Vetenskap – Glada Nyheter – Aftonbladets hypotes om Global uppvärmning och isbjörnar falsifierad

Aftonbladet menade att global uppvärmning gör att isbjörnarna försvinner snabbt, samt att klimatförändringar på sikt hotar isbjörnarna. Nu visar Klimatupplysningen, föredömligt med vetenskapliga evidens, att hypotesen tycks vara felaktigt. Sälarna och isbjörnarna tycks bli fetare.

Det är inget farligt att ha en felaktig hypotes, enbart att vägra inse när man har haft det, för då blir det sekterism, vilket är betydligt mer klandervärt.

Bob M Carter har tidigare påpekat att isbjörnar har klarat tidigare globala uppvärmningar. Jag har även påpekat att det finns en pizzly eller en grolarbear, som är en korsning mellan isbjörn och grizzlybjörn, som förmodligen gör att generna överlever även längre perioder av uppvärmning.

Detta tycks dock inte skapa rubriker i Aftonbladet. Jag tycker det är fantastiskt glada nyheter som borde skapa rubriker för att lätta klimatalarmisternas, miljöpartisternas och Gretas depressiva tillstånd. Tänk på de som lider i ångest! Tänk på barnen! Glädj dem i de svåra månaderna innan solen ger D-vitamin igen!

Vågar Aftonbladet rapportera de glada nyheterna? Kanske jag kan göra det? Jag behöver ett sommarjobb. Kanske Aftonbladet vill ha min hjälp att göra tidningen mer sann? Jag gillar ju faktiskt en hel del av Aftonbladets skribenter redan, ex. Linderborg och Ekis, och kan kanske hjälpa Aftonbladet rent redaktonellt bort från alla lögner som idag gör att Aftonbladet liksom står där med brallorna nere, allt för ofta, tillsammans med de andra förvillarmedierna.

Välj en hederligare väg! Anställ mig i sommar! Jag hjälper er gärna att bli mer sanna och vetenskapliga! Jag tror att det skulle kunna slå ut alla de andra medierna. Folk gillar nämligen inte notoriska lögnare.

Annonser

Valplattform för EU-valet 2019

Eftersom majoriteten av folket i Sverige röstat på EU-positiva och frihandelspositiva partier så vill Vetenskapliga partiet erbjuda en valplattform inför EU-valet inom dessa ramar.

Vetenskapliga partiet är för samarbete mellan Europas stater, men är emot EU-medlemskapet, såsom det är utformat idag, eftersom EU idag leder till att företag baserar sig fullt lagligt där skatter och löner är som lägst, vilket leder till ett skadligt ”race to the bottom” i löner och välfärd för majoriteten av EU:s befolkning.

  • Att rösta på Vetenskapliga partiet i EU-valet är INTE att stödja EU-medlemskap, men att protestera mot EU-medlemskapet och EU:s utformning.
  • Att rösta på Vetenskapliga partiet är att vara för en ny folkomröstning om ett Swexit, samtidigt som man röstar för alla Europas staters fredliga framtida enhet och samverkan samtidigt.

Vetenskapliga partiets valplattform går ut på att effektivare utnyttja de enorma mängder pengar som varje år skickas till EU, men på ett sätt som är bättre för alla människor i Europa.

1. Trygghet för hela EU genom hög beredskap

Vetenskapliga partiet vill att mycket mer av EU:s budget ska satsas på gemensam beredskap mot de olika hot som är vetenskapligt evidenta, ex torka, bränder, översvämmningar, asteroidnedslag, supervulkanutbrott, samt kärnvapenkrig.

2. Fred & stöd till suveräna stater i världen

Vetenskapliga partiet vill att EU ska bli en fredlig kraft i världen som stödjer suveräna stater och demokratier mot olagliga sanktioner, terrorism, olagliga invasioner och andra krigsförbrytelser. Detta ska ske fredligt genom att erbjuda länder, som är fredliga och följer FN:s resolutioner, förmånligare handelsavtal med EU.

3. Ekologisk hållbarhet och metabol hälsa

EU är inte en ekologiskt hållbar konstruktion tyvärr, men genom att ena hela Europa kan vi eventuellt tillsammans vidta åtgärder som minskar icke-ekologiska transporter, samt på olika vis gynna ekologiska jordbruk, ekologiskt hållbar energiframställning och ekologisk konsumtion som tryggar folkets metabola hälsa.

De två viktigaste faktorerna som skapar ekologisk hållbarhet, enligt organisationen Population Matters, är minskad population och minskad konsumtion, vilka båda dessutom minskar CO2-utsläppen för de som tror på klimathotet. Vi vill minska EU:s population och konsumtion så humant som möjligt.

Målet är ekologiskt jordbruk i balans med naturen i hela EU som ska vara till glädje för vilda djur, växter, insekter och framtidens generationer.

4. Ett hederligare EU

Vetenskapliga partiet vill att EU ska medverka till att banker, som är privata företag, ska kunna försättas i konkurs om de missköter sig. Länder och folk får INTE försättas i orimliga skulder eller utnyttjas som slavar eller lydstater. Statligt ägda centralbanker måste stå för kreditgivning och grundläggande regleringar, inte privata banker.

5. Avskaffa EU:s skatteparadis och låglöneparadis

EU är idag uppbyggt på att varje medlemsstat bestämmer sina egna skattenivårer och minsta lönenivåer. Detta är ohållbart. EU måste enas om minsta skattenivåer och lägsta lönenivåer i de ingående staterna.

6. Fler beslutande folkomröstningar åt EU:s medborgare

Vetenskapliga partiet vill att löner för byråkrater och politiker i Bryssel ska följa medianen av löner i EU och läggas på en nivå som har brett folkligt stöd inom EU.

Vilken lönenivå som är rimlig skall fastställas genom direktdemokratisk och beslutande folkomröstning i samband med ett EU-val där varje EU-medborgare skriver en nivå på månadslön som anses vara rimlig för både EU-byråkrater och EU-politiker. Medianvärdet ska utgöra den nya lönen som sedan ska följa EU:s medianlön inom EU.

Folket i EU ska även kunna fastställa EU:s gemensamma skatteskalor och ev. medborgarlöner på exakt samma vis, samt även hur mycket pengar som skall läggas på olika budgetposter inom EU genom beslutande folkomröstningar i samband med EU-valet.

Hur man röstar på Vetenskapliga partiet i EU-valet.

Kina – Omskolning av radikaliserade offer istället för kaffe och bullar

Kinas metod med omskolning går långt tillbaka i tiden, och är inte avsett som någon bestraffningsmetod som skall ersätt rättegång, dom och fängelse. Det är precis som namnet förtäljer en form av utbildning för att personer skall utbildas till att kunna leva gott, fredligt och harmoniskt i samhället.

Läs mer om saken:

https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/vad-pagar-egentligen-i-xinjiang-i-kina/

Kommentar:

Vad som fungerar bäst, omskolning eller kaffe med bullar, kan kanske forskning utröna? Men låt mig, i all välmening, ge ett varningens ord till Kinas ledarskap! Kinas ledarskap är stolt över att produktiviteten ökar. Det gör den även i Sverige, med allt mer dålig fördelning, men detta kan, oavsett välfärds-fördelning, hota den ekologiska hållbarheten.

Kinesernas ledarskap har, intelligent nog, haft en enbarnspolicy, vilket numera förvandlats till en tvåbarnspolitik, med argument som hämtade från Afrikas överbefolkade kulturer, d.v.s. att barnen förväntas utgöra föräldrarnas pensionsfonder, d.v.s. ett katastrofalt nytt tankesätt, men det handlar ändå inte om ett folkutbyte i Kina, som det gör i Sverige, där sekulära och ateistiska infödda svenskar skaffar små familjer, generellt sett.

Om en balans i standardnivå kan uppnås i Kina, ex. genom progressiv beskattning, bidragssystem och andra kontrollmekanismer, så är inte nödvändigtvis den ekologiska hållbarheten hotad i Kina, vad jag kan förstå, när jag läser Population Matters vetenskapliga varningar, men Kina kan rentutav vara på rätt väg mot en nedväxt till balans med naturen, kanske t.o.m. bli lika ekologiskt hållbara som Kuba.

Skillnaden i reproduktion mellan infödda och utlandsfödda i Sverige däremot hotar att nedväxa svenska folket och svensk kultur till en minoritet, eller ev. orsaka religiöst demografi-krig som i Indien, mellan olika sekter.

Det problemet har inte Kina p.g.a. hård reglering av familjeplaneringen, medan familjer som skaffar många barn i Sverige, istället ges s.k. ”flerbarnstillägg” och medvetet hålls kvar i sin gamla förtryckarkultur under skönskrivningen ”mångkultur”.

Helt oavsett klimatalarmismens källa, så är antalet människor den drivande orsaken till både CO2-utsläpp och ökad belasning på naturen, enligt forskarna och Population Matters. En samlad politikeradel i Sverige påstår ändå, på fullt allvar, att man försöker minska CO2-utsläppen. (sic)

Att den CO2-planen sannolikt INTE kommer lyckas behöver man inte vara raketingenjör för att räkna ut.  När befolkningen hela tiden späs på med migration av kulturer som skaffar många barn så kommer Sverige inte kunna ha en ekologiskt hållbar politik. Kommer svenska folket och svenska politiker någonsin förstå detta? – Tveksamt. Orsak:

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

Mer intressant:
Citat om population

Frågor till er som är Pappor – Varför går ni inte med i den s.k. ”Klimatkampen”?

Det är Annas Klimatsmarta Kemtvätt som menar att ”klimatkampen behöver er också”. Bloggposten är full med frågor, men ”Comments are closed”… Ja, då kan man fråga hur mycket man vill givetvis, men några svar lär bli svårt att få från några pappor, men i brist på svarande pappor, kan jag väl jag kanske svara? Jag är i alla fall man.

1. Jag använder inte Instagram, eftersom den inte är GPL och spionerar på användarna medelst skripts. Dessa spionerande sociala spion-medie-programvaror kör okända program på folks datorer och samlar in data om oss som vi kanske inte alls vill att någon ska ha eller kunna använda mot oss.

Dessa programvaror kan även shadowbanna ex. pappor från ert forum, i syfte att splittra män från kvinnor, om de skulle vilja det. Det har vi INGEN kontroll över. Kontrollen ligger hos företaget Instagram och de som kontrollerar företaget, INTE hos användarna. Richard Stallman förklarar problemet närmare.

WordPress däremot är ett hederligare bloggsystem som innehåller en social media-programvara, men som går att använda helt utan skripts, eller t.o.m. utan den programvaran, om man vill det. WordPress är GPL och är godkänd av FSF. Mitt tips är således att ni kvinnor bryter er ur Instagram och beger er till WordPress för att ta tillbaka kontrollen över innehållet på era egna bloggar, samt kommunicerar där med varandra och säkerligen kommer kunna kommunicera med fler pappor och män, men även öppnar kommentarerna för de som inte är inloggade på WordPress, så att även de som vill vara helt anonyma enkelt kan kommentera anonymt, med vilken bajsmail och alias som helst.

Modifierad banner för Free Software Foundation

2. Jag känner skuld, men lägger min energi på att försöka göra rätt för alla jordens barn, på rätt sätt, men annorlunda än de flesta kvinnor som jag känner. Kanske känner kvinnor mer skuld i större utsträckning än män och därför vill göra altruistiska saker i sin vardag i större utsträckning, inte ta direkt politiskt ansvar ex. genom Valsamverkanspartiet?

3. Män kanske är mer abstrakta, generellt sätt, och ser kanske därför helheterna på ett helt annat sätt? Vi män och kvinnor navigerar ex. på helt olika sätt, enligt forskningen. Kvinnor navigerar mer på saker i sin omgivning, medan männen lättare navigerar på generella riktningar.

4. Män vill kanske i större utsträckning se internationella politiska lösningar, vad gäller fred och beredskap mot de event som ständigt inträffat genom historien, medan kvinnor ser vad de själva faktiskt kan göra?

5. Män kan kanske även är mer analyserande och går till de vetenskapliga kompetenta källorna och analyserar dem djupare, medan kvinnor kanske i större utsträckning kanske tror på mediernas repetitioner av klimathotet, som tycks vara en plan för fåtalet monopolkapitalisters världsherravälde?

6. Dalai Lama har sagt många bra saker. Jag har citerat honom om population och han kan nog ha rätt i mycket, tror jag. Han mediterar nämligen mycket, har stor medkänsla och kan tänka långsiktigt och är inte rädd för att bryta tabun, i sin medkänsla till alla människor.

”Italians, and the Sicilians in particular, are proving to have a big heart but to solve the refugee problem it is necessary to intervene in those countries, make efforts to overcome wars that are causing the exodus” … ”This needs long-term thinking to get a really effective result”
http://www.ansa.it/english/news/general_news/2014/06/12/dalai-lama-says-help-refugees-with-peace_1d34387a-150a-47db-8a75-a2ae389705d5.html

… medan de flesta partier i Riksdagen stöttade det olagliga kriget mot Libyen, som kostat så många människoliv och även lett till extremism och slaveri. Ändå röstar både män och kvinnor fortfarande på dessa satans politiker som faktiskt bär en stor del av skulden. Signalpolitiken, kanske även den p.g.a. av skuldkänslor i viss mån, har dessutom lett till massvis med dödsoffer i Medelhavet och massvis med extra tårar från deras anhöriga, för att inte tala om ökade problem i Sverige.

Det är inte enbart ökad ojämlikhet i Sverige  p.g.a. EU och globalisering som skapar mer kriminalitet, men även det faktum att brottslingar gärna byter land, för att undvika punktmarkering av sitt eget lands polis. Segregeringen som politikerna ansvarar för genom sin ”mångkultur”, istället för assimilering in i den nya kulturen, hjälper naturligtvis inte heller människorna, men skapar konflikter i onödan, även mellan invandrare som assimilerat sig, älskar Sverige och svensk fri hultur och de som inte gör det. De kan t.o.m. bli hotade till livet för att de lämnat sin religion balkom sig eller säger sin mening om den religion/kultur som de övergett. Medkänslan för dessa människor får man sällan eller aldrig höra något om i svenska medier. Fråga er varför!

7. Kvinnor verkar ha lättare att finna medkänslan än männen och jag tror att Dalai Lama därför har stor tillit till kvinnorna, men själv har jag tillit till män som lyssnar på kvinnors medkänsla, samt  kvinnor som lyssnar med medkänsla på män som kan tänka långsiktigt, fastän män inte alltid har lätt att uttrycka sin medkänsla. Män kan då säkert ofta välja tystnaden, eller t.o.m. välja att undertrycka känslorna helt, p.g.a. detta, och då bli kalla och stöddiga, när deras förmåga eller åsikt inte respekteras. Jag kallar det falsk manlighet, men den har ofta en orsak, ex. falsk och diskriminerande medkänsla från kvinnor, ex. skuldbeläggningen av människor p.g.a av att de är just män, eller vita, eller medelålders.

8. Du hade kanske ingen aning om mig och vad jag gör i min vardag för att rädda oss alla och framtidens generationer? Du hör mig inte, dels för att du inte sökt, kanske enbart läst monopolkapitalets medier, men kanske även för att du låst in dig i en bubbla på Instagram? Och om du inte svarar på mitt ping, så har jag evidens för att du antingen inte har hört mig nu heller, eller att du inte kan, vill eller får lyssna.

Dags att plantera er ekologiska trädgård med små krukor gjorda av tidningspapper?

Vetenskapliga partiet utger sig för att vara Sveriges mest ekologiskt hållbara parti. Jag går nu igenom de 87 bloggar som jag påträffade häromdagen och insåg att jag kanske kan hjälpa alla läsares metabola hälsa och samtidigt minska era inköp av plast med ett jordnära tips som jag fann. Mer finns att läsa på Charlotta Lingwalls blogg, Think Organic.

Men var ska man då ställa dem? Kanske i en fuktlåda av trä med sköna färger från Pysselbolaget? Återkom gärna med pingningar, kommentarer och bilder på era egna krukor från era bloggar när väl växterna börjar titta fram! Jag vill se en massa ekologiska nyttigheter som ex. spenat, basilika, dill och persilja till er själva och era familjer, eller varför inte växter för biologisk mångfald? Lycka till att hålla er själva och er natur sunda och friska under 2019!

Mer intressant:
Artur Granstedt, Docent i ekologisk odling, kritiserar medias eko-motståndare.

En titt på den fredlige republikanen och libertarianen Ron Paul från USA som är emot krigsförbrytelser mot Venezuela

Ron Paul är s.k. Libertarian, vilket skulle kunna jämföras med en fredlig slags Liberal, alltså inte dagens bomb-liberaler som sitter i knät på den globalistiska imperialismen. Nej. Ron Paul är en slags religiös konservativ kapitalist som förespråkar nationell självständighet, moraliskt beteende och fredlighet.

Ron Paul medverkar riktigt ordentligt på Youtube och har intressanta kommentarer om den planerade krigsförbrytelsen mot Venezuela. (mp4) Tack för tipset om Ron Paul går till Anders Romelsjö.

Ron Pauls politiska ställningstaganden är kortfattat:

Försvar

Ron Paul är Anti-imperialist, vill se ett utträde ur FN och ur Nato, precis som Vetenskapliga partiet. Han tror på nationell självständighet och anser att militärt agerande mot terrorister som attackerar nationen är befogat, precis som Vetenskapliga partiet anser, men vi tror på en något mer logisk konspiration, i just det fallet.

Paul var emot invasionerna av Irak och är emot krig mot Iran, precis som Vetenskapliga partiet. Samtidigt menar han, märkligt nog, att ”Israel is our close friend”. Det gör inte vi, eftersom vi är emot etnisk rensning, men han är emot USA:s olika bidrag till både Israel och andra länder, samt vill  försöka upprätthålla goda relationer och mäkla för fred och där är vi nästan eniga, även om vi är för bistånd som stärker utsatta nationers självständighet och ekologiska hållbarhet.

Inrikespolitik

Ron Paul vill upprätthålla USA:s konstitution, ställer sig emot ”the Patriot Act”, tortyr, presidentens överhöghet, ID-kort, övervakning utan domstolsorder och möjligheten att tvinga ut människor i krig. Där är vi nästan med honom, men han är starkt för självmotsägelsen ”religionsfrihet”, medan vi menar att förtrycket från religioners indoktrinerande sekter inte kan kallas för ”frihet” alls. Vi ser heller inga problem med svenska ID handlingar, svenska personnummer eller svensk värnplikt, så länge det handlar om försvar inom landets gränser och inte imperialistiska tilltag som ex. i Libyen.

Ekonomi

Ron Paul är emot de flesta skatter och röstar emot de flesta utgifterna i kongressen, medan vi är för höga progressiva skatter  som finansierar välfärd och ett mer jämlikt samhälle, eftersom det sänker mordfrekvensen i samhället enligt forskarna. Paul vill istället göra samhället allt mer ojämlikt, precis som det faktiskt blivit i båda frihandelsunionerna USA och EU.

Ron Paul är emot budgetunderskott, men är för den frihandel som skapat problemet, samt skapat ett ”race to the bottom”. Den politiken tror vi inte på. Paul ha länge varnat för hyperinflation och vill åteföra guldstandarden 1981, samt avskaffa Federal Reserve-systemet. Där kan vi enbart vara eniga med honom, även om vi själva kan se många andra saker än just guld som garant för en valuta, ex. stora beredskapslager.

Ron Paul är emot NAFTA, vill ha frihandel och kritiserar WTO för att vara ”managed trade”, inte frihandel. Det stämmer nog, men vi vill inte ha onödig handel eller frihandel, eftersom det leder till ökade transporter, onödig miljöförsmutsning och ett ”race to the bottom” och ojämlikhet.

Miljö

Ron Paul tror på miljöförbättringar genom den fria marknaden och privat ägande i hop med miljöskydd och utsläpps-prevention. Han har kallat den globala uppvärmningen för en bluff. Vi är eniga om klimatbluffen och miljöskydd, men tror istället på en balanserad blandekonomi med ganska hög jämlikhet och minskad handel eftersom det minskar transporterna.

Friskvård/Sjukvård

Ron Paul vill ha en helt privatiserad sjukvård, vilket han tror skulle sänka priserna i en fri marknad och motsätter sig vaccinationer mot influensa.  Vi är eniga i att massvaccinationer i de flesta fall sannolikt inte är att rekommendera, men vi tror på en blandning av statlig och privat friskvård som bygger på vetenskapliga evidens som tagits fram genom statlig opartisk forskning och granskning, samtidigt som det ska finnas privata alternativ.

Immigration

Ron Paul är för ökad säkerhet vid gränserna och är emot bidrag till illegala immigranter, emot medborgarskap genom födslorätt och emot amnestirätt. VI är med honom på det mesta, utom vissa undantag av amnestirätt.

Valsedlar och röstning

Ron Paul vill öka möjligheterna för tredje-vägen-kandidater på samma vis som Vetenskapliga vill öka möjligheterna för fria kandidater genom Valsamverkanspartiet, där alla partier är välkomna.

Utträde ur Unionen av förenta stater

Ron Paul menar att om utträde inte är möjligt så finns det ingenting som kan stoppa unionen från att inkräkta på olika friheter och ingen flyktväg för de stater som är trötta på unionen. Unioner upplöses ibland. Personligen tycker jag att alla ingående stater i unioner med jämna mellanrum bör folkomrösta om ett utträde om det hela ska uppfattas som demokratiskt. Det är dags för folken att samtala och rösta om både USA och EU.

Sociala frågor

Som religiös är Ron Paul emot kvinnans rätt att bestämma över sitt eget liv och livmoder. Det är inte Vetenskapliga partiet. Vi är för kvinnans rättighet att bestämma över sin egen kropp och att Sveriges lagstifting har en bra balans. Paul är emot kriget mot droger och tycker att varje stat bör få reglera drogpolitiken.

87 klimatalarmisters, andra fredsaktivisters & klimatskeptikers gemensamma intresse är BEREDSKAP

Låt oss ha förståelse för de 87 klimatalarmister som vill avskaffa demokratin, för de vill kanske egentligen avskaffa oligarkin och kanske saknar kompetens på området klimat, men proffstyckarna i de agendamedier, som ägs av fåtalet monopolkapitalister, har uppenbarligen skrämt upp dem rejält.

Men de här 87 människorna som tror på klimathotet, som de upplever mot framtidens generationer, har faktiskt gjort något alldeles utmärkt som många inte kommer sig för. De har samtalat med varann och sedan agerat, även om samtalet tycks ha försigått på social spion-programvara ägd av monopolkapitalet, i en social bubbla, inte öppet på ex. WordPress, som är GPL och kan köras utan spionerande skripts enligt Stallmans rekommendation.

Men de 87 människorna tycks ha både hjärta och vilja att göra rätt mot framtidens generatoiner. Det är utmärkt ledarskap. Det finns så många som enbart tänker på sig själva kortsiktigt. De här 87 verkar vara av en helt annan och bättre sort, i min mening. De har ett högre värde p.g.a. detta, anser jag. Inte PK att tycka det i dessa dagar när politikerna tjatar om att Hitler och Gandhi plötsligt tycks ha ”lika värde”, d.v.s. ”alla människors lika värde”.

De 87 Människorna har även erkänt sin egen skuld och sitt hyckel. De döljer det alls inte. Det är stort och ödmjukt, men de får utstå enorm kritik från ex. Toklandet. Jag tycker INTE att det är berättigat och förmodligen inte konstruktivt heller. Vad ska det leda till?

Vem som helst, som blivit indoktrinerad av propaganda och inte lärt sig olika former av osanning, kan bli skitnödig när massmedia sätter igång med sin dyngspridning, och sällan vet vi väl vad det egentliga syftet är, eller vilket resultat de vill uppnå, om vi inte letat ordentligt och ofta haft tur, men hur många orkar det? Människor har liv fulla med olika utmaningar, och även goda schackspelare kan göra misstag när de tänker, vilket gör att de agerar fel. En strid ström av propaganda gör det alls inte lättare att fatta rätt beslut.

Jag vill likna vår situation vid att vi alla står tillsammans, hand i hand, i ett nätverk runt hela planeten. Vi har olika former av normalfördelade intelligenser som kan liknas vid att vi har olika färger och mönster på våra kläder. Inuti oss alla finns liknande celler som i alla andra arter på planeten. Våra hjärnor har inte avancerat långt bort från apstadiet och det är därför vi tillsammans måste hjälpas åt när vi tänker, genom att kommunicera med varann på rätt sätt! Men alla människoapor är inte goda människoapor. Det är naivt att tro det.

Skrämseln av oss, hjälper ex. inte alls, men aktiverar reptilhjärnan, vilket skapar ett tänkande i termer av kamp, dominans, flykt eller underkastelse, och sker förmodligen på order av chefredaktörer, som gör det på order av monopolkapitalisterna som kontrollerar medierna, förmodligen i syfte att undergräva vårt tänkande och vår demokrati ytterligare. Därför kommer debatt-artikeln in. De 87:s förskrämda vädjan uppfyller deras diktatoriska och hetsande syfte.

Jag tror att medierna vill förvirra folk tills de blir helt tokiga, så att folk t.o.m. ber om diktatur, så att monopolkapitalister kan profitera ännu mer på alla människor, förslava dem helt under olika dumheter, tills profitörerna har nått sitt världsherravälde och kanske t.o.m. kröner en ny diktator och kanske inför en religion som förtrycker oss alla och kräver total underkastelse? En långsökt konspirationsteori? Kanske det?

Avgör själva på klimatforskaren Jakob Nordangårds blogg! Han har undersökt varifrån klimatalarmismen kommer och det sannolika syftet. Själv har jag funnit psykopatiska sekteristiska protokoll som tyder på att det kan finnas sådana här knäppgökar, på riktigt.

Undersök även Roland Paulsen, en svensk författare och docent i sociologi, som tar upp den arbetskritiska linjen genom boken ”Arbetssamhället”, samt är aktiv debattör i den svenska debatten om bland annat ”arbetslinjen”. Han har forskat på varför svenska politiker är så besatta av att alla ska jobba hela tiden, när det förr i tiden handlade om arbetstidsförkortning och att befria oss alla från löneslaveriet.

Olika aktiviteter skapar ju onekligen en massa CO2, så vida man inte aktiverar sig med att  plantera massvis med träd, eller börjar leva ekologiskt hållbart på riktigt, ex. i ett hälsosamt ekologiskt jordbruk, istället för att lyssna på medias eko-motståndare.

De 87 klimatalarmisterna är inte de enda som känner sig rädda för utvecklingen. Klimatskeptikerna  är rädda också. Media försöker dela upp oss i två förskrämda läger. Det ska vi inte tillåta! Vi ska enas av bättre medier som resonerar med logik och emtionell korrekthet i en förnuftig balans!

Jag håller med den välrenomérade vetenskapsjournalisten Lena Carlsson som anser att yttrandefriheten och demokratin annars kan vara i fara:

Bild på Lena Carlsson
”I dag pågår forskningsprojekt där politiska åsikter och personlighetsdrag hos så kallade klimatskeptiker, som ifrågasätter hotbilderna, kartläggs. Personer med avvikande åsikter misstänkliggörs och skuldbeläggs. Men det måste gå att rapportera om viktiga miljöfrågor på ett allsidigt sätt. Annars är yttrandefriheten och demokratin i fara.”
/Lena Carlsson Källa: https://unv.is/expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks

”Today there are on-going research projects where political viewpoints and personality traits of so called climate skeptics, who question the threats, are beeing mapped. People with divergent opinions are treated as suspects and being blamed. But it must be possible to report about important environmental issues in all-round way. Otherwise freedom of speech and democracy is in danger.”
/Lena Carlsson Source: https://unv.is/expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks

Jag själv känner mig gaska lugn, fri och trygg, samt anser att jag agerar mer rätt än alla andra människor i Sverige, på den allra viktigaste punkten, nämligen politiskt agerande, p.g.a. meditation, Trots att vi inte bör skapa någon rädsla så översätter jag citatet till engelska och lägger det till andra Citat om demokrati, samtidigt som jag påpekar att det som Carlsson vill ha faktiskt är fullt möjligt i alternativa medier, där även kommentarsfält kan hållas öppna för de som har något att bidra med. Vetenskapliga partiet är ett sådant forum.

Jag anser att vi behöver människor som vill göra det bästa för framtidens generationer, gärna med kompetens på de områden som de tycker till om, likt Carlsson som förstår olika fält av vetenskapen och kan uttrycka sig enkelt, men även människor som förstår andra saker, såsom flera av debattörerna gör. Vi måste lyssna på de med kompetens på sina områden och höra på deras förklaringar och ställa öppna kritiska frågor till dem, så att ingen av dem fastnar likt en fixaresork under Krörus Sork!

Även Mahatma Gandhi tycks ha haft samma åsikt som Carlsson:

mahatma_gandhi_80x80
”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Evolution of democracy is not possible if we are not prepared to hear the other side.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerance, discourtesy and harshness….. are taboo in all good society and are surely contrary to the spirit of democracy.”
/ Mahatma Gandhi

De här 87 människorna försöker också lära sig att tänka självständigt och drar slutsatser, efter att de har samtalat och tänkt till, även om de kanske utgått från fel slags medier, samt kanske inte övat sig på sig att tänka rätt och självständigt än? De är inte ensamma. Alltför många tänker fel och vill att andra ska tänka åt dem, men det är viktigt att tänka rätt och självständigt, annars kan man inte ha en sann demokrati enligt Gandhi:

mahatma_gandhi_80x80
”I en sann demokrati har varje man och kvinna lärt sig att tänka själv.”
/ Mahatma Gandhi

”In true democracy every man and women is taught to think for himself or herself.”
/ Mahatma Gandhi

Jag håller med. Gandhi anser även följande:

mahatma_gandhi_80x80
”För att värna demokratin måste folket ha en angelägen känsla av oberoende, självaktning och samstämmighet.”
/ Mahatma Gandhi

”To safeguard democracy the people must have a keen sense of independence, self-respect, and their oneness.
/ Mahatma Gandhi

Jag håller med. Sverige måste bli mer oberoende igen, få tillbaka sin självrespekt och sin enhet. Allt det där har Sverige förlorat de senaste 30 åren, i min mening. Vi kan stödja de här 87 människorna, som jag gör idag, men de här 87 individernas vilja att tänka rätt och att vilja ha demokrati måste komma inifrån dem själva!

mahatma_gandhi_80x80
”Viljan till demokrati kan inte påtvingas utifrån. Den måste komma inifrån.”
/ Mahatma Gandhi

”The spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come from within.”
/ Mahatma Gandhi

Vi vet alla vilka lögnarna är och vi vet vilka tyrannerna är. De propaganderar för krigsförbrytelser under beteckningen ”missioner” eller ”insatser”. De propaganderar för krig och vapenexport till diktaturer, vilka förtrycker sitt eget och andra folk.

Lögnarna och tyrannerna propaganderar för utarmningen av, samt krigen mot, nationer under beteckningen ”införa demokrati”, eller att en folkvald president som de inte gillar ”måste bort”, men när de är färdiga lever folken där i misär och vill migrera.

Eller så har folken själva utarmat sin miljö genom överbefolkning och torrlagda sjöar, likt Chad-sjön.

Lögnarna och tyrannerna tutar då i oss att det beror på ”CO2” och ”klimatet” och att de här människorna är ”klimatflyktingar”. Sedan låter man dem ta sig till Europa i gummibåtar över Medelhavet, med följden att många anhöriga får gråta floder av tårar, samt att de överlevandes konsumtionsnivå stiger och orsakar mer CO2-utsläpp. Hur går det här i hop? – Det går INTE i hop. De flesta politiker är alltför inkompetenta för att kunna lösa världens viktigaste fråga som som någonsin existerat, nämligen den om nedväxt till balans med naturen, MEN….

mahatma_gandhi_80x80
”När allt känns hopplöst, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

”When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible, but in the end, they always fall — think of it, ALWAYS.”
/ Mahatma Gandhi

Det kärleksfiullaste vore givetvis att hjälpa människorna lokalt till oberoende, självaktning och samstämmighet inom ekologiskt hållbara ramar.

Klimatalarmisterna verkar tro att demokratin måste avskaffas och diktatur införas, men jag frågar mig om vi verkligen har s.k. ”demokrati”, som det faktiskt ser ut i medierna? Eller är det oligarki vi faktiskt har, som flera intellektuella menar i mina samlade citat om demokrati? Kanske är det en ekologiskt hållbar demokrati som klimatalarmisterna egentligen vill ha istället? Kuba verkar ex. ha en mycket ekologiskt hållbar demokrati.

Är Demokratin en oligarki på väg att bli diktatur? Är det som media kallar för diktatur på Kuba i själva verket demokrati? Ljuger monopolkapitalets medier om det här? Varför då?

Men klimatalarmisterna har förmodligen rätt om att vädret kan bli väldigt jobbigt. Det tror nog de flesta riktiga forskare också, för att inte tala om Kubanerna som ständigt träffas av brutala stormar, och Smålänningarna också numera. Helt evident blev vädret jobbigt. Klimatet, d.v.s. väderhändelser under en längre period, typ 30 eller 100 år, kan också förändras kvickt.

Det är t.o.m. lätt att finna teorier om massutdöende, genom flera av de ”jordnära objekten”, som finns, för att inte tala om domedagsklockan.

MEN…

…oavsett vad som sker så bör kanske ALLA fredsaktivister, klimatalarmister och klimatskeptiker gemensamt fråga sig: – Har vi tillräcklig beredskap? Om vi INTE har tillräcklig beredskap, efter allt det som faktiskt hänt genom historien, alla dessa krig, detta klimathotande, de vetenskapliga evidensen för svårt väder, ganska plötsliga klimatförändringar rent klimathistoriskt, samt kärnvapenhotet, så bör vi kanske fråga oss:

– VARFöR HAR VI INTE EN RIMLIG BEREDSKAP ÅT BARNEN OCH OSS SJÄLVA?

Fråga Löfven! Fråga Sveriges folk!  7 individer röstade ganska hyffsat i Sverige, vad gäller den saken, anser jag, men vad röstade resten på? Röstade någon på MIljöpartiet som inte ens vågar svara på några enkla frågor om ekologisk hållbarhet? Varför då?

Och kanske kan Azolla-eventet lugna något, så här i kylan? Politikerna i USA och Ryssland tycks ha sina små planer på att plocka upp Azolla filiculoides-oljan ur Arktis och låta oss männniskor fortsätta föröka oss i massvis för att förbruka även den oljan i en fortsatt accellererande takt, för att kunna skjuta ”Peak oil” på framtiden, allt medan vi fortsätter att tränga undan andra arter.

Azolla-eventet hände i mitten av Eocene-epoken omkring 49 miljoner år sedan, då flytande mossbräknar (azolla) sjönk ned på havsbottnen och blev en del av sedimentet.

Det har spekulerats i att den resulterande sänkningen av koldioxiden, som mossbräknarna orsakade, kan ha hjälpt till att förvandla planeten från ett formidabelt växthusläge, varmt nog för sköldpaddor och palmer vid nord- och sydpolen, till en planet med två djupfrusna poler, som planeten har varit sedan dess. En omvänd utveckling verkar helt tydligt vara planen från de allra flesta politiker. De gör ju inte direkt som de 87, men vill istället öka sin inkomst, vilken förmodligen ska gå till konsumtion och investeringar i diverse dumheter.

På tal om ”riktigt trevligt” förresten. Tycker inte ni att Wijkman, Rockström och Väder-Per, verkar vara riktigt trevliga, även om de klimathotar oss alla? Tror ni på människor för att de är trevliga eller för att de hotar?

Är hot och trevligt utseende en bra anledning att tro på någon, eller ska människor ha relevant kompetens och hållbara evidens för vad de tror också, evidens som inte enkelt kan torpederas, evidens som inte predikas som ”sanningens” sekterism och att den ”kättare” som inte tror är en ”förnekare”?

Jag välkomnar härmed alla de som skrivit under på Expressens debattsida, medelst några pingningar. Välkomna till en fri och öppen diskussion, enligt kommentarsreglerna, eller varför inte skicka tillbaka en ping, med era egna tankar på er egen blogg?

Debattörerna i Expressen är förmodligen följande individer på nätet:
(Har försökt länka till ställen som går att läsa utan spionerande skripts, eller egna domäner, p.g.a. Stallmans rekommendation)

Emma Sundh, grundare av Klimatklubben

Maria Soxbo, Husligheter och grundare av Klimatklubben

Johanna Nilsson, Slowfashion och grundare av Klimatklubben

Clara Lidström, Underbara Clara

Eva Röse

Isabelle McAllister

Sandra Beijer

Elsa Billgren

Malin Wollin

Nina Rung

Gustav Johansson, Jävligt gott

Emma Elwin, Make it last

Lisa Corneliusson, Make it last

Stefan Nilsson, Trendstefan

Emily Slotte, Emsloo

Flora Wiström

Anna Kubel

Jasmina Bylund

Sofia Vusir Jansson, Mokkasin

Nathalie Myrberg, Babes in Boyland

Mimmi Staaf

Therese Zätterqvist

Towe Rønne, Towerp

Petra Gardefjord, Minimockspetra

Lotta Lundberg, Drömma

Malin Poppy Darcy Mörner, Poppyloveyou

Sofia Wood

Hanna Wendelbo

Linda Hörnfeldt, Lalinda

Mari Strenghielm, Strenghielm

Sania Claus Demina

Nina Campioni

Helena Lyth

Monica Karlstein, Hemmafixbloggen

Elin Häggberg, Teknifik

Therese Krupa Syllner, Hormoner & Hemorrojder

Vanja Wikström

Elin Wallin, Studioelwa

Lina Östling

Erika Kvarnlöf, Hemmahoskikan

Anna María Larsson, Dnilva

Annie Månsson, Vegokäk

Annica Ullbors, Alittlebitgreener

Ellinor Sirén, Ekotipset

Ida Karltorp, Avfallsfri

Liselotte Lundström, Fair living

Denice Fallsdalen, Plånbokssmart

Lizette Svensson, Dearlizette

Sandra Callermo, Sandras matkrypin

Tina Mejri, Grönt varje dag

Linnea Edmark, Lanclin

Sara Glavin

Mats Goldberg

Malin Sigefjord, Lite längre

Annelie Andersson, Blomster & Bakverk

Rania Rönntoft, Northbound Journeys

Anna Grundberg

Emma Johansson, Whatdecoratesmyday

Jennie Himmerman, Ekoliv

Tess Waltenburg

Catarina Skoglund, Annacate

Anna Ileby

Madeleine Petersson, Bonjourvintage

Therese Wikman, Plåthuset

Linda Hansson, Volang

Agnes Cecilia Gällhagen, Cashew Kitchen

Elin Kero, Nevnarien

Anna Rydne, Annas kemtvätt

Maud Enerman, Retrash by Maud

Monika af Ekenstam, Det hållbara livet

Martin Wendelbo-Hansson

Carin H Brander

Annika Andebark, Andebark

Maria Börgeson, Bli klimatsmart

Karin Schaefer, Pysselbolaget

Malin Mighetto, Mrs Mighetto

Anna Sylvan, Mrs Mighetto

Charlotta Lingwall, Think Organic

Marie Wigunsjö

Sara Hagström, Creadomi

Anneli Holm, Bulletjournal på svenska

Johanna Stål, Staljohanna (En WordPress-blogg)

Emilia Arvidsson, En Emilia

Amanda Borneke, Hållbarprofil

Linda Lii Lundberg, Medveten inredning (En WordPress-blogg)

Angelica Lagergren

Maja Impola, Majawarodell