Hälften rätt – Miljöpartiets Isabella Lövin gör politisk satir av Donald Trump

Genom brittisk fulmedia via en utländsk TV som skvalar hos en vän får jag nys om att Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin gör Sverige känt genom politisk satir av Donald Trump, tillsammans med några kvinnor. En trevlig satir. De har gjort det genom den amerikanskägda sociala spionprogramvaran Facebook som registrerar människor på Internet.

Vi länkar naturligtvis inte till någon av dessa, alltmer irrelevanta script-smittade sidor, men noterar att ändå några relevanta argument äntligen kommit fram genom Miljöpartiet mitt i den politiska satiren, där de gör narr av mansdominansen genom att göra en kopia av ett foto på Donald Trump och hans mansdominerade regering, men med enbart kvinnor.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin är idag biståndsminister i den regering som leds av Stefan Löfven. Lövin har bl.a. varit f.d. frilansskribent för Damernas Värld och anses ligga nära det nyliberala Socialdemokraterna i sin politiska uppfattning och är sannolikt, likt dem, mycket positiv till monopolkapitalismens EU, dess fria rörlighet av människor varor och kapital, som leder till social dumpning, ett växande SD och ett välfärdsrace mot bottnen, vilket kortsiktigt gynnar 1% och missgynnar 99%. Just detta är vi i Vetenskapliga partiet emot, sannolikt tillsammans med vissa goda f.d. Socialdemokrater.

Men till saken. Den politiska satiren var trevlig och träffande, men vad viktigare är så läser jag nu, mitt i all klimat-propagande och konstigheter om att ”skapa jobb”, samt onödigt rysshat, att Lövin ändå insett några andra mycket mycket viktiga saker.

”Vi ser att fördelarna … både när det gäller hälsa … och även säkerhet”

”We see that the advantages … both when it comes to health … and also security”

Det är helt riktigt. Förbränningen av fossiler skapar inte enbart den nästan helt ofarliga gasen CO2. Den skapar även de betydligt farligare gaserna NOx och SOx, samt innebär även hanteringen av hälsofarligt bensen. Vad gäller Sveriges säkerhet så har hon också rätt. Vad gäller Sveriges totalförsvarsförmåga så är den betydligt bättre om vi blir ekologiska och självförsörjande.

Att vara beroende av fossila bränslen … är inte vad vi behöver nu.

”Being dependent on fossil fuels … is not what we need now.”

Det är också riktigt. I en värld där tillväxt in-absurdum kombinerat med att vi närmar oss peak-oil och där en kamp om oljeresurser skapar krig, fattigdom och vettlös migration, inkl. vettlös barnavel, som hotar balans med naturen, så är det absolut INTE mer tillväxt genom billig olja, eller ett beroende av fossila bränslen, som vi vill skapa, snarare bör vi bli motiverade till en balanserad nedväxt till balans med naturen, i alla fall om man säger ”miljö” och menar ”miljö”.

Mer om Donald Trump och miljön:
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/4-anledningar-att-inte-vara-trumpen

Kaplangate 2 – F.d. miljöpartisten Bam Björling avslöjar ”mångkulturen”

Vi Avpixlat får jag reda på att Ledarsidorna väljer att publicera Bam Björlings vittnesmål mot Kaplan, gällande hans kommentar om Fadime Sahindal död:

”Det var rätt att hon dödades

För mig som läst på lite om denna kultur är det ingen märklig kommentar. Det är givetvis många från denna kultur som tänker så. Men kanske kan Birger Schlaug, som är känd för att vilja mingla med liknande odemokratiska fenomen, ta en fika med Kaplan och tala honom tillrätta?

Fast kanske är vår bäste Schlaug inte rakryggad nog att ifrågasätta sin tolerans mot den intoleranta hederskultur som så fint kallas ”mångkultur” än? Eller är han en äkta manstant månntro? :-) Nåväl. Det får han själv svara på. Han är nu pingad om den saken. Vi får väl se på hans reaktion.

Det ska bli intressant att se vad Birger Schlaug lyckas svamla ihop åt sin islamistiske kompis denna gång, även om vi inte kan kommentera den saken på hans blogg längre, eftersom han gjort som den förlorande fulmedian och strutsen, nämligen stoppat huvudet i sanden. Nåväl. Jag återkommer med en rapport om saken om det kommer fram något av intresse.

All heder till Björling som tar upp saken och har gjort  det enda hederliga när Miljöpartiet gick för långt och satte Kaplan som minister, nämligen gick ur. Björlings insats kommer sannolikt bidra gott till många flickors och kvinnors lagstadgade rättigheter, jämställdhet och deras verkliga frihet i Sverige.

Med tanke på att tyska feminiser tagit på sig slöjorna och jollrat Allahu akbar nyligen och att Schlaug verkar vara för gammal och trött för att starta nytt parti, så kan det kanske vara värt att fundera på ett nytt parti? Kanske Jämställda partiet eller detta parti?

Meditation – Vision – Ledarskap – En ny vänster i majoritet – Sverigedemokraterna halverade och glada

I meditation får jag en vision. Vänstern i Sverige utgör nu återigen en nationell socialpolitisk rollmodell i hela världen, som på Olof Palmes tid, till majoritetens stora glädje.

Vänstern har hämtat kraft ur det perfekta citatet av Karl Marx:

karl-marx-80x80
”Arbetarna har intet fädernesland. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
/Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

Vänstern som länge har insett att det är rätt att värna andra nationer, såsom den demokratiska socialisten Olof Palme gjorde ex. med Vietnam, Nicaragua, Kuba, Palestina och Sydafrika, har nu på samma vis, i min vision, insett att det är rätt att värna den egna nationen, när det egna folket känner detta behov, samt att det alls inte finns någon motsättning i detta.

Den samlade enade vänstern, för välfärd åt det egna folket, för yttrandefrihet och skydd för samhällsnyttiga visselblåsare som Snowden, en vänster som tack vare sin nya styrka dessutom har kraft till ett stort bistånd i sin budget till andra folk som kämpar mot kapitalets kriminella förtryck, denna vänster ligger nu i min vision tryggt på en överväldigande majoritet i riksdagen. Borgerligheten är återigen i underläge, men tas väl omhand med värme och respekt av den nya balanserade starka vänstern.

Många borgare och nyliberaler har lämnat politiken för att göra det som de gör bäst, nämligen driva företag och stolt betala in sin skatt. De är inte helt nöjda även om de, precis som vetenskapliga rapporter visat, egentligen är lyckligare i allmänhet med den tilltagande jämlikheten, men det visar sig nu att de allra flesta borgare har haft visheten att betala skatt laglydigt ändå. De få som inte betalat sin skatt har i min vision nu avslöjats genom Wikileaks och får nu betala böter för skattefusk eller avtjäna längre fängelsestraff.

I min vision har de förenade vänsterpartierna lyckats sänka både arbetstid och höja välfärden samtidigt, eftersom robotisering och automatisering tilltagit i takt med höjda löner. Det svenska försvaret har dessutom moderniserats och stärkts och till största delen nationaliserats och till stor del förstatligats, precis som många andra saker som inte passar för konkurrens eller privat ägande.

Värnplikten är tillbaka, men gäller nu även för kvinnor och nya svenska medborgare som en del av den nya integrationspolitiken. Den ökade jämlikheten har lett till mer integration dessutom. Extrema kulturer och sekteristiska extrema doktriner har förbjudits och deporterats vilket gör att terrorismen försvunnit helt från Sverige, vilket inspirerat fler sekulära länder att göra exakt samma sak.

I min vision har vänsterns samlade partier äntligen insett att uppgiften är att vinna valet med folkets stöd, samt bedriva den politik som folket vill ha. Folket ska styra vänstern, INTE tala om för folket vad de ska tycka eller låta högern besätta varje ny strömning i samhället med egna politruker som lurar naturliga vänsterväljare att rösta fel.

Den högervridna politikeradeln, som tidigare förvridit partierna och skott sig på sina höga arvoden, samt skapat en politik som gynnar dem själva kortsiktigt, sitter nu trumpet på avbytarbänken runt 4%-spärren med insikten om att de kan få kämpa där mycket länge p.g.a. Vänsterns nya fungerande taktik.

Människorna har i min vision i ännu större omfattning än idag slutat läsa högerägda, utlandsägda, utlands-lojala och nyliberala dagstidingar, till förmån för mer objektiva bloggare som Anders Romelsjö med sitt relativt öppna kommentarsfält, samt ny objektiv vänsterpress styrd av dess egna läsare och skribenter som Flamman.

Genom den nykonstruerade statliga svenska televisionen levereras nu en balanserad mängd miljö-, freds-, höger- och vänsterdiskussion som dessutom analyseras m.a.p. sanningshalt av opartiska experter och fria öppna kommentarsfält med minimal moderering.

De politiska diskussionerna har från snabba dåliga lögner, floskler och tillmälen, ofta skapade av marknadsförare, trappats upp till en högre medvetandenivå av sakpolitiska och hövliga diskussioner med bevis och diagram där moderatorerna tvingar deltagarna att svara på frågorna och poängterar när deltagarna inte svarat på frågorna eller när de ljugit eller begår ett floskelfel.

I min vision leder ohövliga tillmälen i debatterna till omedelbar utvisning från debatten eller uppriktiga ursäkter, samt ett krav på inbjudan av den som blivit utsatt, för att få återinträda i debatten. Debatterna är i min vision dessutom lätta att följa eftersom moderatorerna infört ett stafettpinnesystem, samt bestraffar avbrott och andra härskartekniker med minskad tid att säga sin egen mening. Detta har gjort att varje debattör nu ostört kan säga sin mening utan att bli avbruten. Detta har dessutom ökat tittarsiffrorna och intresset för politisk diskussion för folket kan äntligen följa logiken i diskussionerna enkelt.

Vänstern har efter folkomröstningen om EU, vilket lett till ett Swexit, börjat föra en politik som upplevs som lösningen på problemen för en överväldigande majoritet av befolkningen och är därför otroligt starkt. Vänstern har nämligen bytt taktik och är ivriga med att fånga upp folkets missnöje i olika frågor genom olika nya fraktioner som samverkar positivt och konstruktivt.

Vänstern ser nu fraktioner inom vänstern som något positivt och tar nu folkets missnöje på stort allvar istället för att fördöma eller tala om hur folket ska tycka, och bidrar därför med hållbara balanserade långsiktiga kreativa och trovärdiga förslag på lösningar som ständigt tillfredsställer en majoritet av folket demokratiskt. Valdeltagandet har därför stigit till 95% i Sverige.

Vänsterns olika fraktioner skapar nu enighet i samhället genom hövlig enande retorik och framstår t.o.m. i demonstrationer som tilltalande, även för de mest konservativa människorna. De ungdomar som tidigare lurats av, den numera allt mer krympande, modeindustrins pådyvlade tatueringar, piercingar och tuppkammar gör sitt bästa för att dölja dem i demonstrationerna, vilket skapar ett tilltalande intryck för de allra flesta, vilket även haft den intressanta effekten att folket dessutom tittar mer på parollerna.

De skränande störande tillmälena mot politiska motståndare har i min vision ersatts av ömsesidig respekt och en bättre och mer enande retorik. Återhållsamheten och respekten har vunnit tillbaka massvis med människor till vänsterns olika nya partier som nu nya medlemmar gärna vill bli associerade med.

Vänsterns olika partier har helt enkelt blivit mer folkliga och samtalsdemokratiska. Detta har ökat vänsterns samlade trovärdighet att leda landet och folket har därför gett vänsterns olika fraktioner sitt stöd återigen. Detta stöd är massivt och liknar folkets stöd för Olof Palme, men ligger nu i olika fraktioner som samverkar.

Socialdemokraterna lyckades aldrig vrida tillbaka sitt parti till den demokratiska socialismen, i min vision, och har p.g.a. tydliggjord nyliberalism från fraktionerna börjat sjunka i popularitet till rekordlåga nivåer och de flesta av dess missnöjda f.d. medlemmar har nu positivt och konstruktivt bildat två nya partier, Olof Palmes Demokratiska Socialister, samt Jesus Delade Bröd, vilka valsamverkar med Vänsterpartiet och andra fraktioner under namnet Valsamverkanspartiet.

Socialdemokraternas nyliberaler har, i ett sista försök att hålla sig över 4%, börjat samverka med de nyliberala EU-förespråkarna Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet, där de hör hemma realpolitiskt. Denna samverkan kallas för Nyliberal Samverkan.

Detta nödvändiga men olyckliga drag har i min vision gjort att stödet för Socialdemokraterna, som länge sjunkit, plötsligt gjort ett skarp dyk ner på 2% och partiet överges nu t.o.m. av nyliberaler som inte längre får politiska positioner och därför återigen försöker infiltrera den nya vänsterrörelsens nya partier. Där blockeras de effektivt av nya interndemokratiska skyddsbestämmelser mot kända nyliberaler och får därför inget interndemokratiskt inflytande och inga politiska positioner.

Vänsterpartiet har bytt namn till Demokratisk Kommunism, helt enkelt för att det är tydliga vänstervindar som blåser nu och att ärlighet varar längst. Kommunister ska gå under namnet av kommunism och demokrater ska gå under namnet av demokrater, även om man skulle avse kommunistisk enpartidemokrati.

I min vision älskar de borgerliga tankesmedjorna inledningsvis namnbytet till Demokratisk Kommunism och raljerar över detta, vilket ger Vänsterpartiet mycket uppmärksamhet i den borgerliga median på ett sätt som skapar sympati för Vänsterpartiet. Resultatet av detta gör att folket skeptiskt söker upp de verkliga betydelserna av orden “bolsjevism” och “proletariatets diktatur”, vilket gör att de inser att det betyder att majoriteten styr, d.v.s. demokrati.

Nyliberalernas stöld av namnet “Socialdemokraterna” får inte längre passera obemärkt i svensk politik i min vision. De två nya demokratiska socialistiska partierna kallar i politiska diskussioner ständigt de gamla Socialdemokraterna exakt vad de är, nämligen nyliberaler, vilket varit en vinnande taktik för den nya valsamverkande vänstern.

Miljöpartiet har blivit kvar troget vid den nyliberalism de vrängt fram tillsammans med Socialdemokraterna och är därför fortsatt ett slags tokliberalt alibi för miljövidrighet och ligger nu därför på 2%. Ett nytt Miljöparti, med namnet Ekologiskt Alternativ, som leds internt i konsensus av f.d. framträdande miljöpartister har i min vision därför nu tagit sitt samhällsansvar, och de poängterar nu ständigt skillnaden på ett miljöparti och ett nyliberalt parti, vilket tilltalar alla de som lämnat Miljöpartiet i ren förskräckelse över de nyliberala miljövidrigheterna.

I min vision är det otydligt vem som leder Ekologiskt Alternativ, men att det leds av en uttalad socialist som förstår var tillväxt betyder är tydligt, även att de är med i Valsamverkanspartiet för att ena vänsterkrafterna för folkets ökade jämlikhet.

Även i Feministiskt Initiativ har det skett en utbrytning som heter Jämställda partiet, ett parti som faktiskt är jämställt internt och inte är sexistiskt, åldersdiskriminerande eller rasistiskt mot vita medelålders män, vilket lockat både fler vita medelålders svenska kvinnor och män. Feministiskt Initiativ har även övergivit slagpåse-filosofin, om att något måste fördömas för att man ska kunna visa vad man själv vill. Orsaken var Hillary Clintons förödande misslyckande med den taktiken.

Fi och Jp ligger nu på 10% tillsammans och valsamverkar naturligtvis genom Valsamverkanspartiet och undkommer därför Göran Greiders sakliga kritik. Jämställdheten är nu därför på topp i Sverige. Även män har gynnats på olika vis där de förut varit mindre jämställda med kvinnan.

Sverigedemokraterna har backat snabbt till halva storleken, likt Sannfinländarna, eftersom de tyvärr valde att flirta högerut, samtidigt som vänsterfolk i SD gick över till de Sverigevänligare vänsteralternativen.

De vänsterpartister som nu samverkar i nya Sverigevänliga vänsterpartier är inte rädda för dåliga jämförelser med Nils Flyg, ekofascism eller ordet islamofobi, eftersom de beslutat sig för att med mod sätta sig in i ord som först ser något skrämmande ut.

Partiet som är den stora favoriten för kristna f.d. Sverigedemokrater heter Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister i min vision, för de är inte uttalat vetenskapliga, till skillnad från Vetenskapliga partiet som är det nyateistiska originalet av samma parti och därför kommer locka de sekulära och ateistiska vänstermedlemmarna ur SD.

Det har i min vision varit ett hårt slag för det högervridna i Sverigedemokraterna rent opinionsmässigt, men splittringen har skett med en samtida välvilja och upprättelse, samt ökad total Sverigevänlighet i svensk politik. Fred och hövlighet har uppstått i politiken och de flesta sverigedemokrater gläds åt det fantastiska resultatet även om skivbolagsdirektörerna, asylbaronerna och grevarna ser något molokna ut när de nu tvingas betala mer skatt.

HBTQ – 51 olika typer av kön på det spionerande Facebook, några förklaras här

Storebrors favorit-spionprogram Facebook vill veta allt om alla människor. Därför har spionprogrammet nu ökat antalet kön. Enligt The Daily Beast redogörs för 51 nya olika kön. Jag har utgått från denna artikel i min egen tolkning. Personligen tror jag på acceptans och att gilla läget så länge man inte tvingar eller skadar andra eller ger sig på oskyldiga barn eller oskyldiga djur.

Men jag anser ändå att det är intelligent humanism att gynna både jämställdheten och jämlikheten mellan människor genom att acceptera människor som de är och deras frihet att uttrycka sina känslor i vårt demokratiska samhälle. Nyheten fann jag genom Avpixlat som anger 31 nya kön.

Människor som förr identifierat sig med antingen ”man” eller ”kvinna”det sociala spion-nätverket, kan nu välja alla möjliga nya varianter, även om min egen könsidentitet av mång-kärlek-intelligens-cis-man-anti-faschist-anti-pedofil-läggning inte fanns med. :-)

Men för att hjälpa alla att förstå vad de olika könen egentligen betyder på Facebook har jag översatt och förklarat några av begreppen här:

1. Agender, 2. Intergender, 3. icke-binär, 4. Köns-skit (fritt överatt från Genderfuck) (ev. i betydelsen strunta i könet eller att ifrågasätta könsrollen eller helt enkelt ett uttryck för att man är öppen för sex generellt oavsett kön), 5. Könskonstig (fritt översatt från gender queer GQ), samt 6. könsexpansiv är olika namn för att beskriva könsidentiteter som ligger mellan eller bortom de traditionella könskategorierna ”man” och ”kvinna” eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls. Det betyder i princip ”7. könlös” eller ”8. könsneutral”. Det kan vara någon som inte identifierar sig med någon form av könsidentitet. Dessa kön kan användas av någon som avsiktligt inte vill vill bli igenkännbar genom sitt kön.

9. Androgyn, av grekiskans andro, man, och gyne, kvinna, ursprungligen avseende en individ som är anatomiskt tvekönad, jfr. hermafrodit, sedan 1900-talet även i psykologisk bemärkelse en människa med både typiskt manliga och kvinnliga egenskaper och/eller beteendemönster.

10. Bikön (bigender) är någon som identifierar sig som både man och kvinna. En Bigender identitet är en kombination av båda könen, men inte nödvändigtvis en 50/50 kombination, eftersom könen ofta känns och uttrycks helt. I likhet med personer som identifierar sig som Intergender kan bigender människor uppträda som män, kvinnor eller könsneutrala på olika dagar eller i olika situationer.

En 11. cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön. Cisperson är motsatsen till en transperson. Det latinska prefixet cis- betyder ”på samma sida”.

12. Cis-kvinna är en 13. kvinna som identifierar som en kvinna / har en feminin könsidentitet. En kvinna som känner sig som och definierar sig som kvinna, ses av andra personer som kvinna, är uppfostrad som kvinna, är född med xx-kromosomer och vulva, är registrerad som kvinna i myndigheternas register, och beter sig i stort sett utefter en kvinnlig könsroll.

14. Cis-man är en 15. man som identifierar som en man / har en maskulin könsidentitet. En man som känner sig som och definierar sig som man, ses av andra personer som man, är uppfostrad som man, är född med en Y- och en X-kromosom och penis, är registrerad som man i myndigheternas register, och beter sig i stort sett utefter en manlig könsroll.

16. Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara 17. transvestit, 18. transgenderist, 19. dragking, 20. dragqueen, 21. transsexuella, 2. intergender och 22. intersexuella. Begreppet är inte tvingande; det står var och en fritt att definiera sig som transperson eller ej. En person som inte är transperson kallas 11. cisperson.

23. Transman eller en 24. transkille är en trans person som tilldelades kvinnligt kön, och nu lever som en man och har en maskulin könsidentitet. Denna person kan även ha förändrat sin fysiska kropp med kirurgi, hormoner eller andra ändringar (t.ex. röst utbildning för att utveckla en djupare talad röst). FTM är en förkortning av ”Female To Male” eller på svenska d.v.s. 25. ”Kvinna Till Man” KTM.

26. Transkvinna eller en 27. transtjej är en trans person som tilldelades manligt kön, och nu lever som en kvinna och har en feminin könsidentitet. Denna person kan även ha förändrat sin fysiska kropp med kirurgi, hormoner eller andra ändringar (t.ex. röst utbildning för att utveckla en ljusare talad röst). MTF är en förkortning av ”Male To Female” eller på svenska d.v.s. 28. ”Man Till Kvinna” MTK.

29. Flytande kön (gender fluid)  liknar 10. Bi-gender  och är någon vars könsidentitet och framställan inte är begränsade till bara ett kön. Flytande kön människor kan ha dynamiska eller varierande uppfattningar om kön och flyttar mellan kategorier som känns rätt. Till exempel kan Flytande kön människor känna sig mer som en man en dag och mer som en kvinna på en annan dag, eller att ingen term är bra.

30. Icke-konfirmerat kön (Gender Nonconforming) – Någon som ser ut och/eller beter sig på ett sätt som inte överensstämmer med samhällets förväntningar på hur en person med ett kön bör se ut eller bete sig.

31. Könsifrågasättande – En person som kan ifrågasätta sitt kön eller sin könsidentitet och/eller överväger andra sätt att uppleva eller uttrycka sitt kön eller presentera sitt kön.

32. Könsvariant en övergripande term som hänvisar till alla som av någon anledning, inte har en Cisperson-identitet. Användandet av ordet könsvariant bekräftar det generellt normala med de två cispersonligheterna 13. man och 15. kvinna. Könsvariant kan även kallas 33.”könsmångfaldig” eller 34. ”könsavvikande”.

35. Intersexuell hänvisar generellt till någon vars kromosomer, könskörtlar (d.v.s. äggstockar eller testiklar), hormonprofil och anatomi inte överensstämmer med de förväntade konfigurationer av antingen manliga typiska eller kvinnliga typiska organ. Vissa intersexuella villkor är uppenbara vid födseln, medan andra är märks kring puberteten eller senare (om någonsin). Vissa individer använder inte längre termen ”inter förhållanden” och i stället används begreppet ”DSD” (Disorder of sex development)

Nej. Nu får det räcka! Nu orkar jag inte undersöka mer. Den som vill veta mer eller komplettera kan göra en egen bloggpost och gärna länka hit. Själv har jag som sagt en mång-kärlek-intelligens-cis-man-anti-faschist-anti-pedofil-läggning till mina tre skandinaviska blonda vackra blondiner med fina flätor och ull-raggsockar som jag tänder på. ;-) Hade jag själv levat på Muhammeds tid och ev. sett syner innan vetenskapen fanns hade jag förmodligen väntat lite med att gifta mig med och penetrera Aisha och då hade Koranen och Hadditherna säkert sett helt annorlunda ut idag.

Jag har dessutom frivillighet som moralfilosofisk grundprincip istället för tvång och diktat, förrutom då tvång behövs för att rädda vår balans med miljön för framtidens generationers väl. Tjingeling!

SÄPO bör skydda Amineh Kakabaveh (V) särskilt väl för hon är på god väg att ena hela Sverige

Amineh Kakabaveh, riksdagsrepresentant för Vänsterpartiet och själv invandrare, samt bloggare om kvinnans frigörelse, är idag potentiellt viktigare än statsministern och regeringen, anser jag. Hon har nämligen skrivit en debattartikel som heter ”I förorten växer männens diktatur”, en debattartikel som jag anser kan vara början på att ena hela Sverige och rädda våra friheter och vår demokrati, även om jag ser några förbättringsmöjligheter.

amineh-kakabaveh-80x80

Amineh och hennes kamrater menar i sin debattartikel att det finns fullt genomförbara förändringar som kan och måste ske nu och jag anser att de har rätt.

Amineh och hennes kamrater menar att uppdraget för nämnden för statligt stöd till trossamfund måste ses över. Detta är jag helt enig i. Skattemiljoner kan inte finansiera uppbyggnaden av könssegregationskulturer, där kvinnliga präster/imamer är förbjudna, homosexualitet ses som synd och oskuldsetiken påtvingas medlemmarna.

Detta är en mycket viktig insikt för hela Sverige. Religion är ofta förtryckande och förtryck kan inte kombineras med frihet och demokrati och således bör ingen demokrati stödja religioner som står i strid med frihet och demokrati, tvärtom bekämpa dem.

karl-marx-80x80
Faran för livet består för individen i att förlora sig själv. Ofriheten är därför den egentliga, dödliga faran för människan.
/ Karl Marx

”Religionen är de förtryckta varelsernas suckar i en hjärtlös värld, liksom den också är anden i en andefattig situation. Det är ett folkets opium.”
/Karl Marx Werke 1, sid. 378: Till kritiken av den av den hegelska rättsfilosofin. (1844)

”Att avskaffa religion som människors inbillade lycka är att kräva deras verkliga lycka. Att försöka förmå dem att överge sin vanföreställning om sina villkor är att försöka förmå dem att överge de villkor som kräver vanföreställningar. Religionskritik är därför i grund och botten kritik av den dal av tårar där religionen utgör glorian.
/Karl Marx

Amineh och hennes kamrater menar att en omfattande utredning snarast bör tillsättas efter alla rapporter om ”balkongolyckor”, d.v.s. hedersmord, där oftast bröder eller fäder kastar ut flickor, som inte lyder deras diktat, från balkonger och sedan rapporterar dem som balkongolyckor.

Jag anser inte att någon utredning behövs. Fäder, bröder eller präster som utsätter flickor för hederskultur ska bestraffas och utvisas eller om de är svenska medborgare placeras i sluten psykiatrisk vård. Utsatta flickor ska ges ny identitet så att de kan känna sig 100% fria att leva i samma frihet som alla andra svenskar.

mustafa-kemal-atatürk-80x80
”Jag har ingen religion, och ibland jag önskar att alla religioner låg på havsbotten. En svag ledare, han behöver religionen för att upprätthålla sin regering; det är som om han skulle vilja fånga sitt folk i en fälla. Mitt folk kommer att lära sig demokratins principer, sanningens diktat och vetenskapens läror. Vidskeplighet måste bort. Låt dem dyrka som de vill; varje människa kan följa sitt eget samvete, förutsatt att det inte stör mentalt friskt resonerande eller ställer honom mot hans medmänniskors frihet.”
/Mustafa Kemal Atatürk (Källa: Citat om Demokrati)

Amineh och hennes kamrater menar att vi behöver en medborgarrättsminister nu när könssegregation och etnisk segregering breder ut sig i Sverige. Jag anser inte det, men polisen och mentalvården kan definitivt behöva mer resurser till att hantera detta problem som medvetet importerats och i många fall måste mentalvårdas eller utvisas.

Alla Sveriges medborgare har samma rättigheter genom lagen, det är bara det att vissa religionsledare försöker ta dessa rättigheter ifrån människor genom religionen, precis som de försöker skaffa sig makt och materiella fördelar genom dem. Dessa ledare hör inte hemma i Sverige och bör givetvis utvisas eller låsas in permanent på mentalsjukhus.

Om jag får ge Amineh och hennes kamrater några tips så är det följande:

Sverigedemokraterna är på er sida och har nolltolerans mot rasism i sitt parti. Var hövliga mot dem!

mahatma_gandhi_80x80

”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi (Källa: Citat om Demokrati)

”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi (Källa: Citat om Demokrati)

Samverka med SD och alla andra partier för att lösa ert problem! Visserligen är inte SD socialister såsom Karl Marx med judisk bakgrund, som Vänsterpartiet eller som Vetenskapliga partiet.

karl-marx-80x80
”Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl! Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska, verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse.”
/Karl Marx Om Judefrågan (1843)

Jo. Visserligen vill SD behålla girigbukarnas schackrande extremkapitalistiska frihandel som skapar problem för så många människor i världens alla hörn, problem som de sedan flyr ifrån, problem som svenska fattiga pensionärer har svårt att fly ifrån och problem som miljön drabbas av. Jo, visserligen är SD precis som de borgerliga partierna Mp, S och Alliansen i många aspekter, men de är ändå välvilliga människor vad gäller många av Vänsterpartiets frågor och i synnerhet i denna fråga.

Tänk på att många av SDs medlemmar är f.d. vänsterpartister eller socialdemokrater som är emot precis det som ni tjejer vill motverka. Sverigedemokraterna vill ut ur EU precis som Vänsterpartiet vill. Avskaffad EU-agift kan om samarbete uppstår kanske ge pengar till de satsningar som utsatta flickor behöver.

Fira att SD idag är en vinnare och sök deras stöd och hjälp! De andra politikerna har som du riktigt påpekar ignorerat och förvärrat problemet. En förändring genom SD kan kanske visa sig vara nyttigt för flickor och kvinnor i förorterna?

Att vara fientligt inställd till extrem invandring av män med rutten kvinnosyn eller Xenofobi är INTE nödvändigtvis ”invandrarfientliga krafter”, men kan utgöra ett skydd för de invandrarfamiljer som valt att integrera sig och vill leva i Sverige med de friheter och den demokrati som Sverige har.

Det är svensk kultur med kramar till de man gillar och respekterar.
Varm kram till dig och dina kamrater, Amineh! Jag ser dig och er och jag gläds över att du finns i Sveriges riksdag. Du och fler som du behövs verkligen i Sveriges riksdag. Du är en utomordentligt viktig och fantastisk kvinna.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Många demokrater vill nu att Hillary Clinton ska låsas in i fängelse

Enligt Counterpunch vill inte alla demokrater underkasta sig den nya ledaren för Demokraterna men istället låsa in henne likt en brottsling.

”Många av Sanders” supportrar kände ingen skyldighet att följa hans vördnad [inför Hillary Clinton]. Många lämnade mötet efter att han stängde tisdagens stat-till-stat-upprop genom att kasta sitt stöd bakom Clinton. Andra skanderade ”Lås in henne”.”

”Many Sanders’ supporters felt no obligation to follow his obeisance [to Hillary Clinton]. Many walked out after he closed Tuesday’s state-by-state roll call by throwing his support behind Clinton. Others chanted “Lock Her Up”.

Med tanke på den brottsliga/omoraliska bana hon länge befunnit sig på, ex. genom pådrivandet av olagliga krig och statskupper mot demokratier med mera i världen, vilket Wikileaks grundare Julian Assange går in på via DemocracyNow.org, samt nu nyligen t.o.m. anställt den person som tvingats avgå p.g.a. korruption av Demokraternas nationella kongress till Hillary Clintons fördel, är folkmajoritetens vilja att få henne inlåst lätt att förstå.

USAs folk må acceptera en kvinna som landets ledare, om de värderar jämställdhet,men sannolikt accepterar de inte precis vad som helst, oavsett kön. De som vill rösta på en hederlig kvinna bör kanske överväga Jill Steins presidentvalskampanj nu, anser jag, speciellt om de vill ha fred och en bättre miljö samtidigt.

Är könet av mindre betydelse så kan Donald Trump vara ett alternativ naturligtvis. Även om han är republikan förespråkar han nu flera saker som Bernie Sanders drivit, ex. en minsta lönenivå på 10 dollar. Visserligen har han sannolikt begått småbrottslighet, kanske anställt illegala invandrare och liknande, men man bör rimligen jämföra nivån av brottslighet och vad som är att vänta beroende på vem som blir president.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kritik av Vänsterpartiets fascistiska överklassfasoner

Vi har läge känt till att Sverigedemokraterna och övriga partier i riksdagen är för den nyliberala frihandeln som förstör för arbetare och arbetslösa genom det ständiga racet mot bottnen i skatter, välfärd och löner, men jag anser nu att även Vänsterpartiet har låtit sig duperas av den tokliberala nyliberala vinden, även om det för den normale vänsterpartisten skett relativt obemärkt.

Vi har väl alla länge uppfattat att Vänsterpartiet är det parti som i sin realpolitik värnat de svaga, de äldre, de arbetslösa eller de lågavlönade. Jag tror t.o.m. att de själva tror det och visst vill de öka Sveriges inflytande genom att vara för utträdet ur EUs makabra frihandel. Men varför anser jag då att Vänsterpartiet har fascistiska överklassfasoner?

Jag tror att orsaken till fasonerna är att det inte enbart är våra opinionsbildare som lever långt från arbetarklassens och de arbetslösas problem. Det gör även Vänsterpartiets politiskt korrekta politikeradel. Eliten av politiker, journalister och hycklande tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat, i princip nästan ostört, kan värna om sina ofta ideologiskt makabra konstruktioner och rynka på näsan åt arbetarens intolerans mot den politik som förs. Eftersom denna elit inte tar del av eller inte bryr sig om människornas egna upplevelser befinner de sig i ett verklighetsvakuum.

Politikeradelns oomkullrunkeliga vilja att vara ”politiskt korrekta” i sina verklighetsfrånvända konstruktioner är därför konstlad och långtifrån emotionellt korrekt. Och tro mig, den kommer naturligtvis inte ens te sig ”politiskt korrekt” särskilt länge till.

För någonstans kommer givetvis situationen explodera och då kommer elitens illa infekterade huvuden att rulla, antingen via den massmedia som då ägs av arbetarna via staten, medborgarjournalister via internet eller rent fysiskt, i det fall revolutionen blir av en blodigare natur, vilket denna gång verkar ytterst sannolikt med tanke på den nya kultur som importerats.

Partiet Giljotinera Kvickt kommer i det ögonblicket i vår historia inte längre te sig som en politisk satir men som mycket reell tragikomisk profetia. Problemet är inte längre begränsat till den lögnaktiga presstituerade massmedia som ägs av Bonnierfamiljen, Wall Street eller de politiker som sedan länge varit till salu för USAs, Israels och Saudiarabiens vilja att invadera världen med extremism med påföljande konflikter som de profiterar på.

Nej. Även Vänsterpartiets överklassfasoner vittnar om den korruption som nu t.o.m. drabbar deras egna riksdagsledamöter. Vänsterpartiet kuvar och förtrycker kvinnor likt imamer. Att det som sagts uppfattas som sanning av Amineh Kakabaveh, denna förträffliga kvinna med sina egna erfarenheter från Mellanöstern, har ingen betydelse för denna fascistiska politikeradel.

Överklassens resonemang i Vänsterpartiet är så verklighetsfrånvänd att de påminner om den franska prinsessan Marie Antoinette som lär ha sagt:

Om folket inte har bröd kan de väl äta bakelser

Prinsessans inställning är så makaber att om den inte var sann knappast hade gått till historien. Precis så makaber är även Vänsterpartiets inställning idag till den fascistoida extremism som nu går till historien i Sverige 2016.

Vänsterpartiets verklighetsfrånvaro låter önsketänkande teoretiska högtflygande ideal om att alla världens fattiga ska få bo i Sverige övertrumfa fakta och verklighet genom att vara för en fri invandring av lågutbildad, ofta kriminell, samt ofta högindoktrinerad sekteristisk arbetskraft, som upphöjer ett aggressivt klantänkande och en kvinnoförtryckande extremism i namnet av den gudibehaglige grymme och svarsjuke Demiurgen, en kultur som står i bjärt kontrast till den fredliga demokratiska socialistiska demokrati som valde kärlekens och rättvisans väg och skapade det fria kvinnovänliga Sverige, där brödet och vinet delades alltmer lika mellan människorna.

Ett vackert ideal som dessutom blev verklighet, det Sverige som tidigare var på hela världens läppar, det Sverige som vi alla var stolta över, det Sverige som tidigare varit en fristad för de som ex. flytt de grymma konsekvenserna av Chiles fascism stöttad av USA, det Sverige som hade en orädd statsminister som jämförde fascismens bombningar av Hanoi med nazismens mord på människor i Tysklands koncentrationsläger.

Men varför vill Vänsterpartiet importera fascismen och skapa ghetton och konfikter? Detta är helt obegripligt. Var finns logiken, rimligheten, klassanalysen och var finns citaten av Karl Marx i det gamla arbetarpartiet? Svar: – Helt borta! Förstår man inte ens att kostnaderna för invandring inkl. barnavel in-absurdum tillsammans med heligt krig mot den demokrati som är bidragsfinansierad kommer att sluka hela ekonomin och i slutändan kommer leda till nedmonteringen av välfärdsstaten Sverige?

Förstår inte det vänsterparti som en gång stödde det vietnamesiska folket kamp mot imperialisterna att de nu omformar Sverige till något som kommer likna en afrikansk extrem bananrepublik både bildlikt och rent praktiskt? Förstår inte Vänsterpartiet att Sverige inte kommer kunna hjälpa någon, än mindre stå som någon gott föredöme i någon minsta aspekt om vi fortsätter så?

Vänstern överger alltså faktiskt de svaga i samhället, och egentligen i stort sett alla. De överger den misär som folken i Afrika och Mellanöstern försöker fly ifrån och kopierar den till Sverige. De överger också vänligheten, tryggheten, vetenskapligheten och lugnet i Sverige som kommer ersättas av medeltid och religioners opium inkl. heligt krig och andra makabra värderingar, precis såsom det skett i Afrika och Mellanöstern, där utvecklingen med människor som Mustafa Kemal Atatürk inledningsvid gick i rätt riktning, men nu återigen går i fel riktning under ledarskap som ex. Erdogan. Konstigt. Märkligt. Det är mycket underligt att inte Vänsterpartiet och övriga partier i riksdagen vill stoppa detta.

Problemet kommer naturligtvis inte avta om den utveckling vi ser i dag extrapoleras i den statistik som är entydig. Vänsterpartiets medlemmar måste förändra detta tillstånd av oförstånd eller byta till ett nytt vänsterparti med högre i tak, ett parti som likt Vetenskapliga partiet förstår problemet och försöker lösa problemen vetenskapligt, positivt och konstruktivt.

Det är nämligen en stor skillnad på att hjälpa andra folk upp ur den sekteristiska medeltida avgrunden lokalt, bort från fascism och apartheid, samt en stor skillnad på att politiskt ta ta avståndt från det sekteristiska USAs olagliga fascistoida invasoner och att förstöra sitt eget land med sekteristiskt religiös fascistisk medeltid, vilket Vänsterpartiet faktiskt gör. Gör nu om och gör rätt!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet