Den ädla godhetens korruption? – Illegal ekonomisk migration för Afrikas medelklass

Man ska försöka vara god och ädel, men nu visar pinsamma fakta återigen tydligen att ”de gode och de ädle” som infiltrerat MP, V, S och Alliansen alls inte varit så goda, eller så ädla, som de säkert ville påskina att de var. ”Godhetens” människor tycks vara märkligt livrädda för att deras landsförräderi (kap.22 Brottsbalken) ska komma i öppen dager och därmed börja krackelera, fastän jag m.fl. redan hjälpt oss alla en del med att smula sönder den falska godhetsbilden totalt.

Den illegala ekonomiska migrationen, som leder till massvis med drunknade och gråtande anhöriga, är ett mycket medvetet dråp/massmord, som ”de ädla och de goda” skapat i strid med vanlig anständighet och nationella lagar. Massmordet beror i princip enbart på monopolkapitalisters kortsiktiga pengahunger, inte någon ”flykt”.

Det visste vi visserligen redan, men det är förmodligen fakta som ”de gode och de ädle” kommer göra allt för att fortsätta att ljuga om givetvis, eftersom de sannolikt är rikligt betalda, av det monopolkapital som orkestrerat hela spektaklet. Har de inte enormt betalt, d.v.s. bara blivit grundlurade via fulmedia, så är de verkligen korkade på riktigt.

FN-dokument som ska godkännas i december, inkl. fulmediers propaganda därom, är, med stor sannolikhet, enbart en del av planen att öka på spektaklet, som monopolkapitalet har köpt, av våra ”ädla goda” politikeradel. Lars Bern går i detta Youtube-klipp in på ungefär vilka som beställt spektaklet och varför, samt varför självaste Hillary Clinton sannolikt plötsligt ändrat uppfattning om massmigrationen.

”De gode och de ädle” förvillarnas försvar kommer sannolikt utebli … som vanligt. Jo. ”De gode och de ädle” är, som bekant, för ”goda och ädla” för att kommentera det här, eller be om ursäkt innan lynchmobben eller folktribunalen till slut sannolikt kommer fälla sin rättvisa dom, när de väl tar den knutna näven ur fickan.

Politikeradeln är för ”god och ädel” för att svara, när vi andra sätter ljuset på en mängd andra oädla och onda osanningar, som de storvulet och pampigt blåser upp framför det lettledda folket, i syfte att förvilla sina blinda åhörare, som naturligtvis görs till omedvetna medbrottslingar.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Korkade ”goda och ädla” s.k. ”marknadsliberaler” och s.k. ”socialister”, som medvetet skapar konflikt och samtidigt därför försnillar svenska folkets och arbetarklassens lilla förmögenhet, i syfte att göra om ett fritt demokratiskt samhälle till ett extremsekteristiskt lättstyrt idiotsamhälle, är naturligtvis inte till någon nytta för vare sig folkets liberalism(frihet) eller socialism(välfärd).

Istället kommer de säkerligen använda dessa onda fakta för att ytterligare späda på problemet, som de skapar med sin korkade kortsiktighet, vilket sannolikt kommer resultera i ett allt mer ohållbart och ofritt odemokratiskt och korkat samhälle, där absolut ingen går säker, särskilt inte apostater, kvinnor eller homosexuella.

Afrikas problem heter till stor del EXTREMSEKTERISM och ÖVERBEFOLKNING och beror på en KULTUR som inte kan förstå exponentialfunktionen. Exponentialfunktionen förstår inte heller våra ekonomer och våra ”goda och ädla” fulpolitiker, fastän det är världens allra viktigaste kunskap., Inte heller folket förstår problemet med tillväxt, eftersom de, helt evident, röstar för den, varje val.

Världens problem avhjälper man INTE genom illusionism och export av detta öerbefolkningsproblem till ”mångkulturella” utanförskapsområden i Europeeiska länder, som tidigare slutat upp med barnavels-idiotin, men genom förändring av Afrikas barnavels-kulturer givetvis!!! Afrikaner kan vara mycket smartare än svenska politiker och ekonomer så problemet kan lösas I AFRIKA. Evidens:

bernard_chidzero_80x80
”Det är klart jag vet att vår ekonomiska tillväxt inte kan matcha vår befolkningstillväxt [då 3,5%] så naturligtvis vet jag att vi alla blir fattigare tills vi får ner det numret – Berätta det inte för mig, berätta för de andra idioterna!”
/ Bernard Chidzero

Bild på Goodall Gondwe
”Den höga befolkningsmängden utövar mycket tryck på vår ekonomi. Som ett land har vi gjort enorma vinster genom åren men påverkan återspeglas inte i vår ekonomi eftersom vinsterna har blivit försvunnit genom befolkningstillväxten”
/ Goodall Gondwe, Malawis finansminister, ekonomisk planering och utveckling https://www.populationmatters.org/population-factfuless/

kofi_annan_80x80
”Tanken att befolkningstillväxt garanterar ett bättre liv – ekonomiskt eller på annat sätt – är en myt att bara de som säljer blöjor, barnvagnar och liknande har någon rätt att tro.”
/Kofi Annan Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/

”Populations-stabilisering borde bli en prioritet för hållbar utveckling, inklusive ett starkt fokus på kvinnors och flickors egenmakt.”
/Kofi Annan Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/

Bild på Leticia Appiah
”I Indien, till exempel, försöker de försena tiden fram till förlossning under äktenskapet. Så de skapar incitament för det. Så om du gifter dig och du har ditt första barn efter tre år så finns det ett paket för dig. Så om du då också har en högre beroende-nivå så måste du skapa incitament för små familjestorlekar. Du måste göra en liten familjestorlek attraktivt och en norm.”
/ Leticia Appiah, verkställande direktör för Ghanas Nationella Befolkningsmängdsråd https://www.modernghana.com/news/840822/ghana-needs-small-family-sizes-to-control-population.html

Bild på Mohamed Ibn Chambas
”I fallet Afrika, så här långt … växer befolkningsmängden snabbare än ekonomin, och länderna kan inte klara de ökande kraven på grundläggande sociala tjänster som vatten, sanitet, utbildning och hälsa.”
/ Mohamed Ibn Chambas, FN: s särskilda representant för Västafrika och Sahel http://citifmonline.com/2017/11/16/manage-africas-population-to-stop-economic-meltdown-chambas/

Övrbefolkningsproblemet avhjälps INTE genom strössel med flerbarnnstillägg på problemet, så vida man inte är djävulen själv och är ute efter att skapa mer idioti och bekymmer. Endast ett vaket folk kan rädda Sverige och världen, så jag säger återigen -Kuckeliku! Och till alla er …

Picture of a Cock Two suckers

… som blundar envist, d.v.s. ni som läser doktriner uppfunna av schizofrener, fulmedier kontrollerade av idioter, samt nästan inte gör ett skit och därför passivt bidrar till att den här idiotin faktiskt fortsätter; -Om ni INTE vill fortsätta vara i maskopi med de medvetna, eller de omedvetna, landsförrädarna, så vill jag faktiskt se lite djävla aktivitet och ryggrad! Det här djävla kommentarsfältet är faktiskt alldeles för tomt OM ni menar allvar!

Valsamverkanspartiet är alldeles för tomt på nya partier med positiva kreativa förslag på ny politik för Sverige! I en demokrati hänger slutresultatet på precis ALLA normal-intelligenta och intelligenta individer. Jag förväntar mig därför din OCH alla andras ansvarsfull medverkan och aktiva bidrag! Upp till bevis om vad du gör och hur det går för dig, i ditt viktiga arbete att rädda Sverige och världen! Stöter du på problem så hjälper jag dig!

Välkommen om du har en fullt fungerande hjärna!

Annonser

Danska socialdemokrater vill förlägga asylprocessen i exempelvis Nordafrika

Danska socialdemokrater vill avskaffa möjligheten att söka asyl” är rubriken i Samhällsnytt, men den rubriken stämmer inte riktigt. Det tycks bero på att en monopolkapitalistiskt ägd tidning skapat en felaktig rubrik och att Samhällsnytt sedan apat efter utan eftertanke. Vad de danska socialdemokraterna vill framgår dock längre ned i artikeln.

Bild på en orangutang

Jag anser att de danska sossarna förmodligen erbjuder en relativt bra lösning, såsom läget ser ut idag. Att lösningen är bra idag beror på att danskarna INTE bedrivit en ordentlig politik från början, lika lite som svenska politiker generellt sett har gjort det, faktiskt ännu värre i Sverige, anser jag.

Rätten till asyl syftar faktiskt till att hjälpa människor i omedelbar fara, något mycket hedervärt, även om politikerna eller de chefer de anställt inte har varit kritiska nog här och inte gjort en rimlig riskbedömning.

För det händer givetvis att folk blir skjutna på gatan eller blir hala-slaktade i vissa länder, mitt på ljusa dagen, precis som i Sverige. Det händer att vissa grupper förföljs i vissa länder p.g.a. deras religion och de kan bli hotade och misshandlade, men det händer också i Sverige, i Malmö, i Göteborg och i Stockholm.

Men det finns också oftast lugna områden i dessa länder, där det INTE råder en krigssituation och dit människor kan flytta för att få lugn och slippa frukta för liv och lem, precis som det finns lugnare områden i Sverige. Det finns hemländer i världen dit s.k. ”flyktingar” med uppehållstillstånd i Sverige åker tillbaka på semester, precis som svenskar åker till lugna svenska semesterorter och där finns det ett lugn… än så länge,

Rimligt är således att människor alltid får asyl TEMPORÄRT, men enbart i de fall de faktiskt har verkliga asyl-skäl. Det är dessutom rimligt att endast ett fåtal fall föranleder en permanent uppehållstillstånd, exempelvis människor som fått en fatwa på sig, såsom Salman Rushdie vars religionskritik vi citerar, eftersom vi är ett vetenskapligt parti.

Att migrations-fusket som pågått i enorma volymer nu drabbar människor med riktiga asylskäl, som kommer till den danska gränsen, är naturligtvis beklagligt, och det är naturligtvis fusk-migrationens fel eftersom politikerna inte stoppat asyl-söka-fusket direkt, tvärt med en snärt, vilket tyvärr lett till en tokig signalpolitik för ännu fler asyl-fuskare, ex. ”baarn” som inte är barn, eller IS-sympatisörer som skapat det problemet som andra migranter ofta flyr ifrån.

Känslan av att de danska Socialdemokraterna vill hjälpa i närområdet är ändå mycket god, men det är en politik som kommer väldigt sent, något som både vi själva, Sverigedemokraterna och Hans Rosling förespråkat långt tidigare, förmodligen p.g.a. en högre intelligens och kompetens än vad som finns i många av de svenska och danska större partierna.

Jag vill samtidigt påtala vikten av att snabbt aktivera repatriering, utvandring och deportationer, särskilt för de som helt uppenbart fuskat, och särskilt för de med extrem sekteristisk läggning som faktiskt inte passar in i nordens eller ens Europas kultur, detta för att att asyl-systemet ska ha potential att fungera i framtiden.

Lokala ambassader och lokala flyktingläger är helt rätt väg och har alltid varit rätt väg, anser jag, men vi gratulerar ändå de danska Socialdemokraterna för ett första steg i rätt riktning, som vi ser det, även om det kommit anmärkningsvärt sent.

I Sverige hoppas vi på liknande insikter, sådana insikter som Socialdemokraterna hade förr, även om intelligensnivån ser ut att vara mycket låg just nu hos många svenska politiska partier. Vi sätter således hoppet till att väljarna förstår hur man röstar rätt.

I frågan om kvotflyktingar, även kallat flyktingkvot, så förstår jag inte helt konceptet. Det framgår nämligen inte exakt hur UNHCR bedömer vilka personer som är i behov av ett nytt hemland på Wikipedia. Systemet verkar tyvärr vara mycket känsligt för godtycke, kanske även för korruption, och fastställda ”kvoter” verkat vara ett utomordentligt dåligt system i min mening. Jag känner att det måste finnas något bättre system.

Via Engelska Wikipedia finner jag Convention Relating to the Status of Refugees – Definition of refugee som jag översatt:

Artikel 1 i konventionen, som den ändrades genom protokollet från 1967, definierar en flykting som följande:

”En person som på grund av en välgrundad rädsla för att bli förföljd med anledning av ras, religion, nationalitet, medlemskap i en viss social grupp eller politisk åsikt, är utanför sin nationalitets land och inte kan eller, på grund av sådan rädsla, är ovillig att utnyttja skyddet av det landet: eller inte har en nationalitet och är utanför det land där denne tidigare vanemässigt hade sin hemvist som en följd av sådana händelser, inte kan eller, på grund av sådan rädsla, inte vill återvända till det..”

Article 1 of the Convention, as amended by the 1967 Protocol, defines a refugee as this:

”A person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it..”

Denna beskrivning duger inte eftersom den utgår från individers egna uppfattningar eller påståenden, ej heller fokuserar texten på lösningar på de problem som ev. finns, samt fokuserar inte på vikten av professionella bedömningar. Här är det viktigt att politiker ingriper och ändrar i protokollen, anser jag.

Zika – Mikrocefali – Sannolikt orsakat av insektsgiftet Pyriproxyfen i dricksvatten

Vad kom först och vad är mest larvigt? Att förkrympta hjärnor orsakas av Zika Typ2-virus, att du kan köpa zika här eller att människor druckit vatten innehållande insektsgiftet Pyriproxyfen som förmodligen lett till Zika när vi faktiskt kan ställa om relativt enkelt till ekologiskt i hela världen?

Här ett översatt citat från Jon Rappoport ur GM-watch “Argentine and Brazilian doctors name larvicide as potential cause of microcephaly.”

”I en rapport från Argentinska Läkares Förening, utmanar Läkare i de giftbesprutade städerna teorin om att Zika-virusepidemin i Brasilien är orsaken till ökningen av missbildningen mikrocefali bland nyfödda.

Ökningen av denna missbildning, där barnet är fött med en onormalt litet huvud och ofta har hjärnskador, blev snabbt kopplad till Zika-viruset genom det brasilianska hälsoministeriet. Men enligt läkare i giftbesprutatade städer, misslyckades ministeriet med att inse att i det område där de flesta sjuka människor bor, introducerades en kemisk larvicid [bekämpningsmedel] som ger missbildningar hos myggor i dricksvattenförsörjningen år 2014. Detta gift, Pyriproxyfen, används i ett statskontrollerat program som syftar till att utrota sjukdomsbärande myggor.

“A report from the Argentine doctors’ organisation, Physicians in the Crop-Sprayed Towns, challenges the theory that the Zika virus epidemic in Brazil is the cause of the increase in the birth defect microcephaly among newborns.

“The increase in this birth defect, in which the baby is born with an abnormally small head and often has brain damage, was quickly linked to the Zika virus by the Brazilian Ministry of Health. However, according to the Physicians in the Crop-Sprayed Towns, the Ministry failed to recognise that in the area where most sick people live, a chemical larvicide [pesticide] that produces malformations in mosquitoes was introduced into the drinking water supply in 2014. This poison, Pyriproxyfen, is used in a State-controlled programme aimed at eradicating disease-carrying mosquitoes.”

Vilka ligger bakaom försäljningen av giftet enligt bloggaren ovan?
– Tydligen en av Monsantos strategiska partners från Japan… Varför blir man inte förvånad?

Läkaren Annika Dahlqvist menar att:

”En anledning till att misstänka att det kan finnas sådan typ av orsak är att i Afrika, där Zikaviruset är spritt sedan förut, finns ingen epidemi av mikrocefali.”

Rösta på Sveriges enda riktigt gröna parti, ett parti som garanterat är för 100% ekologiskt. Har du en intakt hjärna idag? Se då dessutom till att köpa ekologiskt så att din hjärna behåller en god förmåga att tänka rätt i flera steg!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kinesen, kvinnan och forskaren Tu Youyou vidareutvecklade örtmedicin mot Malaria och fick Nobelpris

Traditionell kinesisk örtmedicin var utgångspunkt när preparatet togs fram som framgångsrik malariamedicin, skriver Newsvoice.

Antalet dödsfall i malaria har nästan minskat med 50% de senaste 15 åren. En väsentlig del av minskningen i dödsfall tillskrivs den malariamedicin som tillkommit tack vare pristagarnas forskning.

Den kinesiska och kvinnliga forskaren Tu Youyou, i jakt på febernedsättande mediciner, upptäckte och vidareutvecklade örtmedicinen till Artemisinin, allt enligt de krav som ställs på äkta modern medicinsk vetenskap.

Malaria preparatet har framställts ur Sommarmalört, vetenskapligt namngiven som ”Artemisia annua” av Carl von Linné och har använts sedan urminnes tider i Kina för att behandla en mängd olika åkommor inkl. malaria.

Forskarna tror att anledningen till det naturliga malaria-preparatets effektivitet är en ovanlig peroxidgrupp, d.v.s. två förbundna syreatomer O22- som är aktiv mot Plasmodium falciparum malaria, den farligaste och mest dödliga formen av malaria, speciellt vanlig i Afrika.

Viktigt att veta är att Artemisinin, eller extrakt av Sommarmalört, måste administreras flera gånger per dag för att vara effektivt eller i annat fall kombineras med artificiella kemikalier mot malaria för att helt utrota parasiten. Gör man inte det kan fåtalet parasiter överleva och utveckla resistens.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mr Blueshift är en del av det problem han oförtrutet gnäller på

För att rädda Mr Blueshifts enorma ego en aning så är det exakt så det är med de flesta av oss och så var det för mig också. Vi är oftast själva en del av det problem vi oförtrutet gnäller på.

Visst är det behjärtansvärt när Kuba, den överfolkade ön, visserligen med mer jämlikhet än de flesta andra öar (grattis till Kuba), gör sitt allra bästa för att rädda människor i Afrika. Det är fullkomligt mänskligt korrekt kortsiktigt, ungefär som Aralsjöns död i Sovjetunionen när man bevattnade bomullsodlingar för tillverkning av kläder till befolkningen med sjöns vatten och torrlade den.

Långsiktigt är överbefolkningen av Afrika givetvis katastrof för Afrikas miljö och för framtidens generationer. Att rädda tolvbarnsfamiljer oavsett var de avlar barn är i själva verket både dumdristigt och inhumant. Det förstår alla som har hjärna nog att tänka längre än näsan räcker, samt förstår den exponentiella funktionen, samt inte lider av religösa mentala problem och ex. tror att Gud löser biffen när resurserna är slut.

Att Bill Gates, som bevisligen har hjärna, åtalas för vaccinationer i Indien, landet där hinduer och muslimer tävlar i barnavel, förvånar mig föga. Hans tanke att få deras länder i balans med naturen gör givetvis många bakåtsträvare vansinniga. Dessa bakåtsträvare vill givetvis fortsätta fördubbla sina populationer tills precis alla svälter och allas revben syns.

Jag har besökt Indien och där bevittnat det lidande överbefolkningen medför. Människor lever utmed vägar under plastskynken, prostituerar sig för mat, barn städar tågvagnars golv på bara knän i hopp om några småmynt. Trängseln på tågen ska vi inte tala om. Turister förgiftas ibland av hotällägaren i hopp om att de ska stanna längre på hotellet och få procent från taxichauffören och doktorn som i sin tur vill skinna turisten eller dennes försäkringsbolag.

Det är enligt min egen åsikt en medmänsklig handling att minska dessa länders population och detta lidande och jag är helt för de metoder Bill Gates numera propagerar för genom Gatesfoundation, d.v.s. utbildning av kvinnor så de förstår poängen med att skaffa färre barn. Det är tydligen dessutom vetenskapligt bevisat, enligt en debattör i sekten VoF, att detta bevisligen har bäst effekt på överbefolkningsproblemet. Frågan är om dessa metoder är applicerbara i alla olika kulturer eller ej? Personligen finner jag det tveksamt att de kommer fungera på religiösa idioter.

Att “Mörkrets Brödraskap (finansoligarkerna)” får som de vill och får ett tredje världskrig inom bara några månader inkl. en global diktatur vet jag inte riktigt om jag ska applådera eller bäva för. Alla som röstat i valet på alla partier som ej valsamverkat, eller röstat på de partier i riksdagen vilka de facto stött krig i riksdagen, dvs. alla utom V och SD, har s.a.s. medverkat till nästa krig och diktatur. I detta gäng ingår tyvärr Mr Blueshift som startade ett mikroparti som INTE valsamverkade genom ex. Valsamverkanspartiet.

Så ska man bäva för ett tredje världskrig eller helt enkelt ha ett kosmiskt perspektiv på saken och tänka att det kvittar miljarder galaxer lika huruvida mänskligheten utplånar sig självt?

Jag väljer det senare. För när folk 2014 med ordentlig svensk ateistisk utbildning, där religionerna kan drivas med fritt, inte förstår hur man röstar rätt och fredligt eller inte finner motivationen att valsamverka sig in i riksdagen för att kunna förhindra precis det man kritiserar, så är på något vis ändå total utplåning mer rättvist.

Och det glädjer mig på något vis att det finns analyser av de nyligen genomförda ”svartmurarritualerna” vid Georgia Guidestones, dessa stenar vars meddelande är helt i linje med Vetenskapliga partiets linje.

Dessa analyser tyder tydligen på att ”Mörkrets Brödraskap” gick All-In den 3:e oktober 2014 och att Ebola är en del av den planen. Om det är sant och de lyckas kan det kanske bli någon djävla ordning på den här planeten till slut och då kan fler arter förhoppningsvis överleva den massavel och överkonsumtion som de blint religiösa och andra tillväxtförespråkare är skyldiga till.

Men på frågan om det är ”politiskt korrekt” generellt sett att rädda mänskligheten från total förintelse genom kontrollerad nedväxt är givetvis svaret ”Nej, tyvärr”. Det är enbart i Vetenskapliga partiet det är politiskt korrekt att tänka längre än näsan räcker idag, och kanske i Feministiskt initativ, partiet som envisas med att skaffa sig noll mandat i riksdagen, precis som Mr Blueshift och Katten Filips parti, val efter val.

– Kuckeliku! Det är hög tid att vakna! Frågan är om det t.o.m. kan vara för sent… Nåväl. Jag har en hemlig grotta full med proviant högt upp på ett berg som liknar en pyramid till formen en aning.

När ni tvångsvaccineras med dödligt vaccin eller dör i kärnvapenkrig påhejat av de sinnessjuka ledare som ni röstat fram eller när ni tvingas äta varann när väl svälten kommer så kommer det vara exakt det ni förtjänar. Är det inte så? Har ni inte själva skapat problemet?

När det är som värst för er ska jag korka upp en flaska gott rödvin och sprida små lappar i vinden till er med frasen ”We shall overcome!” följt av en leende gubbe eller kanske ett öga i toppen på en pyramid. – Skål och kuckeliku!

– Kuckeliku återigen! Det är hög tid att vakna!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Andreas Gustavsson på ETC efterlyser vildsinthet mot rasismen

Andreas Gustavsson, i din artikel på ETC efterlyser du vildsinthet så jag opponerar mig vildsint mot den rådande politiken. Den är både ologisk och okänslig. Den är rasism i det grövsta.

Alliansen, Socialdemokraterna och ca. hälften av Mijöpartisterna i riksdagen startade invasionskrig mot Afghanistan där Talibarnerna brände ner opiumfälten för allas väl. För mig är det mord,  rasism och att stödja kriminalitet. Afghanerna under Talibarnerna har väl full rätt att odla vad de vill, särskilt om de väljer att inte odla skadliga droger. Jag opponerar mig vildsint mot sådant beteende från väst att lägga sig i detta.

Krig skapar givetvis massflykt. Med fred kan människorna forma sina egna samhällen. Vi kan hjälpa dem att bygga skolor och brunnar för pengarna. Vi kan betala läkare och sjuksköterskor och vi kan erbjuda sterilisering och prevention. Istället för att finansiera storbilds-TV till ett fåtal flyktingar kan vi hjälpa så många fler i Afghanistan på rätt sätt. Jag opponerar mig vildsint mot den rådande politiken.

Människorna som vill ha en bättre ekonomi genom att ta sig in i EU illegalt, behöver riktig hjälp i sina hemländer. Jag opponerar mig vildsint mot den rådande politiken som inte söker lösa problemet på rätt sätt. Självfallet ska dessa människor inte dumpas på Lampedusa eller drunkna i medelhavet. De ska givetvis få en veckas vila och sedan ges utbildning i vad som orsakar deras problem, vare sig det är överbefolkning eller religion, sedan ska de ges gratis båt tillbaks till Afrika.

Detta kommer minska båtresornas omfattning och därmed spara massvis med liv långsiktigt. Det kommer upplysa dessa folk om vad som orsakat deras problem och visa dem den riktiga lösningen. Deras länder måste hjälpas till självhjälp så att dessa människor kan känna hopp om framtiden i sina egna länder. Dessutom ska vi inte ha partier som ovan som skapar krig i världen så jag opponerar mig vildsint mot den rådande politiken.

Det är rasism, fascism och rent satans mord på oskyldiga.
Tänk om och tänk rätt!

Med vänliga hälsningar
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet