ETC om hur fackföreningar bör organiseras

En utmärkt artikel från ETC om hur facket bör organiseras. Applåder. Det är bara två saker som fattas, anser jag. 1. EUs frihandel och vilken effekt det får på vår arbetslöshet i Sverige och vad det gör med lönerna. 2. Frågan om vad Socialdemokraterna gör åt den saken eftersom Socialdemokraterna ofta är förknippade med fackföreningspositivitet, […]