Aerosolbesprutning och geoengineering ska öppet diskuteras av riktiga Vetenskapsmän

Vetenskapliga partiets klagan tillsammans med andra uppmärksamma individer har fått viss effekt. Idag döljs inte längre tidigare dolda tankar om geoengineeering och de flesta av oss känner till att vi kan undvika mycket aerosolbesprutning med gifter genom att handla ekologiskt. Vetenskapliga partiet verkar för mer ekologiskt till hela folket.

De flesta känner även till Agent Orange, kemikalien som sprutades ut från flygplan över Vietnam, samt de långa följdeffekter det fick för många människor som föddes missbildade. Så vi känner alla alltså till den likgiltighet inför fred, miljö och hälsa som fortfarande människor besitter i världen. Vi verkar för förändring i realpolitiken så att Sverige blir ett fredligt land igen.

Flygplan använder ibland s.k. molnsådd. Vi behöver lagar och kontrollfunktioner som reglerar detta på ett tillfredsställande sätt, ex. som man gör i Rhode Island. Tyvärr är folket idag ofrivilligt satt i en situation av makthavarna där de måste spekulera tills sådana lagar och regler finns.

Syftet med detta kan vara att kunna kontrollera vädret i både militärt och kommersiellt intresse, utan folkets vetskap, men även kanske för att försöka sänka eller höja temperaturen på jorden utan att först informera folket om den saken, eller kanske t.o.m. att minska populationen på ett väldigt onaturligt och inhumant sätt.

Vi kan inte veta hur det är eftersom Sveriges regering samverkar med existerande oligarkier som tidigare visat likgiltighet för fred, miljö och hälsa och fortfarande ständigt gör det. Så får det inte vara om det ska kunna kallas för ”demokrati”. Folket har rätt i en demokrati att känna till vad som pågår. Vi verkar för bättre politiker som gör det folket förväntar av dem.

Areosolbesprutningen kan vara ett stort problem, både för oss människor och vår miljö, men areosolbesprutningen kan även bli ett stort problem för de politiker och den militärledning som inte sätter sig in i frågan på allvar. Samtidigt kan chemtrailhysterin vara något som döljer något annat. Därför bör aerosolbesprutning och geoengineering öppet diskuteras av riktiga vetenskapsmän som sätter folkets väl främst.

Folket kan givetvis komma att utkräva ansvar i efterhand. Eventuella försvarstal om att man inget visste kommer sannolikt INTE leda till friskrivning från ansvar. Folket kommer kanske kräva att det utdöms hårda straff för sådan odemokratisk medverkan eller medveten inkompetens om det går galet, likt i Nürnbergprocessen. För att kunna se problemet måste man först alltså förstå att inte reagera på CIA-kontrollordet ”konspirationsteorier” från de som idag har till uppdrag att ljuga för folket genom lögnmedierna.

Aerosolbesprutning från flygplan används idag sannolikt av alla möjliga skäl, sannolikt främst kortsiktigt ekonomiska, där exempelvis stormar mildras av försäkringsbolag eller förstärks av byggföretag eller där intressenters skördar kan tryggas etc. Ekonomin styr nog helt klart dessa intressenters agerande, men allmänheten informeras inte om, när eller var det sker, ej heller med vad det sprutas och har därför inga rimliga möjligheter att vare sig förstå vad som verkligen sker eller att kunna skydda sig.

Detta är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Folket har rätt till denna information. Ingen ska ha rätt att spruta utan tillstånd och allmän kännedom om varför. Lagar och konventioner måste helt enkelt skrivas som reglerar areosolbesprutning.

Regeringar och militär måste informera om vad som sker och svara ärligt och hövligt i stället för att förvilla folkvalda riksdagsledamöter som ställer relevanta frågor eller som EU-kommisionen gjort, lägga locket på, enligt Maj-Britt Theorin.

Om militären behöver extra resurser att bevaka luftrummet, mäta och analysera vad som sker och ev. ta ner farkoster som bedriver okänd verksamhet så ska givetvis militären få göra detta.

Om flygplatsers tekniker och ingenjörer behöver extra behörigheter och resurser för att inspektera och analysera innehåll i behållare på flygplan innan start så ska detta givetvis ordnas. Att kontrollera vad som sker med vårt eget väder och vår natur och inte minst vår egen inandade luft är en viktig del av ett modernt totalförsvar. Länder som påverkar det globala klimatet med areosolbesprutning måste påverkas på olika vis att sluta med det om det pågår, eftersom problemet med klimatet sannolikt INTE är uppvärmning men avkylning.

För varje person med god förmåga att se samband, samt har motivationen att studera de diagram som beskriver koldioxidhalt i förhållande till global uppvärmning, som ex. professor Bob M Carter visar oss i detta Youtube-klipp, inser att temperaturökningen sannolikt är naturlig samt att vi sannolikt kan förvänta oss en temperatursänkning inom ca 15-30 år, kanske genom minskad solaktivitet, men även ett större vulkanutbrott eller ett större astreroidnedslag, något vi istället måste kunna förhindra genom mer forskning på asteroider och metoder för att kunna styra dem.

Värt att nämna är att Vetenskapliga partiet ändå ser koldioxidhalten som ett miljöproblem p.g.a. att koldioxidhalten i luften bevisligen försurar haven med kolsyra. förutom andra syror som sprids ut i haven såsom NOx och SOx, samt att uttaget av ändliga fossila resurser inte är ekologiskt hållbart.

Aerosolbesprutning med ytterligare syror, vilket förespråkats av vissa galna vetenskapsmän ex. via Sveriges Radio som försöker dölja vad USAF pysslar med, kan faktiskt förvärra den saken ytterligare. Vi måste istället hitta rätt lösning på ekvationen och med alla medel övertyga alla länder att följa den.

För det är bättre att lösa ekvationen på rätt sätt, ett sätt som dessutom minskar koldioxiden i luften, nämligen att hjälpa framtidens generationer med human nedväxt av population, samt nedväxt av konsumtion så att vi kommer i balans med naturen, samt att vi investerar långsiktigt i ekologisk hållbarhet på riktigt. Detta är en av Vetenskapliga partiets allra viktigaste frågor.

För oss i Vetenskapliga partiet är det alltså uppenbart att minskad koldioxid är indirekt viktigt ur ett ekologiskt hpllbart perspektiv och ur ett försurnngsperspektiv, men sannolikt ganska oviktigt i ett globalt uppvärmningsperspektiv.

Att skydda elnät och datorer från solstormar medelst aluminiumoxider är heller ingen godtagbar anledning att aerosolbespruta om det kan påverka vår hälsa eller naturen negativt. Elnät kan skyddas på andra sätt och konstrueras så att de kan kopplas ur de få minuter solstormarna varar.

När Vetenskapliga partiet får makten får folket hela sanningen och en deliberativ öppen diskurs mellan riktiga vetenskapsmän får då avgöra huruvida vi ska fortsätta aerosol-besprutningen, av vilka anledningar och med vilka substanser besprutning får ske. Folket måste informeras om vad som sker, eftersom vi har en grundlag i vår demokrati i vilken makten skall utgå från folket. Det innebär att folket måste ha korrekt information för att kunna välja rätt politiker för uppgiften.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser