Politisk färg

Vi har regnbågens alla olika färger samt fler färger

Vetenskap är något som ska vara HELT OBEROENDE AV politiska ideologier och vi har därför inte utgått från andra partier när vi utformat politiken som vi vill föra.

Vi har istället satt barnen och framtidens generationer i centrum, alltså en långsiktig politik, samt försöker skapa den bästa politiken för alla människor inkl.  naturen som vi ska leva i samklang med. Det är en politik som vi tror att nästan alla kan trivas med. Introspektion/meditation är ytterligare ett sätt att höja nivån på medvetandet och det måste alla som medverkar aktivt utföra regelbundet. Detta för att våra hjärnor ska fungera optimalt.

Vi är gröna

Grönt är livsavgörande för vår civilisations överlevnad. Det har arkeologer, matematiker och forskare inom jordbruk goda evidens om. Vetenskapsman efter vetenskapsman beskriver nödvändigheten av att snabbt komma i balans med naturen, även om det råder delade meningar om vad vi egentligen vet om framtida klimat.

Att vara grön på riktigt innebär att vi MÅSTE har ett utträdeskrav ur EU, samt enbart går in i regeringssamarbete med partier som verkar för ett utträde ur EU, eftersom EU ökar transporter och försvårar för lokalt odlat och förstör för alla nationers egen ekologiskt hållbara beredskap.

Vi verkar alltså av gröna skäl till den nationella demokrati som Olof Palme ledde som tryggade Sveriges lokala livsmedelsproduktion och vill gå längre i detta och bli allt mer regionalt och lokalt självförsörjande. Människan ska vara i kontakt med sin mat.

Genom Introspektion/meditation har vi kommit fram till att genmanipulering av liv, samt giftbesprutning av liv, är olämpligt. Olika forskningsrapporter har dessutom visat på skadlig inverkan på både djur och människor.

Våra gröna vetenskapliga politiker kommer dessutom rösta för fred på jorden för alla barn, populationer i balans med naturen, stötta yttrandefrihet, demokrati och vetenskaplighet, samt hjälpa andra folk i deras närområden med bistånd, där hjälpen bevisligen hjälper allra flest riktiga flyktingar allra bäst på ett ekologiskt hållbart och långsiktigt sätt.

Vi är Röda

Eftersom vetenskapliga undersökningar visat att en mer jämlik politik minskar konflikter och ökar lyckan i ett samhälle för alla medborgare så är vi för en bättre balans i de röda frågorna i alla partier. Evidens:

Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Vi är därför ungefär lika röda som Olof Palme och vissa vänsterpartister. Vi är röda eftersom vi är för ett utträde ur EU, samt därefter är för en progressiv skatteskala som ökar jämlikheten i samhället. Precis som Olof Palme är vi inte för någon massmigration av icke-flyktingar och icke-barn, även om människor med riktiga flyktingskäl skall ges andrum.

Asylansökan måste alltid handhas snabbt och effektivt genom kompetenta team som avgör vilka människor som har störst skyddsbehov, vilka som är riktiga barn, samt vilka barn som saknar anhöriga. Avvisningar måste ske rationellt, humant och effektivt så att pengar kan kanaliseras till de mest behövande, ex. riktiga flyktingar i flyktingläger, inte kriminella migranter eller migrantsmugglare. De måste avvisas effektivt.

Vi ska absolut inte ”skapa jobb”, men rationalisera bort jobb, så att vi befriar människan i största möjliga mån från löneslaveriet och kan fokusera på rekreation i en balanserad natur och långa ekologiska resor för att uppleva andra kulturer av intresse.

Mångkultur är inte vår modell. Vi vill bevara olika kulturer lokalt, inte blanda dem och skapa konflikt mellan olika kulturer, samt ge andrum till de som tvingats fly vissa kulturer. Vi är även röda på så vis att vi vill dela på jobben solidariskt och successivt införa medborgarlön, som en naturlig del av automatisering och rationalisering.

Vi är Blå

Så länge resten av världen är kapitalistiskt uppbyggd tror vi att det gynnar oss bäst med ett kapitalistiskt system för Sverige med tullmur och progressiv skatteskala, samt att detta kan införas då vi lämnat EU-medlemskapet.

Kapitalismen måste innebära allas lika möjligheter att utbilda sig och lyckas inom den. Kapitalism får inte bli ett riggat monopolspel för kortsiktig egoism där fåtalet skor sig på flertalet och vi inte håller oss i balans med naturen. Lagar och samhällsstruktur måste se till att konkurrensen är rättvis och alla måste ha en chans att lyckas i en rättvis konkurrens, annars ser vi det inte som en sund kapitalism. EU:s kapitalism är ofta osund och orättvis för svenska företagare.

Vi är blågula, bruna, lila och rosa samtidigt

Vi är blågula som den svenska flaggan, vi är för Sveriges väl i första hand och att hjälpa andra länder med bistånd och självhjälp långsiktigt, i andra hand. Vi är absolut för att brun hud ska få finnas i Sverige och gärna i Vetenskapliga partiet också. I Vetenskapliga partiet är alla välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religiös bakgrund, eller etnisk tillhörighet, men vi är för en deliberativ diskurs om alla ämnen, inklusive vilken nivå av invandring som ett land bör ha, samt vilka skäl som är rimliga och även Sveriges och Vetenskapligiga partiets rätt att porta kriminella eller mentalt sjuka individer eller sekterister, samt ställa krav.

Vi anser att det är korrekt att alla ämnen kan diskuteras inom politiken och att de ska diskuteras så hövligt som det bara går. I en demokrati måste man lyssna på den andra sidan. Man behöver inte hålla med, man kan ha en annan åsikt baserat på andra evidens eller egna känslor.

Politik är viktigt och de som medverkar måste vara öppna för sanningen, även om den inte alltid är bekväm, samt vara beredda att ändra uppfattning. En sådan samtalsdemokrati har goda chanser att bli emotionellt korrekt.

Vi är starkt emot alla inhumana mentalt sjuka politiska strömningar, kulturer och religioner som tvångsansluter eller tvångsdöper oskyldiga barn, startar omoraliska krig, torterar, mördar, för oväsen, plågar djur, ovetenskapligen skär i barn, ritualmördar, hjärntvättar, könsdiskriminerar eller förtrycker människor. De ska ut ur Sverige eller in på mentalsjukhus.

Varje barns rätt till sin egen kropp och val av tro står högre än religioners och politiska partiers frihet att indoktrinera barnen in i fantasier som saknar vetenskaplig grund.

Vi är vita

Vitt är regnbågens alla färger i en enhet samtidigt och symboliserar att intelligens premieras så att samhället utvecklas positivt och blir upplyst och medvetet. Detta kommer gynna alla människor på lång sikt, där urvalet efter hand kommer leda till en mänsklighet som bättre kan se samband och tänka i flera steg långsiktigt och på så vis kan bidraga till en bättre värld.

Vetenskapliga partiet anser att det är emotionellt korrekt mot barnen att förbättra deras ärftliga egenskaper så att fler barn lyckas bättre i ett intelligent och modernt samhälle, kan bidra till utvecklingen och dessutom lyckas förstå vikten av nedväxt till en långsiktig balans med naturen, samt lyckas förstå logiken med välfärd för alla världens människor, i balans med lokal natur.

Regnbågens alla färger

För oss betyder regnbågens alla färger, sida vid sida, att vi har respekt för demokratin och andra människors rätt att bilda demokratiska partier. Därför valsamverkar vi givetvis tillsammans med andra demokratiska partier genom Valsamverkanspartiet, även om andra partier har andra åsikter. Tillhör du redan ett parti och vill öka mandatet för ditt parti, berätta då gärna om valsamverkan för dina partikamrater!

Vill du läsa mer ingående om vårt nuvarande politiska ställningstagande läs då gärna A-Ö!

Är du vetenskapligt lagd, är öppen för nya tankegångar och vill bli medlem klicka då här!

Är du nöjd med partiet och vill rösta på partiet läs då här om hur man röstar!

Annonser

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s