M. Gustavsson

Bild på Martin GustavssonMartin Gustavsson är ingenjör och initiativtagare till Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet, samt har den självpåtagna uppgiften att agera säkerhetsvakt för båda partierna, eftersom äkta demokrati, av folket, för folket, genom folket, bör tryggas.

Vad gäller miljöpolitik så är Gustavsson och Vetenskapliga partiet för ekologisk hållbarhet genom nedväxt till balans med naturen, samt nationell, regional och lokal produktion av giftfri mat. Vetenskapliga partiet motverkar därför EU och globalismen.

Gustavsson och Vetenskapliga partiet verkar för ett tryggt samhälle för barnen och framtidens generationer, med en låg mordfrekvens, p.g.a. vetenskapliga metastudier, och ligger därför socialpolitiskt mellan Vänsterpartiet och Kommunistiska partiet. Gustavsson  vill först att vi går ur EU och därefter att vi förstatligar skola, vård, omsorg, kommunikationer och försvarsindustri.

Vad gäller migration verkar Gustavsson och Vetenskapliga partiet för fred på jorden, genom att verka för alliansfrihet och neutralitet, ett nytt FN utan vetorätter, samt att ge fredliga demokratier, som är alliansfria och neutrala, skattemässiga tull-fördelar.

Gustavsson är för ekologisk hållbarhet och har därför gått ur Miljöpartiet. Han ser positivt på länder som Bangladesh som har lägre konsumtion per capita och adresserar populationsproblematiken i landet, samt noterar att Miljöpartiet fortfarande vägrar svara på välmenande frågor från Gustavsson, som har varit medlem i deras parti.

Gustavsson ser inte stora chanser att ta mandat 2022 och ser istället den gemensamma valsedeln som en pedagogisk pamflett som du kan använda för att öka insikten hos vänner, familj och bekanta.

Genom en röst på Gustavsson och Valsamverkanspartiet kan du visa alla småpartierna att du verkligen vill att de skall ta mandat genom att valsamverka. Din röst är i så fall en tydlig signal till dem alla, direkt från dig. Det är dessutom en signal till de stora partierna att du anser att de måste bli bättre.

Om du har andra prioriteringar så har vi ett mer högervridet parti i Valsamverkanspartiet som heter Besegra Statskuppen. Gustavsson är enig med Besegra Statskuppen att vi bör besegra statskuppen och tror att detta bäst görs med karaktärsfasthet, från människor på hela den politiska skalan.

Gustavsson ställer upp som kandidat i riksdagsvalet och så här röstar man på honom via Valsamverkanspartiet.

Annons