Olika former av lögn – Del 17– Osann skuldbeläggning av individen

Eliten vill få individen att tro att denne ensamt bär skulden för sin egen olycka, på grund av brister i den egna intelligensen, den egna förmågan, eller att den egna ansträngningen är för liten. Detta är enbart till en mycket liten del sanningen. Det finns en mycket större och viktig faktor.

Ensidig individualism döljer att spelet ofta är riggat med hög arbetslöshet som skapar en ond spiral av färre jobb, lägre löner och sämre anställningsvillkor, vilket gör att en viss andel slutar som förlorare, inte enbart arbetslösa, anställda, men även företag. Detta är helt ofrånkomligt i ett sådant ”race to the bottom” utan kollektiv solidaritet människor emellan.

För att bibehålla idén om personlig skuld har eliten uppfunnit ”den amerikanska drömmen”, d.v.s. att man faktiskt kan lyckas, vilket är sant om man är beredd att bryta mot reglerna, vilket ca 1% är, nämligen psykopaterna, d.v.s. eliten självt. Det mentalt sjuka systemet ökar på chansen att psykopati utvecklas hos personer som annars hade förblivit mentalt friska.

Oavsett hur mycket människor allt mer kämpar på, armbågar sig fram, slickar uppåt och sparkar nedåt, eller stångar sig blodiga utan resultat, så kvarstår faktum. 90-99% blir förlorare och 10%-1% lyckas, beroende på hur extremt psykopatiskt samhället har blivit.

Rätt fokus hos folket gör att vi känner solidaritet med varann, organiserar oss effektivt mot det förljugna massmediala, politiska och ekonomiska systemet som är vår gemensamma fiende.

Människor som har låtit sig luras av eliten, om var den verkliga skulden ligger, men ännu inte har drabbats personligen av elitens påhitt, förstärker ofta denna skuldbeläggning, som eliten har programmerat dem med, mot sina egna vänner och familjemedlemmar, som de istället vänligt och generöst borde hjälpa.

Gör man inte det så leder ofta skuldbeläggningen till ett depressivt tillstånd, hos den utsatte, som ofta har skuldbelagt sig själv. Effekten är hämmad handlingskraft. Utan handlingskraft sker givetvis ingen effektiv organisering mot eliten och det system som skapar depressionen.

När individen känner sig deprimerad, så tar individen ibland till droger, ibland sekterism, eller anlägger en fasad av att vara lyckad och skuldsätter sig och blir till maktens lydiga skuldslav. Ibland blir individen bara ett utmattat vårdpaket, eller begår självmord, eller blir kriminell, eller flyr in i extrem sekterism.

Stöd dina medmänniskor och familjemedlemmar med sanningen! Hjälp varandra! Organisera er effektivt! Befria hela samhället från elitens lögner och skuldslaveri tillsammans!


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 16 – Gör dumhet, kändisskap och medelmåttighet till ideal

För att kunna tro på lögner måste folket svälja lögner villigt. Att eliten då uppmuntrar apkonster, dumhet och medelmåttighet via sina medier är logiskt. Gå INTE på dessa lögner!

Medelmåttighet och dumhet sprids genom att eliten gör trivial kunskap, sport, kriminalitet, mode, tatueringar etc. till folks huvudfokus, samt gör kändisar ur dessa event till idoler i sina medier. Detta idiotiska fokus gör att eliten undviker kritisk granskning, samt undviker att folket lär sig tänka rätt och vetenskapligt.

Bild på Noam Chomsky
”En av funktionerna, som saker som professionell sport spelar, i vårt samhälle och i andra, är att erbjuda ett område att avleda människors uppmärksamhet från saker som betyder något, så att maktmänniskorna kan göra det som betyder något utan allmänhetens inblandning.”
/Noam Chomsky Källa: https://www.alternet.org/2014/09/noam-chomsky-why-americans-know-so-much-about-sports-so-little-about-world-affairs/

”One of the functions that things like professional sports play, in our society and others, is to offer an area to deflect people’s attention from things that matter, so that the people in power can do what matters without public interference.”
/Noam Chomsky Source: https://www.alternet.org/2014/09/noam-chomsky-why-americans-know-so-much-about-sports-so-little-about-world-affairs/

Om någon granskar eliten kritiskt, eller blir visselblåsare, eller skapar bättre politik, så mörkas de eller så angrips de av eliten på alla möjliga vis. Gör dessa granskare, visselblåsare och bättre politiker, som eliten mörkar eller angriper, till idoler istället!

Elitens mål är att skapa en dum lättstyrd befolkning som kommer underkasta sig villfarelser, samt acceptera lögner, krigsförbrytelser mot andra länder, terrorism, överkonsumtion, överbefolkning, absurd tillväxt som enbart gynnar fåtalet ekonomiskt, ett ojämlikt otryggt samhälle, droger i varje gathörn, skjutningar, långa straff och fängelseindustri.

carl_hamilton_80x80
”Hoten mot demokratin idag är över huvud taget helt normala. De går i kostym och slips.”
/ Carl Hamilton

Som kvinna bör du ABSOLUT tänka på att det idag finns tillgång på bättre gener via spermabank, samt att det säkert finns män i din vänskapskrets, som har hög intelligens, som säkerligen är ett bättre val genetiskt, samt kommer hjälpa dina barn till ett nyttigt liv, som kommer bidra till framtidens generationer bättre!


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Ekologisk hållbarhet – Nedväxten av populationen har stor betydelse för barnen och för naturen – Var en god människa!

Effekterna av vår mänskliga population, som har mer än fördubblats bara under en vanlig människas livstid, påverkar oss alla. Du är medansvarig. Oskyldiga barn svälter och dör. Oskyldiga barn slits i bitar i krigen om de sinande resurserna, eller dör drunkningsdöden och flyter iland utmed Medelhavets stränder. Det är ingen lösning på populations-problematiken. Tvärtom. Det är inhuman och kontraproduktiv psykopati.

De flesta, kanske 95-99%, är för medmänsklighet och humanism, men oftast har folk omedvetet röstat för raka motsatsen och för de inhumana dödsfallen. Som ett resultat av inhuman signalpolitik omgiven av falsk känsloargumentation, så ökar sorgen hos män och kvinnor, som i denna sorg ofta flyr in i sekterism och massavel som ett falskt opium och som en falsk trygghet mot att bli barnlösa, eller i cyniska fall som en ren inkomstkälla, eller i extrema sekteristiska fall som en ren plikt angiven av en dum-girig sektledare som vill öka sina inkomster.

Krig, sekterism och massmördade oskyldiga barn är det värsta man kan rösta för, men ändå röstar alltför många obetänksamt på fortsatta krigsförbrytelser och absurd tillväxt, åt det militärindustriella komplexets bankmafiosos, varje val.

Befolkning är en lokal, nationell, såväl som en global fråga idag, som är aktuell i både rika länder, såväl som i fattigare och mindre utvecklade länder. Du är medansvarig, vem du än är och var du än kommer ifrån. Det hänger inte på etnicitet eller bakgrund. Nu är du medveten om ditt medansvar.

Att vi tar itu med orsakerna nu gynnar oss alla, inte minst så gynnar det framtida generationer och deras förmåga att leva i balans med naturen, samt upprätthålla artrikedomen på vår planet (Guds/Allahs skapelse), trots alla utrotade djurarter som mänsklighetens djävulska och get-lika dumhet är ansvarig för.

Du tycker kanske inte att Sverige är överbefolkat, jämfört med allt mer öken-lika länder som människor migrerar bort ifrån? Det finns så mycket skog och välfärd här. Det stämmer, men konsumtionsnivån och energiuttaget är också högre i rika länder och nordens länder ger högst en skörd per år.

Det handlar också om odlingsbar mark och att kunna ha en god beredskap, d.v.s. INTE leva likt en dum get som gnager ner allt inkl. trädens bark och därigenom skapar öken. Svensk skog tar mycket lång tid att förnya. Det är en av världens resurser. Den tål inte att Sverige förfaller i sekteristisk 12-barns-avel.

Det löser heller INTE populationsproblemet att utsätta varje land i världen för samma överbefolkningskultur, eller ekonomistiska tillväxtkultur. Sådan get-lik dumhet gör enbart att vi förvärrar problemet. De som skriker ut Allahu Akbar, eller tycker att Gud är störst, men sedan förstör hans skapelse, arbetar inte för honom, men för djävulen.

Dagens krigs-, sekterist-, migrations- och tillväxt-politik löser givetvis inte heller jakten på CO2-utsläppen, oavsett vad man tror om just CO2 som orsaken till klimatförändringarna. Greta Thunberg slog ändå huvudet på spiken i FN, sannolikt till de kortsiktiga ekonomism-skurkarnas stora förvåning. Greta har rätt. Tanken på evig tillväxt är absurd. Det är bevisat.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Dagens kortsiktiga ytliga narcissistiska politiker som höjer sina egna arvoden och sänker sin värnskatt löser inte problemet, men förvärrar enbart situationen. Ett fattigt folk i en icke-ekologisk global frihandel har inte råd att leva ekologiskt hållbart.

De icke-ekologiska EU-vurmarna i politikeradeln förtjänar Gretas utskällning, samt att vi avsätter dem redan nästa val, samt erbjuder folket mer demokratiska och mer vetenskapliga och långsiktiga kandidater! Problemet måste lösas i varje land och varje region lokalt, efter bästa förmåga! Du är medansvarig.

De som inte vill bidra måste utsättas för våra gemensamma sanktioner, samt lämnas åt sitt öde! Världspopulationen måste nedväxa till balans med naturen genom ökad medvetenhet och politiska åtgärder! Krigspolitiken och signalpolitiken som drivs på av ekonomismens och sekterismens skurkar måste upphöra och reverseras!

Det är allas vårt ansvar att agera för ett ansvarsfullt beteende, samt att vidta åtgärder mot de som inte vill lyssna och därför hotar mänskligheten och naturen! Informera dina medmänniskor om att fortsatta krig, tillväxt av population och konsumtion leder till katastrof! Informera dem om att flera olika vetenskapsområden inkl. matematiker är 100% eniga med massvis med intelligenta människor, inkl. påven och Dalai Lama! Informera vänner och bekanta om att vi behöver nedväxt till balans med naturen!

Tyck öppet att nedväxt är något beundransvärt och Gudibehagligt! Beröm de som inte skaffar barn, eller bara skaffar ett barn, eller högst två! Känn ingen skuld om du omedvetet har gjort fel! Kompensera istället för det! Älska alla dina barn och gör dem intelligenta! Få dem att respektera ”Guds skapelse”! Rösta även på partier som är för nedväxt till balans med vår natur! Stöd intelligens! Du är medansvarig.

Har du inte tid eller ork att medverka aktivt för framtidens generationers väl så kan du ändå känna motivationen att stödja framtidens generationer och naturen! Stöd då de som är aktiva, har ork och är aktiva! – Var en god människa! Ge dem ditt stöd nu här direkt!

Donera till Vetenskapliga partiet
Donera till Population Matters

Tecknad saga om skomakaren som ville bli mer effektiv men gick i en omoralisk försäljares fälla

ShoeTool är en animerad saga om en skomakare som tror att han köper en maskin som kommer hjälpa honom att tillverka skor effektivare… men upptäcker att det finns knävlig licensproblematik kopplad till hans ”köp”.

Ladda ned videon:

Vänligen visa ditt stöd för fri programvara genom att marknadsföra den här videon på dina sociala medier med #shoetool-hashtaggen! Här är en kort URL som du kan använda: https://u.fsf.org/shoetool

Vill du länka vänner till denna svenska sida så kan du även använda denna kort-länk: https://wp.me/p2QqDx-2YQ

Människor har sökt sig till Free Software Foundation i nästan 35 år för ledarskap och positiv innovation. FSF har under denna tid varit en kompromisslös försvarare av fri programvara. FSF:s arbete baserar sig på frivilliga donationer.

(… precis som Vetenskapliga partiets arbete, som också behöver ditt stöd om du tycker att vårt arbete för en bättre värld för framtidens generationer är viktigt. Vetenskapliga partiet har satt upp målet 12 aktiva medlemmar i Sverige, 13 med mig, eftersom vi söker rätt typ av personligheter, med hög intelligens (inte nödvändigtvis högt IQ) och god karaktär, en speciell personlighetstyp som det finns väldigt få av, särskilt efter 30 år av ett allt hårdare samhälle i Sverige.)

FSF, som arbetar internationellt, har satt upp ett liknande mål på 600 nya medlemmar. Förmodligen så önskar de sig också speciella människor, tror jag, människor med god karaktär. Har du det, men saknar tid, samt tycker att det som FSF gör är bra? Då kan du ge en donation till dem eller bli passiv eller aktiv medlem i FSF idag.

Jultomten kan vara David Wayne Oliver som rånar bank och ger pengarna till folket

Man med vitt skägg i USA, David Wayne Oliver, gick in på banken och rånade den. Sen gick han ut på gatan och kastade pengarna till människorna och ropade ”Merry Christmas!”
Källa: https://eaqhan.wordpress.com/2019/12/25/den-sympatiske-bankranaren/

Den intelligente Oliver (eller Jultomten) var sannolikt ute efter en lång trygg ålderdom på ett amerikanskt fängelse, tror jag, eftersom högern och vänstern i USA nedrustar välfärden och ger pengarna till sina kriminella polare på Wall Street, samt det faktum att han lugnt inväntade polisen efter rånet.

Eller kanske ville bara Oliver (Jultomten) in till alla oskyldigt dömda i USA:s fängelser för att ge dem julklappar?

Karl-Gunnar Eriksson tror inte att vi behöver ett totalförsvar

Karl-Gunnar Eriksson tror INTE att vi behöver ett totalförsvar mot världens psykopater och deras planer. Jag anser att sådan godtrogenhet mot psykopater är oerhört olycklig och direkt farlig. Låt mig gå djupare in på detta!

Tag ex. vår fredligaste och mest rakryggade statsminister någonsin! Olof Palme. Folket valde en statsminister med mod för fred. Ett intelligent val. Det dåliga personskyddet var givetvis mindre intelligent. Var Palme för en vettlös nedrustning av Sverige, eller svenska krigsförbrytelser, eller för massinvandring av extrema kulturella anti-demokratiska terroristiska element? – Nej. Tvärtom socialdemokratin var intelligent. Palme var en patriot som sade sanningen om sådan psykopati:

Bild på Olof Palme”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.”
/Olof Palme https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palmes_uttalande_om_Hanoibombningarna

Ska man lämna öppet mål för psykopatin, eller vårda den på sluten anstalt? Daniel Ellsberg som fick Olof Palmepriset var, likt Olof Palme patriot. Låt mig citera honom:

Bild på Daniel Ellsberg”Det var en dokumentär!”
/ Daniel Ellsberg Ett utrop Ellsberg gjorde till en kollega och regeringstjänsteman, efter att de båda hade tittat på filmen Dr Strangelove. Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Har ni sett filmen Dr. Strangelove och skrattat åt komedin? Gör det! Sätt sedan skrattet i halsen! Ellsberg hade insyn i CIA. Inse att komedin sammanfaller med verkligheten! Det är ingen komedi i realiteten. Låt det sjunka in! Psykopater tänker inte som vanliga goda, hederliga människor alls. Inte alls. De är känslomässigt skadade. Verklighetens Dr. Strangelove bör givetvis vårdas på sluten anstalt!

Det enda vi kan hoppas på, fram tills nästa val, är att psykopaterna, som USA:s folk har valt, värderar att kunna vara utomhus, sola sig, och äta färsk fisk ur havet och filé av olika sorters vilt, tillräckligt mycket för att vilja föra avspänningspolitik och vilja nedrusta, mer än att vilja bedriva avelsfarm i en bunker i 100 år! För USA:s folk, EU:s folk och vårt eget folk är det just nu så här:

Bild på Daniel Ellsberg”Vi var inte på fel sida. Vi är den felaktiga sidan.”
/Daniel Ellsberg Källa: Hearts and Minds (1974), en dokumentär om Vietnamkriget https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

 

EU flaggan, det stora rövhålet, jämte andra stjärnbilder.

…och en ny stjärnbild blir allt mer tydlig på stjärnhimlen i EU och i världen…

Det är väldigt få amerikaner och svenskar som förstår psykopatin. De röstar på de psykopatiska rövhålen i en oxymoronisk floskelfylld massmedialt inducerad masshysteri där folken hetsas mot varann till att välja mellan två psykopatiska alternativ.

T.o.m. de som röstar på andra partier, som officiellt är på Nej till EU:s sida och för fred, förstår INTE att de gynnar psykopatin, eftersom deras partier INTE är motiverade att valsamverka sig över den 4%-spärr som de odemokratiska psykopaterna i de EU-vurmande partierna har skapat.

Valsamverkande fredliga Svexit-partier hade kunnat ha den goda smaken att ta mandat genom att valsamverka brett, men det finns endast ETT sådant parti som vill ha mandat, tyvärr. 99,9999% av folket röstar däremot i realiteten för fortsatt psykopati, eftersom de alltså INTE stödjer fred i enhet och i handling. Folket låter sig helt enkelt rektalpenetreras av den ljugande psykopatiska eliten och alla som den har lurat med sina lögner.

Bild på Daniel Ellsberg”Det ljögs för den amerikanska allmänheten varje månad [om Vietnamkriget], av varje av dessa fem administrationer [Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon]. Det är en hyllning till den amerikanska allmänheten att deras ledare uppfattar att de måste ljugas för. Det är ingen hyllning till oss att det var så lätt att lura allmänheten.”
/Daniel Ellsberg Källa: Hearts and Minds (1974), en dokumentär av Vietnamkriget [1:17:35 framåt] https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Att människor är lättlurade tillhör deras goda godtrogna natur. Det är nämligen svårt för en ärlig god människa att föreställa sig psykopaters sätt att tänka. Psykopaterna utnyttjar hela registret av osanning mot de goda människorna. Man kan göra sig lustig, likt professor Arnstberg om Löfvens massmigration, d.v.s. nedvärdera den politiska motståndaren som naiv, men psykopaten är INTE naiv, även om den kan spela naiv.

Psykopaterna har dessutom sett till att skolan INTE innehåller den utbildning som människorna behöver för att kunna genomskåda psykopaters lögner.

Bild på Bertrand Russell”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: citat om demokrati)

Men en kritisk motfråga! Har någon av alla modiga visselblåsare lyckats stoppa det militärindustriella komplexet och de vilseledande medierna, vilka psykopaterna använder sig av för att skapa konflikt? – Nej. De flesta som påstår sig vara för fred, tycks snarare frottera sig med dessa medier, sociala medier, såväl som gammelmedier under deras kontroll. Är det inte knasigt, märkligt och fullkomligt absurt?

Bild på grisar som äter svinfoder som kommer ur en TV

Var finns de intelligenta som granskar och exponerar dessa psykopatiska fulmedier? Var finns alla de intelligenta som ansluter sig och stödjer ett bättre alternativ? Var finns intelligensen för valsamverkan i en bred regnbågsallians för att nå ut till människorna och göra dem aktiva?

olof_palme_80x80”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

”History provides many examples of democracy crushed by people who said to be the champion of ”genuine democracy” and ”the people’s real meaning”. The realization about this may lead us to a defence position that conceals that democracy is an extraordinarily demanding way of rule. It must constantly find new ways to revitalize, to reach out to people and make them active. Dictatorships offers a machinery of obedience, closed and externally well-oiled. Democracy is based on fairness, openness and pulsating life. Therefore it must constantly be won again.”
/Olof Palme

Demokrati bygger på lojalitet, men INTE blind lojalitet till havererade partier, eller ljugande medier, men lojalitet till dina familjemedlemmar, till dina grannar och till framtidens generationer och till vad demokrati betyder. Vår demokrati behöver vetenskaplig öppenhet och skepticism, öppna kommentarsfält och en öppen deliberativ diskussion, om den skall få ett pulserande liv, inte låsas in i en bubbla kontrollerad av psykopater! Det är upp till var och en av oss att rakryggat vinna demokratin på nytt!

I USA har psykopatin fått motstånd, främst av Tulsi Gabbard. Tror ni att Gabbard kommer få publicitet och väljas till president? Jag tror att det är fullt möjligt, även om hon mörkas av psykopatisk fulmedia. Tror ni att Gabbard väl vid makten kommer starta 8 vidriga krig ihop med icke-nobla terrorister, Israel och Saudiarabien, såsom Nobels fredspristagare Barak Obama? -Jag tror inte det.

Tror ni att Gabbard kommer ljuga om massförstörelsevapen för USA:s folk likt George W. Bush, dansa med svärd i Saudiarabien likt Trump, dra på sig slöja för att underkasta sig arabiska oljeschejker likt svenska ministrar? – Nej. Jag tror inte det.

Tror ni att Gabbard kommer skratta, när krigsförbrytare mördar suveräna staters ledare, likt Hillary Clinton? Tror ni Gabbard kommer mucka gräl med Ryssland eller kommer tvinga EU:s ryggradslösa amöba-politiker till att mucka gräl med Ryssland? Kommer Gabbard göda nazi-sionismens etniska rensningar? – Jag tror inte det.

Kanske är jag naiv, men själv anser jag istället att Gabbards tal, texter och energi utstrålar mod och mental friskhet. Hennes fokus är, likt Vetenskapliga partiets fokus, fred och hennes eget folks överlevnad och goda internationella relationer. Vad är egentligen viktigare, för vilket land som helst?

Bild på Tulsi Gabbard”Vi [USA] måste vara den ledare som världen desperat behöver just nu, för att säkerställa den mänskliga rasens överlevnad. Det är vårt ansvar, som det mäktigaste och mest inflytelserika landet i världen, att utöva den makten för att vara en styrka för det goda, och att rädda världen från katastrofen av ett kärnvapenkrig som vi sovande närmar oss. Det måste vara vårt uppdrag, att se till att det 21:a århundradet för alltid kommer att bli känt som vändpunkten i mänsklig historia, den era i vilken världens stormakter valde att överge konfrontationens väg och krig och enades om att fortsätta samarbetets väg, diplomati och fred.”
/ Tulsi Gabbard Källa: https://www.tulsi2020.com/issues/end-regime-change-wars

“We [USA] must be the leader that the world desperately needs right now, to ensure the survival of the human race. It is our responsibility, as the most powerful and influential country in the world, to wield that power to be a force for good, and to save the world from the calamity of a nuclear war that we are sleepwalking towards. It must be our mission, to ensure that the 21st century will forever be known as the turning point in human history, that era in which the world’s great powers chose to abandon the path to confrontation and war and agreed to pursue the path of cooperation, diplomacy, and peace.”
/ Tulsi Gabbard Source: https://www.tulsi2020.com/issues/end-regime-change-wars

Trots detta tror jag inte att Gabbard kommer nedrusta USA alls, men förmodligen göra om USA:s försvarsstrategi till avspänning, nedrustning av kärnvapen, samt ett defensivt försvar som avskräcker psykopatiska angripare, men utan att hota andra länder eller det egna folket. Gabbard är ex. inte emot att USA:s folk har vapen att försvara sig med, men vill se till att vapnen inte kommer i fel händer.

Finns det någon annan politiker i USA som sätter freden först, såsom Tulsi Gabbard? Kanske en. Jag har funnit en republikan. Richard H. Black, senator i Virginia  som uttrycker förtvivlan att USA nu ska försöka göra Syriens folk fattiga och åsamka dem så mycket lidande som möjligt, i syfte att försvaga Syrien. En känslomässigt frisk reaktion, kan man tycka, men kanske är den spelad, för hur kan man egentligen vara republikan i USA idag?

noam_chomsky_80x80”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Den enda anledningen att vara republikan är väl att Trump är protektionist, likt Olof Palme, d.v.s. vill kontrollera internationell handel för att skydda USA:s inhemska intressen, eller att republikanen är korkat religiös, eller INTE tror på vetenskapens rekommenderade NEDVÄXT till balans med naturen, men Trump och senator Black, vill ju INTE att USA:s rikedom skall delas lika människor emellan, såsom Jesus ville och såsom Gabbard vill, men vill ju enbart att rikedomen skall tillhöra de rikaste.

Frågan är väl om USA:s folk kommer välja en politiker med ryggrad för fred och anständighet som Gabbard till president, eller om de kommer fortsätta att välja in bankmaffians psykopater som lever på konflikt? Hittlills är USA:s folk INTE ensamma om att vara godtrogna. Svenskarna och hela EU:s väljarbas är, helt evident, notoriska godtrogna psykopati-väljare också.

Även om nedrustning är logiskt för varje mentalt frisk människa, även för mentalt friska militärer, så måste man ta hänsyn till realiteterna. Godtrogenhet mot psykopater är, som sagt, oerhört olyckligt och farligt. Sveriges försvarsförmåga var ex. vid inledningen av 2:a världskriget alldeles för dålig. Detta fick konsekvensen att politikerna var tvugna att lägga sig platt för psykopaten Hitler och den bankmaffia som låg bakom 56-60 miljoer dödade européer. Samma slags bakmaffia är fortfarande på fri fot.

Katarina Rohringer Vešović – Peter Hankes essäer om Jugoslavien väcker frågor om journalisters etiska integritet

”Handkes essäer om Jugoslavien väcker frågor om journalisters etiska integritet; om deras kompetens; om missbruk av språket för att legitimera krig; om hur man avlägsnar dissonanta element och lyfter fram det som överensstämmer med den politiska synen i journalistens hemland. Handke är en av de första som indirekt påpekat att den systematiska anpassningen av sanningen till egna intressen leder till en försvagning av känslan för gott och ont och ger hyckleriet en central roll i demokratin.”
/ Katarina Rohringer Vešović
Källa: https://fib.se/for-en-folkets-kultur/fodd-i-ett-fragetecken/

Katarina Rohringer Vešović gör en intressant och välskriven genomgång av Peter Handkes 8 ässäer som lockar till läsning. Jag inser att Handkes Nobelpris kommer skaka om många människor i världen. Vilken medveten läsare kommer kunna läsa media på samma sätt efter en läsning av Handkes essäer?

Vakna människor misstänkte det som Handke berättar. Vakna människor förstår ägarförhållanden och bankmaffians agenda, men få vakna människor kommer väl få en så handgriplig skildring av krigets verklighet som de kommer få av Handke?

Men hur kommer det sig att Noblestiftelsen väljer att gå emot Nato-intressen helt plötsligt? Märkligt. Konstigt.  Ovanligt.