Matematik – När blir isbjörnarna utan is på Grönland? – Kanske om ca 12 252 år

På den amerikanska sidan climate.gov hittar jag en artikel som visar de senaste årens tendens. Där visas ett diagram som börjar på noll år 2002 och slutar 2016 i botten på ungefär minus 3000 ”gigaton” alltså i genomsntt ungefär 214 gigaton per år. På Wikipedia går att läsa om hela Grönländska istäcket smälte skulle det innebära en vattenhöjning på hela planeten med 7,2 meter. När kan vi förvänta oss detta? Låt oss räkna på saken!

Matematik – Exponentialfunktionens (Tillväxtens) effekt på folkmängd och ett lands religion

Inte alla kunde hålla ögonen öppna på matematik-lektionerna i skolan, men så hade de kanske inte heller så intelligenta matematiklärare som ex. Albert Bartlett som i denna video inte enbart går igenom matematiken med tillväxt, men även gör målande och talande exempel i verkligheten. För att rädda hela Sverige från villfarelser, har jag nu därför […]

Okunniga socialisters och kapitalisters sekteristiska tillbedjan av tillväxt utan att veta vad tillväxt betyder

Välutbildade nationalekonomer likväl som blint troende sektmedlemmar i religioner med lägre utbildningsnivå, men även den normale individen, tillhör 99,99% av fallen trögfattareföreningen vad gäller det komplett galna med ständig tillväxt. Oförtrutet svamlar de på om hur viktigt det är med tillväxt, röstar för det och ignorerar ständigt den uppenbara katastrof det oomkullrunkeligen leder till.

Population i Balans med Naturen – Den 13:e Februari är 250-årsdagen av prästen Thomas Robert Malthus

Vad kan vi lära av den brittiske prästen Thomas Robert Malthus, världens mest kända teoretiker på befolkningstillväxt? Befolkning, när den är okontrollerad, ökar med ett geometriskt förhållande [1,2,4,8], Uppehälle, ökar endast i ett aritmetiskt förhållande [1,2,3,4]. /Thomas Robert Malthus Källa: Citat om population Malthus var prästen som inspirerade Charles Darwin till tanken om arternas kamp […]

Population i Balans med Naturen – Den 13:e Februari är 250-årsdagen av prästen Thomas Robert Malthus

För att som svensk likna det med Olof Palmes skafferital, så har vi kanske befolkningsmässigt tömt skafferiet. Vi har kanske ätit oss genom skafferiväggen, genom gipset, fuktspärren och isoleringen och ut genom fasaden och numera släpar vi kanske den svenska flaggan i rännstenen med kreditkort utställda på framtidens generationer och på vår planets artrikedom. I Sverige är exempelvis frågan om vargens, fjällrävens och järvens rätt att existera i sin naturliga miljö inte en självklarhet för alla människor såsom chimpansens rätt inte är alla människors högsta prioritet i Afrika.

Klimat – Bön för naturen – Det gudibehagliga folket räddar strax den gudibehagliga skapelsen

Snälla du, du gudibehagliga Gud, du som kan och vet allt och är allsmäktig och god och finns i alla människor, om du nu finns därinne, trots att sannolikheten inte verkar speciellt stor när det ser så … hmm … mindre gudibehagligt ut … gör ändå så att männikorna som väljer ledare är så snälla och vaknar och röstar på partier som räddar din skapelse för framtidens generationer! Tacksamhet på förhand!

Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

Efter en diskussion om frihandel med en person som tidigare engagerat sig mycket i både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt i syfte att skydda sin egen välfärd och sin egen pension mot den urholkning av välfärden som EU-medlemskapet och frihandeln medför, har jag nu valt att gå igenom olika synvinklar och missuppfattningar om vad begreppet frihandel verkligen innebär.

Henning Mankell – PR-konsult som vill rädda ”svenska” Jihadister?

Författaren Henning Mankell skriver i ETC – När vi talar om jihadister ska vi minnas världskrigets svenska nazistsoldater. Jag håller med Henning Mankell om att jämförelsen mellan den fascistiska Islamismen och Nazismen är slående, men ska de Jihadister som reser ner på mördarstråt verkligen kallas fär svenskar? Har de verkligen typiskt svenska eller ens Europeiska […]

Är verkligen fri invandring klimatfientlig och bör Birger Schlaug bli kvinna?

Jag läser ett inlägg på Dispatch International som heter ”Fri invandring är klimatfientligt”. Man kan ha traditionella åsikter, familjära band, eller vara rasist och utgå från dessa ståndpunkter när man resonerar, men då närmar man sig knappast sanningen. För det första pekar vetenskapliga fakta på att värmen är en naturlig fluktuation och sannolikt inte beror […]

Vad betyder egentligen nazism, kapitalism, kommunism och socialism?

Nazism, kapitalism, kommunism och socialism. Vad är egentligen vad och vilka politiska partier motsvarar egentligen vilka begrepp? När Sverigedemokrater och anti-demonstranter icke-deliberativt skriker ”kommunism” och ”faschism” mot varann uppstår frågan om vari detta bottnar. Det är en fråga jag speciellt ställer mig själv efter att ha fått reda på att Nationalsocialisterna, mer kända som Nazisterna, […]