Den ädla godhetens korruption? – Illegal ekonomisk migration för Afrikas medelklass

Man ska försöka vara god och ädel, men nu visar pinsamma fakta återigen tydligen att ”de gode och de ädle” som infiltrerat MP, V, S och Alliansen alls inte varit så goda, eller så ädla, som de säkert ville påskina att de var. ”Godhetens” människor tycks vara märkligt livrädda för att deras landsförräderi (kap.22 Brottsbalken) ska komma i öppen dager och därmed börja krackelera, fastän jag m.fl. redan hjälpt oss alla en del med att smula sönder den falska godhetsbilden totalt.

Danska socialdemokrater vill förlägga asylprocessen i exempelvis Nordafrika

”Danska socialdemokrater vill avskaffa möjligheten att söka asyl” är rubriken i Samhällsnytt, men den rubriken stämmer inte riktigt. Det tycks bero på att en monopolkapitalistiskt ägd tidning skapat en felaktig rubrik och att Samhällsnytt sedan apat efter utan eftertanke. Vad de danska socialdemokraterna vill framgår dock längre ned i artikeln.

Andreas Gustavsson på ETC efterlyser vildsinthet mot rasismen

Andreas Gustavsson, i din artikel på ETC efterlyser du vildsinthet så jag opponerar mig vildsint mot den rådande politiken. Den är både ologisk och okänslig. Den är rasism i det grövsta. Alliansen, Socialdemokraterna och ca. hälften av Mijöpartisterna i riksdagen startade invasionskrig mot Afghanistan där Talibarnerna brände ner opiumfälten för allas väl. För mig är […]