Jan Myrdal om kampen mot fascismen

…”det knakar i folkhemmet. Dess bjälkar bågnar. Privatiseringen fortsätter. Miljardärerna blir fler. Sjukvården allt uslare för folk utan pengar och inflytande, och för alla som blivit gamla och olönsamma. Men redan till nästa val kan vi stå inför en ny situation.
Källa: https://www.lindelof.nu/jan-myrdal-om-kampen-mot-fascismen/

För att förtydliga så låt mig länka till vad min analys av fascism var i januari 2019, innan SD blev EU-vurmare och viftade öppet för sionismens fascistiska flagga, istället för den svenska flaggan.

Kritik – Socialdemokraterna börjar sakta förstå att de befinner sig i ett annat läge

P.g.a. att ett litet ljus har börjat gå upp, efter ca 30 års vanstyre har Ann-Marie Lindgren ett anspråkslöst förslag kring Socialdemokraternas organisation. Mitt eget sätt att uttrycka vad de s.k. ”Socialdemokraterna” behöver för att inte sluta på noll år 2038 uppfattas nog inte som lika anspråkslösa, men det skiter jag uppriktigt sagt i. Sanningen gör inte ont. Enbart motståndet.

 1. Mördande bankirmaffia-lojalitet inte är traditionell socialdemokrati.
 2. EU-vurm och finanskapitalets öppna terrorism, mot suveräna stater, är inte socialdemokratisk politik. Det är krigsförbrytelser och fascism, lika mycket som att SD:s stöd av etnisk rensning i Israel är stöd av fascism.
 3. Viljan att regera när endast högerpolitik går att föra inom EU är förödande för Socialdemokraterna. Om folket röstar för EU, miljöförstörande frihandel och högerpolitik, ska de också få högerpolitik, miljöförstöring med högersymboler som galjonsfigurer. Man måste stå i opposition tills det går att föra en traditionell socialdemokratisk politik och med det menar jag Olof Palmes patriotiska socialdemokrati, inte dagens marknadsliberala höger-skämt, inkl. importen av reaktionära extrema islamister som hotar de riktiga flyktingarna till livet och göder högerns SD!
 4. För att överleva måste socialdemokratin återgå till traditionella nationella principer som vi hade under Olof Palme och gå bort ifrån mångkulturalismen och påbörja assimilering och avvisning av de element som ser ner på vår nations kultur. Vår sanna socialdemokratiska kultur drevs fram av nationella patriotiska demokratiska socialister.

Mer intressant:

Varför är Socialdemokraternas ”nya” symbol så passande?

De s.k. ”Socialdemokraterna” har, passande nog, gjort om sin egen symbol till något som liknar en kombination av en apa och en get, således var rosen som symbol ledig i Sverige, i vår mening.

Bild på en leende apa, delningen av Socialdemokraternas symbol, samt ett gethuvud, vilka liknar varann.

Aftonbladet – Frustrationen i S ökar för varje dag

Ola Sandstig kritiserar Henry Ascher för att negligera vittnesmål om tortyr av apatiska barn

…”Ascher negligerar de vittnesmål från erfarna psykiatriker som kommit fram efter att reportaget publicerades i Filter: Henrik Pelling, som menar att tillståndet inte finns på riktigt utan är skapat av svensk sjukvård; Stefan Krakowski, som vittnar om hur man gav apatiska tunga mediciner och elchocker trots att man visste att de simulerade; Sven Román, som menar att tvångssimulering har förekommit i tresiffriga tal.”
Källa: http://proletaren.se/artikel/henry-ascher-bortser-fran-det-jag-faktiskt-skriver

En öppen möjliggörare av barntortyr. Intressant att ha i CV:t för alla som har hållit käften. Jag hoppas att alla dessa fega lortar får dingla i snara efter en folkresning och folkdomstolar. Att de får sina mjäkiga straff och ”kriminalvård” innan dess vore verkligen ett antiklimax.

Är Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, en ”svenskfientlig aktivist” och i så fall varför?

Genom Cornelia Dahlberg, den coolaste bloggerskan i hela Sverige…


som har vett nog att publicera Vetenskapliga partiets RSS-feed som en widget i högerspalten, även om den kommer alltför långt ned i min mening, med tanke på vårt överlägsna moralfilosofiska mål om det allra bästa för hennes egna barn och alla andra barn i världen också, något som ingen annat parti i Sverige gör…


… så får jag reda på att Det fria Sverige, en nationell förening för allt från etnonationella, såsom NMR, till högerns AfS, SD och MED, samt vänsternationella människor, såsom Olof Palme, tillsammans kritiserar att Madeleine Sjöstedt försöker locka fler arabisktalande utlänningar till Sverige, genom att lova dem höga bidrag, men även lockar dem till en tillvaro som ”gömda” i vilken de uppmuntras att utnyttja det svenska välfärdssystemet.

Toklandet, som har hållit koll på Svenska institutet, är förvånat att folk är förvånade över SI:s marknadsföring av Sverige utomlands som ett bidragsparadis för parasiter som önskar sig vård och välfärd på svenska skattebetalares bekostnad. Toklandet menar att man inte kan förvänta sig något annat när ”vänsteraktivister” är chefer.

Jag frågar mig vad som egentligen är ”vänster” med tokliberalismens ständiga fascistiska krigsiver, massmords-iver av andra folk av andra raser under skönmålningar som ”missioner” eller ”insatser”, segregering under namnet ”mångkultur”, kvinnoförtryck , barnmisshandel under skönmålningen ”religionsfrihet” och skapande av ojämlikhet och skuldslaveri i samhället under namnet ”frihet”? Är inte detta finanskapitalets regelrätta terroristiska fascism?

Madeleine Sjöstedt

fascist eller inte. Inget citat eller länk till evidens bifogas, tyvärr, men om jag ändå antar att det är korrekt i sak så ställer jag mig, såsom vänsternationell likt Olof Palme, givetvis frågan: ”Varför gör Sjöstedt på detta viset”? …och får tills vidare spekulera…

 1. Mutad och gillad av George Soros vars intresse förmodligen är att skapa ohållbar tillväxt och belånade människor i bankmaffians knä som på så vis blir livegna och förlorar sin frihet?
 2. Hjärntvättad in i tokliberalism, efter decennier i dess våld, i samma grupptänk som drabbat nästan alla som betraktat monopolkapitalismens tokliberala och ständigt ljugande fulmedier i hela EU?
 3. En hemlig önskan om ett billigt s.k. ”barn” som fått avslag på sin asylansökan, eftersom asylskäl oftast saknas, ska leva ”gömd” och på så vis enkelt kan utnyttjas till vrakpris till diverse svartjobb i hennes villa på Södermalm i Stockholm, där hon bor med man och vad jag förmodar är två riktiga barn?
 4. En hemlig önskan om en billig butler som serverar diverse läckerheter?
 5. En hemlig önskan om ”The same procedeure as every year, James” i slutet av kvällen på ålderns höst?
 6. En vilja att undergräva och rasera det svenska välfärdssystemet med bidrag till de som behöver dem på riktigt?
 7. Att göda nationella partier på den skattepolitiska högerkanten? (Tack i så fall. Vetenskapliga partiet är vänsternationellt. Vi kommer också att gynnas tror jag, eftersom 90% har missgynnats av den tokliberala högerns globalistiska EU-vurm och jag tror att endast vänsternationell politik mot EU, för ett Swexit, har verklig potential att återställa Sverige till både välfärd igen och till ekologisk hållbarhet.)
 8. En hemlig önskan om mer kriminalitet, våld och terrorism i samhället som ska drabba hennes egna ev. olydiga barn, eftersom vetenskapliga metastudier visar följande?

  ”Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.”

  ”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

Kriminell eller inte kriminell. Sjöstedt, eller hennes försvarare, får givetvis svara på faktafel eller mina spekulationer i kommentarsfältet nedan, om de vill det, för på Svenska Institutet eller på ”liberal debatt” finner man inte mycket matnyttig debatt om saken, inte heller på Wikipedia, ej heller på hennes egen coola öppna och fria WordPress-blogg, tyvärr.

Wikipedia om Madeleine Sjöstedt

Madeleine Sjöstedts inaktiva blogg

Riksbanken brottas med det Marx kallade ”profitkvotens fallande tendens”

”Eftersom [Företagen] brottas med det som Marx kallade ”profitkvotens fallande tendens”, alltså i deras tycke för låga vinster, låter de i stor utsträckning bli att investera. Pengarna samlas på hög, efterfrågan blir för låg, och kapitalismen hemsöks av sin ständige följeslagare: Överproduktionskrisen (överproduktion i förhållande till vinstgivande betalningsförmåga, inte i förhållande till behov).”
Källa: http://proletaren.se/artikel/trots-minusrantan-allt-tyder-pa-att-krisen-ar-pa-vag

Folkförräderi? – 10 frågor till SwebbTV och Lars Bern om ”vänstern” och ojämlikheten

SwebbTV, som håller sig kvar vid finanskapitalets Youtube, som flera gånger har strypt SwebbTV:s sändningar, fastän SwebbTV lätt hade kunnat byta eller komplettera med ett fritt öppet alternativ, som ex. Archive.org, eller annat privat alternativ, i varje bloggpost:

…”börjar med att kommentera kriminaliteten där Lars Bern tidigare har sagt att vänstern aldrig kommer lösa detta problem eftersom de inte vill stöta sig med sina nya väljargrupper.”
Källa: (e-post 28:e oktober om ”Fjärde statsmakten 23 med Lars Bern”)

Frågor uppstår:

1. Vad åsyftas med ”vänstern”?
2. Är det inte högerpolitik att de tre senaste decennierna öka ojämlikheten i samhället, genom EU-medlemskap och globalism, såsom Bern själv har redovisat har skett?
3. Varför skulle den övervägande lagliga delen av ”nya väljargrupper” bli förargade på ett laglydigt samhälle?
4. Är det på minsta vis motbevisat att i ett mer jämlikt samhälle så skulle mordfrekvensen förmodligen sjunka och förmodligen också kriminaliteten, såsom evidensbaseras vetenskapligt nedan?

”Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.”

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

Att inte riskera att bli mördad är kanske ”välfärd”?

Jag noterar även att webbsidan för SwebbTV tycks ha försämrats till att övervaka och spionera på användarna medelst ofria och dolda skripts som försöker inkräkta på tittarnas integritet, precis såsom Youtube, LinkedIn m.fl. försöker göra, samt att direktlänken till SwebbTV:s hemsida inte längre finns i e-post-utskicket.

Bild på NoScript som visar vilka skripts som SwebbTV:s hemsida försöker köra

5. Försöker SwebbTV kartlägga vilka individer som betraktar sändningarna?
6. Varför vill ni ge denna information till främmande makt?
7. Får ni betalt av främmande makt?
8. Hur patriotiskt anser ni att ert nuvarande beteende är?
9. Har ni meddelat Försvarsmakten om påtryckningar från främmande makt?
10. Känner ni till vad brottsbalken säger om folkförräderi?

Från Samhällsnytts kommentarsfält som gjort ett urdrag ur Soldathandboken:

”Fienden försöker också genom medvetet felaktig eller vilseledande information eller genom ensidig och ibland hotfull information manipulera våra uppfattningar och värderingar för att på så sätt få oss att gå hans ärenden.

Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier. Ta därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig eller ofullständig information som sprids i propagandasyfte. Kampen mot den psykologiska krigföringen förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information.

Fienden kan komma att använda välkända personligheter från media och övriga delar av samhället för att förmedla propaganda och falsk information.”

Denna blogg post följer det rådet. Vänligen besvara och diskutera nedan!

På tal om fattigdom och arbetslöshet. För ett antal månader sedan träffade jag Jesus.

En kritiker menar att mitt politiska arbete har varit olönsamt för mig som är maskiningenjör. Kritiken är korrekt i sak. I en kalkyl menar kritikern att jag lätt skulle kunna lägga undan ca 10’000 kr/mån, utan att ens leva snålt, med ett vanligt arbete som ingenjör. Kritikern menar alltså att det sedan 2004, då jag hade min sista ”riktiga” anställning på heltid, skulle bli ca 10’000 x 15 x 10 = 1’500’000 kronor.

Kalkylen tycks stämma någorlunda. Jämfört med folkets låga motivation att ge mig donationer, eller att ge röster till partiet för att på så vis mig ge ett ”skapligt” arvode, så har det politiska arbetet absolut inte varit lönsamt för mig hittills. Kritikern har helt rätt i sak. Att försöka rädda er alla och framtidens generationer från den ohederliga politikeradeln, som sitter i bankmaffians knä, har verkligen inte varit lönsamt ekonomiskt. Det slår mig att ni kanske är nöjda med det globalistiska bedrägeriet? Är ni det?

Nåväl. Jag har nu t.o.m. gått en ”gratiskurs” i att återvinna mat i de plastiga sopberg som de välbärgade/slösaktiga människorna skapar. Många av människorna, särskilt de som skaffar en strid ström av barn eller överbelånar sig, kommer sannolikt snart bli tvungna att göra precis så, när de bankir-lojala politikerna vräker dem från deras överbelånade hus, när de inte längre kan amortera på de astronomiska lånen som de tagit av bankmaffian, eller när bidrag, löner och pensioner inte kommer räcka att föda familjen med, eftersom kommunpolitikerna slösat bort kommunernas pengar på olika galna projekt. Ja. Ni har säkert lagt märke till kommunernas idioti runtom i landet, eller? Eller har ni märkt att kaoset ökar?

På tal om fattigdom. Jag slog faktiskt följe med en kille, med solpanel på sin ryggsäck, i två dagar. Han hade en aura av Jesus-energi. Jag ville lära mig vad han kunde och vad han hade för visdom. Det var mycket intressant. Han hade solceller som laddade hans mobiltelefon, som saknade sim-kort.

”Jesus” sade att han bara slog på den för att skicka e-post där det fanns gratis  Wifi och han verkade vara rädd för pengar, kanske för att de har med bankmaffian att göra? Hursomhelst bestämde jag mig för att komplettera hans mat med vitaminrika apelsiner och broccoli, så han slapp röra vid pengar, men ändå fick en fullgod kost tillsammans med det han hittade i soporna.

Han tackade med en sådan glädje att jag blev helt förstummad, som om jag och broccolin och apelsinerna var en gåva från Gud Fader själv, men det är klart att smaken av dessa vitaminer, som sällan hamnar i soporna, måste ha varit ett slags himmelrike för honom och märkligt nog kunde jag känna hans glädje och upplevelse av himmelrike samtidigt.

Sällan har jag känt sådan inre tillfredsställelse som när jag gav ”Jesus” apelsiner och broccoli, men det var nog inte Jesus reinkarnerad, för han ville inte ha vin, men vilken tacksamhet och vilken fantastisk lärdom för mig. Finner ni någon med Jesus-lik aura vid era sopberg, så tag tillfället i akt att lära er något! Prova att ge dem exakt vad ni tror att de behöver!

Det är ingen lärdom i multiplikation eller exponentialfunktion, men en annan högre visdom som är svår att sätta ord på. Jag fick något tillbaka. Det ökade min motivation i mitt politiska arbete för en bättre värld för framtidens generationer och en värld, i vilken även Jesus-lika anspråkslösa personer får apelsiner och broccoli varje dag, om de vill ha det. Ett mer jämlikt samhälle med välfärd, där alla har bra ekologisk mat, även ”Jesus”.

Många skulle nog påstå att ”Jesus” inte utförde ett ”arbete”, men jag ser det inte så. För mig är de som skapar onödigt arbete, eller slösar bort pengar på onödiga ting, skapar ojämlikhet, inte donerar till goda saker, röstar för psykopati, eller avlar fram för stora familjer, de som förstör för oss alla och framtidens generationer, inte ”Jesus”. Han försöker, i min mening, rädda oss alla genom att minska överkonsumtionen. Ett mycket viktigt arbete.

”Jesus” bad mig att inte namnge honom. Kanske vill han inte bli korsfäst av girigbukarna igen och få en massa människor att tro att han gjorde det för deras egna synder skulle kunna förlåtas? Uppenbarligen förlåter man sina egna synder bäst genom att försöka göra rätt istället för fel och kompensera sin ondska och när man har gjort det så än man givetvis förlåten.