Säkerhetsvakten

Bild på Martin Gustavsson

Hejsan allesammans!

Jag heter Martin Gustavsson och är administratör och säkerhetsvakt för Vetenskapliga partiet. Jag vill passa på att tacka för alla positiva, intressanta och upplysande kommentarer som jag får av er läsare i kommentarsfältet nedan. Tusen tack.

Min uppgift är att verka för ordning och enhet

Det är min uppgift att hålla ordning, samt att upptäcka och oskadliggöra skadlig infiltration/entrism efter bästa förmåga, vilket är tänkt att gynna alla hederliga deltagande medlemmar, som delar partiets grundvärderingar.

Jag har även funktionen av säkerhetsvakt ifall centralkommittén, mot förmodan, skulle vilja avlägsna sig från partiets grundläggande värde om att göra det bästa för framtidens generationer. Om centralkommittén skulle vara oenig så har jag även funktionen av att försöka ena partiet likt en partiledare. Om enighet inte är möjligt efter riklig meditation och respektfullt resonerande, vilket är osannolikt, så har jag uppgiften att till slut avgöra frågan efter meditation, i enlighet med partiets grundvärden.

Skola och arbete

Jag har haft turen att ha lätt för mig i skolan och därför utbildat mig till maskiningenjör. Detta lönearbetade jag med i ca 8 år, varav ca 4 av dessa år inom bilsäkerhet. Vårt gemensamma mål var att fånga upp människor så mjukt som möjligt vid olika slags kollisioner. Jag har även haft många andra intressanta arbeten, även utomlands. Jag har lätt att se samband, har bra minne och är kreativ så jag gör oftast bra ifrån mig på olika tester och prov, även på de svåra uppgifterna.

Meditation, medvetenhet och resande

Jag har mediterat rikligt för att söka djupare efter känslors härkomst och i syfte att se verkligheten tydligare, men givetvis även njutit av vad naturen har att erbjuda genom vandringar, surfing, snorkling och dykning mm. Min kärlek till djur och vacker natur har gjort att jag har en mycket stor motivation att rädda de arter som fortfarande finns kvar.

På mina resor i världen, oftast enkelt klädd med stor grön ryggsäck och boendes på sparsamt utrustade vandrarhem, har jag upplevt många olika kulturer och min respekt för olika kulturer har förändrats.

Vissa kulturer ser jag som positiva, faktiskt mer positiva än svensk kultur, men jag har också upplevt motsatsen. Jag har upplevt överbefolkande kulturer och kulturer där kvinnan förtrycks i större utsträckning än vad som sker i Sverige. Jag ogillar sådana kulturer, varhelst de uppkommer.

Meditation är viktigt för mig, vilket det även verkar ha varit för Buddha, Tomas tvivlaren, Jesus, Martin Luther King och Mahatma Gandhi. Värt att notera är att dessa upplysta män själva inte tycktes tro blint på gamla sekteristiska doktriner, men själv formulerade sig otroligt intelligent.

Jesus som var stämplad jude från födseln korsfästes för att ha utmanat judendomen genom att påstå att han själv och alla människor är Guds söner och döttrar, d.v.s. inte behövde gamla doktriner eller deras auktoriteter, vilket i princip var att begå apostasi från judendomen.

Vad Jesus hade sagt idag om han hade levat kan man spekulera i, men jag tror att han säkert hade brutit med många av dagens auktoriteter och deras osanningar och förmodligen hade varit vetenskapsman, eller en sekulariserad hederlig individ.

Vad jag vet skapade aldrig Jesus någon ny religion. Det gjordes efter hans död. Gautama Buddha föddes inom brahmanismen och skapade ett nytt sätt att tänka, en ny slags ateistisk filosofi, snarare än en religion.

Vetenskapliga partiets sätt att tänka långsiktigt

Vetenskapliga partiets centralkommitté kan liknas vid flera spelare som sitter vid ena änden av ett schackparti där vi alla spelar tillsammans på samma sida för naturens och folkets långsiktiga väl och där den mest sannolika hypotesen med vetenskapligt underlag alltid utgör den kombination som vi anser vara lämpligast strategiskt. Motspelaren utgörs av verkligheten självt och vi gör vårt bästa för att spela bättre och tänka mer långsiktigt.

Som vetenskapligt lagd, samt ganska duktig schackspelare, så passar detta sätt att tänka mycket bra för mig. Det handlar om att vinna genom att tillsammans bli mer sanna, samt att alla i slutet kan känna sig stolta och bidragande till ett gott resultat.

Vetenskap ska inte basera sig på politiska ideologier utan vara helt oberoende. Jag anser att det är just så det är i Vetenskapliga partiet. Vi har en grundläggande humanistisk värdering, om att göra det bästa för mänskligheten och framtidens generationer i kombination med vetenskaplig hypotetiskt-deduktiv metod, samt meditation och introspektion. Detta leder partiet till en, i jämförelse, mycket välgrundad uppfattning om vad som sannolikt är den bästa långsiktiga politiska vägen framåt.

Min politiska åsikt är ekologiskt hållbar och vänsternationell

P.g.a. vetenskapsmäns rapporter och varningar anser jag och Vetenskapliga partiet att en ekologiskt hållbar ram måste omge hela politiken för att kunna anses vara det bästa för oss själva och för framtidens generationer.

På grund av de vetenskapliga rapporter jag tagit del av, som visar att mer jämlika samhällen har lägre mordfrekvens, så har jag blivit socialpolitiskt vänster, precis som Vetenskapliga partiet. Evidens:

”Brottsligheten har också visat sig ha ett samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och jurisdiktioner.  Det har gjorts mer än femtio studier som visar att våldstendenser är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med underutvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att mellan förenta staterna och de kanadensiska provinserna finns det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad till ojämlikhet.”

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Jag är vänsternationell, precis som Vetenskapliga partiet, eftersom ekologisk hållbarhet innebär nationell och lokal självständighet, men också att alla människor då kommer ha råd att handla ekologiskt.

Jag är enig med Vetenskapliga partiet att vi behöver en fungerande demokrati med hög nivå av direktdemokrati som i Schweiz, eftersom vi utan en fungerande medveten demokrati inte kan skapa mer jämlikhet. Och det är därför folket måste få tillgång till en mer objektiv balanserad interaktiv media som undersöker saker öppet och skeptiskt, samt källhänvisar till fakta för sina påståenden.

Mina tidigare partipolitiska engagemang

Jag har var med i Miljöpartiet innan de tog bort utträdeskravet ur EU och tyvärr därmed tog stormkliv mot extrem finanskapitalism tillsammans med Socialdemokraterna. Den extrema och kortsiktiga finanskapitalismen innebär att Miljöpartiet inte längre kan värna ekologisk hållbarhet.

Vissa menar att jag är auktoritär i Vetenskaplig partiet som permanent säkerhetsvakt, men jag anser INTE att det är så. Låt mig evidensbasera det! Jag var med vid uppstarten av det parti som idag kallas för Direktdemokraterna och var volontär och ordförande utan reell makt, eftersom den reella makten låg helt hos medlemmarna och jag enbart hade styrelseansvar enligt lagen, detta tills jag insåg att partiet hade saboterats genom infiltration och plötsligt därför var på väg i en odemokratisk riktning.

Människor som infiltrerade partiet ville plötsligt inte diskutera innan omröstningar, vilket givetvis är en mycket viktigt för den deliberativa demokratin. Ej heller ville infiltratörerna inse att valsamverkan är nödvändig för små partier, samt har ännu inte insett säkerhetsproblemen kring anonym digital omröstning via Internet.

Yttermera tillsatte infiltratörerna, utan föregående tester och diskussion, en gravt stammande talesperson, vilket naturligtvis skadar framförandet av partiets budskap i talform.

Infiltratörerna förstörde, utan föregående diskussion, åratal av länkningar, demokraticitat som jag åter har byggt upp nu, samt översättningar, på engelska, tyska, ja t.o.m. på kinesiska, som jag betalat för, som ledde människor i hela världen till partiet.

Genom ”metamorfisk metod” (en slags djup meditation) så kunde jag till slut läka min bitterhet genom att plötsligt kunna skratta åt den tragiska komedi som okontrollerad medlemsantagning och intern direktdemokrati givetvis kan leda till. Min position är alltså inte totalitär, men absolut nödvändig för vilket parti som helst som vill behålla sina grundvärderingar.

Min naiva tro på ”intern direktdemokrati” var över, men folkomröstningar som i Schweiz ska vi ha mer i Sverige, tycker jag, men inte direktdemokrati som tar över partier och gör om dem till oigenkännlighet, stick i stäv med grundarnas visioner. Vi ska heller inte ha direktdemokratiska val om folket betraktar medier som ljuger dygnet runt. Det blir inte heller äkta demokrati. Demokrati måste bygga på evident sanning, öppenhet, skepticism och vetenskaplighet.

När man upphört att vara naiv så inser man att riktig demokrati har riktiga fiender och därför måste direktdemokratin naturligtvis skyddas mot dessa fiender. Skyddet måste utgöras av medvetna individer som har förmåga att upptäcka infiltration av demokratins fiender! Det kan förmodligen endast göras genom att en engagerad kärna, en centralkommitté och en säkerhetsvakt som håller ordning på partilinjen, precis som jag gör i Vetenskapliga partiet. Det är min lärdom av min egen naivitet. Det har inget med att vara totalitär att göra. Det är tvärtom jag som idag skyddar partiet mot totalitära odemokratiska krafter.

Jag var även med i utbrytarpartiet från Miljöpartiet som hette ”Gröna partiet” tills jag insåg att detta parti aldrig skulle kunna bli grönt på riktigt p.g.a. ett konsensus-system som kan liknas vid ”polsk riksdag”, i vilket varje medlem, oavsett mental förmåga, hade en odemokratisk totalitär vetorätt mot varje logisk ekologisk förändring.

P.g.a. ovanstående är jag nu alltså permanent säkerhetsvakt i den centralkommitté som understödjer Vetenskapliga partiet med mina erfarenheter och insikter, samt även säkerhetsvakt för den regnbågsallians som heter Valsamverkanspartiet, som är öppen för samverkan med ALLA andra partier som följer svensk lag, detta i syfte att stärka demokratin och yttrandefriheten i Sverige genom inkludering.

Andra partier jag gillar, men som ändå inte duger

Vänsterpartiet är ett parti jag ofta gillar. Sjöstedt passar i ledarskapsrollen. V är för den jämlikhet som enligt vetenskapliga bevis leder till en lägre mordfrekvens i samhället. Tyvärr befinner sig varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet inom den verkligt ekologiskt hållbara, vänsternationella och fredliga ramen, genom knähundsbeteendet med bombliberalerna i JÖK:en, istället för att stå i opposition till deras kolonialism mot andra länders nationer, såsom Vetenskapliga partiet gör, men det kan förmodligen förändras genom att människor i V börjar protestera internt och öppet börjar stödja det vänsternationella Vetenskapliga partiet, vilket i sin tur förmodligen kan halvera SD.

Jag gillar även Sverigedemokraterna, p.g.a. att de röstade för fred och humanitär hjälp, när många andra i riksdagen röstade för att dra in Sverige i krigsförbrytelse mot Libyen.

Jag gillar även Sverigedemokraterna för att jag tycker synd om alla de människor som har drunknat i Medelhavet, p.g.a. den senaste tidens signalpolitik, vilken lett till den galna migrationspolitiken.

Migrationspolitiken har länge varit dålig både för miljön, för Sveriges folk och för de olika folk vi hade kunnat hjälpa bättre genom att hjälpa dem med att lösa grundproblemen lokalt, ex. att stötta fred, humanitär hjälp och sekularism. Både Sverigedemokraterna och jag tycker dessutom lika illa om asylbaronsindustrin som parasiterar på skola vård och omsorg.

Jag gillar den del av SD som vill gå ur EU och istället satsa de bortslösade pengarna på lokalt bistånd via UNHCR, genom vilket vi skulle kunna stödja ekologisk hållbarhet lokalt, samt stöd och utbildning av flickor/kvinnor, där kulturerna är brutalt mansdominerade, så att flickorna/kvinnorna därefter kan göra karriär och nedväxa sina befolkningar till balans med sin lokala natur.

Jag gillar dessutom Sverigedemokraterna, eftersom jag tycker synd om de stackars tiggarna som tvingas tigga åt de kriminella profitörer som har organiserat tiggeriet.

Tyvärr är Sverigedemokraterna ett kapitalistiskt nazi-sionistiskt parti som stödjer det imperialistiska Israel-regimens olagliga ockupation av palestinska territorier, samt den etniska rensningen av palestinier, samt sanktionerna och ockupationen av de syriska Golanhöjderna i strid med FN:s resolution 242, d.v.s. krigsförbrytelser i strid med FN:s konventioner.

Sverigedemokraterna verkar även var infiltrerade av kortsiktiga finanskapitalister, absurda tillväxt-ivrare och Nato-vurmare, fastän det är helt evident att sådant kan leda till total katastrof. Jag och Vetenskapliga partiet är istället för långsiktighet, fred och nedväxt till balans med naturen, vilket förmodligen är ett bättre val för alla oss människor idag och för framtidens generationer i framtiden också.

I diverse undersökningar passar min röst bäst hos Feministiskt Initiativ (Fi), vilket är rimligt då jag är för mer jämställdhet genom att vara för mer jämlikhet mellan alla människor, men Fi verkar tyvärr ha samarbetssvårigheter och är inte positiva till valsamverkan med andra partier och hamnar därför under 4%-spärren och jag vill att min röst ska ge mandat i riksdagen. Vetenskapliga partiet ingår därför i Valsamverkanspartiet tillsammans med andra partier.

Fi är inte heller särskilt jämställda, tyvärr. De tycks ha ett inbyggt hat till män i sitt parti, ett hat som jag tror ofta kan bygga på kvinnors egna misslyckanden och bitterhet, en bitterhet som sannolikt oftast beror på ett missnöje med andra partiers hantering av de misstag som individerna i Fi ofta själva har stått för.

Tyvärr verkar detta hat förstärkas inuti Fi genom gruppolarisering och verkar härjar där fritt utan åtgärd. Därför är Vetenskapliga partiet ett mer jämställt parti än Fi, anser jag. I Vetenskapliga partiet behandlas alla jämställt och jämlikt, efter bästa förmåga. Kön, läggning eller härkomst har inte betydelse, men förmåga och engagemang för uppgiften.

På tal om jämlikhet gillar jag även Kommunistiska partiet och SKP. Tyvärr valsamverkar inte Kommunistiska partiet, ej heller SKP, inte ens med varandra märkligt nog, och är därför ganska irrelevanta partier, men de kan alltid utvecklas till något mer samarbetsvilligt och relevant, positivt och konstruktivt, tror jag.

Hade den fredlige vänsternationelle Olof Palme levat idag och varit mer miljövänlig hade jag kanske röstat på honom och de de verkligt patriotiska ”demokratiska socialisterna”, även om jag anser att Socialdemokraterna idag har förvandlats till ett fascistiskt miljövidrigt parti i sin realpolitik.

Eftersom även det borgerliga Sverigedemokraterna är för både frihandel och snart kanske även blir för Nato-samverkan, som är dåligt för miljö och människor, samt att Vänsterpartiet och andra partier deltagit i ett slags destruktivt kattsamlande av ekonomiska och sekteristiska migranter, som också är dåligt för riktiga flyktingar, övriga människor och vår ekologiska hållbarhet på lång sikt, så är alla av dessa partier orimliga att medverka i, anser jag.

Således är jag starkt motiverad att arbeta för, samt ge min röst till, Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet. Ett ev. taktikval på de stora partierna kan verka logiskt kortsiktigt, men leder inte till förändring långsiktigt, men enbart käbbel och osunda motpositioner. Bättre då om nya friska, positiva och konstruktiva partier, såsom Vetenskapliga partiet, växer och närmar sig 4% tillsammans genom valsamverkan, anser jag.

Ateism & Gudstro

Kanske hade även jag talat om ”Gud” och ”sanning” om jag hade levat före den tid då upplysningen började slå rot i Europa? Istället för ”Gud” talar jag som modern människa istället om vår medkänsla, det kollektiva högre medvetandet. Jag talar om att finna sannolikheter genom att använda hypotetiskt-deduktiv metod. Jag talar om en sund enhet människor emellan och jag talar om välfärd för alla. Jag talar om ett högre inre gott medvetande som verkar finnas inom de allra flesta helt naturligt.

Min meditation/introspektion har alltså inget med religion att göra, tvärtom har det med sanningssökande att göra, samt en motivation att komma i kontakt med ett inre lugn, mod och medmänsklighet. Jag ser gärna saker i alla regnbågens färgers perspektiv för att nå ökad förståelse. Och vad skiljer väl den religiöse från ateisten egentligen?

De religiösa har genom historien trott på alla möjliga olika slags gudar, vilka kontinuerligt ersatts med nya gudar. Det är i princip bara ersättandet av den senast påhittade guden, den s.k.Demiurgen, som skiljer ateisten från den religiöse, likt barnet som blir skeptiker då denne avslöjat att det faktiskt var morfar som var utklädd till jultomten.

Och vad betydde egentligen ”Gud” för Jesus? Jo. En ”Gud” är det man dyrkar och Jesus dyrkade, enligt de flesta kristna den rena kärleken, medkänslan och han menade att den fanns inuti alla människor. Jesus dyrkade inte Demiurgen i det gamla testamentet, enligt min egen mening, men den åsikten baserar jag på skrifter som kanske alls inte är sanna. Vem Jesus verkligen var och vad han verkligen gjorde och sade lär vi förmodligen aldrig kunna ta reda på. Varför måste vi ex. anta att det som återges i Bibeln av olika människor skulle vara hela sanningen?

”Guden” som beskrivs i gamla testamentet skiljer sig, i min mening, markant från Jesus definition av en ”Gud”. Guden ”Demiurgen” i gamla testamentet är en ganska otrevlig figur. Han är avundsjuk, orättvis, icke-förlåtande.

Demiurgen är ett blodtörstigt hämndlystet kontroll-freak. Demiurgen uppmanar till den etniska rensningen av andra folk i skapandet av det förlovade landet. Demiurgen har storhetsvansinne. Han kan rentutav beskrivas som en sadomasochistisk och elak mobbare. Jag står förmodligen mer på många medvetna filosofers sida, inkl. Jesus och Buddha, men inte Demiurgens.

Komedi och satir

Jag klär jag gärna ut mig och spexar, till många människors stora glädje. Politisk satir ligger mig också varmt om hjärtat, eftersom det gör att svåra saker kan bli lättare att bära. Skrattet påverkar kroppen positivt och har därför god potential att hela och förlänga livet.

Konspirationsteorier

Kontrollordet ”konspirationsteorier!” började systematiskt användas nedsättande av CIA för att stoppa undersökningarna om mordet på John F Kennedy. För mig är ”konspirationsteorier” helt enkelt teorier om konspirationer, som med lite undersökande arbete borde kunna verifieras eller falsifieras, enligt hypotetiskt-deduktiv metod. Vissa konspirationsteorier tycks mig vara mer sannolika än andra. Jag tror ex. på att månlandningen har inträffat när jag tittar på evidensen. Jag tycker dock att storvulet avfärdande av alla konspirationsteorier utan undersökning eller censuren av dem är klandervärd och kriminell. De bör bemötas med argument och evidens istället.

Vetenskaplighet

Raljerande mot alternativa teorier är naturligtvis inget vetenskapligt. Tvärtom. Öppenhet för fakta och skeptiska analyser är en grundbult för vetenskaplighet. För att inte sluta i kaos kräver vetenskaplighet, precis som demokrati, givetvis tålamod, hövlighet och karaktär, samt att man kan ändra åsikt när man inser att man har fel. Något vi alla bör öva på, men vad gäller tolerans kan man naturligtvis inte tolerera intolerans som Ayaan Hirsi Ali så riktigt påpekar.

Med vänliga hälsningar
Martin Gustavsson
Administratör och säkerhetsvakt för
Vetenskapliga partiet & Valsamverkanspartiet

PS. Kommentera eller fråga mig gärna något nedan, eller läs gärna mer om Vetenskapliga partiet, de politiska färgerna, eller undersök hur du röstar på Vetenskapliga partiet som deltager i Valsamverkanspartiet

16 reaktioner till “Säkerhetsvakten

 1. Oki intressant artikel. Men en röst på fi är inte bortkastad även om Fi inte klarar 4 procentspärren anser jag. Exempelvis om parti får över 2.5 procent i ett val får partiet lite partistöd; vid 1 procent får partiet betala och utlagda valsedlar. Vilket är en stor fördel för små partier och för att ett parti någon gång i framtiden ska lyckas komma in i riksdagen måste det ha ett ganska mångs röster i föregående val eftersom det är iprincip omöjligt att komma in i riksdagen om partiet inte är nära 4 procentspärren. Sedan så kan ett parti under 4 procent påverka övriga partier som ett påtryckningsparti, dvs övriga partier kan ändra sina valprogram för att vinna röster ifrån det andra partiet.

  1. Några faktum:

   Den som ville rösta ”Feministiskt initiativ” röstade ”Feministiskt initiativ”. Det fanns inga större hinder, inte ens för en analfabet.

   Att Fi hamnade på delad plats med Vetenskapliga partiet mandatmässigt är ett faktum, ingen åsikt.

   Trots Wall street-ägd fulmedias massiva publiceringar av Fi och Fi:s massiva kampanjer genom det amerikanskägda Twitter så hjälpte det inte till mer än att stjäla röster från de andra mer jämställda partierna.

   Detta är besvärande faktum för Fi. Det är ingen åsikt. Det är ett faktum.

   Nu till min åsikt.

   Feministiskt initiativ har enligt min egen åsikt ett namn som sannolikt repellerar en stor andel av män och kvinnor. Ett namn som ex. Jämställda partiet tilltalar sannolikt mer.

   Att ett parti får betalda och utlagda valsedlar i Sveriges odemokratiska valsystem anser jag inte vara en ”stor fördel”, men kanske en ”liten fördel” i de fall någon glömt valsedel, inte kan stava eller ännu inte bestämt sig.

   Valsamverkan mellan små partier på delad 0-plats mandatmässigt vore sannolikt en STOR FÖRDEL för alla ingående partier OM de har verklig potential att nå över 4% tillsammans.

   Valsamverkanspartiet är rätt väg att gå, anser jag … men detta kräver naturligtvis mindre hybris och mer samarbetsförmåga…

   1. OKI, Men medierna har inte hjälpt fi så extremt mycket tror jag. Det jag menade med en fördel för små partier med betalda och utlagda valsedlar är att kostnaden för valsedlar kan ligga på antal hundratusen kronor vilket kan ha betydelse för små partier med lite statligt stöd. I alla fall det finns en sanning bakom att jämställda partiet kan locka fler manliga röster och är ett mer neutralt namn. Men finns det inte en risk att F! och jämställda partiet kommer konkurrera ut varandra eftersom de tävlar om ungefär samma väljargrupp? Är det inte bättre att Fi byter namn till Jämställda partiet eller något liknade eftersom Fi redan har en hel del väljare?
    På tal om något annat: -Hur många partier och vilka ska ingå i ert valsamarbete i valet 2018?

    1. @Daniel
     Men Fi fick väl medial draghjälp som inget litet parti förr i tiden någonsin fått. Orsaken var som jag ser det att fulmedia på så vis lyckades sänka Vänsterpartiet något, ett parti om är otroligt jämställt automatiskt eftersom det är otroligt jämlikt. Fulmedia försvagade på så vis Vänsterpartiet vilket både jag och Göran Greider varnade för. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/09/16/valfusk-feministiskt-initativ-35-pa-delad-plats-med-vetenskapliga-partiet/

     Jo. Det är uppenbart att de stora partierna på olika vis, ex. det odemokratiska och orättvisa valsystemet, vill undergräva demokratin, men för ett motiverat folk finns det inga hinder ändå, vilket jag visat.

     Nej. Det finns ingen risk att Fi och Jämställda partiet kommer konkurrera ut varandra eftersom de genom Valsamverkanspartiet samverkar och gynnar varann. Den som inte deltager i Valsamverkanspartiet konkurrerar ut sig själv enligt de regler som de stora partierna stakat ut.

     Alla partier som vill deltaga i Valsamverkanspartiet i valet 2018 får göra det ifall de är demokratiska och ämnar följa lagen. Hur många vi blir styr således inte jag.

 2. Många, väldigt många av mina tankar/ståndpunkter överensstämmer med erat (ditt) partis, frågan jag ställer mig nu är: -Är ni livskraftiga nog? -Är ni tillräckligt många? -Skall jag engagera mig i Erat parti eller är det bortkastat? Är SD det enda som återstår? (jag håller med SD i mångt och mycket men hjärtat är mer åtErat håll)…..vill bara inte kasta bort min tid på något som ej är livskraftigt nog…. Hör gärna av dig Martin!

  1. @Emil

   Som jag ser det är det en moralfilosofisk fråga väl värd att meditera djupt på. Min egen slutsats är att man bör följa sitt eget förnuft och sin egen känsla. Om man saknar det ena eller andra bör man följa de som har båda, men effekten av din handling påverkar alltid framtiden. Har din handling dessutom god intention och långvarig intensitet kan det bli en riktigt god effekt.

   Men det finns olika nivåer av effektivitet. Den bästa och mest fullkomliga formen är effektivitet under ett helt liv naturligtvis. En svala gör nämligen ingen sommar, och det gör inte heller inte en kommenterar i ett kommentarsfält eller ett blogginlägg. Det är värt att ha i åtanke. Intensiteten måste stegras.

   På samma sätt kan inte en enda kort lycka av att bidra till något gott, ex. en slant i en insamling-skramlares bössa, göra dig långvarigt lycklig om du röstar på ett parti som genom sin fulhandels-iver gör människorna fattiga där fulhandeln drar fram. (vilket leder till svält, krig och migration)

   4%-spärren, som undergrävt vår demokrati hittills, har vi i Vetenskapliga partiet själva undergrävt genom att valsamverka genom Valsamverkanspartiet för vi gör hellre som Eugene V Debs menade:

   ”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
   / Eugene V Debs Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

   Med exponentialfunktionens logik kan bägaren (eller partiet) fyllas olika snabbt beroende på hur snabbt fördubblingarna, tredubblingarna eller fyrdubblingarna sker. (Du är en viktig kugge, precis som alla andra)

   ”We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindnesses there is at last one which makes the heart run over.”
   /James Boswell Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/James_Boswell

   ;-)

 3. Min positiva bild av VP:
  Många sunda tankar kring hur man bör föra dialog och komma fram till lösningar. Respekt och att ta lärdom av varandra är oändligt mycket viktigare än att vinna en tävling om vilket parti som är bäst. Bevis för det man påstår och att säga det man tycker borde vara självklart för en politiker med inflytande.

  Min negativa bild av VP:
  Det verkar som att det är mer handlar om ett ”Meditationsparti” än ett vetenskapligt parti. Det finns många sätt att hitta fokus och avkoppling och att säga att meditation är ett krav för att få bli medlem är märkligt. Det borde räcka med att man kan hjälpa partiet att utvecklas. Jag har själv lärt mig att meditera och jag säger inte att det på något sätt är dåligt, tvärtom är det ett fantastiskt verktyg för att må bättre. Men meditation har varken med politik eller vetenskap att göra och bör i min mening inte ha det fokus som det har i VP.

  Att gå ur EU känns mer som en lösning på symptom snarare än att försöka identifiera och lösa de grundläggande problemen med klimatet.

  Martin Gustavsson är permanent ”säkerhetsvakt”. Han bestämmer om de andra i partiet kommer överens eller inte. Om han inte tycker att de gör det så bestämmer han hur det ska bli.
  Verkar som att någon siktar på att bli diktator i framtiden? Inte för att VP någonsin kommer bli så stora att de blir ett verkligt problem, men den potentiella möjligheten finns där och det verkar ur mitt perspektiv som en mycket dålig situation att möjliggöra.

  Jag vill inte bli medlem i VP men tycker att det sunda förhållningssätt som finns i den vetenskapliga världen bör vara grundläggande också i politiken.

  1. Kul att du ser positivt på Vetenskapliga partiet.

   Det kan givetvis finnas andra metoder som kan visa sig vara lika bra, eller t.o.m. ge bättre resultat, än meditation för våra hjärnor och vårt fysiska välbefinnande, men tills dess att vi finner evidens för detta så är meditation ett krav för oss. Det handlar om att öka centralkommitténs förmåga att vara lugna, öppna, ha mod, medkänsla och ett sunt skeptiskt och långsiktigt förnuft som inte fördunklas av ego-tänkande, men lyfts upp av ett expanderat medvetande.

   Meditation är en utmärkt grund för mental utveckling. Det är därför utmärkt att vi mediterar och att vi tycker att det ett fantastiskt verktyg för att må toppen. Meditation har verkligen med en långsiktigt ekologisk hållbar politik att göra och meditationen hjälper oss med både öppenhet och skepticism, vilket är vetenskapens grundbultar. Och det är naturligtvis därför meditation är ett viktigt fokus i Vetenskapliga partiet.

   Vad du ”känner” om att gå ur EU, kan vara felaktigt, samt bygga på repeterad propaganda som du råkat ut för, som saknar evidens, från kanaler som du inte varit på din vakt emot, med en tvivelaktig ägarstruktur som inte har framtidens generationers bästa för ögonen, men enbart kortsiktig girighet.

   Vårt val handlar om evidensen för att unioner är dåligt för jämlikheten och tilliten människor emellan, samt för den ekologiska hållbarheten. Vi har alltför många pinsamma evidens för vår ståndpunkt i den här frågan.

   Vilka evidens har du för ett grundläggande problemen med klimatet? Vi har många evidens för att klimathotet är en klimatbluff, men visst får du vederlägga de evidens vi har om du kan/vill det.

   Att vi har grundaren som permanent säkerhetsvakt beror på erfarenheter och kunskap som vi alla besitter. Vi vill ha säkerhet mot infiltration och förstörelse, eftersom det är ett mycket destruktivt och odemokratiskt fenomen som drabbat många andra partier. Det är olämpligt att tillåta sådant, särskilt eftersom det förstör för de som grundat och kämpat för de visioner som då ingen kommer kunna rösta på, vilket är djupt odemokratiskt i min mening.

   I Vetenskapliga partiet kommer du undvika sådant om du satsar din energi genom oss. Det är en trygghet och en garanti att din insats inte går till spillo i onödan. Skulle du ändå inte vara helt nöjd och ex. vill skapa ett nytt parti så valsamverkar vi hövligt med er nya fraktion via Valsamverkanspartiet. Det är höjden av acceptans för demokrati, anser vi. Inget annat parti i Sverige är mer demokratiskt än Vetenskapliga partiet i min mening, p.g.a. detta.

   Enligt Riksdagskvinnan Ann-Marie Pålsson verkar det som att alla andra partier i Riksdagen bygger på den valde ledarens diktat och riksdagsmännens lydnad. Dessa ledare besöker ofta Bilderberggruppens bankirer och mediemoguler på hemlighållna möten. Hur demokratiskt är det?

   Vetenskapliga partiet uppmuntrar inte sådant beteende. Vi uppmuntrar istället utveckling genom vetenskapliga evidens och bevis. Säkerhetsvakten är enbart en säkerhetsventil som avskräcker infiltratörer, de som inte mediterar, eller de som är ute efter att förstöra, men den säkerhetsventilen är alls inget som vi egentligen vill använda. Samtidigt kommer vi använda den funktionen då det behövs. Det måste vara ordning i ett parti om människor i partiet ska känna sig väl till mods.

   Meditera djupt på vad jag berättat för dig! Ställ gärna frågor om du vill veta mer. Du kan även söka på de ord jag använt i bloggen om du vill veta mer, men framförallt, rösta rätt i valet!

   1. Tack för ditt utförliga och snabba svar!

    Förtydligande av vad jag menade med att meditation inte har med politik/vetenskap att göra:
    Jag tolkar det som att du menar att eftersom meditation hjälper till öppenhet och skepticism (vilket är ”vetenskapens grundbultar”) har därför meditation med vetenskap att göra.
    I så fall håller jag med. Men jag tycker det handlar mer om att det vetenskapliga får mer plats till följd av man blivit mer öppen och skeptisk som är på grund av att man mediterat. I denna kedja finns ingen direkt koppling mellan meditation och vetenskap, bara en konsekvens av något man blivit p.g.a något man gjort. Jag anser fortfarande, även fall jag håller med dig om att meditation är bra, att det finns många sätt att bli öppen och skeptisk och att detta är väldigt individuellt från person till person.

    Känslan jag har ang. att lämna EU kommer ju ifrån de kunskaper jag har nu (vilka troligtvis är sämre än de du har, så rätta mig gärna). Jag har inga egentliga bevis för att det ena eller andra är bäst för miljön (vilket ingen kan ha innan vi faktiskt sett resultatet av de åtgärder som gjorts). Men jag har svårt att förstå hur det skulle hjälpa att stänga sig ute ifrån den gemensamma kraften som finns i EU. Det är i min mening naivt att tänka att vi i Sverige ska lösa problemen själva och även fall vi gör det så behöver problemet lösas i resten av världens också vilket är en betydligt större och viktigare yta i förhållande.
    Att arbeta för att jämlikhet och tillit ska bli bättre borde ju ligga i fokus, om det är det som är de stora problemen med EU.

    Jag har inga bevis på att klimathotet faktiskt är ett problem, men å andra sidan har jag heller inga bevis på att jultomten inte finns eller att vi faktiskt varit på månen. Men när tillräckligt många seriösa och kunniga människor säger samma sak så väljer jag att definiera det som evidens (för mig själv).
    Att vädret förändrats som det gjort de senaste åren är ett slags bevis på att klimatet är dåligt och att jorden inte mår bra. Att flertalet forskare (5 stycken oberoende med gott ryckte räcker för mig) varnar för klimathotet är för mig tillräckligt för att bli övertygad. Sen kan man gå djupare i det och filosofera om att man aldrig kan vara helt övertygad om något i universum och att det alltid finns en liten chans att klimathotet är en bluff. Men det tänker jag lika lite på som att jag tänker på om tomten finns.

    1. Om du redan är mer öppen och skeptisk så är det givetvis utmärkt. Då kan resten av vår öppna diskussion föras i de trådar som faktiskt har evidens mot ex. mot frihandelns race mot bottnen eller klimatbluffen, eftersom den här tråden handlar om säkerhetsvakten.

     MEN börja gärna att läsa ingående om de olika former av osanningar som använts för att vilseleda oss och meditera gärna på osanningarna först så att du blir mer medveten om när du råkar använda dem, för du använder dem redan väldigt rikligt … med tanke på att du anser att du redan är färdig med din meditation. :-)

     Att avslöja sina egna argumentationsfel är i sig självt en utmärkt uppgift. ;-) När du kan det är du på rätt väg i ditt sanningssökande, även om jag själv aldrig tycks bli helt immun och ständigt känner mig som en slags förödmjukad nybörjare, men samtidigt känns det bättre än att jag tror att jag kan och vet allt.

 4. Hej!
  Jag är troligen en av få som har läst alla partiers valmanifest, hemsidor, vissa partiledares självbiografier, vad politikerna har sagt, gjort, vilka förslag, vem som har röstat för vad, rapporter, utredningar mm som kan hittas på riksdagen.se och regeringen.se.

  Jag har läst på om Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Vetenskapliga partiet.
  Jag har tittat på 🤔 debatter, googlat 🤨, läst och lyssnat på sociala medier 🙄.

  Jag har till och med läst på om Satanistpartiet som har målet att utrota mänskligheten. Och det roliga med dem är att dem är ganska nöjda med sittande politiker. Det säger en del.

  Det gemensamma i alla dessa debatter, inlägg och videoklipp är avsaknaden av att få tala till punkt, att få höra en sammanfattning med ett resultat, en slutsats och ett avslut.
  Om jag skriver en rapport och avslutar med ……………………………………………. istället för ett resultat och en slutsats så vore det rimligt att ge mig underkänt.

  Alla partier har svar på sakfrågor som baseras på fakta 👍, samtidigt som alla partier har något svar som baseras på tro (religion, ideologi, populism, fake news) och med aktuella skandaler som inte hanteras korrekt.

  Så min slutsats är helt enkelt att rösta på Vetenskapliga partiet.

  Jag kommer att skriva Valsamverkanspartiet på valsedeln.
  Men jag ser inte att ni fick några röster 2014.
  https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html
  När startades Valsamverkanspartiet och när startades Vetenskapliga partiet?

  1. Hej Tommy!

   Trevligt att du kommer att skriva Valsamverkanspartiet på valsedeln. Genom att skriva Martin Gustavsson under detta så röstar du specifikt på Vetenskapliga partiet. Det har betydelse om fler partier eller individer känner sig motiverade att medverka innan valdagen.

   Du har verkligen varit imponerande grundlig. Det ser jag som något positivt. Jag är säker på att en så grundlig person som du kan ha påverkan på partiet och även på många andra väljare, medelst evidens och bevis.

   Jag tackar för din röst. Du kan gärna kontrollera om den registrerats i din vallokal via val.se efter valet och meddela oss om detta om du vill. För ett litet parti som vårt är varje röst viktig och vi bör se till att rösterna verkligen räknas. Dina kommentarer här och på andra ställen i verkliga livet och på nätet har också en påverkan naturligtvis. (Hur man röstar).

   Jag håller helt med dig om att diskurserna bör bli bättre via medierna, men även att utfrågande journalister och moderatorer måste skärpa sig rejält för att åstadkomma bättre kvalitet. Samtidigt är det vi som läsare och betraktare som måste välja medier med bättre kvalitet.

   Matematiska bevis är att veta matematiska sanningar. De är oomtvistliga, men resten av vetenskapen är evidensbaserad, vilket kan ge oss anledning att tro olika saker. Då är både öppenhet och skepticism viktiga för annars är det lätt att själv trilla dit med konfirmeringsbias.

   Det viktiga är, enligt min mening, att partierna anger, eller att journalisterna lyckas avslöja, vilka motiveringar som ligger som fundament och driver fram partierna och att de visar hur de kommer fram till sina slutsatser, samt att diskurserna blir mer öppna och djuplodande.

   Sedan finns det nog ingen felfri människa, även om vi alla kan sträva efter att bli en bättre människor, ex. genom meditation/introspektion och försöka att agera allt mer efter sin verkliga tro om vad som är rätt och riktigt för framtidens generationer.

   Media-drev säger, enligt min mening, oftast mer om medias ägarförhållanden och dessa ägares agenda, än om den verkliga karaktären hos de som utsätts för dem, eftersom de utsatta ofta inte får dementera och att saker de drev-utsatta sagt gärna rycks ur sina sammanhang, men det är givetvis lätt att ryckas med som läsare om man inte är medveten om hur klandervärt medierna vilseleder folket numera.

   Politiker idag måste klara av mentalt att hantera sådant. Många knäcks när människor tycker något om dem, istället för att de behöver bry sig betydligt mer om vad de tycker om sig själva, och vara ärliga med det inför sig själva, ev. förändra något och därigenom avancera mentalt. Det är därför filosofi, psykologi och meditation är så viktigt för att stärka de som kan utsättas för olika former av utpressning och drev. I Vetenskapliga partiet är vi väldigt mån om att stärka de som vill medverka innan de tar offentliga positioner.

   Vetenskapliga partiet bildades i mars 2013 och fick fyra röster 2014, fastän jag i slutskedet uppmanade folk att taktikrösta på partier över 4%.

   Detta val 2018 uppmuntrar jag alla som vill se nya partier i riksdagen att rösta på Valsamverkanspartiet och skriva mitt namn Martin Gustavsson (Vetenskapliga partiets kandidat), eftersom småpartierna visat en ovilja att valsamverka och därför inte kommer ge sina kandidater mandat och inflytande i riksdagen, fastän de har haft fyra år på sig efter förra valet att ta sitt förnuft till fånga. De har alla bjudits in, men de spottar i princip allihop på sina väljare.

   Valsamverkanspartiet startades i februari 2014 som en grund för samtal mellan partier som behöver valsamverka för att ge sina partier mandat. Jag har sedan dess fått en uppfattning av att människor med positivitet och intelligens ofta kan förstå vikten av valsamverkan, men att dessa ofta motarbetats av okunniga negativa människor med lägre intelligens inom sina partier, samtidigt som de intelligentare faktiskt ger med sig p.g.a detta ointelligenta grupptryck, sedan inte skapar nya bättre partier som faktiskt valsamverkar och ger människorna som röstar chansen att ge dem mandat i riksdagen. Valsamverkanspartiet blev efter valet 2014 plattform för Vetenskapliga partiet, eftersom vi måste leva som vi lär och visa andra småpartier att de har en chans om de valsamverkar. Jag har uppmanat de som gillar ett litet partis politik att rösta på oss, samt att meddela sitt andra favoritparti detta faktum.

   Redan när vi grundade det som idag heter Direktdemokraterna så insåg jag och en man till att vi behövde valsamverkan, men många i partiet ansåg att partiet redan var en valsamverkan (…men de ville inte inse att alla inte höll med om att ge landet en digital osäker omröstning). Direktdemokraterna har nu dessutom försvunnit in i en digital black-box där medlemmarna nu ev. lämnat makten till programmerarna som exekverar koden eller till de kommersiella operativsystem eller trojanska hästar som kontrollerar klienterna.

   Att som styrelse få till valsamverkan är ofta en pedagogisk uppgift som kräver tålamod så att tillräckligt många ser de samband som krävs för en rimlig slutsats. Människor är ofta extremt ovilliga att ändra åsikt inom partier. Ledarna är ofta rädda att förlora makten och medlemmarna är rädda för samarbete/sammankoppling med andra partier, även om det enbart handlar om valteknisk samverkan, inte politisk samverkan.

   Ta ex. KP och SKP som båda anser sig vara kommunister. Inte ens de två partierna, vars grundideologi det raljeras med konstant i medierna, kan valsamverka med varann. Samma sak gäller med de extremt marknadsliberala småpartierna L, KD och MP som alla riskerar att åka ur.

   Samtidigt samarbetar gärna en del av de här partierna ex. med det parti som satt Dekorimamannen som representant, helt utan massmediala drev, och helt utan att de förlorar röster. https://web.archive.org/web/20131205145108/http://perkvist.mpbloggar.se:80/2010/09/22/anti-avsan-moderat-riksdagsman-dekorimamannen

   Det säger inte lite om människors mentalitet inom partierna och det gör naturligtvis medverkan i svensk politik till en utmaning som kräver stort lugn, stort mod och stor medkänsla.

   Jag anser att det är förnuftigt att vilja förändra situationen, med stort lugn och stort mod, och jag anser att vi alla bör göra det som vi tror är rätt och riktigt för framtidens generationer. I min mening är det att göra sitt absolut bästa för att konkurrera ut alla de partier som styrs av människor som saknar vilja och förmåga att vilja se verkligheten tydligare och som därför inte kommer kunna leda sig själva eller landet väl.

   En kopp kan endast fyllas droppe för droppe, så även ett politiskt parti. Det gäller därför att se till att det blir välsmakande droppar så att innehållet blir välsmakande. Många har potential att göra partiet välsmakande. Välkommen Tommy! Nu är jag motiverad att ge mig ut och prata med människorna.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s