Motivation

För att du ska ha rätt motivation i varje ögonblick har vi skapat dessa tolv punkter. Detta är inte bara punkter som kommer ge framgång för Vetenskapliga partiet men även för dig i ditt eget liv. Du får gärna skriva ut och sätta upp dessa punkter på strategiska platser i ditt eget hem!

1. KOMMUNIKATION

Det kortaste avståndet mellan två
människor är att förstå varandra.

Politik och religion är väldigt speciella områden. Försök därför förstå innan du försöker bli förstådd. Använd den andra personens egna ord när du bekräftar att du förstår vad den andra personen tror. Efter det, börja sakta steg för steg, förbinda dem med insikten om vikten av att titta djupt på vetenskapliga fakta innan vi tror på någonting, innan vi har några som helst åsikter. Detta leder oss alla till nya insikter och förmodligen till Vetenskapliga partiet också.

Nästa sak. Att förstå det verkliga behovet hos personen.

Här är några bra öppna frågor för att förstå personens nivå av förståelse innan du försöker bli förstådd:

* Vad tycker du om politik och religion?
* Känner du någon annan som bryr sig om hur vi lever tillsammans i harmoni?
* Vad för politik skulle gynna dig, din familj och dina barnbarn, tror du?

* Vad tror du om miljön för kommande generationer?
* Vad tycker du om balansen mellan rik och fattig?
* Vad tycker du om balansen mellan mänsklig population och naturen?

* Vad tycker du om mänsklig konsumtion i förhållande till de resurser som finns kvar?
* Hur känner du när oskyldiga barn lider i krig?
* Skulle du kunna beskriva hur ditt favoritparti borde se ut?

Kommunicera nu vetenskapliga fakta för personen och förklara i detalj vad vetenskapen presenterat.

* Lättförståeliga fakta: ”The Impossible Hamster” berättar snabbt och lätt vad tillväxt är och varför något som växer till slut bör stabilisera sig på en balanserad nivå.
* Arkeologiska fakta: ”Jared Diamond – Easter Island’s End” berättar om förstörelsen av en hel ö genom överpopulation och användandet av för mycket resurser.
* Matematiska fakta: ”Al Bartlett – The Most Important Video You Will Ever See” berättar om tillväxt och vad ordet verkligen betyder i olika exempel och han berättar om de val som måste göras.
* Lantbruksfakta: ”Julian Cribb – The Coming Famine” berättar om lantbrukets tillstånd i världen och varnar för en kommande svält.

Verifiera nu i din kommunikation personens behov, genom att använda information och ord, levererade av individen. Kommunisera att du förstår personens behov genom att repetera vad personen faktiskt sagt i liknande ord. Få personen att konfirmera att du har förstått korrekt genom att svara ”Ja” på dina beskrivningar av vad personen faktiskt vill ha i framtiden.

Bra frågor (eller bekräftelser) att använda när du kommunicerar detta:

* Är du (Du är alltså) enig i att balans med naturen är nödvändig för överlevnaden av vår civilisation?
* Är du (Du är alltså) enig i att vi behöver människor i politiken som förstår nödvändigheten av balans med naturen?
* Är du (Du är alltså) enig i att resurserna på denna planet är begränsade och att vi måste använda dem med vishet?

* Är du (Du är alltså) enig i att vi behöver nedväxt av populationen till en mer balanserad nivå?
* Är du (Du är alltså) enig i att vi behöver människor i maktposition som har förmåga att förstå saker på djupet?
* Är du (Du är alltså) enig i att det är bra att sätta människor med fullt fungerande sinnen att kontrollera världen?

När personen svarat ”Ja” på alla frågor kommer du naturligtvis till frågan om personen vill stödja Vetenskapliga partiet, som vill skapa exakt det som personen också vill ha och hur viktigt personens stöd är.

Slutligen undersök nu i din kommunikation hur personen skulle vilja bidra och varför.

2. LEDARSKAP

Ta chanser! Gör skillnad! Stå upp för vad du tror på!

När folk kommer upp till dig och frågar dig om Vetenskapliga partiet, ta då ledningen direkt! Led konversationen in i en god kommunikation av förståelse och bort från tom retorik. Tro på det trovärdiga! Använd fakta och vetenskap! Lägg din energi på något du tror på djupt! Gör skillnad! Förstå att du är viktig för att skapa förändring! Du är en ledare. Utan människor som dig, som leder och tar chanser, skulle inget någonsin bli gjort. Som en ledare är du en skapare av denna värld. Vad du skapar i ditt sinne kan bli verklighet. Som en medskapare av en god framtid för alla barn är du inte enbart en verklig ledare, du är en verkligt anständig person.

Förstå:

* Ditt ledarskap av dig själv är viktigt. Då kan du leda andra personer också och om de är anständiga kommer de följa dig som leder oss i en resonabel politisk riktning.
* Ett gott mål i ditt liv ger ditt liv mening.
* Om du har en god anledning att leva kommer du vara en god förebild.
* Att förstå på djupet vad som är gott och sedan göra gott kommer att göra att du mår verkligen bra och att du kommer ha ett gott självförtroende.

I Vetenskapliga partiet är du viktig. Vi har ett gott mål som kommer ge dig mening att leva och därför kommer du må bra om du går med och hjälper oss. Att hjälpa oss är dock inte enbart att hjälpa dig själv, men också att hjälpa framtidens generationer samtidigt.

3. DRöMMAR

Följ dina drömmar och dina ambitioner! Sätt din egen lycka först!

Vad är din dröm? Vi har en dröm tillsammans i Vetenskapliga partiet. Vår gemensamma dröm är välfärden för kommande generationer. Vi dör alla, men goda drömmar dör aldrig. Vi vill ha leende glada barn i framtiden, svarta och vita, i balans med naturen i hela världen. Dina drömmar kan vara i linje med våra drömmar. Var så snäll och följ de bästa drömmarna, de som ger dig ett genuint lyckligt leende varje dag!

4. TILLVÄXT

Jättar börjar smått och växer litegrann varje dag.

Vetenskapliga partiet behöver dig och dina goda vänner för att växa, dock riktiga vänner, vänner med förmåga att bidra positivt och som ger dig och oss rätt slags växtkraft. Stora gamla träd kommer alltid dö och lämna rum för nya mindre nya träd att ta över.

Förstå:

* Vi kommer skapa tillväxt av naturen så att alla barn kommer kunna se vilt i framtiden.
* Vi kommer göda intelligensen i samhället så att intelligensen kommer växa sig stark.
* Vetenskap, djupt tänkande, ärlighet och altruism kommer styra framtiden och växa ifrån okunnighet.

5. SJÄLVFÖRTROENDE

Använd din fart när du väl har startat och fortsätt med kraft! Du vet att vi kan klara det!

När du väl startat, fortsätt så länge du känner att du gör rätt sak. I Vetenskapliga partiet kommer människor med självförtroende och kraft, som fortsätter och gör det bästa för framtidens generationer, garanterat att bli rikligt belönade i framtiden, inte enbart av partiet, men också av framtidens generationer och vi kommer alla leva länge i historien som de människor som faktiskt skapade den största skillnaden av alla.

Ha självförtroende nog att vara en bra förebild och agera på det sätt som du vill att andra ska agera! Goda människor som lyfter andra goda människor och uppmuntrar dem är självsäkra och mentalt friska människor som bör leda denna värld. Vi är dessa människor. Bli en av oss!

6. RESULTAT

Börja tänka på möjligheter för att för att nå din fulla potential! Tänk ”Hur kan jag lägga mer tid på detta” eller ”Hur kan vi bli fler mentalt friska människor i politiken”. etc. etc. Sedan sätter du dina positiva planer i verket och bara gör det! Försöka finns inte. Bara gör det!

Var väl medveten om att många ögonblick i ditt liv är fyllda med möjligheter att åstadkomma resultat. Kvinnan som talar om vädret med dig vid busshållplatsen är en potentiell medlem eller i alla fall en röst i valet, din chef, din psykolog, den snälla killen som delar ut flygbald för kommunistpartiet, din pappa, en försäljare som ringer på din dörr, etc. etc., men var medveten om att befria de religiösa och dogmatiskt troende från blind religion och blinda politiska dogmer kan ta en hel del tid och energi. Var tålmodig och ha medlidande med dem för de vet ännu inte det goda de kan göra i framtiden!

Mentalt hälsosamma människor utan religioner eller andra dogmer är vanligtvis lättare att övertyga om du söker resultat, å andra sidan kan en religiös person som vaknar upp vara väldigt effektiv när denne väl vaknat.

Förstå:

* Att åstadkomma goda resultat är alltid möjligt.
* Negativitet kan vändas i positivitet.
* Varje ögonblick är en möjlighet för att åstadkomma resultat.

7. VISION

Medan vissa ser ytterligare en soluppgång, ser andra ett fantastiskt konstverk.

Se skönheten i processen! Var tacksam för allt som händer i varje ögonblick! En person som inte går med i Vetenskapliga partiet idag, är fortfarande en potentiell medlem i framtiden. Han eller hon är en tom tavla som just börja bli ett stycke konst. När personen är redo att ansluta sig börjar personen bli ett vackert stycke konst som kommer från konstnären som är du. människor som inte är redo att ansluta sig och kämpar mot vetenskap är en del av konstverket också. Njut av det! Varje konstverk är vackert på olika sätt. Tillsammans blir vi ett konstgalleri fullt med skönhet. Du kommer kanske gilla vissa konstverk bättre än andra, men kom ihåg att skönhet är i betraktarens öga!

Processen att se långt in i framtiden, som det Vetenskapliga partiet gör, är förbundet med förmågan att tänka i många steg och att vara en tacksam person som agerar på denna förmåga. Leta därför efter personer med förmåga att visualisera framtiden baserad på fakta och vetenskap och som har förmåga att agera på sin kunskap och ta dem med in i partiet!

Förstå:

* En fungerande hjärna kan ha goda visioner.
* En hjärna fungerar bättre om den är avslappnad.
* Meditation/introspektion slappnar av hjärnan.

8. MÖJLIGHETER

Finn en tyst plats, lyssna på dina tankar. Var öppen för tankar i många steg och möjligheter som kommer till dig! Analysera dina drömmar! Vad betyder de? Varför drömmer du eller tänker du så här? Släpp oviktiga tankar och släpp istället in i mer viktiga tankar! Hantera dem och när du gjort det, släpp dem, precis som när du avslutat en god bok och satt den i hyllan. Snart kommer det längre och längre ögonblick av tystnad. Denna tystnad kommer läka din hjärna och sedan kommer nya möjligheter att växa fram i ditt sinne. Upptäck sedan vad som är möjligt! Vetenskapliga partiet är resultatet av många tysta ögonblick där vi lyssnat på tankar och drömmar och kunde se det möjliga.

Förstå:

* Det finns oändligt många möjligheter.
* Ett sinne i harmoni och ordning kan hantera nya möjligheter.
* Drömmar talar till oss i symboler.
* Vissa drömmar är väldigt bra enbart som drömmar.

9. TEAMWORK

Även det högsta berg kan bestigas med bra teamwork. Alla är bra på något. I Vetenskapliga partiet använder vi alla förmågor i synergi så att alla gör något de är bra på. Människor som talar bra, de talar, människor som kan skriva bra, de skriver etc. etc.

Förstå:

* I ett lag måste det finnas en lagledare.
* Olika saker kan ledas av olika personer.
* Att släppa kortsiktig egoism är essentiellt för att lyckas som ett lag.
* Långsiktigt tänkande där alla vinner är nyckeln till fungerande teamwork.

10. UPPTÄCK

Upptäck din egen väg och se vad som väntar på dig runt nästa krök! För att till fullo förstå överpopulation och nödvändigheten av nedväxt måste du kanske upptäcka ett överbefolkat land. För att känna enhet med naturen måste du kanske upptäcka naturen. Upptäck kraften i ögonblicket! Vetenskapliga partiet upptäcker om människor menar ”grönt” när de säger ”grönt” och om grön politik kan ha en solid vetenskaplig grund och utvecklas på ett vetenskapligt sätt. Vi vill upptäcka vad som är möjligt. Anslut dig till oss för att upptäcka vad vi kan leverera tillsammans!

Förstå:

* Du kommer kunna upptäcka nytt tänkande om du bestämmer dig för att vara öppen för nytt tänkande.
* Introspektion/meditation ökar förmågan att vara öppen och att upptäcka.
* Lyssna djupt till fakta och vetenskap innan du ens försöker att ha en åsikt om någonting.

11. FÖRÄNDRING

Var positiv till förändring! Varje ny vetenskaplig rapport är en möjlighet för förändring i Vetenskapliga partiet. Omfamna varje ny förändring i ditt liv med positivitet och se möjligheter! Var likt vatten och flyt med förändringen och njut av den!

En ideologi eller en religion är ett fruset trosystem och istället vill vi uppmuntra förändring och ett öppet sinne. Vetenskapliga partiet måste förändras genom att använda ett öppet sinne och vi har bestämt att förändras enligt vetenskapliga rapporter, kontakt med våra känslor och genom djup analys för att hitta de bästa lösningarna. Det är helt enkelt det mest resonabla sättet att förändras.

Förstå:

* Allt är utsatt för förändring.
* Positivitet kommer göra dig lyckligare när saker förändras.
* För att kunna förändras behöver du ett öppet avslappnat sinne.

12. VAR ENVIS PÅ ETT VIST SÄTT

Också de mest osannolika tankarna kan visa sig vara korrekta i Vetenskapliga partiet. Våga undersöka och våga leverera! Om du känner att du är nära en ny sanning, var då envis på ett vist sätt för att förstå mer om det! En vetenskaplig objektiv rapport som hjälper oss att förstå något nytt som ingen vågade förstå förrut kan förändra Vetenskapliga partiet. Vetenskapliga partiet är fast beslutsamt att förstå allt och basera alla åsikter på fakta och djup förståelse.

Förstå:

* Du kan ha rätt och alla andra fel.
* Ödmjukhet är ett dåligt ord för den envise individen som vill nå upplysthet.
* Var inte ödmjuk! Endast levande fiskar kan simma mot strömmen.

* Ibland krävs det en stark simmare för att nå sanningens turbin.
* Sanningen kan vara nära om du släpper falska dogmer.
* Om du hittar sanningens flöde är det vist att flyta med.

Annons

5 reaktioner till “Motivation

  1. Jag är totalt tagen av hela denna text. Extremt ovanlig. Klok, bildad och med stort sammanhang. Jag är en rabiat misantrop men fick här en glimt av hopp och en liten injektion av filantropi.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s