Under EU-fanorna fylls landet med lönedumpande arbetskraft

Under EU-fanorna fylls landet med lönedumpande arbetskraft, från EU-länder som Polen och de baltiska staterna, men också från länder från utanför EU. Ukrainare, uzbeker och kazaker, afghaner och latinamerikaner jobbar också i Sverige, ibland med förfalskade ID-kort från ett EU-land, med otillräcklig utbildning och kunskap om arbetarskydd, för usla löner och under vidriga villkor.”
Källa: http://proletaren.se/artikel/nu-ska-det-bli-enklare-med-lonedumpning

Samtidigt undrar JÖK:arna i vänster-högern och höger-högern och minipartierna, som vägrar en hållbar valsamverkan, varför höger-SD går framåt… Ska man skratta eller gråta?

Bild på babian med baksmälla

T.o.m. en babian måste ju ta sig för pannan!

Klimatunderhållningen på webben och i media

Klimatunderhållningen på webben och i media

I Kina har man börjat se munhuggandet mellan olika falanger i väst över klimatet som ren underhållning. Vem kommer att skjuta från höften näst? Trump eller Greta?

Medan alla är besatta av debatten och argumenten i väst, så gör Kina något praktisk åt problemen.

I väst demonstrerar man, gapar och skriker på gatorna, invaderar bilutställningar, argumenterar, medan i Kina har man planterat miljoner träd, flyttat godstransport från långtradare till floder och järnväg, flyttat persontransporter till tåg och floder, byggt världens största och modernaste tågnät, bygger Monorails och tunnelbanor i rasande takt, byter ut stora tunga fossilbilar mot små lätta elbilar, och minskar energiförbrukningen dramatiskt medan man flyttar genereringen från gamla kolkraftverk, vilka man river i rasande takt, till sol-, vind-, vatten-, och kärnkraft.

I Kina förbättras allt med ursinnig fart och Kina är ett renare land än Sverige där man spenderar tiden med att göra utredningar, införa fler förbud, mer skatter, mer regler och massövervakning, medan allt ackompanjeras av ”musik” från det numera dagliga bombandet och skjutandet.

Knappas gör det något positivt för klimatet, snarare tvärt om.

I Kina har man nu roligt åt alltihopa och drar skämt om västs oförmåga att få något gjort. ”Klimatet” har blivit något av en Soap-opera i väst. ”Trump och Greta” sagan, en parafras från Bröderna Grimm’s Hans och Greta, samtidigt som man anstränger sig som en övning i total meningslöshet att försöka framställa kineser som den elaka häxan. Kina går framåt och lyckas.

Experter i Kina som intervjuats tyckte att kineserna har varit mer pragmatiska och i Kina beundrar man “vanliga” människor som gjort verkliga insatser och vidtagit verkliga åtgärder på miljöområdet.

På Kinas sociala medier hade användarna bara roligt över upptågen i väst och skriver om “svensk grön liten flicka deltar i Davos WEF”. På nyhetswebbplatsen guancha.cn på kinesiska skriver en man, “Att leverera löjliga tal och en show för att tillfredsställa vänsterliberalister, intressegrupper och politiker som hatar Trump … Varför inte bara plantera några träd som jag”.

Shen Yi, som är professor vid Shanghai-baserade Fudan University, sade “Att jämföra med och att producera shower för att främja miljöskyddsidéer, jag beundrar istället kinesiska arbetare som planterar träd i Gobiöknen mer.”

Ingenstans nämns i västerländska media hur mycket USA och EU länderna har bidragit till klimatförändringar och miljöförstörelse. Kina uppfyller fortfarande klimatavtalet i Paris, medan USA redan har dragit sig tillbaka.

Trump vs Thunberg showen visar bara att väst lider av ideologisk polarisering och ingen egentligen gör något meningsfyllt för lösa miljöproblemen. I Kina agerar regeringen kraftfullt och systematisk för att lösa problem och har gjort så länge, må det vara den nu borta terrorismen i Xinjiang eller miljön i Peking, men det händer något, det blir bättre, medan västs media och journalister är fullt sysselsatta med att sprida falska rykten och fejknyheter, som vanligt.

Kan det vara för att dölja de egna misslyckandena, till den nästan dagliga ”musiken” av briserande bomber, skottlossningar, skriken från de knivskadade, och tystnaden från de som dör stilla i väntan på vård på sjukhusen, för att inte nämna fattigdomen och misären som breder ut sig, medan allt fler av de gamla går hungriga.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

https://www.globaltimes.cn/content/1177750.shtml

Professor Jørgen Randers vill ha diktatur för att ”rädda klimatet”, men vill ha vetenskaplig socialism?

Professor Jørgen Randers vill ha diktatur för att ”rädda klimatet” skriver Rune Lanestrand. Både Lanestrand och Randers har poänger, så jag ska försöka föreslå en väg som kanske kan fungera, för att få med sig både Randers, Lanestrand och folket, nämligen att byta fokus, från överdriven sekteristisk klimatalarmism om 0,01%CO2, till evident vetenskaplighet, fred, jämlikhet, beredskap och ekologisk hållbarhet, som kommer sänka CO2 som en ren bieffekt, men även skydda oss mot olika 100% evidenta massutrotningsevent, samt djurartsmord, eftersom jag tror att detta är lättare att förstå för människorna, både på en rationell och på en känslomässig nivå.

Det är FiB/k som tipsar om faktum. Det är, i min mening, meningslöst att hänvisa till eller att försöka läsa den svenska artikeln från 2017, eftersom den ligger bakom en betalvägg, även på Wayback Machine. Naturligtvis bör man heller inte länka till oetisk agenda-media, som trots massivt presstöd, samt högeragenda, skapar allt mer högerpolitik (oavsett regeringar de senaste tre decennierna), som gör folket allt fattigare. Varför ge dem reklamintäkter, länkningar eller pengar från prenumerationer som leder till presstöd? Varför uppmuntra folket att skinna sig själva ytterligare? Varför uppmuntra folket att betala för sin egen hjärntvätt?

Jag hänvisar istället till The Guardian och översätter citatet från Randers:

Bild på Jørgen Randers”Dessa fem lösningar har alla föreslagits och tyvärr avvisats av en demokratisk majoritet, liksom den mest uppenbara sjätte lösningen, som är att återinstallera upplyst diktatur under en tidsbegränsad period inom kritiska politiska områden, som romarna gjorde när staden utmanades och vilket är den lösning som för närvarande har tagits upp av det kinesiska kommunistpartiet, med uppenbar framgång inom områden fattigdom/energi/klimat. Men jag håller med om att den uppenbara lösningen av en stark regering verkar orealistisk i det demokratiska väst.”
/Jørgen Randers (Källa: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jan/19/davos-climate-action-democracy-failure-jorgen-randers)

Bild på Jørgen Randers”These five solutions have all been proposed, and sadly rejected by a democratic majority, as has the most obvious sixth solution, which is to reinstall enlightened dictatorship for a time limited period in critical policy areas, like the Romans did when the city was challenged and which is the solution currently pursued by the Chinese Communist party, with obvious success in the poverty/energy/climate area. But I agree that the obvious solution of strong government appears unrealistic in the democratic west.”
/Jørgen Randers (Källa: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jan/19/davos-climate-action-democracy-failure-jorgen-randers)

Om ”diktatur” och varför det förmodligen är fel ord på det Randers vill.

Efter att ha läst ”Demokratin och dess antagonister” av Robert A Dahl så är det första som slår mig är att Randers alls inte vill ha ”diktatur”, d.v.s. envälde, samt att det vi har idag inte är demokrati, i ordets verkliga mening, eftersom demokrati betyder att det är folket som styr, men folket styr inte.

Dagens styre bör istället betecknas med ”oligarki, d.v.s. fåvälde p.g.a. tillgång till kapital. Värt att notera med en oligarki är oligarkins järnlag. Det är nog INTE det Randers vill ha, för det är väl exakt det vi har idag under en slöja av demokrati? Är det inte så?

Bild på en upprörd tomte, ett troll med uttsträckt tunga i brudslöja och George Soros med utsträckt tunga i brudslöja

Vad finns under demokratins slöja? Är George Soros och andra som han gillar i EU:s korridorer trollen?

Jag anser att våra ”representativa demokratier” i väst, med få undantag, är oligarkier eller maffiavälden i demokratisk slöja, eftersom ex. media ägs av fåtalet med en liknande oligarkisk agenda OCH att folket envisas med att läsa den, och/eller är så är makten rent kriminell, ex. innehåller hemliga Bilderberggrupp-möten och element såsom lydnad under det militärindustriella komplexet, samt deltar i krigsförbrytelser, tar ologiska kostsamma ofolkliga beslut och har andra ologiska åsikter som strider mot folkviljans intresse, förmodligen p.g.a. mutor eller avtal med ex. sekteristiska diktaturer eller maffia-styrda regimer, eller avtal med storföretag i främmande makter, eller kan vara snärjda av barnsex-handel eller utpressas på annat vis, eller att hederliga politiker inte skyddas och på så vis enkelt kan mördas. ”Demokrati” i egentlig mening är det i vart fall inte. (Många intressanta citat om demokrati här)

Randers avser sannolikt heller inte ”aristokrati”, vilket betyder styre genom en privilegierad adel, vilken av olika uppfattade dygdiga anledningar anses vara en överlägsen och utmärkt samhällsklass, skapad för att leda. Så adlig eller dygdig är ju INTE dagens oligarki alls.

Dessutom leder ofta ”aristokrati” till att makten ändå kommer i händerna på ett fåtal släkter, som sedan vill ärva sina titlar, nästan som det är idag, där titeln som ex. VD, samt hur viktig man anses vara, i praktiken utgörs av den ärvda kapitalmängden. Då kallas det ”plutokrati” eller ”timokrati”, eftersom plutokraterna genom sin makt oftast ganska odygdigt påverkar politiken och berikar sig. Aristoteles ansåg att dygden var aristokratins kännetecken. Det är inte vad vi har i väst, samt förmodligen heller inte vad Randers avser.

Randers och Lanestrand vill nog egentligen ha ”vetenskaplig socialism”, tror jag, eftersom den kan anses ha en bättre förmåga att förstå rapporter och avläsa diagram, samt analysera rapporter ur flera olika forskningsfält, samt har potential att få stort folkligt stöd genom att kunna vidta åtgärder som berikar de 90% som under tre decennier har förlorat sin förmögenhet och sin välfärd samtidigt, istället för att berika politikeradeln med arvoden och skattesänkningar.

Jag kan själv tänka mig att införa ”vetenskaplig socialism”, genom demokratiska beslut. Så att ex. en dokumenterat ointelligent och kortsiktig del av befolkningen, ex. vetenskapsresistenta, kortsiktiga ekonomister och människor med mentala utmaningar, undantas från rösträtten, ex. genom en utveckling av demokratin, så att den blir både blir mer upplyst, sann och nyttig för framtidens generationer, d.v.s. en demokratiskt vald vetenskaplighet, genom att människor som har förmågan att tänka rätt och visar hänsyn mot framtidens generationer ges rösträtt, samt att politiker som följer den upplysta folkviljan blir denna demokratis representanter eller guider, men att andra kortsiktiga, ytliga, vetenskapsresistenta, eller psykopatiska människor och politiker, väljs bort genom olika tester.

Jag tror egentligen att vi alla skulle kunna enas om att vi alla vill ledas av människor som kan tänka rätt i flera steg, människor som bryr sig om helheten, samt tänker långsiktigt och att detta kan förbättras genom en fördjupad demokrati, med bättre deltagare, bättre vetenskapligare och mer deliberativa diskurser, en bättre och friare media som inte tillåts ljuga, vilseleda och bedra dygnet runt, samt en media tvingas publicera dementier och ta tillbaka lögner, samt bindande folkomröstningar som i Schweiz, d.v.s. direktdemokrati.

Rättvist – John Le Carré tilldelas 2019 års Olof Palmepris

John Le Carré tilldelas 2019 års Olof Palmepris. Det ser jag som positivt. Nyheten uppmärksammas jag på via Rättvisepartiet socialisterna. Men Rättvisepartiet Socialisterna tycks helt ha missat att Olof Palme var en vänsternationell patriot som stöttade det vietnamesiska folkets och det sydafrikanska folkets nationella kamp för frihet, INTE deras migration till Sverige.

Det är en stor skillnad på att stötta andra folks kamp mot imperialism och reaktionär sekterism och att importera lycksökande migranter som ger upp kampen, eller importera sekterister som folk har flytt på riktigt, samt därmed, öppna upp för nationalhögerns rättmätiga kritik mot icke-flyktingarnas och icke-barnens semestrar till hembygden, under fulmedias skönskrivningar, om att det rör sig om ”smålänningar” eller ”svenskar” när de råkar dö av en förlupen missil som i Iran.

Bild på John le Carré”USA har gått in i en av sina perioder av historisk galenskap, men denna gång är den värsta som jag kan minnas: värre än McCarthyism, värre än svinbukten och på lång sikt potentiellt mer katastrofal än Vietnamkriget. Reaktionen på 9/11 är långt utöver någonting som Osama bin Laden hade kunnat hoppas på i sina otäckaste drömmar. Precis som i McCarthy-tiderna, eroderas systematiskt friheterna som gjorde världen avundsjuk på USA. Kombinationen av eftergivna USA-medier och storföretagens intressen säkerställer ännu en gång att en debatt som borde ringa ut på varje stads torg begränsas till östkustpressens ädlare kolumner. ”
/John Le Carré  (Källa: ”The United States of America Has Gone Mad”, The Times [UK] (15 January 2003) · John le Carré reading ”The United States of America Has Gone Mad”, Democracy Now!)

Bild på John le Carré”America has entered one of its periods of historical madness, but this is the worst I can remember: worse than McCarthyism, worse than the Bay of Pigs and in the long term potentially more disastrous than the Vietnam War.
The reaction to 9/11 is beyond anything Osama bin Laden could have hoped for in his nastiest dreams. As in McCarthy times, the freedoms that have made America the envy of the world are being systematically eroded. The combination of compliant US media and vested corporate interests is once more ensuring that a debate that should be ringing out in every town square is confined to the loftier columns of the East Coast press.”
/ John Le Carré (Source: ”The United States of America Has Gone Mad”, The Times [UK] (15 January 2003) · John le Carré reading ”The United States of America Has Gone Mad”, Democracy Now!)

Olof Palme, partiledare för Socialdemokraterna, som var för en nationell demokratisk socialism, precis som Vetenskapliga partiet, ville på 1970-talet inte ta emot 1’200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

Bild på Olof Palme”deras kultur skiljer sig så
avsevärt från vår att det
skulle få oanade följder.”
/Olof Palme

Följderna är inte längre ”oanade”. Rättvisepartiet Socialisterna har noll medkänsla för de vänsternationella i Sverige som reagerar folkligt på den högersväng som de har råkat ut för genom sossarnas högerpolitik, men ger all uppmärksamhet till deras ikoner, inte till den balanserade lösningen.

Rättvisepartiet Socialisterna har noll medkänsla för den arbetarklass som har lurats att stödja den allt mer EU-korrumperade nationalhögern, i brist på ett större vänsternationellt parti som Vetenskapliga partiet. Det är INTE rättvist mot de svenska arbetarna och deras förfäder.

Le Carré har, enligt The Guardian, sagt att han ska donera vinsten till den internationella organisationen Läkare utan gränser, en oberoende medicinsk hjälporganisation som ger livräddande sjukvård till dem som behöver det mest, oavsett vem, oavsett var, oavsett varför. Behjärtansvärt, OM inte falsk godhet förvärrar lidandet genom att INTE angripa det ekologiskt ohållbara problemet när man ”hjälper”. Men kanske är det oftast ett mycket rimligt plåster ändå för alla anhöriga till de 5,6 miljoner människor som väst har massmördat sedan kriget som stödjer ”terrorismen” började stödjas.

Som författare väcker John Le Carré diskussion kring elitens maktspel och rofferi, samt sätter fokus på korrupt politikeradel, samt läkemedelsindustrins lek med vår hälsa och offrandet av vår välfärd, den välfärd, som de alltmer högervridna Socialdemokraterna har varit med och offrat i EU-racet mot bottnen, i tre decennier nu, i maskopi med alla de andra EU-positiva högerpartierna i Riksdagen, istället för att stå i opposition.

John Le Carré angriper den internationella fascistiska brottsligheten, samt de fascistiska krigsförbrytelserna i Mellanöstern mot suveräna stater, som, tillsammans med den falska godheten av vettlös massmigration av icke-flyktingar och icke-barn, samt den ökade ojämlikheten, har lett till fascismens och främlingsfientlighetens framväxt, så även hos det medbrottsliga folket i Europa och USA, som har röstat in de krigsförbrytare-regimer som vi idag sitter med.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Stalin hade fel vad gäller Olof Palmes socialdemokrater, anser jag, men har kanske Stalin idag helt rätt?

josef-stalin-80x80
”Socialdemokrati är rent objektivt fascismens moderata flygel” … ”Dessa organisationer (dvs. fascism och socialdemokrati) är inte antipoder, de är tvillingar.”
/ Josef Stalin

Vad menade Stalin med fascism? Kanske följande?

Bild på Georgi Dimitrov
”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/ Georgi Dimitrov Källa: http://jinge.se/allmant/jan-myrdal-hog-tid-att-skriva-klartext.htm

Dessa tvillingar, fascism och socialdemokrati, behöver förmodligen varann för att upprätthålla den konstlade och missriktade konflikten som syftar att få folket att hata varann och att käbbla, medan eliten långsamt stjäl folkets gemensamma förmögenhet, d.v.s. ”välfärden”, allt medan politikeradelns arvoden höjs och skatterna för de rike avskaffas.

Men i Olof Palmes anda anses John Le Carré ha gett ett enastående bidrag till den nödvändiga kampen för frihet, demokrati och rättvisa, av de som delar ut Olof Palmepriset, nämligen stiftelsen Olof Palmes minnesfond, som tycks hedra Olof Palme väl denna gång.


Stiftelsen Olof Palmes minnesfond, för internationell förståelse och gemensam säkerhet, instiftades i mars 1986 av Olof Palmes familj och den dåvarande socialdemokratiska partistyrelsen. Beslut om fonden fattas av en styrelse med Pierre Schori som ordförande, vilket med tanke på hans åsikt om säkerhetspolitik, förmodligen är alldeles utmärkt:

”Pierre Schori är motståndare till svenskt medlemskap i NATO. Som medlem i Nato skulle det vara näst intill omöjligt för Sverige att fortsätta sin politik för en nordisk kärnvapenfri zon, avskaffande av alla kärnvapen och det målinriktade arbete för avspänning, förtroendeskapande åtgärder och nedrustning. Schori menar att Sverige i flera odemokratiska beslut, i realiteten utan debatt, steg för steg gått mot att göra Sverige till ett Natoland. Genom deltagandet i Natos krig i Afghanistan skräddarsydde Sverige försvaret efter Natos behov och genom deltagande i olika Nato-övningar skulle Sverige hålla på att smyganslutas till Nato.” Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schori


Mer intressant:

Pierre Schori – Avbryt allt militärt samarbete med Trump

 

 

Ett erkännande!!! DN-propagandan angriper Sverigedemokraterna åt Sverigedemokraterna

För en tid sedan komponerade Josefsson nedsättande propaganda, sannolikt i maskopi med årets förvillare 2015 och 2016, Peter Wolodarski. Propagandan handlar om hur etablissemanget har gynnat Sverigedemokraterna. Ett erkännande!!!

DN tillhör enligt Josefsson ”den första statsmakten”, d.v.s. etablissemanget och är alltså fullt medvetna om att de hjälper SD genom sin dåliga propaganda, samt erkänner det helt öppet tillsammans. Jag finner det ytterst intressant. Komiskt. Jag måste skratta.


Sök INTE upp artikeln! -Varför inte? Den ligger bakom betalvägg (även om jag har lyckats finna den på Web Archive). Det lönar dessutom bättre att läsa min redovisning här, där jag avslöjar lögnerna, helt utan att du behöver bli vilseledd eller bli förbannad på eländet, som storvulet försöker inpränta hur du ska känna, eller hur du ska tycka, vilket kan göra att du ställer dig i en extrem position mot SD eller en extrem motposition för SD, vilket sannolikt DN och Josefsson önskar sig, eftersom etablissemanget lever på konflikt.

Prenumerera inte på lögntidningen DN heller! Bespara dig det oetiska media-lögn eländet! Stöd inte eländets reklam och länka absolut inte till eländet! Det vore i min mening olämpligt, med det vi har vid handen. Har jag själv gjort det någon gång så ber jag ödmjukt om ursäkt och hoppas att ni kan förlåta min dumhet. Anser du att du måste du ange källa så gör det till Web Archive!


Till saken! Längre ner i Josefssons artikel ser man att det sannolikt alls inte är Josefsson som har gjort den vilseledande inledande argumentationsfels-lögnen i ingressen, vilken kallas för associationsskuld. Det är sannolikt chefredaktören och demagogen Peter Wolodarski som ligger bakom, tror jag. Orsaken? Han vet att det kommer gynna SD och konflikten i vårt samhälle.

Först visas ett foto på Jimmie Åkesson. Direkt därefter kopplar (sannolikt årets förvillare 2015 och 2016, Peter Wolodarski) samman vad andra medlemmar gjorde i SD på 1990-talet. En 10-åring kan naturligtvis räkna ut att Åkesson, som är född 1979, då alltså var ca 10-20 år, samt var då offer för den politik som ökade arbetslösheten i Sverige från ca 2% till ca 10%, samt kanske även var offer för den inledande vettlösa massinvandringen, så visst var hans reaktion fullt normal och mänsklig, fastän det är två separata fenomen, som i Sverige har kombinerats och har gett SD ett enormt stöd.

Jimmie Åkesson valdes dock inte till partiledare för Sverigedemokraterna förrän efter interna stridigheter år 2005, då SD även bytte partisymbol till en blåsippa. Åkesson var då kanske 25-26 år, om jag har räknat rätt. SD är idag ett socialpolitiskt mittenparti, bland alla andra EU-vurmande frihandels-partier, som alla tillsammans har halkat långt höger ut fördelningspolitiskt. Sossarna kallar det för EU-anpassning internt, men är för den…

Janne Josefsson som kritiskt utsåg media till ”första statsmakten snärjdes förmodligen ganska nyligen av densamma, på något vis, samt kände sig då förmodligen tvingad att gå med i den värsta delen av det etablissemang som han hade fördömt, nämligen DN. Eller var det ren girighet? Kovändningen tycks vara nästan total. Från en frisk kritiker till propagandist, likt en smidig intelligent katt som plötsligt förvandlas till en ko som gör piruett på en femkrona och sedan sticker ned huvudet i en helt vanlig foderhink.

Måste vi vakna upp och ta oss ur de massmediala foderhinkarna som täcker vårat synfält?

Man kan i spåren av barnsexhandel undra om Josefsson har snärjts med något liknande? Annars är det svårt att föreställa sig en sådan enorm förvandling och kovändning för mig. Till Josefsson kan jag enbart rekommendera att han hellre gör en ”Trump”, d.v.s. öppet erkänner, eller förnekar, hållhaken på en blogg. Jag förlåter precis vad som helst som han har snärjts med, för jag vet vad de kan och hur de arbetar. De känner folks svagheter bättre än folk känner dem själva och psykopaterna vet hur de ska manipulera folk, men det finns flera saker som kan få dem att vingla omkull, ex. sanningen, men kanske särskilt en kraftfull metod:

h_l_mencken_80x80
”Den farligaste mannen för vilken regering som helst är den man som är i stånd att fundera ut saker på egen hand, utan hänsyn till rådande vidskepelser och tabun.”
/H. L. Mencken

Det vet jag att Josefsson kan. Således skulle Josefsson kunna ignorera alla tabun som etablissemanget ev. använder för att snärja honom! Beskriv ex. känslor! Ingen rår för dem och de är naturliga, enligt psykiatriprofessor Tara Swart. Socialdemokraterna har länge med klarsynthet känt till farorna med exakt det som etablissemanget nu har skapat. Har etablissemanget också snärjts av ”första statsmakten”? Mycket möjligt. Jag förlåter alla som träder fram.

Beskriv känslor och händelser, Josefsson! Varje erkänd svaghet kan vara en styrka. Var en människa som inte är offer för de tabun, som makten har bestämt, utgör en enorm kraft! Så kan man dra undan mattan för makten, som självt är mycket lika trollen ur filmen Trolltyg i Tomteskogen, när man skrapar på deras fernissa, såsom Bechir Rabani gjorde på ett av media-trollen och därefter plötsligt avled, medan andra media-troll sopade igen spåren efter Rabani.

Men Rabani dog inte som en mus, Josefsson! Han hade ryggrad, även om några mer hekto paranoia hade varit på sin plats. Jag vet att Josefsson också har en ryggrad. Det finns hjälp att få med säkerheten.

Sverige är f.ö. fullt med invandrare med ryggrad. Motstånd mot extrem sekterism, tillsammans med invandrare som ex. apostaterna Mona Walter och Bassam Al-Baghdady, samt den sekulära Amineh Kakabaveh, mot sekt-poliser, hedersvåld och politiskt sekteristiska åsikter, lockar idag givetvis människor av alla raser och bakgrunder, som har flytt sådan sekterism och ungdomar som förstår vilken idioti det är.

Det finns sannolikt även judiska apostater som måste vara rädda för nazi-sekterism idag, ex. David Cole som påstått att ”Auschwitz inte var ett utrotningsläger på samma sätt som Treblinka, Sobibor, Belzec och Chelmno, samt att folkmordet kanske krävde 4 miljoner, snarare än 6 miljoner, judiska dödsoffer och därför hatas djupt av sektledaren Abraham Cooper från Simon Wiesenthal Center.

SD välkomnar idag, mig veterligen, alla raser och har nolltolerans mot rasism. Den enda nazism jag funnit i Sverigedemokraterna är nazi-sionism-sekterismen, men den kritiseras inte alls i DN. Varför inte? Vi kan nog alla gissa svaret. ”Första statsmakten” ägs med största sannolikhet av sekterister som sannolikt följer egna psykopatiska protokoll. Det syns lång väg för den uppmärksamme.

Hur kan Josefsson anklaga ett SD för judehat, när SD har haft Kent Ekeroth med judisk bakgrund i riksdagen? Josefsson måste rimligen ha pressats att framföra denna uppenbara propaganda.

Hur kan man anklaga SD för ”hårdför kritik mot muslimer”när SD är för att fri sekulariserad svensk kultur blir värdegrund, som är till enorm glädje för så många sekulära muslimska kvinnor och flickor i förorten, som då, likt muslimer i Syrien numera, kan kasta av sig slöjan och bada i bikini, helt utan repression?

Josefsson avslutar med en halvsanning, d.v.s. att de gamla etablerade partierna länge har struntat i segregationen och migrationen. Det stämmer inte. De har fullt medvetet förvärrat den. Det är EU och globalismens ojämlikhet som skapar rikare adel och politikeradel, sänkt välfärd för 90%och segregation.

Det är ”första statsmaktens” krigshets, bombliberalism, samt överbefolkning, samt politikeradelns signalpolitik byggd på irrationella känsloargument, som skapar migration.

Detta mörkas givetvis i DN. Det vore sannolikt kontrollorden ”Bolsjevism!” eller ”Stalinism!” att tycka något så vetenskapligt och sant, eller varför inte ”Pravda!”, tycker då säkert Wolodarski, och det gynnar ju alls inte den propagandistiska högerns vilja att skapa snabba vinster och kortsiktig psykopatisk tillväxt, på den ekologiska hållbarhetens bekostnad, medelst olika former av lögn.

Tack för tipset att DN och Janne Josefsson håller på med propaganda går till:
https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/19/propaganda/

Mer intressant om propaganda:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/09/24/fejkad-propaganda-fran-nordkorea-vetenskapliga-partiet-grundlurade-av-slavko-martinov/

Klimat – Petteri Taalas – Finländaren och generalsekreteraren för FN:s WMO blir hatad av sekteristiska klimatalarmister?

Sekteristiska klimatalarmister känner sig nu angripna av en f.d. helig galjonsfigur för det skadskjutna klimatalarmist-skeppet, nämligen Petteri Taalas från FN:s världsmeteorologiska organisation. Anders Persson har tittat närmare på saken:

”Man får numera vara väldigt försiktig när man yttrar sig om klimatet. Tycker man inte “som man ska” riskerar man att bli uthängd på Expressens löpsedel eller på annat sätt lyftas fram för allmänt belackande. Nyligen blev jag uthängd på Global Politics där kommentatorer ställde mina ord emot vad WMO (FN:s världsmeteorologiska organisation) och i synnerhet vad dess generalsekreterare, finländaren dr Petteri Taalas ansåg.”, skriver Anders Persson på https://www.lindelof.nu/wmo-petteri-taalas-och-klimatfragan/

Vad har då Taalas sagt , enligt Anders Persson? Inget särskilt anmärkningsvärt alls, om man jämför vad extrema klimatförnekare och extrema klimatalarmister har sagt hittills.

Bild på Petteri Taalas
”Det har varit en massa snack hit och dit. Man bör noga fråga sig vad som är förnuftiga åtgärder i Finland.”
/ Petteri Taalas

Jag är enig med Taalas. Lösningen kan enbart vara nationell och förmodligen enbart demokratisk, eftersom de flesta diktaturer styrs av ytliga psykopater som inte bryr sig om miljön eller framtidens generationer, snarare vill att deras ägande och deras kontroll skall vara global och icke-demokratisk, enligt forskaren Jakob Nordangård, här via den nationalkapitalistiska propagandamedian SwebbTV, där han sannolikt inte mörkas, eftersom hans forskningsresultat gillas av nationalkapitalisterna, vilka medelst denna, i fullt utblommad konfirmeringsbias, tror att fortsatt absurd tillväxt-ekonomism är jordgubbstårta, samt att kritikerna gör sig skyldiga till kontrollordet ”malthusianism”, trots att Malthus hade rätt i att varna.

Bild på Petteri Taalas
”Vi står inte inför världens slut, världen blir bara gråare. På en del av planeten blir levnadsförhållandena svårare, men människor har levt under svåra förhållanden förut”, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Vi vet INTE om det kommer bli varmare eller kallare i framtiden, eller när världen tar slut, bara att världen har varit varmare och sannolikt kommer bli kallare, samt har tagit slut förut, samt att vi hotas av det ständigt, på olika vis. Det tycks evident. Således är det helt ovetenskapligt av Taalas att påstå att världen INTE kommer ta slut.

Mitt förslag är att efter ett utträde ur EU satsa på ekologisk hållbarhet, sol- och vind-driven omvänd osmos för vatten, samt nedväxt och beredskap, samt asteroidforskning inriktad på olika former av prevention, eftersom det har funnits stora asteroidnedslag i planetens historia.

Bild på Petteri Taalas
”Den finska medieatmosfären har spätt på detta. Det senaste som sägs är att man inte ska få föda barn. Till exempel är jag bekymrad över unga mödrar som redan har att tampas med många bördor. Denna oro ökar på det lass de bär.”
/ Petteri Taalas

Barnavel som ökar populationen är inte ekologiskt hållbart i längden. Det förstår en normalintelligent tolvåring efter en hamster-video på 1 minut. Matematiken bakom är inte heller svår i sig, men oförmågan att förstå den är ändå stor.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Om man genom olika folkomröstningar, i olika stater, fastställer vilken standard som önskas av folk, samt genom biologer fastställer vilken mänsklig population man kan ha med denna standard, så kan man räkna ut hur många barn varje kvinna bör föda i genomsnitt och anpassa politiken därefter

Taalas fru som har valt att föda fem barn har förmodligen förvärrat situationen, i den aspekten, men hennes barn behöver inte göra samma misstag, men kan tvärtom bli en del av lösningen.

Bild på Petteri Taalas
”Kampen mot klimatförändringar kan ske med gott humör. De stora sakerna görs på statsnivå. Om du börjar leva som en schemamunk, kommer det inte att rädda världen”
/ Petteri Taalas

100% enig. Att bli munk eller nunna är heller inte nödvändigt för familjeplanering i en modern tid. Den ekologiska hållbarheten är hotad och de fossila bränslena används upp i en accelererande takt.

Länder, där överbefolkning och imperialistiska krig har lett till kaos, vilket i sin tur har lett till förflyttning av dessa människor, som levde i ett energisnålt klimat, till ett arktiskt klimat med högre utsläpp, är ingen lösning. Vi är på väg år fel håll.

Politikeradeln gör fel och folket röstar inte rätt. Enskilda individer, som lever likt schemamunkar, kan INTE lösa problemet, medan andra tillåts skaffa 12-barnsfamiljer.

Bild på Petteri Taalas
”Klimatproblemet löses med privata investeringar, inte bara med offentliga pengar. Jag tror på win-win-metoder. På att det ska vara ekonomiskt lönsamt att investera i klimatvänliga lösningar. Så att konsumenten kan gynnas ekonomiskt, och även genom hälsosam mat och motion.”
/ Petteri Taalas

I en frihandel drabbas varje nation, som satsar på dyrare energi, av den kortsiktiga ekonomismens mål i en konkurrensutsatt situation. Fenomenet kallas för ”race to the bottom”.

För att skapa den ekologiskt hållbara situationen som sänker CO2, som en ren bieffekt, bör alla stater i världen bli mer lokalt och nationellt självständiga. Då kan privata och offentliga investeringar leda till win-win, istället för win-lose. Kärnvapenkrig, som är lose-lose, är f.ö. ett evident hot. Varför demonstrerar ingen för ekologisk hållbarhet eller mot kärnvapen idag? Jag tror att jag vet orsaken.

Bild på Petteri Taalas
”I Finland, liksom i världen, är nyckeln till att lösa problemet att ge upp fossil energi, att sluta använda olja, kol, naturgas och torv. Det är den centrala saken”.
/ Petteri Taalas

Enig. Ett accelererande uttag av allt mer fossil energi leder till en accelererande utarmning av tillgängliga resurser, enligt exponentialfunktionens logik.

Bild på Petteri Taalas
”Unga människor har intresse av att fatta positiva beslut. Du kan se det på dina egna barn. När de hos oss är i tur att laga maten, äter vi vanligtvis vegetarisk mat.”
/ Petteri Taalas

Visst är ofta ungdomar ofta hederligare och intelligentare än vuxna, men inte ens påtvingad veganism kan stoppa exponentialfunktionens effekt, men sannolikt enbart fördröja den effektn något.

Bild på Petteri Taalas
”De sakkunniga attackeras med kravet att vi borde vara mycket mer radikala. Man hotar med världens undergång, man kräver extrema handlingar.”
/ Petteri Taalas

Anders Persson skriver att:

”Mycket mer radikala klimatåtgärder än i dag krävs till exempel av Extinction Rebellion eller Elokapina Climate Movement, som kräver nollutsläpp redan 2025 och ‘sanningsenlig’ klimatinformation från regeringar. IPCC-rapporterna används som något slags helig bok. Och de läses på samma sätt.” https://www.lindelof.nu/wmo-petteri-taalas-och-klimatfragan/

Att de vill ha sanningen är intressant. Det tyder på intelligens. De vet att de inte får sanningen och de vill ha den. Jag tycker mig sitta allt mer på sanningen, samtidigt som jag blir allt mer osäker på vad jag egentligen vet, snarare allt mer säker på att jag ingenting vet.

Bild på Petteri Taalas
“Man söker sådana avsnitt i rapporterna som stödjer de egna extrema tankarna. I det finns drag av religiös extremism,” säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Konfirmeringsbias är ett fullt normalt tankefel i alla gruppolariserade grupperingar och ofta nödvändigt om man skall vara en del av en politiskt-sekteristiskt tänkande grupp och inte bli utfryst. Detta gäller även högerpopulister som motsätter sig alla slags utsläppsminskningar och klimatpolitik, eftersom ekonomismens sekterism är tillväxt. Inte för inte sade Mark Twain följande:

Bild på Mark Twain.
”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

 

Bild på Petteri Taalas
”Vi behöver ett slags klimatets Korpilampi. Man skulle på ett sakligt sätt placera forskare, politiker, företag och dem som förespråkar biologisk mångfald vid samma bord. Där skulle sedan övervägas vad som i ett finländskt perspektiv är förnuftigt.”
/ Petteri Taalas

Enig. Även i Sverige behöver vi ha ett sådant samtal, men kommer det bli förnuftigt? Där är jag mer tveksam. Vill mutade kortsiktiga psykopater vara förnuftiga? Varför skulle förnuft vara politikeradelns högsta prioritet när falsk känsloargumentation, för att framstå som godheten, tycks ha högsta prioritet? Vetenskapliga partiet kommer sannolikt inte vara inbjudet för att kunna påtala vilka argument som är lögn.

Bild på Petteri Taalas
”I demokratiska länder och säkert också i Kina är detta en känslig sak. Förbudspolitik drabbar lätt beslutsfattarna i nästa val. Man behöver fråga hur man får med sig folket” … ”Det behövs absolut åtgärder, men det finns skäl att noga överväga vad som är förnuftigt för Finland. Här behövs samspel mellan olika samhällsaktörer.”
/ Petteri Taalas

Jag tror att folket kan samverka genom att minska populationen, med olika rationella och medmänskliga åtgärder, men knappast genom att man stjäl deras välfärd samtidigt. Någon gång slår folket bakut, även om eliten tenderar att försämra successivt för att undvika revolutioner.

Bild på Petteri Taalas
”Också gentemot våra egna experter behöver man förhålla sig med viss försiktighet. Vi är ibland våra egna promototers.[sic] Detta gäller också i skogs- och livsmedelsfrågor.”
/ Petteri Taalas

Beundransvärd poäng. Kanske det som allra mest får sekterister att gå i taket, tror jag, eftersom detta tvingar dem till skepticism mot egna auktoriteter och övertygelser, vilket sekterister hatar. De vill ha tillit till sina sektledare, inte med öppenhet och skepticism titta på data och diagram. De förstår dem inte och kan inte dra slutsatser från dem, eller vill inte.

Bild på Petteri Taalas
”Globalt löses problemet med investeringar i icke-fossila lösningar för kraftproduktion, transporter och byggnader. Förändringar gällande markanvändningen och livsmedelsekonomin kan ge ytterligare effekt. Den offentliga sektorn bör skapa ramverket, men resurserna kommer i huvudsak från annat håll.”
/ Petteri Taalas

Enig till ca 33%. Minskad population, vilket leder till minskad konsumtion utan standardförsämringar för folket, behövs som lösning i en demokrati, vilket jag ser som 67% av lösningen.

Dagens EU:s odemokratiska och oetiska race mot bottnen, samt den fortsatta globaliseringens konsekvenser för miljö och demokrati, kan heller inte vara en del av lösningen såsom EU är konstruerat.

Mellan sekteristiska stater är lösningen sedan länge konventionellt krig och 72 jungfrur i himmelriket. Båda lösningarna är givetvis möjliga på olika platser, med olika upplysningsnivå.

Ansvaret för att lösa populationsproblemet kan inte heller ligga enbart på individerna, men på beslutsfattarna, bidragsnivåerna och lagarna i dessa samhällen, som måste anpassas till varje lands kultur och miljö, där varje land med fördel försöker skapa en enhetlig kultur, i vilka populationen balanseras med lokal miljö.

På så vis kräver inte kampen för ekologisk hållbarhet (vilken har bieffekten sänkta utsläpp) någon sänkt levnadsstandard.

Bild på Petteri Taalas
”Lösningarna finns inom ekonomin och teknikområdet. Det var budskapet i IPCC-rapporten i oktober. Att leva med de negativa effekterna kommer enligt bedömningar att bli 20 gånger dyrare än kostnaden för de investeringar som krävs för att lösa problemet, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Malthus tid kom lösningarna, som sköt problemet på framtiden, ur teknikområdet. På Tikopia kom lösningarna ur konsumtionsförändringar och migration bort från ön. På Påskön kom inte någon lösning, men katastrof.

Är GMO eller omvänd osmos en hållbar långsiktig lösning? Nej. Är jakten på 0,01% CO2 en lösning. Jag tvivlar.  Dessa lösningar skjuter katastrofpunkten på framtiden, men adresserar inte en av huvudfaktorerna. Population.

Bild på Petteri Taalas
“Detta är vad som har hänt i EU och utsläppen har minskat stadigt.”
/ Petteri Taalas

Om Kina, Ryssland och USA skiter blankt i utsläppen och vi frihandlar med dem, samt vi samtidigt ska ha höga energikostnader, så kommer EU förlora racet mot bottnen. Detta kommer heller inte sänka utsläppen, men förflytta dem till Kina, Ryssland och USA, samt öka transporterna som också ökar fossilanvändning och utsläpp. I Sverige, som har haft befolkningsökning, har inte utsläppen minskat, trots satsningar på sänkt CO2.

Bild på Petteri Taalas
”Med kärnkraft kan den grundläggande energin produceras. Med den kan till exempel fossil energi i Kina och Indien ersättas”, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Finlands utsläpp av CO2 är en femtedel lägre än 1990, enligt Anders Persson, och samtidigt har Peter Eriksson i Miljöpartiet fått ett potentiellt Tjernobyl i Finland, i närheten av sin egen hembygd i Sverige. Det är en ekologiskt ohållbar kraft, som inte ens är lönsam längre, trots att den inte ens betalar sina egna försäkringskostnader.

Fantasier om småskaliga kärnkraftverk är olämpliga på flera olika plan, inte minst vad gäller totalförsvar och beredskap, men även ekonomi.

Bild på Petteri Taalas
”Om vi tittar på världens tillstånd, och bortser från klimatförändringarna och befolkningstillväxten, lever vi mänsklighetens bästa tid enligt många måttstockar: den ekonomiska situationen, hälsoläget och även kvinnans ställning är bättre än någonsin. Den här helhetsbilden förmedlas inte till människor.”
/ Petteri Taalas

Varför ska vi bortse från befolkningstillväxten, när det är en stor utmaning och en av huvudfaktorerna för den ekologiska ohållbarheten, samt bästa skyddet mot utrotade djurarter.

Positivitet är bra, men boken Factfulness, av den framlidne svenske professorn Hans Rosling, visar att även skepticism och falsifiering av alltför positiva tolkningar av statistik har sin plats inom vetenskapen.

Bild på Petteri Taalas
“Det står inte rätt till i fråga om de globala klimatförändringarna och befolkningstillväxten, men också de är saker som kan lösas.”
/ Petteri Taalas

Vi måste börja med att söka sanningen och att meditera.

Olika former av lögn – Del 13 – Gradvisa försämringar

För att få folket att acceptera försämringar införs de alltid gradvis, år efter år. En direkt försämring hade orsakat en kraftfull revolution, men försämringarna accepteras nästan helt utan protester när de införs gradvis.

När den psykopatiska eliten försämrar gradvis, ex. höjer pensionsåldern, så uppstår även det fenomen som innebär att människor ex. blir arbetslösa i ett litet antal vid olika tidpunkter, vilket gör att de inte identifierar sig med varandra och då inte tror att de är tillräckligt många för att kunna organisera ett motstånd.

Argumentationsfelet heter ”ad populum”, ungefär ”Tusen flugor kan inte ha fel, skit smakar gott”. När alltså ett litet antal individer utsätts för försämringar i taget, så tror dessa människor att det är något fel på dem, eftersom de inte får jobb eller inte får behålla ett jobb. Resultatet blir då ofta en osund spiral av att arbetarklassen i mindervärdeskomplex bjuder under varann, i lägre löner, istället för att organisera sig solidariskt.

När väl nästa försämring införs och fler arbetslösa portioneras ut, så är det andra fåtalet ofta så knäckta att de redan har gett upp, kanske har förfallit i kriminalitet, i droger eller i sekterism.

När ytterliga gradvisa försämringar återigen införs, så står återigen står ett litet antal i samma situation och känner sig ensamma inför sitt öde och tror att de är för små för att kunna organisera ett motstånd.

Det är ex. så nyliberalismens utförsäljningar av folkets gemensamma egendom, privatiseringar, otrygghet, krav på flexibilitet och massarbetslöshet, samt löner som inte längre garanterar en anständig inkomst, har införts helt utan någon revolution som motreaktion.

Samma sak gäller ex. vid Israels etniska rensningar av palestinier från Palestina. Stölden av land, den etniska rensningen och försämringarna har skett gradvis. Ingen hade trott på den s.k. ”fredsprocessen” om krigsförbrytelserna och försämringarna inte hade varit gradvisa och måttfulla, samt med relativt få dödade vid varje krigsförbrytelse. Den s.k. ”fredsprocessen” hade då haft ett helt annat namn, ex. den ”etniska rensnings-processen” eller t.o.m. ”förintelse-processen” eller ”folkmords-processen”.

På grund av stegvis försämring har Israel nu tagit nästan hela Palestina i besittning, i strid med FN:s resolution 242, helt utan att bemötas av världen med den bojkott, de sanktioner och den intervention, som annars hade framstått som fullkomligt rimlig för varje anständig människa.

Sanningen är att även ett mycket litet antal människor, som organiserar sig effektivt och vidtar åtgärder, kan åstadkomma en mycket stor förändring, om de väl har bestämt sig för att göra det.

Bild på Jesse Jackson
”I politiken är en organiserad minoritet en politisk majoritet.”
/ Jesse Jackson

”In politics, an organized minority is a political majority.”
/ Jesse Jackson

Även när den psykopatiska eliten uppfinner spärregler mot nya demokratiska  initiativ så kan folket ex. valsamverka och utmana den psykopatiska eliten.


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!