Beröm eller kritik till Amanda Lind i Miljöpartiet?

Amanda Lind skriver om sig själv för de som ev. ska välja henne till partisekreterare i hennes parti.

Bra att du är för dialog, Amanda. En mentalt frisk princip och vissa menar t.o.m. demokratins grund.

Bild på Mahatma Gandhi
”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

Och det är därför vi kommer publicera dina svar i kommentarsfältet eller via trackback som sker automatiskt om du länkar hit från din blogg när du ev. svarar där.

Jag har tidigare försökt få svar på 14 frågor om ”ekologisk hållbarhet”, av Miljöpartiets styrelse, men inte fått några svar, så jag har nu några frågor som utgår från din egen presentation här, i hopp om att du är mentalt friskare än dem och respekterar demokratin mer än dem:

1. Du säger att du vill ”stärka kommunikation”, något partistyrelsen inte verkar vilja, eftersom de inte svarar på frågor (vilket påminner en aning om den tragikomiska källkritikens dag). Hur tror du att de kommer kunna förhindras att ignorera folks frågor och kommunikation i framtiden om du blir invald?

2. Tror du att Miljöpartiet kan bli ett mer mentalt friskare parti som ser verkligheten som den faktiskt är, samt har både förnuft och känsla på ett långsiktigt sätt i framtiden, eller är det fördömt att mestadels förbli ett kortsiktigt känslostyrt parti av vilseledda offer för mediers illusionism?

3. Hur anser du att Miljöpartiet är ett ”öppet” ”folkrörelseparti”och hur kan Miljöpartiet göra en skillnad om partiet inte kan svara på 14 enkla frågor om ekologisk hållbarhet från en f.d. medlem som mig?

4. Hur tror du att Miljöpartiet kommer kunna göra skillnad när partiet helt uppenbart INTE vågar möta internkritik med öppna öron och respekt, INTE vågar känna tillit till den ideologiska grund som partiet vilar på, INTE vågar stå för de värderingar som låg till grund för partiets bildande?

5. Hur ska du göra Miljöpartiet mer ”systemkritiskt”?

6. Hur ska Miljöpartiet bli ett parti för hela landet?

7. Vilka ”gröna framsteg” gör regeringen, förutom att vilja betala för tyskarnas brunkolsnedläggning, godkänna 30 år till med kärnkraft, samt öka på den extrema populationstillväxten av islamister och införandet av konfliktskapande former av islamism (D.v.s. det som många människor flytt) i ett resursslukande kallt Sverige på bekostnad av effektiv långsiktig ekologiskt hållbar hjälp lokalt ex. via UNHCR eller belåningen av Sverige?

8. Du säger att ”Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse”. Är ni även för den koloniala globalismen som använder klimatalarmismen, samt terrorister mot suveräna stater, inkl. mot demokratin i Syrien?

9. Hur ska vi kunna uppnå ”ett långsiktigt hållbart samhälle och en grön omställning” som kräver engagemang från många, när ni för en politik som gör folk så besvikna att de lämnar er?

10. Om ni söker ”Samarbeten med organisationer och krafter som drar åt samma håll”, vilket håll är då det? Är det fortsatt samarbete med de EU-lojala marknadsliberala tillväxtvurmande s.k. ”Socialdemokraterna” som avses? Hur skulle det vara trovärdigt eller ekologiskt hållbart? Hur ska ni med trovärdighet kunna ställa er i opposition till detta?

11. Du skriver att du vill öka jämställdhet. De är väl det enda som ev. kan vara positivt för ökad kvinnomakt över barnafödandet, men står inte införseln av den kvinnoförtryckande formerna av islamism (som många flytt) genom den s.k. ”mångfalden” som ska bibehållas, istället för integration som leder till assimilation, i motsats till detta?

12. Hur är din grund ”djup grön”?

13. Nu när Miljöpartiet närmar sig 4%-spärren, hur tänker du använda din lyhördhet och strategiskt goda samarbets- och kommunikativa förmåga för att Miljöpartiet ska ha rimliga chanser till mandat den 9:e september 2018?

14. Tror du att du och din familj och deras barn och barnbarn verkligen kommer gynnas långsiktigt av det Miljöpartiet idag håller på med? Hur?

Jag är något skeptisk till att du kommer våga svara öppet och ärligt, men svara åtminstone ärligt för din egen skull och för framtidens generationers skull! De här frågorna försvinner inte, men dyker upp i alla möjliga bloggar och kommentarsfält tills ni svarat ärligt på dem.

Annonser

Globalarkivet – Tidskriften Kuba sammanfattar relevant och ekologiskt hållbart om Kuba

Via Romelsjös artikel om Kuba som inspiration, som är mycket läsvärd, finner jag information om att Kuba är ett särskilt ekologiskt hållbart land. Det gör mig intresserad, eftersom Vetenskapliga partiet utger sig för att vara ett ekologiskt hållbart parti, är för välfärd för alla, samt ännu inte fått något som helst svar på 14 frågor om ekologisk hållbarhet från det s.k. ”Miljöpartiet”.

Jag söker således på startpage.com om saken. I den s.k. ”sammanfattningen” av Världsnaturfonden WWF:s Living Planet Report 2010 finns inte Kuba med. Det är istället ett ganska irrelevant pdf-dokument på 28 sidor med överdrivet stora bilder.

Bättre karaktär och relevans i utformningen om detta finner jag istället via Globalarkivet. Det är ett utdrag ur tidskriften Kuba 3/2008 som är 2 sidor stort, lätt att kopiera dubbelsidigt på ett A4-ark. D.v.s. 14 gånger så ekologiskt hållbart som WWF:s ”sammanfattning”.

Båda dokumenten tar upp ekologisk hållbarhet, men huruvida fokuset på koldioxid-utsläppen är bra eller inte är svårt att avgöra, men tidskriften Kuba kör i alla fall inte med den numera ytterst osannolika klimatbluffen, vilket av WWF omskrivits till den ”globala klimatutmaningen”.

Hur kommer man till Kuba på ett ekologiskt hållbart vis? Med en segelbåt? Lifta med ett fraktfartyg som ändå ska dit? Behöver de ens en maskiningenjör som mig?

Tacksamt svar från Hans Wåhlberg från Miljöpartiet som visar goda ledaregenskaper

Wåhlberg har tackat för min välmenande kritik och bemött några saker. Miljöpartiets styrelse har ju annars extremt svårt att svara på frågor. Wåhlberg är därmed kanske den enda Miljöpartisten med viss ryggrad som jag känner till. Kanske ett framtida ledarämne som kan rädda Miljöpartiet? Efter Birger Schlaug har det varit dåligt med goda ledare för Miljöpartiet, något som många andra Miljöpartister verkar eniga i.

Wåhlberg tror INTE att politiker har makt att bestämma en viss migrationsvolym. Det tror jag är felaktigt eftersom den politik Sveriges nästa majoritet i Riksdagen kommer föra på området, samt de lagar och regler som de ger våra myndigheter att följa, kan vara exakt den makt som kommer kunna reglera volymerna.

Men det finns mycket som kan göras, anser både Wåhlberg och jag. Konstigt vore det annars. Mitt förslag är att vi hanterar asylärenden som i Nederländerna, d.v.s. snabbt och kvalitativt på ca 6 veckor och avvisar och deporterar icke-flyktingar effektivt, kanske inför något slags lotterisystem som USA, samt förlägger ansökningarna om asyl i utlandet.

Jag tror det kan skapa en signal som med stor sannolikhet kan rädda både asylrätten och livet på riktiga flyktingar, men även på många misär-migranter som lever i misär, av olika anledningar, ofta p.g.a. bristande ekologisk hållbarhet, eller p.g.a. överpopulation, vilket lett till miljöförstöring, men även p.g.a. storföretagens exploatering och krig.

Vid tillfälliga flyktingvågor är migranten inte längre per definition på flykt för sitt liv när denne väl befinner sig på tryggare territorium, ex. i landets tryggare städer, eller ett flyktingläger administrerat av UNHCR. Om denne då vill till ett rikare land så är det i min mening ev. en krigsförbrytare som andra flyr ifrån, en välfärds-migrant med en utbildning, en personlighet och ett mål med sin ansökan som ska bedömas som potentiell migrant som ev. går att assimilera/integrera i Sverige, såsom Kanada gör, men givetvis enbart bör godkännas om detta inte undergräver svenska arbetares rätt till rimliga löner på arbetsmarknaden eller kan skapa samma konflikt i vårt samhälle som ex. extrem sekterism gjort i Syrien, eller extrem barnavel. Där får vi inte vara naiva, anser jag.

De som kommer för att sprida konfliktskapande former av sekter bör naturligtvis häktas och deporteras till ett land där den sekten hör hemma eller vistas resten av sitt liv på mentalsjukhus om något sådant land inte vill ta emot. Jag tror det kan röra sig om ca 10% av alla migranter. Även Miljöpartiet har numera tydligen fått sin beskärda del av mentalt avvikande upplevelser.

Wåhlberg vill att det ska diskuteras fördelning av volymerna, men jag anser att diskussionen om mottagandets fördelning i EU i princip är meningslös, eftersom ingen genom EU kan stoppa något annat medlemsland från att stoppa utlänningar från att komma in i deras egna länder, tills de blivit EU-medborgare.

EU reglerar nämligen inte detta och förändringar i en ”polsk riksdag” som EU, där alla medlemsstater har vetorätt mot fördragsförändringar, är naturligtvis dömt att misslyckas, särskilt om ledande politiker i något land inte låter sig mutas av George Soros.

Reinfeldts signaler om att Sverige skulle ”öppna sina hjärtan” tyckte Wåhlberg om bättre än Kristerssons signaler. Wåhlberg kommenterade dock inte att Fredrik Reinfeldt numera är ”senior rådgivare” för Bank of America som till stor ägdes av George Soros, lojal med USA och Rothschilds, vars mål verkar vara att krossa Europas välfärd och vår ekologiska hållbarhet i ett ohållbart ”race to the bottom”.

Kanske är det därför som Wåhlberg INTE vill använda morden på Drottninggatan (bl.a. av en miljöpartist) som argument för en mer ordnad migrationspolitik och asylrätt? Vill han ha fler dödsfall på sitt samvete? Märkligt. Vad kan ha motiverat honom till det? Mitt hopp är att Wåhlberg funderar djupt på det här minst en gång till.

Att frihetsberöva samtliga asylsökande ser Wåhlberg som oproportionerligt. I ljuset av Drottninggatan, statistik, vad gäller gruppvåldtäkter och åldersfusk, men även konsekvensen av lösdriveri eller att leva gömda resten av livet för migranterna själva, så anser jag att det är ett fullt rimligt alternativ, ett alternativ som är mycket rimligt om behandlingstiden kan vara är så låg som 6 veckor, som i Nederländerna, särskilt om det också kan rädda liv och mus, både svenska och asylsökande kvinnors, för det extrema sekteristiska våldet har ju även letat sig in på många boenden.

Frihetsberövandet behöver ju heller inte vara som ett ryskt fängelse, men kan tillhandahålla rekreation, ekologisk odling, leksaker etc. även om man kan säkra mot både flykt och fritagning samtidigt med hjälp av kriminalvårdare, vakter, polis och militär, beroende på hotbild. T.o.m. transporten tillbaka efter vår gästfrihet skulle kunna vara mer ekologiskt hållbar och rimligt ”fri”.

Ekologiska moskéer – En djup diskussion om ekonomi och ekologisk hållbarhet med Birger

Detta är en lång diskussion mellan mig och Birger som väcktes till liv genom Samhällsnytts nyhet om Islams gröna framtid och ekologiska moskéer.

Jag flyttar diskussionen hit av två skäl. Dels eftersom moderatorerna i den Sverigedemokratiska tidningen verkar bli nervösa när jag länkar till relevanta inlägg som gör att många kommer och hälsar på här hos oss, men framför flyttar jag diskussionen hit eftersom jag tror att diskussionen kan intressera många av Vetenskapliga partiets läsare som givetvis också kan deltaga i kommentarsfältet om de vill det.

Jag har själv ingen nervositet att länka till Samhällsnytt. Jag gör det ofta. Vår RSS-feed finns dessutom i högerspalten eftersom det är en mycket relevant nättidning med nästan vidöppet kommentarsfält som endast verkar ljuga om fåtalet saker systematiskt.

Ex. vill Samhällsnytts journalister och kommentatorer gärna felaktigt sammankoppla ordet ”vänster” med ”det öppna hjärtats politik”, vilket dels INTE är behjärtansvärt alls, men är rent lurendrejeri, men vi vet dessutom att detta drivits fram av monopolkapitalet och att de flesta partier som driver denna politik INTE är traditionellt ”vänster” alls, såsom Socialdemokraterna en gång var, men att migrationsvurmarna faktiskt nästan till 100% är socialpolitiskt höger idag eftersom inte ens Vänsterpartiet driver Ut ur EU-frågan idag.

Nu till diskussionen, där jag även lagt till relevanta länkar, rättat stavfel och delat in texten för att göra den mer lättläst:

 • Bild

  Familjeplanering vore den bästa miljöinsatsen muslimer skulle kunna göra.

 • Bild

  Visst har födelsetalen gått ner i värdens mest tätbefolkade land men man skall inte glömma att de ”sväller över gränsen” in i Burma och i Assam i Indien, dessutom har det vart en ”exodus” bland hinduerna (knappt några kvar)

 • Bild

  Jag har vart i dessa länder för länge sedan luffande runt och anser mig rätt kunnig men kanske inte så väl uppdaterad.

  Burma var på den tiden än kommunistisk diktatur som man knappast kan kalla för en fungerande stat. Det var lugn på de ställena jag besökte (polisstat). Människors levebröd tjänade de flesta på traditonellt jordbruksarbete, handel sköttes av svarta börsen och alla gamla maskiner m.m. reparerade de till de yttersta. Ett mycket intressant besöksmål för de som ville se något annorlunda.

  En fungerande planhushållning hade de inte, folk fick helt enkelt fixa sitt eget leverne efter förmåga. Andelen bangladeshier var tydlig i huvudstaden Rangoon och många var sysselsatta inom olika hantverk. De fanns även en del burmesiska muslimer men de var inte så många. Den stora majoriteten i staden var buddister och det fanns väldigt många munkar och pagoder.

  Det var säkert som i många andra diktaturer och det var just polisen/militären i symbios med regeringen (militärjunta) som det fanns kontroll över och någon form av organisation. Annars var det ”vilda western” och jag tvivlar på att det fanns någon fungerande program av befolkningsplanering. Saker verkade bara rulla. Kanske blev det bättre senare men jag tvivlar. Nu möjligtvis med den nya presidenten kan det bli någon form av nationell planering.

  Indien är Indien och det bästa är att slå ihop Indien, Pakistan och Bangladesh och avläsa demografin från först 1947 och följa upp det var 10:e år. Då kommer du att se att det är just muslimerna som ökar mest av alla och det är inte med konvertering.

  Dagens Pakistan hade 26% hinduer 1947 och idag är de mindre än 1%, I Bangladesh var de fler och idag är de också något fler än i Pakistan men inte speciellt många fler. Hinduerna drevs på flykt, mördades och tvångskonverterades. Indien hade en muslimsk befolkning på ca: 11% efter delning (många hade flytt till Pakistan och fortsatte så även åren efter delningen). När jag var där 1982 var de dock fler än tidigare (13%), enligt dem själva var de dock fler (20%).

  Idag lär siffran vara betydligt högre än tidigare. Visst har hinduerna också hög befolkningstillväxt men inte i närheten av muslimernas. Pakistan har idag gått om Bangladesh i befolkningsstorlek och visst har de säkert lyckats bättre där att hejda befolkningsutvecklingen än i Pakistan.

  Det kan också finnas naturliga hinder, de har ingenstans att ta vägen, jorden räcker inte till. Bönderna ser helt enkelt att deras jord inte kan föda några fler och de har ingenstans att ta vägen längre. Gränsen till både Burma och Indien är stängd. Visst smiter de över ändå men nu är de rädda för att bli ihjälslagna.

 • Bild

  Jag borde meditera mer men visst gör jag det i emellanåt. Glöm inte att meditation även är en hinduisk tradition.

  Speciellt intelligent är jag dock inte (runt 110). Fördelen med att resa och uppleva andra länder/kulturer är att man kanske inte blir så hårt dömande och generaliserande. Vissa kommentarer jag läser på detta forum får mig att undra, varför denna ilska mot allt och alla. Frustrationer måste man lära sig att hantera.

  Enligt min uppfattning så är den absolut viktigaste politiska uppgiften just nu, att få kontroll på migrationsrörelser och att landet ser till att linjen följs för nationalstaten Sverige. En blandekonomi med en statligt styrd konjunkturpolitik anser jag är naturligt. Som egenföretagare anser jag dock att inkomstskatter, egenavgifter och momsnivåer/-inbetalningar måste vara rimliga. Vinstutdelningsskatten är rimlig idag.

  Några risker att etablera mig i nya partier vill jag inte göra nu, då jag ser att det viktigaste är att försvara vår egen nation mot en okontrollerad invation. Invandring under rimliga nivåer anser jag vara OK och t.o.m. önskvärt. Det skall dock inte vara så dominerande från Mellanöstern som det är idag.

  Lycka till med ditt parti och fortsätt att utmana maktstrukturen i landet!

 • Bild

  Bra att du mediterar emellanåt. Det är viktigt för intelligensen och intelligens är INTE samma sak som IQ. IQ är enbart förmåga att se logiska samband. 110 är helt tillräckligt för att kunna tänka rätt i några steg även om jag förmodligen slår dig i schack. :-) Jag anser ändå att du har haft tur. Alla har inte sådan tur som du.

  Men Jag har träffat intelligenta människor med lågt IQ också. För att bli verkligt intelligent måste man kunna kombinera det IQ man har med envisheten av att vilja förstå saker, samt underkasta sig logiken och även öppna sig för att känna känslor, vilket jag ser att du kan, men även lära sig nya sätt att tänka själv, ex. genom att studera psykologi och olika filosofier.

  Hur psykopater vilseleder och bedrar oss är viktigt att känna till, så att man inte låter sig vilseledas av dem. Psykopater infiltrerar och leder ofta politiska partier. Sök på ”olika former av osanning” på min blogg! Väl värt att ta in och meditera på!

  Ofta har vi människor byggt vårt medvetande på lögner och naiv förhoppning. Det är som ett korthus som lätt kan falla samman. Folk drabbas då ofta av kognitiv dissonans, även jag, men det är bra, för då kan vi börja bygga på en solid grund som inte så lätt kan blåsa omkull.

  Jo. Hinduerna har som tradition att inkorporera allt i sin religion, men meditation leder egentligen bort från sekterism och religion.

  John Lennon är väl det utmärkta exemplet som höll på med meditation och kom med texten ”imagine no religion”, sedan håller jag inte med honom om ”imagine there’s no countries”. Det finns en tjusning med olika länder och olika tankesätt, anser jag, för tänk om allt vore islamistiskt tankesätt och ex. inte buddistiskt tankesätt fanns!

  Jo. Jag ser också kommentarer som får mig att undra. En del av ilskan och frustrationen är naturlig. Den kommer från konsekvensen av förd EU-politik, genom vilken folk fått det sämre på en mängd olika vis. De vill ha sitt land ifred, de vill ha tillbaka välfärden. De skulle bli komplett galna om man placerade dem i ex. Kolkata på samma vis som de blir komplett galan om de ger sig ut i en svenska storstad idag.

  De har ingen vilja att uppleva någon annan kultur. De orkar inte med det. Det kallas för kulturchock (felaktigt på svenska ”kulturkrock”, men det är ingen kollision/krock, det är en inre chock). Jag har själv känt den i Turkiet, Egypten, Indien och Malaysia, men aldrig i Thailand, Laos, Vietnam eller Kambodja.

  Kulturchock skapar en känsla av avsky och en vilja att komma bort eller komma in i en bubbla med en kultur man känner sig till freds med. Det verkar hänga samman med ”oxytocin”. Sök på detta på bloggen!

  Jag är helt enig med dig att det är mycket viktigt med den politiska uppgiften att få kontroll på migrationsrörelser, men även att vi återskapar en enhetlig svensk kultur i Sverige som människor kan vänja sig vid och som skapar en känsla av enhet människor emellan. Det extrema som väcker anstöt och avsky måste helt enkelt bort genom politiska beslut och lagstiftning.

  Men jag anser att det är lika viktigt att återställa en nivå av jämlikhet och en låg arbetslöshet i samhället också. Det förhindrar oro och rasism också.

  Som egenföretagare förstår jag att du kan se inkomstskatter, egenavgifter och momsnivåer som ett problem, men i min mening är det viktigaste för alla företag inte de exakta nivåerna, men att de är rättvisa. D.v.s. att vi måste ut ur EU, eftersom små företag i Sverige idag konkurrerar med storföretag som ofta är registrerade i EU:s skatteparadis.

  Konkurrens måste ske på lika villkor. Därför måste inte enbart ut ur EU, men dessutom ha ”progressiv skatt”, d.v.s. att de stora företagen betalar mer procentuellt än de små företagen för annars blir konkurrensen snedvriden. Idag är det omvänt. De stora betalar mindre än de små och löntagare med allt lägre löner och pensionärer betalar allra mest, trots att de är utsatta för inflationen.

  Vad ”risken” skulle vara att etablera sig ett nytt parti, som står för exakt det du vill, vet jag inte. Vad är du rädd för? Att lyckas?

  Jag ser precis som du, att det viktigaste är att försvara vår egen nation mot en okontrollerad invasion, men jag ser också att SD behöver fraktioneras för att lyckas bredda Sverigevänligheten så att det INTE blir en ny DÖ-koalition efter valet, som fortsätter arbeta åt George Soros och andra monopolkapitalister som lever på korruption, konflikt och kaos.

  Naturligtvis är invandring under rimliga nivåer önskvärt, men det bör rimligen vara människor som som förälskat sig i en svensk och som trivs i Sverige och vill integrera sig, anser jag. Så är det ex. i Thailand. Det fungerar ganska bra även om många naiva västerlänningar blir lurade av lycksökare.

  Jag uppmanar dig att läsa mer om de partier jag organiserat och meditera mer, för endast tillsammans med människor som dig kommer vi kunna få den lycka i vårt parti som du önskar oss och endast så kommer vi verkligen kunna utmana maktstrukturen här i landet, tror jag.

  I meditation kommer jag nu föreställa mig en kraft som kommer uppifrån in i mig och när den uppfyller mig och kan flöda fritt kommer jag skicka den till dig. Helt ovetenskapligt beteende, men det känns bra. :-)

 • Bild

  När det gäller IQ så gjorde jag testen en gång i tiden i ett bakfullt tillstånd med lite koncentration, meditation etc ligger den kanske runt 120 men ej ”mensa-nivå”, som min dotter har. Men som sagt, allt bygger på vad du lär dig i livet, känslomässiga tillstånd, energi och sedan vilka slutsatser du kan dra. Just det sistnämnda hjälper IQ en del.

  När det gäller resor håller jag med dig i stort, den irritation som man exempelvis får av indier emellanåt, när man reser där får man inte på samma sätt i Thailand av lokalbefolkningen där. I slamska länder är variationen så enorm bland de extremt gästvänliga till de fientliga.

  Några direkta skatteparadis har vi inte inom EU, bortsett från kanske Luxemburg. Däremot verkar länderna tävla mellan varandra att locka dit företag med så låg vinstutdelningsskatt som möjligt. Sverige har sitt egna lilla problem med att man låter utländska företag, privatpersoner verka 180 dagar skattefritt, då de förmodas betala skatter där de är skrivna. Detta är synnerligen en naiv inställning, vilket försämrar konkurrenssituationen för inhemska företag. Det är inga andra EU-länder som har det så.

  Progressiva skatter tror jag inte på men däremot så bör vinstutdelningsskatter och inkomstskatter vara ungefär de samma. I Sverige anser sig myndigheterna ha rätt att ta in skatter innan inbetalningarna kommit in, vilket leder till ett beroende av kreditvänliga banker. Ingen blir kreditvänlig innan affärerna rullat på under några år. Denna politik leder till att företag har svårt att komma igång, samtidigt som det leder till massa onödiga konkurser.

  Jag håller med dig att det måste finnas en viss jämlikhet i lönenivåer och tro att låglönejobb skall få in alla dessa nya invandrare på arbetsmarknaden är synnerligen naivt. Låglönejobb skaparen massa frustrerade människor som inte kan se någon framtid, aldrig äga en bostad, inte ha råd att köpa bil ( i alla fall inte köra den som de vill) ++++

 • Bild

  Intressant. Hur gammal är din dotter? Har din fru också högt IQ? En stor av IQ:t är ärftligt och kan påverkas ca 5 punkter genom övning har jag läst.

  Alkohol eller andra droger sänker oftast IQ. Fåtalet droger har potential att öka intelligensen, men knappast IQ. För ökad intelligens krävs medveten användning av en drog och resultatet är inte helt säkert, men individuellt.

  LSD kan ex. avhjälpa depression permanent om det används i korrekt dos tillsammans med psykolog, vilket måste anses vara en intelligensökning. Positivitet är resultatet av intelligent mental aktivitet.

  David Icke ökade helt klart sin intelligens genom en sydamerikansk drog, men det fick också sidoeffekter. Han verkar numera se ödlor när han betraktar psykopater, vilket visserligen kan anses vara intelligens också om man ser det som hjärnans varning till medvetandet.

  Tävlingen i att locka företag med så låg vinstutdelningsskatt har lett till ett intressant fenomen…

  http://www.euronews.com/201…

  …men naturligtvis ett fullkomligt logiskt fenomen…

  https://en.wikipedia.org/wi…

  Progressiva skatter är ett sätt att fördela tillbaka ett samhälle som hamnat i obalans, vilket fenomenen ovan skapat.

  Givetvis vill inte storföretag och deras mutkolvar i politikeradeln se att ny företag kommer igång, ej heller progressiv skatt som gynnar 90% och missgynnar 10%.

  När vi väl har skapat mer jämlikhet blir det sannolikt lättare för alla att starta eget. Fallet om man kursar blir då inte heller så stort eftersom ett bra skyddsnät kan skydda de som misslyckas.

  Jo. Låglönejobb eller andra diskriminerande bidrag, som undergräver lönerna för svenskar på arbetsmarknaden är synnerligen naivt och skapar dessutom onödig rasism. NMR är till stor del ett resultat av detta. Svenskar som förlorat jobben och sedan ser hur företaget tar in invandrare med bidrag, men det är ju inte människornas bakgrund eller deras hudfärgs fel, men politikernas fel. Istället borde vi dela på jobben och lönerna såsom vi gjorde innan EU-medlemskapet.

 • Bild

  Det är här våra åsikter glider isär en del. Enligt min uppfattning var det just de överdrivet eskalerade progressiva skatterna under Palme-eran mellan 1969-76 som fick Sveriges ekonomi att stagnera. Om vi ser till BNP-utvecklingen mellan Sverige och Schweiz från en relativt lika nivå 1970 till det betydligt större skillnaderna 2018, vilket man måste se utifrån en rad perspektiv. Många vill likna Schweiz framgång med deras låga skatter och banksekretess men faktum är att de var mindre konkurrens 1970 på att vara skatteparadis än 2018 och idag är banksekretessen även i Schweiz väldig uppluckrad.

  Valutaavregleringen 1989 gjorde det betydligt svårare för en nationell regering att kontrollera landets ekonomi. Varför gjorde man då detta? Jag utgår från att det var p.g.a. rädsla att driva svenska företag utomlands. Vinstutdelningsskatten är en skatt som försvinner med detta och sedan dess har vi sett hur just denna skatt minskat inom hela OECD. USA sänkte den nyligen från en av värdens högsta på drygt 30% till strax över 20%, där Sverige ligger just nu. Denna internationella ”skattekonkurrens” har minskat de nationella regeringarna för att ta in skatter den vägen.

  Sverige har ju vart lite speciellt i Västeuropa då vi haft samma politiska parti vid styret under 44 år . Visst har de ibland vart i koalition och nästan aldrig haft politiskt majoritet men de har format landet på ett sätt som inget annat politiskt parti i något parlamentariskt västland mäktat med p.g.a. större politisk konkurrens.

  Hur som helst kan vi säga att det har funnits två falanger inom S: de mer ideologiska som vill ”socialisera med tiden” och de som mer var intresserade av att ”eska skatter” från näringslivet och de välbeställda (s.k. gråsossar).

  Med Olof Palme fick de mer radikala mer ”sin man” som partiledare. Han var en visionär som inte var rädd att fatta utmanande politiska beslut så som att börja riva upp järnvägar innan nya vägar var byggda som kommunikationsminister, olika skolreformer som eckesiastikminister/utbildningsminister som vi fortfarande ser negativa resultat ifrån.

  Det var bara att tuta på så att säga och sedan får vi se var det bär. Detsamma gällde sedan med att de progressiva skatterna spårade ut på 70-talet till maxnivåer på 80%, vilket ledde till att folk kunde få betala mer skatt än vad de tjänade om de hade en del tillgångar och bodde i eget boende.

  Sedan kom löntagarfonderna, ett beslut att delvis socialisera svensk näringsliv via sina bulvaner facket. Detta beslut tror jag hade vart omöjligt inom ramen för ett nuvarande medlemskap inom EU. Med andra ord, organisationen är inte demokratiskt! Ett medlemskap innebär att ett land accepterar en viss gemensam politik som ett fritt näringsliv.

  För S måste denna vändning vart anmärkningsvärd. När de vann tillbaka makten var de inte intresserade att återinföra löntagarfonderna som de borgerliga partierna avskaffade 1991. Nu skulle de istället göra gemensam sak med M & L: gå med i EU.

  S hade i mycket vart ett nationalistiskt parti och ville gärna skryta om den svenska modellen, välfärden och ”världens högsta levnadsstandard”. Om du kritiserade dessa ord så fick du snart ovänner även utanför socialdemokrater.

  Palmes uttryck ”Den svenska modellen, de tredje vägens politik” låter som ett direkt plagiat av Mussolinis dito slogan. Påståendet att Sverige var först med att bygga ut en välfärdsstat med start 1932 av S, är rent falskt.

  Den s.k. välfärdsstaten infördes under Bismarck i Tyskland redan under 1800-talets slut men visst utvecklade S välfärden med att exempelvis innföra 2 veckors semester för alla 1938 (först i världen, tror jag?). Att Sverige skulle ha haft världens högsta levnadsstandard var naturligtvis rent skitsnack. Visste låg Sverige 3:a på BNP listan någon år runt 1970 men de berodde mycket på valuta värden.

  Med att Sveriges valuta tappade i värde efter 1977 ville man gärna sätta in andra parametrar som antal telefonabonnemang/capita, vilket var ett statssubventionerat verktyg via det statliga Televerket. Sverige hade samtidigt väldigt många som aldrig lyckdes skaffa sig egenägt boende, utifrån ett västerländskt perspektiv. Inkomstskatterna var väldigt höga för vanliga människor och visst hade vi tillgång till många välfärdstjänster som få utnyttjade men så mycket cash fanns det inte i plånböckerna.

  Medlemskapet i EU var väl en garant tyckte politikerna att Sverige skulle kunna fortsätta att utvecklas positivt. Valutakrisen 1992 hade satt sina spår och politikerna var rädda. Beslut om en tajtare union var redan tagna och planer på gemensam valuta fanns redan när Sverige gick med 1995. Sverige tillsammans med Storbritannien var de starkaste företrädarna för frihandel tätt följt av Benelux, Tyskland och andra nordeuropeiska länder.

  Frankrike och länderna rund Medelhavet var mer för att skapa yttre barriärer för att skydda de europeiska ekonomierna. Eftersom att för produktion här i landet till 70% gick på export var det en naturlig hållning. Rent ekonomiskt hade det kanske vart bäst att stanna utanför och haft en egen ekonomisk politik som visserligen skulle vart klart inskränkt med Efta-avtalet. Hur som helst blev det frihandelsivrarna som segrade inom EU med Storbritanien i spetsen.

  Svenska folket fortsatte att vara skeptisk till EU och säkerligen hade en folkomröstning inneburit ett utträde med större marginal än i Storbritannien (under de första 10 åren). Det har säkert vänt nu med tanke på att i princip hela 7-klövern verkar positiva i symbios med MSM.

  Svenska folket sade Nej till Euro och med facit i hand har de med det slängt bort minst 25% av sina sparpengar. Försvararna till en allt svagare krona och med det ett fattigare folk anser att detta förbättrar konkurrensmöjligheterna för svensk industri. Ingen vet hur det skulle sett ut med Euro men vi vet att svensk industri knappast har stärkt sin position under denna tid.

  Momsen är idag helt överlägset den största inkomstkällan för staten och på så vis är staten en intressent i konsumtionssamhället. Utan denna överkonsumtion som i mycket bygger på lån så skulle de staliga underskotten bli enorma. MP:s slogan om det ”hållbara samhället” är inget annat än en tom slogan. Billig Kina-import gynnar skatteintäkterna.

 • Bild

  Om överdrivet eskalerade progressiva skatter kan få tillväxten att stagnera så är det utmärkt på längre sikt när man avser skapa på ekologiskt hållbart samhälle. Tillväxt (exponentialfunktion) är i längden omöjligt rent matematiskt.
  https://www.youtube.com/res…

  BNP är ett mått som är dåligt för att beskriva ett nyttigt och lyckligt liv för människorna. Dåliga saker som ökad sjukdom krig överkonsumtion etc. kan ex. öka BNP, men det leder ju knappast till något bra eller hållbart alls.

  Schweiz har positiva saker, ex. större inslag av direktdemokrati, vilket gör att människor samtalar med varandra ärligt och uppriktigt och tänker på politiska frågor. Jag var faktiskt med och startade upp ett direktdemokratiskt parti, även om de gick i en odemokratisk riktning, och Vetenskapliga partiet som jag idag driver är för mer direktdemokrati som i Schweiz.

  Du borde se Novemberrevolutionen av Dan Josefsson! Finns på tuben. Det hela ser för mig ut som en medveten korrupt anpassning till EU mot folkets vilja. Feldt ljuger förmodligen i filmen, tror jag.

  Ett land med en skyddad marknad med tullmur kommer inte att driva svenska företag utomlands, möjligtvis göra att barn som flyttar från landet startar upp liknande företag utomlands. Varför överge den egna skyddade marknaden där priserna sätts med tanke på de skatter som måste betalas?

  Det är EU som gör att företag och rika individer flyttar ut till EU:s olika skatteparadis.

  Du verkar inte ha läst länken om ”race to the bottom” eller inte förstått den. Slå gärna upp saken på min blogg!

  En återbalansering av samhället till mer jämlikhet mellan rik och fattig innebär alltid till att särskilt förmögna kommer få betala mer skatt än vad de tjänar. Då blir det naturligtvis gnäll. De gnäller naturligtvis inte när de bygger upp sina förmögenheter p.g.a. alltför låga skatter, samtidigt som de fattiga halkar efter.

  Löntagarfonder tycker jag personligen är att gå för långt. Det räcker att staten köper tillbaka det som drivs bäst i statlig regi, samt beskattar progressivt.

  Det skedde en högervridning av S efter Palmes frånfälle. Den s.k. kanslihushögern, högersossarna och landsförrädarna tog över.

  Demokratiska socialister kan också ha insett att löntagarfonder är att driva socialismen för långt och obalanserat, även om EU är extremt obalanserat högervridet i min mening. Balans är nyckelordet för ett fungerande samhälle.

  Det är riktigt att S länge var ett nationalistiskt parti, jag skulle vilja säga fram tills de började driva medlemskap i EU.

  Jag tror inte EU-skepsisen släppt helt, men folket har fördummats genom fulmedia och politikeradeln i frågan.

  Jag vet inte heller om vi helt ska lita på SCB i frågan. Det kan vara lögn, precis som politikeradeln försöker dölja och skönmåla annan statistik. Kommer frågan upp på bordet så tror jag motståndet i dag ligger runt 75%.

  överkonsumtion på lån leder till
  underskott på det ena eller andra viset och kan aldrig vara hållbart, inte heller ekologiskt.

  MP är helt bisarrt i den frågan. De svarar inte på tilltal om ”ekologisk hållbarhet”, vilket jag tagit upp på bloggen.

 • Bild

  Progressiva inkomstskatter ger inte speciellt mycket till statskassan. Momsen är överlägset den största inkomstkällan för staten. Inkomstskatterna går nästan uteslutande till kommuner och landsting. Den progressiva delen som går direkt till staten är en relativt marginel inkomst för staten och så var det även på ”konfiskeringstiden”under 70-talet. Syftet med den progressiva skatten har snarare vart av symbolisk betydelse.

  Inom ramen för EU anser jag att importskatter på 10-15 % på varor och tjänster producerade utanför EU borde införas. Undantag kan göras för råvaror som det råder brist på inom EU. Att styra bort produktion till låglöneländer kan aldrig vara bra på lång sikt.

  Vad Sverige borde göra inom ramen för EU, är att beskatta personer och företag verksamma i landet på ett liknande sätt som andra EU-länder gör och inte ha ”180-dagars skattefrihet”. Sedan skall ”EU-migranter” visas ut som inte följer reglerna som gäller för den ”fria rörligheten”. När det
  gäller asylsökande så kan Sverige gladligen visa ut 90-95% inom regler som gäller för flyktingar. Innan man diskuterar utträde, om sedan Svenska folket väljer att gå ur EU i en folkomröstning är en annan fråga. Nu gäller det att arbeta med de instrument som finns tillgängliga.

  I Sverige är det vedertaget att argumentera att det alltid är någon annans fel: alkoholism beror på tillgänglighet/priser och individens eget ansvar lägger man ofta åt sidan som att individen är omyndiga barn. Detta typ av beteende ser man inom en rad områden och inte minst bland politiker som gärna ”skyller på andra”.

  Just nu håller svenska folket på att få sina besparingar förstörda p.g.a. en fallande kronkurs. Debatten i ämnen har vi inte på MSM och även på alternativa sajter lyser debatten med sin frånvaro. Danmark har sin egen valuta och där har de inte dessa problem p.g.a. att deras valuta är knuten till Euro. Sverige har låtit sin valuta flyta sedan 1992, vilket lämnat den öppen för valutaspekulanter. Det är dags att höja räntan från negativnivå och påtvinga bankerna att ta emot kontanter utan kostnad.

 • Bild

  Progressiva skatter kan ge mer till statskassan. Det beror på hur man applicerar dem och vilken nivå man lägger dem på. Vinster såväl som moms och fastighetsskatt skulle också kunna göras progressiva så att lyx beskattas hårdare så att vi snabbare går mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

  Istället för att ta ut enorma vinster som skickas utomlands kan pengarna användas till ex., bättre arbetsmiljö, automation och robotisering, samt minskad arbetstid. Det vinster som beskattas kan användas till skola, vård och omsorg, men även som subventioner till ekologiska gårdar och satsningar på ekologiskt hållbara transporter, starkt totalförsvar etc. etc.

  En progressiv moms på lyxvaror och icke-ekologiskt hjälper till att gynna inhemsk produktion och kommer med en rättvis fördelningspolitik hjälpa de fattigaste mest och kommer då minska förmögenhetsklyftorna i samhället, minska kriminaliteten och på så vis skapa ett mer harmoniskt samhälle.

  Du må kalla det för en nu ”konfiskeringstid”, men sedan globaliseringen påbörjades har systemet i sig självt konfiskerat enorma förmögenheter från 90% av folket som landat hos de rikaste 10%:en och hos de girigaste 1%:en allra mest, enligt Lars Bern via SwebbTV, som tittat på siffror från Credit Suiss.

  Progressiv skatt behöver inte vara symbolisk. Den kan genomsyra det mesta i nivåer som skapar ett jämlikare samhälle i balans där klassvandring blir möjlig för alla, ett samhälle i enhet och trygghet för alla, såväl fattig som rik, ung som gammal, eftersom låga mordfrekvenser kommer gynna precis alla, såväl fattig som rik.

  Vi är eniga om att importskatter är något positivt, men jag anser att de bör styras så att varje nation kan ställa om dem så att varje nation gynnas och blir mer självförsörjande och starkt och ekologiskt hållbart.

  Jo. Det gäller att arbeta med de instrument som finns tillgängliga i EU när vi är medlemmar. Sosse-eliten gör det motvilligt säger de inför sina medlemmar, men har ändå förståndet att göra det så länge vi är med i EU, men samtidigt gynnas givetvis inte deras medlemmar eller väljare av detta, vilket gör att väljarna överger dem.

  Alliansen vill vinna i ”race to the bottom” inom EU, vilket gynnar 10% och 1% allra mest, med de instrument som finns att tillgå, men vad partiernas retorik beträffar så stämmer den inte med vad de verkligen gör eller kan åstadkomma. Medierna granskar dem dessutom väldigt dåligt och okritiskt i EU-frågan och det helt evidenta ”race to the bottom”.

  Varför man infört ”180-dagars skattefrihet”, vet jag inte. Tanken är väl att det gynnar Sverige med nyetablering. Men om alla EU-stater gör likadant så skapar man incitament till en massa flytt och byråkrati helt i onödan som minskar skatteintäkter för alla länder i ett byråkratiskt ”race to the bottom” som är ett välkänt begrepp i alla frihandelsunioner.

  Vad gäller den ”fria rörligheten” av människor och asyl är vi i princip eniga. För att vi ska ha möjlighet att gå ur EU genom en ny folkomröstning så måste folket rösta på partier som driver en folkomröstning hårt, d.v.s. har ett krav på detta för regeringssamarbete överhuvudtaget.

  Varken V eller SD har detta och driver INTE frågan i valet 2018. Att SD sviker och har böjt sig framåt för moderaterna förvånar mig inte, eftersom deras huvudfråga är migrationen och skattesänkningar, men att Vänsterpartiet sviker i den här frågan är både märkligt och bisarrt.

  Men att sitta med EU på halsen, om man är ett socialpolitiskt vänsterparti eller för ekologisk hållbarhet, som är för höjda skatter och höjd välfärd, när man ska regera, är som att sitta med svartepetter. Det kommer direkt leda till företagsflykt och kapitalflykt och icke-ekologiskt hållbar handel inom en frihandelsunion.

  Det är sant att allting inte alltid är någon annans fel, vissa människor är extremt duktiga på att påverka sin egen situation, så även genom kriminalitet, medans andra är mer begränsade, har mer moral, eller sjukdomar som gör det svårare etc. etc. Vi är olika och vi kan förändra våra attityder, men allt går inte att förändra.

  Jag är inte förvånad över den fallande kronkursen när regering och DÖ-partier gjort som de gjort. De borde höjt räntan innan det skedde. Jag anser att de är inkompetenta, överbetalda och skadliga för nationen. Problemet började med Palmemordet, sedan Feldts och Bengt Dennis agerande som finns beskrivet av Dan Josefssson på tuben. Filmen heter Novemberrevolutionen. Att folk inte skapar nya partier som de röstar på och istället röstar på den politikeradel som varit med och skapat problemet, samt förvärrar problemet, är för mig extremt förvånande.

  Men det beror väl på att den debatten inte förs på MSM och följaktligen alternativa sajter som läser skiten med apors nyfikenhet vilseleds bort från den debatten. Men jag håller inte med om att man måste ha Euro eller en valuta som är knuten till Euro. Man kan ha fast växelkurs också som styrs av Riksbanken, men man får inte plocka bort de styrmedel som plockades bort under Novemberrevolutionen och öppna upp den för valutaspekulanter.

  Jo. Det är dags att höja räntan, även om grundlurade människor som idag är överbelånade kommer få gå från hus och hem. DET är i vart fall självförvållat. Jo. Tanken på banker utan kontanter, negativa räntor etc. är givetvis absurd. Där måste införas lagar och regleringar som är rimliga. Idag pågår en uppenbar stöld från småsparare. De ska få sin förmögenhet tillbaka och jag vet varifrån pengarna ska tas. Progressiva skatter.

 • Bild

  När det gäller den ekonomiska politiken så går våra tankar isär rätt ordentligt. Den politiken du förespråkar bygger på mer än självhushållningsmodell. Vi skall inte glömma att 70% av den svenska produktionen går på export. Vad får dig att tro att exportföretagen i Sverige skulle acceptera sämre förhållanden på det viset du föreslår? De skulle lämna landet kvickar än du tror, då den svenska marknaden är för liten.

  Enligt min uppfattning kan dina idéer enbart genomföras under diktatur där strikt planhushållning gäller. Grundlagar måste dessutom brytas och då krävs en upplösning av riksdagen.

  Inom MP fanns stöd för den politik du pratar om på 80-talet, numera är de bara ett flummigt vänsterparti som vill locka till sig invandrarröster.

  Filosofi och tankar är en sak men vad som är praktiskt genomförbart är en helt annan.

 • Bild

  Vad är självändamålet med export och import?

  Fenomenet frihandel försvagar varje nations självständighet, samt har lett till extrem införsel av allsköns skit. Fenomenet frihandel dränerar oss på kompetens och arbetstillfällen, samt har skapat en oförmåga att kunna producera våra egna produkter för vårt eget totalförsvar.

  Inte nog med det. P.g.a. globalismen så har 90% av svenska folkets förmögenheter sjunkit. Vad har 90% av svenska folket för nytta av den här exportpolitiken, där produktiviteten går i händerna på några få krösusar och totalförsvaret har plockats bort helt?

  90% skulle tjäna på att krösusarna tar sitt pick och pack och drar. Den svenska marknaden var stor nog för både Volvo och SAAB inom vår tullmur och skapades av svenskar för Sverige. Vad i helvete har vi kvar nu? Ett kinaägt Volvo. Ska man skratta eller gråta? Nåväl. Kommunismen tar över, och det är inte illa, men de gör det genom den globala kapitalismen.

  Du snackar om ”diktatur”, men vad vi har idag är inte demokrati, men plutokrati där folket sövs med lögnmedier.

  Jag kan rekommendera dig att läsa Demokratin och dess antagonister av Robert A Dahl eller åtminstone läsa de demokraticitat som jag har på min blogg.

  Du tror att folken i kommunistiska länder inte har demokrati? Varför undersöker du inte den saken lite djupare innan du har åsikter om den saken? En bra start:

  http://jinge.se/allmant/en-…

  Grundlagarna måste givetvis förändras såsom folket vill att de ska vara skrivna. Dessa förändringar sker alltid på demokratisk väg. Det krävs inte en upplösning av Riksdagen, enbart att folket slutar läsa fulmedier, skapar nya partier, valsamverkar och börjar rösta rätt.

  MP:s giriga borgarbrackor försökte leka vänster på 80-talet, sedan dra sossarna åt höger i vågmästarrollen, samt var snabba att ta bort utträdeskravet ur EU när löner och förmåner lockade i dagens EU. Jag fick spykänslor och gick ur MP då detta skedde.

  MP:s borgarbrackor, som går i samma fotspår som Reinfeldts och Soros ”öppna era hjärtan”, åt Bank of America, och som belånar Sverige upp över öronen för att ta emot de s.k. ”baarnen”,
  vågar inte svara på mina frågor om ekologisk hållbarhet.

  MP vet att den skit de håller på med är dålig för ekologisk hållbarhet, dåligt för demokratin, dåligt för Sverige och dåligt för världen, men de skiter i det för de är simpla borgarbrackor med fingrarna i syltburken eller så saknar de fullkomligen hjärna.

  Filosofi och tankar är grundläggande för karaktär och utan karaktär kan man inte vandra rätt väg, men blir som ett ljus i vinden. Med karaktär är det möjligt att åstadkomma nästan vad som helst, t.o.m. att landa på månen, om man nu vill det. Karaktär är t.o.m. viktigare än intellekt.

 • Bild

  Varför producera för att exportera? Enligt Adam Smith skulle man ägna sig åt sådant man hade bäst förutsättningar för. Ett exempel A.S. körde var: varför odla vindruvor i UK för vinproduktion? UK är bättre rustat för att ha betesmarker för får och där har vi råvaror för den växande textilindustrin.

  Det skulle vara bättre att importera vin från Portugal och sedan sälja dem textilier. Detta skulle gynna alla parter. A.S. teorier är fortfarande rådande i den kapitalistiska ekonomin. Ingen typ av ekonomi har hittills visat sig mer lyckosam.

  Kan man då aplicera A.S. teorier på dagens samhälle? Visst kan vi det, va hade aldrig kunna klä oss så billigt, ät så billigt, transportera oss så billigt….. om det inte vore för fördelar med världshandel. Idag skiljer sig dock flera saker sedan 1700-talet: transporterna är extremt mycket billigare idag och skillnader i kostnad av arbetskraft är antagligen betydligt större idag, detsamma gäller många andra kostnader.

  Ett oroväckande moment är just de stora löneskillnaderna, vilket gör att länder med relativt dyr arbetskraft som i Västeuropa och Nordamerika, helt enkelt inte kan konkurrera. Att vi importerar kaffe istället för att låta det växa i växthus, tror jag att de flesta är med på men att avindustrialisera för att höja konsumtion, tror jag att de flesta motsätter sig om de får tänka efter lite grann.

  Sverige har i alla tider vart ett exportland. Under 1600-talets storhetstid så exporterade vi järnmalm, tackjärn, furu och tjära. Sädboden var Livland, Skåne, Mälardalen, Västgötaslätten och Östgötaslätten. Där hade adeln tagit för sig mark och odlade storskaligt.

  Sedan förlorade vi Baltikum och var tvungna att effektivisera jordbruket på hemmaplan. Därefter förlorade vi Finland och därefter skulle Norrlands inland befolkas med fasta jordbrukare. Svältvågorna på den tiden gick inte att hejda när frosten förstörde både blomning och skörd. Norrlands inland hade inte förutsättningar för stationerat jordbruk.

  Dina idéer om att vi skall kunna leva som en självförsörjande ekonomi, skulle innebära en betydande standardsänkning. Dessutom skulle det krävas ett stenhårt styre, där riksdagen skulle tvingas upplösas i princip direkt med ett maktövertagande, bankväsendet nationaliseras över en natt m.m……

  Jag ögnade igenom artikeln om Kuba. Denna nation är som ett museum för nostalgiker. Vi kan säga att landet med en stenhård diktatur och en ekonomi som påminner om den gamla plantage-ekonomin, lyckas med en viss inkomstfördelning, där studiebegåvade har fått möjligheter, liksom begåvade inom andra områden som idrott, musik, dans, konst…

  Dessutom har de utvecklat ett sjukvårdsystem som är skapligt för ett fattigt land som Kuba. Militären låter sig inte skämmas heller. Hade de vart för kubanerna så hade Angola fallit snabbt för de snabbt avancerade Sydafrikanska truppoerna som sedan åkte på ett försmädligt förlust. Landet Kuba var dock starkt finansierat av Sovjetunionen tills 1991 och sedan Chavez tog makten i Venezuela av det landet.

  Utan dessa subventioner hade de aldrig kunnat utvecklas som de gjorde. Landet var trots allt fattigt men höll ekonomiskt kanske en medelnivå i Latinamerika men samtidigt hade de minst frihet av alla (inkl. Chile). En eloge till Castro var att han liksom Pinochet i Chile inte var alltför korrumperad räknad efter Latinamerikansk standard.

  När det gäller Lars Bern så är han en fantastisk tänkare med erfarenhet från styrelserummen i svenskt näringsliv. Visst ifrågasätter han frihandeln i nuvarande form men visst förutspråkar han handel. Det måste dock finnas rimlighet och alla länder måste se efter sina intressen.

  Handelsområden för länder med liknande förutsättningar tror jag är utmärkt. Sedan beskattar man import av sådant som kan förstöra den egna produktionen.

  Ett ekologiskt samhälle vet ingen vad det är och vi är antagligen långt ifrån ett sådant idag, därför att vi är för många. Detta hindrar inte oss från att styra upp sådant som är direkt skadligt som att gräva ner gifttunnor i jorden, spruta rhoca-gil i en grushög, spruta DDT över åkrar, hälla spillolja i toalettstolen m.m…..

  Jag tror dock inte på det ”perfekt samhället” p.g.a. att människan inte är perfekt.

 • Bild

  ”lyckosam”? Tja, vad gäller ekologisk hållbarhet har då frihandels-taktiken inte varit särskilt ”lyckosam”, inte heller för totalförsvaret, för att inte tala om den nationella sammanhållningen och enheten.

  ”en betydande standardsänkning”? Tveksamt. Förmögenheterna för 90% av folket har sjunkit med ca 150000kr de senaste tre åren även om produktiviteten ökat.

  I USA:s stater har handelsområdet liknande förutsättningar men det fungerar ändå dåligt, precis som för oss i EU. Produktiviteten tillfaller endast fåtalet krösusar. Fattigdomen är utbredd.

  Ett ekologiskt hållbart samhälle vet jag vad det är, men inte Miljöpartiet. Jag ställde nyligen 14 frågor till dem som de inte har svarat på och mitt första maj-tal kommer klargöra skillnaden på ekologi och ekologisk hållbarhet för dig om du läser min blogg i morgon kväll.

  Det är kapitalismen som leder till nedgrävda gifttunnor i jorden, rhoca-gil i grushögar, DDT över
  åkrar, spillolja i toalettstolen. Det är kapitalismen som leder till ett samhälle där egoismen breder ut sig och där stressig statusjakt är viktigare än moralfilosofisk höjd, ekologisk hållbarhet och rättvisa.

 • Bild

  Frihandeln anser jag har vart extremt överdriven under flera årtionden, vilket förstärkt vissa regioner och försvagat andra, utifrån ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv. Visst har de även gynnat vissa privatperson och institutioner från lite grann till extremt mycket.

  De enskilda staterna har definitivt försvagats. Jag är däremot inte emot handel på något sätt men den skall inte bygga på orimlig konkurrens som sker genom lönedumpning och statsfinansiering av export.

  Du säger att varje individs förmögenhet (tillgångar?) har minskat med 150 000 SEK och jag vet inte vart du fått de siffrorna ifrån? Vi vet dock att den privata belåningen har ökat med 6 ggr sedan år 2000 (tror jag det var?) och den offentliga med 2 ggr.

  Detta visar att den ökade konsumtionen beror uteslutande på belåning. Samtidigt har knappast konsumtionen 6-faldigas, därför måste belåningen bero på andra faktorer också. Mitt grundtips är att det ligger i gammal betong (d.v.s. begagnade bostäder). Numera statssubventionerar vi räntan d.v.s. subventionerar konsumtion av begagnade artiklar.

  Att kapitalismen är grundorsak till miljöförstöring håller jag inte med om. Det är i västvärlden som målmedvetenheten skapats och arbetet mot ett mer hållbart framtida samhälle skapats. Det är genom lagar och paragrafer DDT försvunnit från jordbruket, avgasrening på bilar tillkommit på bilar, koleldade fabriker utan filtrering, vattenreningsverk… Inget av detta har tillkommit i länder med planhushållning eller i länder med stenhård diktatur.

  Att det skulle vara privatkonsumtion och ekonomiska tillgångar, vilket skulle leda till osämja och splittring i samhället är jag inte helt övertygad om. Enighet kan man skapa på olika sätt såsom: familj, släkt/klan, religion, nationalitet……. Hur det är med region för framtiden visa ”vi är européer” hmhm…

  Människor måste kunna se att de kan påverka sina liva till en positiv utveckling. När människor tappar hoppet får du också de som skiter i allt (i alla fall betydligt fler). Vi alla kan inte bli presidenter, miljardärer, fotbollsproffs eller välja vår drömpartner från fantasin. Oavsett vilket typ av politiskt system vi har kommer det alltid finnas sociala problem i den hierarkiska ordningen, vilket också är positivt då det driver på utvecklingen.

  Något bättre än kapitalism som ekonomiskt system har vi hittills inte sätt men den måste regleras och i en allt mer internationell värld måste dessa lagar synkronisera. Den förhöjda levnadsstandarden vi ser genom privat konsumtion över hela världen, där inte krig pågår eller där styrande är allt för extremt korrumperat, sker mycket genom lån.

  Om vi tar två länder som exempel som är extremt fattiga , det ena har inbördeskrig (dock inte över hela landet), det andra är en extremt hårdför diktatur som drabbar i princip enbart ett fåtal politiskt uppkäftiga (typ motsvarande du och jag).

  Emigrationen därifrån har vart extremt omfattande och dessa länders viktigaste inkomstkälla torde idag vara pengar som skickas hem av emigranter. Jag syftar här på Somalia och Eritrea. Dessa länder har tillsammans en befolkning som är 6-7% av Nigerias. Du kan tänka dig när emigrationen där kommer upp på samma nivå? Vad får folk pengar ifrån att emigrera från där?

  De lånar naturligtvis pengar som de senare måste betala tillbaka på ett eller annat sätt. När vi lånar till en familjeresa till Kanarieöarna måste vi också betala tillbaka pengarna. Detta sker genom en fast avbetalningsplan och om vi inte följer den så har ett ”smutsigt namn” och kan inte låna längre. För dessa individer som emigrerar på lån genom ”människosmugglarbanken” är straffet för de som inte betalar tillbaka betydligt tuffare.

  För många räcker det med att dra ner på levnadsstandarden och skicka delar av olika bidrag eller lön, andra börjar leva kriminellt, de flesta säljer optionsrätter för sina anhöriga till människosmugglarna. Skiter du i att betala är du snart död och det kanske inkluderar några av dina anhöriga där hemma. Så ser verkligheten ut för många och enligt humanisterna inom 7-klövern, MSM m.m. är vi medmänskliga.

  Du säger att du rest en del och då måste du sett mycket utanför ”mammas skyddade barnkammare”, vilket uppenbart många inte gjort i detta land.

Första maj-tal om ekologi och ekologisk hållbarhet

De andra partierna har glömt bort hur viktigt det är med ekologisk hållbarhet för framtidens generationers väl och det är därför ut ur EU blivit en icke-fråga i valet 2018. Bli respekterad av framtidens generationer genom att göra rätt i valet 2018. Här är mitt första maj-tal för Vetenskapliga partiet via Youtube. Det handlar om ekologi och ekologisk hållbarhet.

Fler  intressanta första maj-tal:
Valsamverkanspartiet – Komedi för barn och vuxna – Myran Martin håller första maj-tal

Skapa din egen valkompass enkelt och gratis, samt länkar till fulmedias valkompasser

Du behöver inte vara utbildad programmerare för att skapa din egen valkompass och det finns kanske endast fåtalet frågor för dig som är avgörande, men samtidigt många olika sätt att formulera dessa frågor på och vem gör väl det bäst om inte du själv? Det är ju ändå du som bestämmer över din egen röst.

Många människor tycker det är svårt att bestämma sig i valet och det är lätt att förstå. Det hela kan lätt framstå i fulmedierna som att vårt demokratiska val står mellan olika svåra sjukdomar.

Politikeradeln och monopolkapitalets medier formulerar givetvis sina egna frågor och svar och mörkar givetvis annat, som de inte anser vara i deras eget intresse. Eliten försöker dessutom manipulera dig och använder olika former av osanning för att lura dig att rösta emot ditt eget intresse.

Även de som självsäkert och dominant kommer med lockande alternativ kan ofta blanda sanning med osanning och politiker kan göra ”strategiska utspel” som ytterligare förvärrar det hela.

I förvirringen som uppstår önskar sig då ofta människor hjälp av en valkompass. Olika medier, med mer eller mindre dolda agendor som oftast beror på ägarförhållanden och egen politisk agenda, levererar då gärna sådana valkompasser till folket. Det kan framstå som att det är en verklig hjälp som gör allting enklare, men se upp gott folk!

Valkompasserna redovisar nämligen oftast INTE hur de kommer fram till sina svar. Ett ännu större problem är naturligtvis att många frågor och alternativa partier lätt kan mörkas helt, kanske väldigt viktiga frågor för väljarna och kanske väldigt bra nya alternativa partier, som t.o.m. kan ha förståndet att valsamverka.

Ett exempel på en fråga som tycks bli mörkad i valet 2018 är frågan om Ut ur EU-medlemskapet. Trots att SD och V har detta med i sina program så driver de inte frågan. EU-medlemskapet lägger naturligtvis grunden för mycket av den politik som blir nödvändig att genomföra inom detta EU-race mot bottnen.

Ett annat exempel är frågan om Israels brott mot FN:s resolution 242, som i sin tur har gett näring till de konflikter som skapar lidande och död i krigen i Mellanöstern, men även lidande och död i flykten från dessa krig som skapar misär, d.v.s. det som de allra flesta vanliga människor är emot, helt oavsett om de är höger eller vänster socialpolitiskt.

Samtidigt har du som väljare, än så länge, endast en gång vart fjärde år möjlighet att påverka demokratiskt och det gör kanske frågan om en fungerande valkompass, för dig som väljare, speciellt viktig?

Valkompasserna har naturligtvis skapats av en en programmerare, ibland på uppdrag av en viss intressent och valkompasserna är dessutom oftast begränsade, på så vis att frågorna ställs såsom intressenten vill. Valkompasserna mörkar dessutom allra oftast mindre eller nyare politiska initiativ som du kanske hellre skulle vilja ge ditt stöd till?

En Sverigevänlig person funderar kanske ex. på vilket parti av Vetenskapliga partiet (VP), Sverigedemokraterna eller Alternativ för Sverige (AfS) som passar dem bäst?

En röd person kanske vill jämföra och klargöra skillnaderna mellan olika vänsterpartier som finns med just sina egna frågor, ex. vad som skiljer Vetenskapliga partiet (VP), Vänsterpartiet (V), Kommunistiska partiet (KP) och Sveriges kommunistiska parti (SKP)?

En grön person vill kanske undersöka hur väl olika partier, som säger sig vara för en bra miljön, verkligen lever upp till ekologisk hållbarhet? Kanske är Gröna partiet (GP), Vetenskapliga partiet (VP), eller Miljöpartiet intressanta att jämföra med mer ingående frågor?

Partier som Socialdemokraterna säger kanske skola vård och omsorg, riktigt trovärdigt som om de menar det, men hur har det gått under deras senaste regeringsperiod med välfärden på de områdena egentligen? Detta är frågor som också kan styra en valkompass naturligtvis.

Och det är därför jag nu har gjort det enkelt för mig själv, men även för dig, att skapa din egen valkompass. Alla kan använda den. Alla kan enkelt fylla i egna frågor som känns viktiga och rada upp de partier som de funderar mest på, sida vid sida, och enkelt programmera hur den egna valkompass ska reagera på svaren.

Gör så här:

 1. Har du inte redan Excel på din dator så ladda ned LibreOffice som innehåller programmet Calc.
 2. Ladda ned  valkompass.xls-filen, scanna den mot virus och öppna den!
 3. Formulera dina egna viktiga frågor själv i din egen valkompass! Du kan radera eller omformulera mina frågor precis hur du själv vill!
 4. Undersök sedan partierna som du är intresserad av med avseende på dina frågor på deras hemsidor!
 5. Finner du inget svar på frågan, så kan du skicka in din fråga till partierna. Oftast är partiernas ledning måna om att ge dig ett svar på din fråga, även om vissa partier som ex. Miljöpartiet inte verkar svara på frågor alls, märkligt nog.
 6. Programmera in svaren enkelt i valkompassen med ett likhetstecken (=) och genom att sedan peka på den svarsbox som ska ge poäng! Är du normalintelligent så lär du dig snabbt hur det ska gå till.
 7. Testa den. Kontrollera att olika svar på frågorna ger olika resultat i summeringen.
 8. När du är färdig så publicera din valkompass under GPL1.0-licens på din egen WordPress-blogg, så att även andra med liknande frågor kan använda den och ev. modifiera den!

Jämför på skoj gärna hur bra din valkompass är jämfört med fulmediernas valkompasser:

https://www.metro.se/artikel/metros-lanserar-valkompass-testa-dig-sj%C3%A4lv-inf%C3%B6r-valet
https://vaalikone.yle.fi/presidentinvaali2018?lang=sv-SE
https://www.expressen.se/nyheter/hitta-ratt-infor-valet-med-valkompassen-testa-dig-och-hitta-ditt-parti/
https://www.svd.se/valkompassen-avslojar-om-du-rostar-pa-ratt-parti
http://www.gp.se/nyheter/sverige/gp-s-valkompass-v%C3%A4gleder-dig-inf%C3%B6r-valet-1.5639666
http://www.barometern.se/kalmar/hitta-ditt-parti-testa-var-valkompass/
https://via.tt.se/pressmeddelande/nu-lanseras-tts-valkompass?publisherId=14494&releaseId=2448434
https://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/riksdag/Valkompassen/

Mer intressant om valkompasser:

https://bjornbrum.blogspot.com.es/2018/04/som-man-fragar-far-man-svar.html
https://toklandet.wordpress.com/2018/04/20/valkompassen/
https://perpettersson.wordpress.com/tag/valkompass/
https://politologerna.wordpress.com/category/valkompasser/
http://schlaug.blogspot.com/2018/04/fordumning-av-konsten-att-valja-parti.html

Miljö Märsta – Möjlighet för ekologiskt hållbart mingel med Sverigedemokraterna

Det finns individer och krafter som gör allt för att splittra Sverige med naiva floskler, men på måndag den 9:e april håller den tekniske fysikern Lars Bern ett föredrag om vår tids utan jämförelse allvarligaste miljökatastrof och det har inget med klimatpåverkan att göra, men kan förmodligen hjälpa till att ena hela Sverige bakom en rimligare miljöpolitik.

Barn i pulka på gräs

Sverigedemokraterna i Sigtuna har haft modet och vänligheten att bjuda in Bern och arrangera detta öppna möte i Märsta. Bern har lovat att avslöja några uppseendeväckande fakta om vad som verkligen hotar jordens ekosystem och hela mänskligheten. Bern kommer svara på frågor från auditoriet, vilket klimatalarmister aldrig tillåter, enligt Bern.

Tyvärr kan jag inte närvara själv, men hoppas verkligen att någon filmar och lägger upp på nätet, samt även ställer bra och kritiska frågor till Bern, men även är öppna för svaren. Hoppas att folk från Miljöpartiet kommer dit också.

Mer intressant av Lars Bern
Mer intressant om ekologisk hållbarhet