Dogmastism, Astrologi, personlighet, politik, tro, religion och vetenskap

En av våra nya medlemmar, Patrique Ståhl Dordevic, skriver en artikel som heter Största delen okänd. Om jag förstått saken rätt har Dordevic en teori om att det finns en ”hemlig vetenskap” som idag kallas för astrologi, dvs att stjärnor och himlakroppars positioner påverkar våra personligheter, och menar vidare att astrologi inte är en allmänt […]

Vetenskaplig demokratisering av politiken med full kraft

I sin artikel ”Vetenskapliga Partiet tar första aktiva offentliga steget mot utveckling av viljan till samarbete” bedömer Dordevic och hans projektgrupp att Vetenskapliga partiet är: ”det andra svenska parti som uppfyller kriterier för vilja till politisk inklusisitet.” – Nej Dordevic. Vår bedömning är att Vetenskapliga partiet i dagsläget är DET ENDA PARTI som ens delvis […]

Vetenskapsmän har ofta en bra humanistisk människosyn och oftast mer intellekt än politiker

Per Ankersjö tycker i sin artikel på newsmill att jorden inte kommer att gå under på grund av överbefolkning. Det har nog ingen modern forskare påstått. Det forskarna verkar mer rörande eniga om när de tittar på de extrema folkmord och de utrotade arter som ständigt försvinner kopplar de detta till moderna arkeologiska fakta om […]

Jordens befolkning måste begränsas – Vad skulle Trotsky gjort?

I SvD skriver debattörerna Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman att Jordens befolkning måste begränsas. För mig har det blivit en ganska oomkullrunkelig sanning eftersom inga andra bevis tycks existera och i denna video påstår en matematikprofessor exakt samma sak och han bevisar matematiskt att det sannolikt är vår oförmåga att till fullo förstå den […]

Läkare som skyddar barn från religiösa virrpannor

Fredrik Malmberg, barnombudsman, Ingemar Engström, ordförande i Svenska ­Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vård­förbundet, Olle Söder, ordförande i Sveriges barnläkar­förening  och Johan Wallander, ordförande i Svensk barn­kirurgisk förening vill skydda alla barn mot oetiska religiösa ingrepp. DN – ”Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter” Detta inlägg välkomnas varmt av mig, men om riksdagspartierna av någon anledning […]