Politisk färg

Vi har regnbågens alla olika färger samt fler färger

Vetenskap är något som ska vara HELT OBEROENDE AV politiska ideologier och vi har därför inte utgått från andra partier när vi utformat politiken som vi vill föra.

Vi har istället en högre humanistisk grund som är långsiktig och försöker skapa den bästa politiken för alla människor inkl. framtidens generationer. En politik som precis alla kan trivas med. Introspektion/meditation är ytterligare ett sätt att höja nivån på medvetandet och det måste alla som medverkar göra.

Vi är gröna

Grönt är livsavgörande för vår civilisations överlevnad. Det har arkeologer, matematiker och forskare inom jordbruk goda evidens om. Vetenskapsman efter vetenskapsman beskriver nödvändigheten av att snabbt komma i balans med naturen.

Att vara grön på riktigt innebär att vi har ett utträdeskrav ur EU och går endast in i regering med partier som verkar för ett utträde ur EU eftersom EU ökar transporter och försvårar för lokalt odlat.

Vi verkar av gröna skäl till den nationella demokrati som Olof Palme ledde som tryggade Sveriges lokala livsmedelsproduktion. Genom Introspektion/meditation har vi kommit fram till att genmanipulering av liv, samt giftbesprutning av liv, är olämpligt. Olika forskningsrapporter har dessutom visat på skadlig inverkan på både djur och människor.

Våra gröna vetenskapliga politiker kommer dessutom rösta för fred på jorden, stötta yttrandefrihet, demokrati och vetenskaplighet och hjälpa andra folk i deras närområden med bistånd där hjälpen bevisligen hjälper allra flest riktiga flyktingar allra bäst.

Vi är Röda

Eftersom vetenskapliga undersökningar visat att en mer jämlik politik minskar konflikter och ökar lyckan i ett samhälle för alla medborgare är vi för en bättre balans i de röda frågorna i alla partier. Evidens:

Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”

Vi är därför ungefär lika röda som Olof Palme och Vänsterpartiet som är för en progressiv skatteskala som ökar jämlikheten i samhället.

Vi ska absolut inte ”skapa jobb”, men rationalisera bort jobb så att vi befriar människan i största möjliga mån från löneslaveriet och kan fokusera på rekreation i en balanserad natur och långa ekologiska resor för att uppleva andra kulturer. Att dela på jobben och successivt införa medborgarlön är en naturlig del av automatisering och rationalisering.

Vi är Blå

Så länge resten av världen är kapitalistiskt uppbyggd tror vi att det gynnar oss bäst med ett kapitalistiskt system för Sverige med tullmur och progressiv skatteskala, samt att detta kan införas då vi lämnat EU-medlemskapet.

Kapitalismen måste innebära allas lika möjligheter att utbilda sig och lyckas inom den. Kapitalism får inte bli ett riggat monopolspel för kortsiktig egoism där fåtalet skor sig på flertalet och vi inte håller oss i balans med naturen. Lagar och samhällsstruktur måste se till att konkurrensen är rättvis och alla måste ha en chans att lyckas i en rättvis konkurrens, annars ser vi det inte som en sund kapitalism.

Vi är blågula, bruna, lila och rosa samtidigt

Vi är blågula som den svenska flaggan, vi är för Sveriges väl i första hand och att hjälpa andra länder med bistånd och självhjälp långsiktigt. Vi är absolut för att brun hud ska få finnas i Sverige och gärna i Vetenskapliga partiet också. I Vetenskapliga partiet är alla välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religiös bakgrund, eller etnisk tillhörighet, men vi är för en deliberativ diskurs om alla ämnen, inklusive vilken nivå av invandring som ett land bör ha, samt vilka skäl som är rimliga och även Sveriges rätt att porta kriminella eller mentalt sjuka individer eller religioner, samt ställa krav.

Vi anser att det är korrekt att alla ämnen kan diskuteras inom politiken och att de ska diskuteras så hövligt som det bara går. I en demokrati måste man lyssna på den andra sidan. Man behöver inte hålla med, man kan ha en annan åsikt baserat på andra evidens eller egna känslor.

Politik är viktigt och de som medverkar måste vara öppna för sanningen även om den inte alltid är bekväm, samt vara beredda att ändra uppfattning. En sådan samtalsdemokrati har goda chanser att bli emotionellt korrekt.

Vi är starkt emot alla inhumana mentalt sjuka politiska strömningar, kulturer och religioner som tvångsansluter eller tvångsdöper oskyldiga barn, startar omoraliska krig, torterar, mördar, för oväsen, plågar djur, ovetenskapligen skär i barn, ritualmördar, hjärntvättar, könsdiskriminerar eller förtrycker människor.

Varje barns rätt till sin egen kropp och val av tro står högre än religioners och politiska partiers frihet att indoktrinera barnen in i fantasier som saknar vetenskaplig grund.

Vi är vita

Vitt är regnbågens alla färger i en enhet samtidigt och symboliserar att intelligens premieras så att samhället utvecklas positivt och blir upplyst och medvetet. Detta kommer gynna alla människor på lång sikt där urvalet efter hand kommer leda till en mänsklighet som bättre kan se samband och tänka i flera steg långsiktigt och på så vis kan bidraga till en bättre värld.

Vetenskapliga partiet anser att det är humanism att förbättra människans ärftliga egenskaper så att fler barn lyckas bättre i ett intelligent och modernt samhälle och dessutom lyckas förstå vikten av nedväxt till en långsiktig balans med naturen och logiken i välfärd för alla världens människor i balans med lokal natur.

Regnbågens alla färger

För oss betyder regnbågens alla färger, sida vid sida, att vi har respekt för demokratin och andra människors rätt att bilda demokratiska partier. Därför valsamverkar vi givetvis tillsammans med andra demokratiska partier genom Valsamverkanspartiet, även om de har andra åsikter. Tillhör du redan ett parti och vill öka mandatet för ditt parti, berätta då gärna om valsamverkan för dina partikamrater!

Vill du läsa mer ingående om vårt nuvarande politiska ställningstagande läs då gärna A-Ö!

Är du vetenskapligt lagd, är öppen för nya tankegångar och vill bli medlem klicka då här!

Är du nöjd med partiet och vill rösta på partiet läs då här om hur man röstar!

Annonser

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s