018 och att Vetenskapliga partiet har ännu bättre grundtankar om hur vi skapar en bättre demokrati.

Mitt mod beror på att jag är fullt medveten om att väldigt många vilseleds av “ad populum”-argumentationsfel. Typ; “Miljoner flugor kan inte ha fel. Skit smakar gott.”, men också att det är lätt avhjälpt. [Säg bara ”Ad populum-argumentationsfel” ibland!]

Vi 7 som valt att inte äta politikeradelns och fulmedias välrepeterade dyngspridning avfärdas av många, på ett storvulet och ovetenskapligt sätt, utan undersökning, trots att vi sannolikt har 15’000 forskare med oss på vår politik vad gäller nedväxt av populationen och konsumtionen (enligt Population Matters). Men märk väl att jag inte anför dessa forskares antal som ett argument, enbart evidens och bevis som framhålls.

Jag tror egentligen att vi kan ha betydligt fler forskare med oss eftersom de ofta är intelligenta nog att förstå ganska enkel aritmetik om exponentialfunktion. “Youtube – The Most Important Video You Will Ever See”.

Jag tror faktiskt mest att antalet röster beror på 4%-spärren och mediafokus.

Mitt IQ är egentligen inte viktigt, mer än en indikation på att jag ofta har rätt, ofta vinner i schack och ser samband snabbt och korrekt, Anders, men oavsett IQ-nivå, försök se sambanden! En normalintelligent tolvåring kan se dem.

Bild på en korv som kommer ur ett bananskal

Det är INTE ENBART vi 7 som röstade på Valsamverkanspartiet (Vetenskapliga partiet) som kanske ser sambanden, men även forskare med mycket högre kompetens på relevanta forskningsområden, ex. havsforskare Nils Axel Mörner, klimatforskaren Jakob Nordangård, som tittat på källan och motivationen bakom klimatalarmismen, eller Bob M Carter m.fl.

Vi anser att deras argumentation är evident och INTE har falsifierats.

Att Greta fallit offer för massmedias argumentationsfel om faran för isbjörnar utan is, barn i pulkor utan snö, samt vuxnas alarmism i hennes närhet, är givetvis inte hennes fel. Barn litar på vuxna i sin närhet. Det finns många vuxna som tror på tomtar också, även om inte Greta skulle göra det.

Barn i pulka på gräs

Vissa individer är dessutom predisponerade att vara väldigt godtrogna. De rår inte för det. Själv var mammas ord “sanningen” tills jag vid fyra års ålder avslöjade jultomten som morfar i tomtemask. Att mamma kunde ljuga för mig var fram tills dess helt otänkbart.

Vissa har svårt att förstå att det finns monopolkapitalistiska psykopater som ljuger och korrumperar, eftersom de själva är väldigt ärliga. Men se på alla krig och all panik som psykopaterna skapar! Ändå har folk ofta svårt att tro att alla krigsvurmande medier ljuger och de känner inte till de ägarförhållanden och de gemensamma agendor som kan ligga som grund för lögnerna. Likväl har de flesta sett hur media ljuger och vägrar dementier, men hur många är motiverade att se sambanden?

Bild på en upprörd tomte, ett troll med uttsträckt tunga i brudslöja och George Soros med utsträckt tunga i i brudslöja

Titt-ut! -Lurad!

Det finns olika klimatforskare som gör olika bedömningar, men det är klart att de som gör “fel” bedömning, i klimathotar-fallet, saboterar för hela forskningfältets sekteristiskt “sanna” bedömning och därför möter stort motstånd.

Öppenhet och skepticism är en MYCKET viktig grund i vetenskapen, men accepteras INTE inom det här forskningsfältet, där andra slutsatser ofta avfärdas utan uppmärksamhet eller undersökning såsom “förnekelse”. År det inte en märklig sekteristisk attityd, om det nu verkligen handlar om forskning?

Det finns säkerligen många klimatforskare med hög intelligens, men finns det lika många klimatforskare med karaktär nog att säga nej till de anslag som satsas på att cementera den rådande klimathotar-uppfattningen? Vad har ovetenskaplig storvulenhet och tom retorik för plats inom “vetenskapen” egentligen? Naturligtvis ingen.

albert_einstein_80x80

”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

Jag har full förståelse för klimatforskares karriärambitioner. De vill bli kändisar, accepterade, göra karriär, få uppdrag, betala räkningarna för bilen och villan. Även jag, som lever likt någon slags munk idag, kommer strax få bita i gräset för att tjäna pengar och kommer få välja på vad som erbjuds. 7 röster räcker helt evident inte till mandat i Riksdagen. [Riksdagslön några månader skulle sitta fint]

Jag anser att vi bör lyssna mycket noga på visselblåsare, inte bara avfärda dem utan undersökning, ex. de som gått i pension, eller de som är visselblåsare när det har fuskats, eller t.o.m. om de finansierats av oljeindustrin. Vi bör titta på evidensen istället.

INGEN kan veta något säkert om klimatet, likt de tvärsäkra klimathotarna som ofta beter sig likt inkvisitionens prästerskap mot de som är skeptiska. Klimatet beror av så många olika faktorer som INGEN har någon större möjlighet att kunna förutse, eller kan du förutse nästa jordnära objekt som träffar planeten? Eller kan du förutse Trumps nyckfullhet med den berömda avfyrningsknappen?

Jag förespråkar alltså BEREDSKAP med min klimatalarmism, d.v.s. motsatsen till de flesta klimathotande politiker, och andra förvillare, som enbart verkar vilja vinna val med klimatalarmismen, och driva in extra skatter med den, eller vill strössla de indrivna pengarna på EU med den, eller annan imperialistisk globalism.

Men du har rätt också, Anders. Din misstanke är korrekt. Min alarmism har politiska orsaker. Vetenskapliga partiets politik är att skapa det bästa för famtidens generationer med vetenskapliga evidens som grund. Vår politik gillas inte av någon ekonomism, eller sekterism. Vi får nästan inget stöd, eftersom vi arbetar för nedväxt till balans med naturen. En donation på 20’000kr har vi fått. Inte mer. Mitt arbete har hittills lönat sig MYCKET dåligt.

Jag vill väl INTE få folk att sluta bry sig om klimathotet. Jag ÄR klimatalarmist och för en MYCKET HÖG BEREDSKAP mot olika klimathändelser, till skillnad från de politiker som nedmonterat beredskapen samtidigt som de helt motsägelsefullt klimatalarmerar.

Alla dessa uppenbart falska politiker satsar dessutom pengar på en massa saker som faktiskt höjer CO2-utsläppen. Vetenskapliga partiets politik kommer istället sänka CO2-utsläppen, som en ren bieffekt av en ekologiskt hållbar politik.

De globala energi- och fordonsföretagen får vi INGA pengar av. Vi skulle gärna ta emot pengar av vem som helst, helt öppet, som vill göra det bästa för framtidens generationer, men vi springer INTE några ärenden för pengarna. Vår politik missgynnar nog de flesta företag, utom kanske ekologiskt jordbruk, sol-, vind- och vattenkraft, men vi gynnar alla människors barn och barnbarn långsiktigt.

När ev. en bank-VD skulle drabbas av njutånger, ev. när dennes barn drabbas av fetma, diabetes eller cancer, eller ännu en djurart dör ut, p.g.a. det monopolkapitalistiska samhället de varit medskapare till, så tar vi gärna emot de pengarna. Det förändrar INTE vår politik, bara förmågan att nå ut till människorna och hjälpa dem att tänka mer långsiktigt.

Medierna i USA mörkar Tulsi Gabbard medvetet från USA:s presidentvalskampanj – En dålig taktik?

Monopolkapitalets giriga medier är livrädda för Tulsi Gabbard. Lätt att förstå. Patriot, imponerande CV, påläst, intelligent, retoriskt fulländad, karismatisk, fredlig och medmänsklig för välfärd i USA. Få republikaner eller demokrater kommer ha en chans mot henne.

Bild på Tiulsi Gabbard

Gabbard får inte ens negativ publicitet, likt den Trump-cirkus som Donald Trump profietat på enormt. Så djävla skitnödiga blir USA:s monopolkapitalistiska medier när de hör namnet Tulsi Gabbard. Tulsi måste alltså mörkas till varje pris.

Mörkning är en av fyra vägar de kommer kunna undvika hennes ledarskap. Bernie Sanders utsattes för liknade mörkning som Tulsi Gabbard. Det fungerade inte.

Den andra vägen är massmedial drevning, likt den mot Juholt, i Sverige,  vilket fungerade mot honom, men sannolikt inte kommer fungera mot Tulsi. Sannolik drevning kommer sannolikt inrikta sig mot hennes spirutialitet och hennes sekts komedi mot Demiurg-figuren i gamla testamentet, som kan jämföras med George Carlins parodi av Demiurgen, (MP4), men hennes sekt har faktiskt en mer Jesus-lik syn på Gud som rimmar väl med nya testamentet och de flesta amerikaners Guds-tro, tror jag, så en sådan drevning kommer sannolikt också slå väldigt fel i USA.

Den tredje vägen är att den korrumperade eliten i Demokraterna korrumperar bort henne i DNC, i strid med folkviljan, som de gjorde med Bernie Sanders, vilket fungerade. Sanders gjorde felet att INTE bryta sig loss ur de korrumperade Demokraterna och istället ge folket ett bättre demokratiskt alternativ. Slutresultatet av att stödja krigshöken Hillary Clinton blev istället att folket valde att rösta in Donld Trump, som använde delar av Sanders retorik för att vinna valet. Kommer Tulsi Gabbard begå samma fel? Tveksamt. Hon verkar vara intelligentare än Bernie Sanders. Hon kommer knappast sätta sig i knät på de allt mer slaknade bombliberalerna frivilligt.

Den fjärde metoden är förmodligen politiskt mord. Det har blivit monopolkapitalistisk ”kultur” överrallt i världen, tycks det, och har varit mycket effektivt och är förmodligen relativt billigt. Psykopater finns det relativt gott om och de tycks ofta ha uppbackning av andra psykopater.

Men OM Tulsi bara skyddar sig väl rent fysiskt så kan hon nog bli president ändå. Som militärpolis och populär inom USA:s militär har hon säkerligen massvis med kompetens att tillgå på det området. Det viktiga är att rekryteringsprocessen av säkerhetspersonal och människor i hennes närhet är oerhört professionella och använder rätt individer med lång dokumenterad och verifierad lojalitet till hennes politiska inriktning.

Där måste Tulsi granska noggrannt. F.d. republikaner och andra bombliberaler är givetvis uteslutna. Nya medlemmar och medlemmar i välkänt våldsamma sekter likaså. Djupt kristna som visat för mycket vänlighet till gamla testamentet, eller till Israels massmord och etniska rensning, är naturligtvis extremt farliga. Både troende judar och muslimer kan vara extremt farliga naturligtvis, med tanke på vad som nedtecknats i deras sekteristiska politiska doktriner och psykopatiska s.k. ”visa protokoll”och vad de helt evident faktiskt gör mot människor i världen. Hjärnskanning kan vara en god hjälp.

Aloha – Tulsi Gabbard – En helt fantasisk amerikansk presidentkandiat

Tulsi Gabbard för i sitt fantastika tal samman patriotism och nationalism med fred och social välfärd, med mycket stor trovärdighet. Det var bara två saker i talet som var mindre bra som kan skippas i framtiden, eller göras tydligare och mer trovärdigt, anser jag.

Det är uppenbart att alla amerikanska soldater INTE frivilligt ställer upp i USA:s krigsmaskineri av ”kärlek” till USA eller sin nästa. Felet tycks, i min mening, komma ur att Tulsi inte verkar vilja tro att det existerar psykopater även i USA:s militär.

De amerikanska soldaterna belönas med högre lön beroende på hur farligt området där de tjänstgör är. De kan belönas av adrenalinet i kampen eller av perversioner också.  Psykopater fungerar inte likadant mentalt som vanliga människor. Att inte förstå detta är naturligtvis extremt farligt.

Tulsi nämner två av sina fredliga idoler, Martin Luther King och John F Kennedy. Deras öden, d.v.s. död genom gevärskulor, borde göra Tulsi medveten om både existensen av psykopater, samt nödvändigheten av att välja sina framträdanden med stor omsorg, åtminstone om man är en ledare för fred och för folkets väl mot korruption och mot rasism.

Bild på Martin Luther King Bild på John F Kennedy

Flera av de stora människor som fått sätta livet till p.g.a. psykopater har jag förevigat här under citat om demokrati. Bland korrumperade och rasister finns det naturligtvis väldigt många empatilösa psykopater, och kanske finns flera av de allra farligaste psykopaterna alldeles för nära Tulsi, psykopater som påhejas av massvis med grundlurade människor i Demokraterna.

Det andra är det motsägelsefulla i att Tulsi inte ser något som helst problem med blandningen av diametralt olika sekteristiska ideologier, trots att hon tagit upp problemen med terrorism och rasism, som härstammar ur just sådana psykopatiska politiska sekteristiska doktriner.

Malcolm X mördades p.g.a. motståndet mot beteendet i just en sådan extrem sekt, en sekt vars ledare inte gillade hans kritik mot beteendet. Han minglade först kärleksfullt med denna sekt, var dess marionett, som om den var en av alla andra kärleksfulla sekter. Bittert fick han erfara motsatsen genom en kula.

Bild på Malcolm X

Fler står under dödshot från sekten. Så var intelligent! Håll hårt på säkerheten Tulsi! Välj medarbetare och säkerhetspersonal med stor omsorg! Undersök bakgrund och religiös tillhörighet noggrannt! Använd kunniga psykologer och gärna hjärnskanning vid urvalet av medarbetare och säkerhetspersonal!

Aloha! Lev länge och väl, Tulsi! Endast så kan du sprida maximalt med medkänsla!

Mer intressant:
http://thesaker.is/interesting-message-by-tulsi-gabbard/
https://www.globalpolitics.se/se-och-lyssna-pa-usas-presidentkandidat-fredskampen-tulsi-gabbard/
https://www.lewrockwell.com/2019/02/no_author/tulsi-gabbard-is-driving-the-msm-bat-shit-crazy/?fbclid=IwAR0jdl5cPfzollpBm3CSlv1YqARq-1FCu6ALxGsNo-5T4OGFznIWha9hYQQhttps://www.lewrockwell.com/2019/02/no_author/tulsi-gabbard-is-driving-the-msm-bat-shit-crazy/?fbclid=IwAR0jdl5cPfzollpBm3CSlv1YqARq-1FCu6ALxGsNo-5T4OGFznIWha9hYQQ