Rebeller? – Sveriges Radio borde rapportera tydligare åt medborgarna i Sverige!

SR:s användning av ordet ”rebell är visserligen korrekt, men utan att ange att Assad är folkvald president samt att ange rebellernas namn och deras diktatoriska ideologi, så är det ingen direkt nyhet av värde för medborgarna från SR, så det är utmärkt att Anders Romelsjö nämner dem vid namn i sin bloggpost ”Sveriges Radio bekräftar: Israel hjälper terroristerna i Syrien”.

Bild med rubriken de oberörbara, med en man klädd i vitt i rullstol med bandage om huvudet framdriven av en man i svart med hatt och lockar

Judar tar hand om skadade jihadister som vill utrota dem?

Ja. Visst är det tragikomiskt. Men låt mig vara mer djuplodande!

”Rebellernas” ideologi och deras mål:

I februari 1998 gav Usama bin Laden och Ayman al-Zawahiri ut Al-Qaidas meddelande undertecknat

”Den islamiska fronten för jihad mot judar och korsriddare.”

I meddelandet sade de att det var varje muslims plikt att:

”döda amerikaner och deras allierade — civila och militära – i alla länder där detta är möjligt, i syfte att befria al-Aqsamoskén och den heliga moskén ur deras grepp, och i syfte att få deras arméer att lämna islams länder, besegrade och ur kraft att hota någon muslim”

Detta verkar snarare vara en falsk kreation av monopolkapitalisters militärindustriella komplex för att kunna attackera var helst dessa ”rebeller” påstås beskyddas av någon regering, och den teorin stöds av ekots mycket sparsamma nyhetsförmedling.

I själva verket är det s.k. ”demokratiska” Israel och det s.k. ”demokratiska” USA i maskopi med denna proxy-terror-organisation i syfte att försvaga Syriens demokrati som israel ockuperar olagligen, i strid med FN:s resolution 242.

Text som driver med Israels fredsvilja på bakrund av den karta som visar ockupationens utbredning

Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det i framtiden skulle komma fram att Usama och Obama var samma skådespelare, även om det idag verkar helt otroligt. Några DNA-test på Obama och bin Laden-familjen skulle enkelt kunna falsifiera den saken, men har detta gjorts? Skulle inte tro det.

Al-Nusra Front beskrivs som al-Qaida i Syrien eller al-Qaida i Levanten och är en salafistisk jihadistisk organisation som vill störta den syriska demokratin och etablera en islamisk stat där.

Salafistiska s.k. ”rebeller” följer Koranens påbud att föra krig mot judar och kristna för att utbreda islams styre. Kvinnors roll i ett salafistiskt samhälle är starkt begränsad, de exkluderas från arbetsplatser, fråntas möjligheter till utbildning och får bara lämna hemmet i sällskap av en man. Enligt salafistisk lära skall icke-muslimer och muslimer segregeras och muslimer får inte bli vän med icke-muslimer och måste ta avstånd ifrån icke-muslimers kultur.

Anledningen att Europa, USA och Israel samverkar är geopolitisk. Israel tjänar kortsiktigt på att Syrien, som Israel stulit Golanhöjderna av, försvagas. Syriens krav är rimligt på Israel. De kräver att FN:s resolution 242 efterlevs, vilket innebär att Syrien b.l.s. får tillbaka Golanhöjderna från Israel, men även att Palestina får tillbaka rättmätigt territorium.

”Rebellerna” drömmer givetvis om rikedom antingen i detta liv eller livet därefter. För dem verkar det inte vara någon större skillnad på judar och sekulära muslimer. Alla som inte tror som den bokstavstroende sekten är s.a.s. ”otrogna” enligt deras egen tolkning av islam och skall antingen omvändas, underkasta sig eller slaktas.

”Rebellerna” vill införa Sharia-lagstiftning, vilket ex. innebär dödsstraff för att byta tro eller om man avviker från ett ”rättroget” muslimskt liv ex. att motsäga Koranen, eller Muhammed och hans familj, eller att förkunna att något som förbjudet (haram) skulle vara tillåtet (halal), d.v.s. ”uppmuntran till synd”.

Salafister är oeniga vad gäller av dödsstraff för avfällingar vad gäller minderåriga och ibland kvinnor. De kan ibland undantas från dödsstraffet, men alla barn tvingas in i sekten. I praktiken är det även familjens ansvar att se till att en individ som vill lämna sekten kommer till ”rätt väg” eller bestraffas om det inte sker, vilket givetvis leder till s.k. ”hederskultur”, ex. ”balkongflygningar” av unga flickor som råkat förälska sig i en svensk pojke.

Israel utnyttjar denna blinda sekterism och låter villigt islamisterna attackera Syrien, samt ger dem stöd och vård, vilket får salafisterna att tro att judarna underkastar sig dem, såsom deras extrema islamism föreskriver. Inget kunde vara mer fel.

Israel utnyttjar salafisternas blinda sekterism för sina egna giriga syften. Salafisterna är således lurade av israels sionister och av USA för att kunna mörda andra muslimer, förmodligen något av det värsta som profeten Muhammed (må han vila i frid) skulle kunna tänka sig. Jag är säker på att Muhammed skulle vara jätte-arg på salafisterna om han hade levat idag, och vem vet vad han hade trott idag om han levat i ett modernt samhälle?

Satirisk bild på en israelisk gammal dam som fredligt vill mjölka skägget på en lydig men lemlestad Al-Nusra-soldat med en bomb i den saudiska turbanen

Oavsett vilka muslimer som vinner slutstriden om Syrien så är en Israelisk/amerikansk attack att vänta vid den tidpunkten, förmodligen med en föregående falsk-flagg-attack, en attack som sannolikt kommer leda till ytterligare stöld av Syriskt/muslimskt landområde.

Miljontals muslimer kommer dö och Israel kommer få mer land och det militärindustriella komplexet har slukat en massa länders folks skattemedel och t.o.m. kunnat ställa ut krediter på deras bank-konton i processen, allt medan bankers ägare och deras rådgivare sannolikt gjort sina egna konton i olika skatteparadis fetare OCH det är märkligt nog många som röstar för detta den 9:e september, eftersom de flesta riksdagspartier fördömer Syriens demokrati, och att det märkligt nog är många som INTE valsamverkar effektivt mot dess partier.

En stor del av politikeradeln och fulmedierna har helt uppenbart ställt sig på salafisternas sida på olika vis. Om det är av feghet, korruption eller ren dumhet, får vi sannolikt fortsätta att spekulera i, tills någon läcker avslöjande material, men frågan är väl om det är någon egentlig skillnad? Slutresultatet blir givetvis detsamma, d.v.s. allt mer massinvandring av salafister, allt fler böneutrop, mer segregering, accelererad barnavel och naturligtvis allt mer sekteristiskt motiverat kaos.

Det är en utmaning för medborgarna att inte rösta för skapandet av fler salafister och folkmord idag. SD utgår givetvis, eftersom det är ett israel-vurmande högerparti, som lever på konflikten som uppkommit.

Folket borde enligt min egen mening skicka en signal till alla de andra partierna, genom det vänsternationella Vetenskapliga partiet, som faktiskt valsamverkar mot 4%-spärren, samt meddela sitt eget parti och sina vänner om den saken. Det är sannolikt ett beteende som kommer påverka saken maximalt i en mer demokratisk, ekologiskt hållbar och fredlig riktning, tror jag. Vore det inte gudibehagligt för skapelsen? Är inte ”skapelsen” störst? Meditera på saken!

Svensk översättning – Brittisk regeringsfinansierad kanal erbjöd journalist 17000 dollar per månad för att producera propaganda för syriska rebeller

Detta är en svensk översättning av artikeln British Govt-Funded Outlet Offered Journalist $17,000 a Month to Produce Propaganda for Syrian Rebels som jag fann via en bloggpost av Anders Romelsjö som heter Storbritanniens regering erbjöd 160 000 kr/månad till journalist för terrorist-propaganda.

–-
Projekt Gråzon

Brittisk regeringsfinansierad kanal erbjöd journalist 17000 dollar per månad för att producera propaganda för syriska rebeller

E-post avslöjar att en populär källa för traditionella västerländska medier är en propagandakanal understödd av Storbritannien.
Av Rania Khalek / AlterNet
December 8, 2016

Media-kontoret för de Revolutionära Krafterna i Syrien (RFS), ett stort syriskt oppositionsmedia-arrangemang och frekvent informationskälla för västerländska medier, finansieras av den brittiska regeringen och leds av västerlänningar som opererar från Turkiet, enligt e-post som tillhandahållits till AlterNet av en Mellanösternreporter som RFS försökte rekrytera.

Kanalen skapade dispyt i november när den släppte en video, på höjden av Mannequin Challenge, ett popkultur-dille där människor tävlar om hur länge de kan frysa på plats på video. RFS-videon visar en iscensatt räddning av Vita Hjälmarna, den västfinansierade räddningsgruppen som arbetar uteslutande i territorium som kontrolleras av rebeller. RFS tog snabbt bort videon och utfärdade en ursäkt av uppenbar oro för att den iscensatta räddningen skulle kunna väcka frågor om äktheten av andra videoklipp från de vita hjälmarna.

Under sommaren har Mellanösternreportern, som bad att inte bli namngiven, kontaktats av en amerikansk bekant och tidigare kollega om att arbeta för RFS.

”Jag är för närvarande i Istanbul och arbetar på ett mediaprojekt för HMG [den brittiska regeringen]”, skrev den bekante i ett e-post-meddelande tidsstämplad den 23 juni

”Vi arbetar på media som omger den syriska konflikten, som en av deras tre partners.”

E-posten inkluderade länkar till RFS Medias engelska hemsida och SMO Media, en arabisk webbsida som täcker södra fronten, en väststödd Fria Syriska Armén (FSA) grupp.

”Vi söker en chefredaktör / produktionsansvarig för att skärpa till vårt team här i Istanbul, och jag trodde att du skulle vara en passa bra. Jag undrar om du har något intresse, eller känner till om någon som vill flytta till Istanbul för en sådan möjlighet” lade den bekante till.

I ett uppföljande telefonsamtal förklarade den bekante till reportern vad jobbet skulle innebära.

”Jag skulle ha talat med oppositionsfolket på marken och skriver nyhetsbitar baserat på uttalanden från medieaktivister som är anslutna till de väpnade grupperna på platser som Aleppo,” förklarade reportern senare.

Lönen som erbjuds för denna uppgift var uppseendeväckande 17000 dollar per månad.

Reportern beslutade sig slutligen för att inte fullfölja RFS-positionen eftersom han ansåg att det skulle vara journalistiskt oetiskt.

”Idén att jag skulle arbeta för regeringen i ett land som är intimt är inblandade i den syriska konflikten är en [idé] som är obegriplig för mig som journalist”, sade han AlterNet.

”Det var långt utöver att arbeta för statsägda medier i min mening. Det skulle innebära att faktiskt vara ett språkrör för specifika väpnade grupper som backas upp av en västerländsk regim med en lång historia av katastrofal inblandning i denna region. Det betyder inte att jag inte har sympati för människor som är emot den syriska regeringen. Jag är inte för regimen. Samtidigt är jag journalist och skulle vilja behålla min integritet på den nivån. ”

Reportern avböjde att rekommendera andra för jobbet och säger:

”Jag tänker inte underlätta ett tvivelaktigt förhållande mellan en reporter och vad som uppenbarligen är en propagandakanal.”

RFS svarade inte på en begäran om en kommentar.

Vi går till källan för informations-svultna västerländska medier.

Västerländska medier litar ofta på självbeskrivande ”medieaktivister” i områden som kontrolleras av Väst- och Gulf-stödda militanta grupper, som Jabhat al-Nusra (tills nyligen Al Qaida-anslutna i Syrien), Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam och Harakat Nour al-Din al-Zenki. Dessa grupper är uttryckligen antidemokratiska och har varit inblandade i brott mot de mänskliga rättigheterna, allt från massavrättningar till att använda inburade religiösa minoriteter som mänskliga sköldar. Allra senast, civila som flyr rebell-kontrollerade östra Aleppo har beskrivit att de blivit beskjutna av militanta som försöker hindra dem från att fly till säkerheten i regeringskontrollerade områden.

För två månader sedan, talade jag via telefon med en ofta citerad media-aktivist som bor i Östra Aleppo. Han berättade att om han kritiserar de väpnade oppositionsgrupperna offentligt så riskerar han att bli torterad, eller värre. Faktum är att en i stort sett ignorerad rapport från Amnesty International som publicerades i juni visade att civila i oppositionskontrollerade Aleppo och Idlib har utsatts för kidnappning, tortyr och summariska avrättningar enbart för att ha kritiserat väpnade grupper på sociala medier.

RFS:s videofilmer och hashtags plockas regelbundet upp av stora västerländska medier. En av dess videor har även citerats av människorättsgrupper som bevis på ryska krigsförbrytelser. Bland de mest virala kampanjerna finns #AvengersInAleppo, som innehöll bilder från Östra Aleppo av barn som håller upp skyltar som uppmanar superhjältar ur serietidningen Marvel att rädda dem. (Östra Aleppo styrs av ett antal extremistgrupper som leds av al-Qaidas omdöpta utlöpare, Jabhat Fatah al-Sham.)

Dessförinnan kapitaliserade RFS på populariteten av Pokémon Go för att att sälja ett interventionistiskt meddelande till den västerländska publiken med bilder av barn i oppositionskontrollerade områdena i Syrien som håller upp bilder av Pokémon-tecken med meddelanden som kräver ingripande. Kampanjen magasinerade gynnsam mediebevakning från stora kanaler, däribland Guardian, Washington Post, CNN, Independent, Reuters och BBC, varav ingen har brytt sig om att ifrågasätta ursprunget till RFS eller liknande oppositionskanaler.

En tre miljoner dollar stor brittisk regeringspropaganda-kampanj för Syriens rebeller

RFS Media är bara en av flera olika propagandakanaler som finansieras av det brittiska utrikesdepartementet. En färsk undersökning av Guardian avslöjade att det brittiska utrikesdepartementets Konflikt- och stabilitetsfond i hemlighet har pumpat åtminstone 2,4 miljoner pund (över 3 miljoner dollar) in i propagandaverksamheter för rebeller med sin bas i Istanbul.

Pengarna började flöda efter att det brittiska parlamentet röstade emot att bomba den syriska regeringen i slutet av 2013. (RFS Media startades i december 2013 på både engelska och arabiska.) Omröstningen mot krig tillskrevs till stor del allmänhetens påtryckningar, eftersom medborgare på båda sidor Atlanten, var ovilliga att störta ännu en Mellanöstern-regeringen efter katastroferna i Irak och Libyen, och mobiliserade sig mot ytterligare en kampanj för västligt regimskifte i Syrien.

Efter det politiska nederlaget, sjösatte det brittiska utrikesdepartementet en hemlig propagandakampanj för att undertrycka allmänhetens antikrigs-känslighet, genom att hyra in privata entreprenörer att:

”producera video, foton, militära rapporter, radiosändningar, trycksaker och inlägg från social media, märkta med kämpande gruppers logotyper, och faktiskt driva en presstjänst för oppositionen kämpar”, enligt The Guardian.

Syftet med propagandan, eufemistiskt kallad ”strategisk kommunikation” av utrikesdepartementet, är att i hemlighet ”påverka utvecklingen av kriget genom att forma uppfattningar om oppositionens krigare” och ge ”strategisk kommunikation och medieverksamhet stöd till den syriska moderata väpnade oppositionen.”

Att skönmåla den väpnade oppositionen som ”måttlig” har säkerligen varit en svår uppgift. Medan västerländska tjänstemän var väl medvetna om den extremistiska och våldsamt sekteristiska ideologin som dominerade oppositionen i början av konflikten, valde de medvetet att rentvå deras illdåd till förmån för att försvagningen av den syriska regeringen.

RSF Media har hållit fast vid det målet och porträtterat väpnade grupper som befriare och beskyddare avguda av de människor som lever under dem, har en berättelse som västerländska medier entusiastiskt repeterade även nät deras egna reportrar blev kidnappades, påtvingades lösensummor och även blev skjutna av de väststödda rebellerna.

Detta har presenterat en förbryllande motsägelse i nyhetstäckningen av Syrien. Å ena sidan har utländska reportrar inte vågat gå in i oppositionens områden av rädsla för att bli bortförda. Ändå förser samma medier – vilka avstår från att skicka sina reportrar till oppositionens områden – bekväm förstärkande propaganda som kommer från dessa områden med nästan noll säkerhet, trots faktumet att sådan information nästan helt säkert kräver godkännande av de väpnade grupper som de fruktar kan kidnappa deras reportrar.

Den skeva bilden av Syrien som har lämnats till västerländska mediekonsumenter är inte fel från den syriska oppositionen, som bara för fram sina egna mest omedelbara PR-behov utan hänsyn till objektiv sanning, såsom soldater i krig ofta gör. Det är däremot en fördömande anklagelse mot ett media-etablissemang som har misslyckats med att granska lägliga krigsuppmuntrande berättelser som tjänar de egna regeringarnas geopolitiska intressen.

Rania Khalek är en oberoende journalist som bor i Washington DC-området.

Några vanliga orsaker till rationell kritik och rationell rädsla för Islam (felaktigt kallat islamofobi)

Av innehållet i artikeln på svenska Wikipedia, men även på engelska Rational Wiki om islamofobi så framgår det inte exakt vad det är som orsakar kritik mot islam eller s.k. ”islamofobi”. Därför har jag här med källhänvisningar lagt in det som jag återkommande påträffar som orsak till extrem ovilja, äckel och rädsla för Islam.

1. Kravet på underkastelse och lydnad

Den som bekänner sig till Islam kallas muslim. (Källa: Wikipedia om Islam) Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad (Källa: Wikipedia om Islam). Underkastelse och lydnad brukar vara kännetecknade hos religiösa galna sekter som leds av en dominant sektledare och i fascistiska ideologier.

Människor kan även tänkas associera detta med skräckupplevelser från sin värnpliktstid då de mött galna befäl, eller från dokumentärer om nazismen eller USA-regimens olagliga härjningar i världen. Detta krav på lydnad och underkastelse kan därför orsaka både kritik mot islam men även orsaka extremt irrationellt beteende s.k. “islamofobi”.

2. Diskrimineringen mot annan tro

Muslimen skall enligt religionen be och bl.a. ange att Muhammed är Allahs profet fem gånger per dag i riktning mot Mecka i Saudiarabien. (Källa: Wikipedia om Islams fem pelare) Det är idag förbjudet att i Saudiarabien utöva någon annan religion än islam i offentliga sammanhang. (Källa: Wikipedia om Wahhabism) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

3. Den stora andelen våldsamt bokstavstroende inuti sekten

Wahhabismen har även mycket gemensamt med salafismen, och betraktas av vissa som en gren av denna inriktning.(Källa Wikipedia om Wahhabism) Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna.(Källa Wikipedia om Salafism) Salafistjihadisterna drivs av en militant radikalism och deras mål är en global islamisk stat, ett nytt kalifat. Bland företrädarna för militant islamism, salafijihadism, märks bland andra al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten (IS). I Sverige missionerar moskén i Gävle och organisationen Swedish United Dawah Center (SUDC) för salafismen enligt forskare på Malmö Högskola. (Källa: Wikipedia om Salafism) En ny undersökning (gjord av organisationen Varken hora eller kuvad) visar att var tionde elev i Göteborgs invandrartäta förorter stöder grupper som Islamiska staten och andra slags jihadister. Dessutom beskriver sig varannan som mycket religiös och hedersförtrycket samt alieneringen gentemot det svenska samhället är starkt. (Källa: http://avpixlat.info/2016/10/28/var-tionde-elev-i-goteborgs-fororter-stodjer-religios-extremism/) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

4. Bristen på mänskliga rättigheter där religionen praktiseras strikt

Om Saudiarabien: Församlings- eller religionsfrihet existerar inte. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna och det finns inte någon strejkrätt. Den arbetsrättsliga situationen för många gästarbetare rapporteras fortfarande vara bristfällig. Kvinnor förblir diskriminerade och står under manligt förmyndarskap. (Källa: Wikipedia om Saudiarabien Mänskliga rättigheter) För en demokratiskt lagd människa som är för humanism, jämlikhet eller jämställdhet eller har kristna värderingar kan detta orsaka islamofobi eller kritik av islam.

5. Upphöjande av profeten Muhammeds uppenbarelser och handlingar till lag

Muslimen tror att: Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) (Källa: Wikipedia om Koranen). Hadith är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. (Källa: Wikipedia om Hadith) Sharia stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism) (Källa: Wikipedia om Sharia)

Mer om de Sharia-lagar som definierar vilka straff som ska ges till kafirer/otrogna vid olika brott mot islam:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/05/vad-ar-en-kafir-ar-du-en-kafir-ar-jag-en-kafir-vad-kommer-ske-med-kafirer/

6. Pedofili

Aisha giftes bort vid 6 års ålder med profeten Muhammed som då var 53 år. Vid 9 års ålder fullbordade Muhammed äktenskapet. (Källa: Wikipedia om Aisha) Detta leder till återkommande fall av pedofili och våldtäkter mot minderåriga inom ramen för Islam. Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

7. Mängden människor som anser att imamer (lärare/ledare av islam) är ofelbara

Muhammed, liksom de tolv stora imamerna, anses av shiamuslimer vara ofelbara. (Källa: Wikipedia om Muhammed) Man uppskattar att omkring 10 % av världens muslimer är shia, vilket motsvarar omkring 215 miljoner shiamuslimer i hela världen. (Wikipedia om Shiamuslimers utbredning) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

8. Terrorismen

Den terrorism som islamistiska organisationer utsatt oskyldiga/otrogna människor för. (Källa: Wikipedia om al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten.) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

9. Dödshot mot apostater och islamkritiker

http://www.friatider.se/islamkritiker-tvingas-g-under-jorden
http://countervortex.org/node/3855
Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

Vilka är egentligen de ”moderata rebellerna” i Syrien?

Ni har kanske hört det i massmedia. ”moderata rebeller”, men vilka är egentligen de ”moderata rebellerna” i Syrien?
Är de allierade med Sveriges moderater? Jodå. Indirekt.

Enligt Global Research är de ”moderata rebellerna” den internationellt rekryterade terroristgruppen ”Jabhat al Nusra”, dvs. (al-Qaida i Syrien) som allierat sig med salafisterna ”Jaysh al Islam” (Den Islamiska Armén) och salafisterna ”Ahrar as Sham” eller åtminstone bildade av andra syriska salafistgrupper. I norra Syrien har de smält sig samman med turkar och saudier till något de kallar Jaysh al Fatah (Erövringsarmén), vilka alla tycks följa sin religion enligt bokstaven.

The ‘moderate rebel’ masks are down, we now know who they are: the internationally proscribed terrorist group Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syria) and its long term Salafist allies Jaysh al Islam (the Army of Islam) and Ahrar as Sham. The latter two are the remnants of the Syrian Salafist groups. In northern Syria they are also welded together by Turkey and the Saudis into the very non-moderate-sounding Jaysh al Fatah (the Army of Conquest).

Låter inte så ”moderat” eller ”måttfullt”, eller hur? Så vad har dessa grupper indirekt med Moderaterna att göra? Jo. Eftersom alla riksdagspartier som röstar för värdlandavtal med NATO kommer anses vara i maskopi med både turkar, saudier, israeler och världens största kriminella företag som någonsin existerat på planeten inkl. de ”moderata rebellerna” mot den demokratiskt valde Assad, som stödjs av en överväldigande majoritet av sitt folk och skyddas enligt FNs regler av Rysslands flygunderstöd så innebär detta att de ”moderata rebellerna” indirekt faktiskt är moderater.

Detta innebär att alla som stödjer NATO de facto är att betrakta som ”statsterrorister” som försöker krossa en demokrati, även om det verkligen inte kan anses vara måttfulla moderater vi har att göra med här, tvärtom. Att krossa demokratier i maskopi med islamistiska odemokratiska ”moderata rebeller” är terrorism. När stater utför terrorhandlingar är det statsterrorism.

Väldigt få människor i Syrien stödjer de ”moderaterna rebellerna” som vill införa medeltid i Syrien och jag frågar mig i sammanhanget om vi kan vänta oss namnbyten på politiska partier i Sverige nu när de sammakopplar sig med detta kriminella företag?

Sverigedemokraterna och Moderaterna (med bihang) skulle nu kunna slå sig ihop och bilda ”Usraelmoderaterna Erövringsarmén”.
Socialdemokraterna skulle kunna slås ihop med Miljöpartiet och döpas om till ”Anti-Socialistiska Icke-Demokraterna de Smutsiga”

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Varför attackeras inte Israel av IS, Al-Nusra och Al-Qaida? – Och varför skriver INTE vår massmedia om den saken?

Ja, varför pågår det ett heligt krig mot Israels fiender … från jihadisterna IS, Al-Nusra och Al-Qaida, … men inte mot Israel? Det var en fråga som kom till mig i meditation. Frågan är enkel, svaret är upplysande och finns inom några knapptrycks avstånd.

Men först måste man verkligen andas djupt och först fråga sig om det verkligen kan vara sant!? Har man verkligen blivit så grundlurad av svensk massmedia och deras journalism som inte tar upp detta ämne?

… ja fast så svensk är den ju de facto inte längre …

Så vilka äger ”svensk” massmedia?

Jo den ägs sannolikt av individer som tjänar på konflikt. Undersök vem som äger svensk massmedia och bortse samtidigt från sådant som ev. kan uppfattas som antisemitism i inlägget, för religiös bakgrund har inte med saken att göra, men om de som äger media anser sig tillhöra en ras, anser den vara överlägsen och därmed agerar som rasister mot världen så är detta verkligen rasism. Min poäng är att massmedia INTE är svensk, INTE rapporterar objektivt i vårt eget intresse och att det sannolikt finns en gemensam agenda som ligger bakom.)

Vem betalar för denna massmedia? Du, när du köper den, även via skattsedeln för deras presstöd och du betalar för diverse militära ”insatser”, d.v.a. krig, och de döda barnen betalar med sina liv, kanske betalar du även när du går och handlar din mat eller genom att arbeta för en allt för dålig lön från fel företag, eller när du köper en bil?

I artikeln Why Aren’t ISIS and Al-Qaeda Attacking Israel?
framgår att:

1. Dessa organisationer verkar kontrolleras direkt av CIA.

2. Muslimska brödraskapets ledare, Issam Hattito, lär bo i Telaviv.

3. Ledarskapet i Israel, USA och EU är sannolikt inte offer för Islamistisk terror, de är sponsorer.

4. Israels ledarskap lär har tillhandahållit skadade jihadister med medicinsk vård inne i Israel så att de sedan kan skickas tillbaka för att med största sannolikhet fortsätta sitt jihad mot den sekulära regeringen i Syrien och Bashar al-Assad.

5. Benjamin Netanyahu, Israels statsminister lär finnas på bild i dessa medicinska vårdcentraler handskakandes med jihadister som nyligen vårdats.

6. Israels ledarskap har stått för militärt stöd till terroristernas dödspatruller i form av artilleri och flygbombningningskampanjer, speciellt då Syriens sekulära regering lyckas i sina militära kampanjer.

En vanlig människa, med vanlig uppfostran och med känslor kan inte helt förstå. Man tror inte att sådan ondska kan existera. Ända sättet att förså är att först bli medveten om att det finns psykopater i ledningen för diverse statsledningar och organisationer och att de alls inte fungerar som oss.

Jag går några steg längre i min meditation och tänker att striden egentligen handlar om att skapa ständig konflikt och att, dessa individer likt parasiter livnär sig på död och förintelse, de livnär sig på offrena, de livnär sig på barnens död, likt blodsugare som ser det som en självklarhet att de p.g.a. sin grymhet och slughet är överlägsna andra. Samtidigt måste man tycka synd om dem för detta måste vara en del av deras uppfostran.

De giriga vill ta kål på varje demokrati och varje välfärd genom kapitalism och frihandel så att de själva kan installera allt mer diktatur och suga ut folket ännu mer.

Jag frågar mig om det är därför Vladimir Putin först sade sanningen i FN och sedan plötsligt spelar med i spelet och har minskat sin kritik mot USA och Israel? Är han nu med på spelet där konflikten ska skapa rikedom åt fåtalet och misär åt flertalet?

Jag frågar mig: Vad blev med dagens kurs trettio silverpenningar?

Jag finner ingen bättre förklaring just nu. Gör du?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Katrine Kielos menar att det existerar två falanger inom Socialdemokratin

I Aftonbladet skriver Katrine Kielos om hur Socialdemokratin skulle ha kunnat vara om Anna Lindh var vid liv idag. Det är en fint porträtt av en politiker som ganska bra dos av förnuft och känsla.

Anna mördades enligt historieskrivningen av en enskiljd vettvilling, precis som Olof Palme gjorde enligt den officiella teorin, även om det finns helt andra teorier om den saken som Svenska folket och ex. miljöpartisten Per Kvist tror mer på, nämligen polisspåret.

Men nu åter till ett citat av Anna Lindh som är ytterst aktuellt:

”… världen har fler demokratier än någonsin, och mänskliga rättigheter befinner sig högt på nästan alla länders dagordning. Ändå, är korruption och förtryck alldeles för vanliga hot mot det demokratiska samhället. Och vi har sett en dramatisk ökning, de senaste 10 -15 åren, av etniska konflikter och humanitära kriser med brott mot mänskliga rättigheter som viktiga delar., men också mer av korruption. Mänskliga rättigheter prisas mer än någonsin – och kränks mer än någonsin.”

Visst är det ett aktuellt citat idag när den store retorikern Obama sannolikt försöker ljuga in det amerikanska folket i ett korrupt krig som det Syriska folket och inte heller det amerikanska folket vill ha, ett krig där USA skulle stödja de mest extremistiska muslimerna som över huvud taget existerar.

Blotta tanken på att Syrien skulle gå emot FNs regler för att provocera fram en invasion av det egna landet är givetvis absurd, precis som den var absurd då Irak hotades och anklagades av samma sak. Det är därför jag tror mer på Putin och andra teorier om hur gasattackerna kom till än på Obama.

Om Obama vill hitta kemiska vapen och massförstörelsevapen bör han kanske leta bland dessa religiösa extremister eller varför inte leta i Israel? Där kan han nog hitta en hel del kemiska vapen och kärnvapen, tror jag, och givetvis på sin egen bakgård och, vem vet, kanske i sitt eget lös-skägg… nu när han verkar stödja självaste Al-Qaida.

Och Birger Schlaug noterar att det är väldigt tyst vad gäller kritik mot Obama i Sverige. Anna Lindh och Olof Palme hade sannolikt inte varit tysta men dagens s.k. “Socialdemokrater” är ovanligt tysta. Ett utspel som “Dessa satans mördare” eller “Du är offer för massmedia”, såsom Olof Palme brukade uttrycka sig ibland, hade nog kännts ganska normalt för riktiga socialistiska demokrater i detta sammanhang.

Men jag tror ändå att Katrine Kielos har helt rätt i att det existerar två falanger inom Socialdemokratin, en höger och en vänster. Olof och Anna som mördades tillhörde vänsterfalangen enligt min mening och det som blev kvar i ledningen liknar mest en samling blå smurfar i jämförelse.

Det som också existerar i Socialdemokratin är en separation mellan religiösa och ateister, eller ska vi kalla dem sekulära, som det så fint kallas för att inte stöta sig med de blint religiösa medlemmarna inom Socialdemokratin, och säkert finns det också en delning mellan muslimer och kristna, en ganska naturlig delning när man tänker på vad många kristna fått utstå i de muslimska länder de flytt från.

Skillanden mellan dessa olika falanger är defacto mycket stor och har givetvis gigantiska konsekvenser i hur man vill föra en politik och det är för mig makabert att se hur dessa kan samexistera inom samma parti, men de har i alla fall en sak gemensamt och det är att de är blinda i sina fastfrusna ideologier/religioner.

Ingen av dessa olika falanger baserar nämligen sina åsikter på vetenskapliga fakta. De undersöker inte saker innan de har åsikter om dem. Att de religiösa inte tror på vetenskapliga metoder, det vet vi givetvis. Det är ingen hemlighet även om det finns förvirrade undantag som påstår sig vara religiösa och vetenskapliga samtidigt.

Men det jag noterar är att de ateistiska/sekulära medlemmarna ändå baserar sig på gamla ideologier som helt saknar grund i modern vetenskap. Dessutom baserar de givetvis sina åsikter och utspel rent populistiskt på vad vinden blåser så att de ska vinna popularitet i valet.

Idag är det defacto två falanger som körs över i Socialdemokratin. Dels vänsterfolket som vill ut ur det extremkapitalistiska EU-projektet, vilket givetvis resulterar i massflykt till det mer socialistiska Vänsterpartiet, som lustigt nog också verkar vilja ha fler religiösa extremister som invandrar till Sverige.

Och dels är det falangen som tycker att invandringen gått för långt som körs över. I denna grupp ingår även kristna som flytt från muslimska länder och de har givetvis helt andra tankar än moderpartiet om dagens makabra invandring av extremreligiösa muslimer och de tvingas nu fly till Sverigedemokraterna som vill repatriera de som tillhör denna extrema sekt som kallas Islam.

Men sorgligt nog baserar sig inte heller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna sin politik på vetenskapliga fakta eller undersökningar. Det är blint tyckande, accepterande av fakta för att stödja den fastfrusna ståndpunkten och tom retorik som styr. Hatet styr. Spottnade och fräsandet mot varann styr. ”Kommunism” används som skällsord åt ena hållet, ”rasism” åt det andra hållet utan att förklaringar av ordens innebörd belyses. Den hövliga vetenskapliga deliberativa diskursen som kan leda till förståelse MELLAN MÄNNISKOR lyser ständigt med sin frånvaro.

Detta faktum och egentligen inget annat tror jag är orsaken till att vetenskapliga människor skyr politiken. Det gör givetvis inte saken bättre att intelligenta människor skyr politiken som pesten, snarare precis tvärt om och det är därför vi behöver ett Vetenskapligt parti i Sverige så att det blir en bättre ordning, och vi behöver givetvis vetenskapligt lagda människor som vill ställa upp.

Visserligen var kanske varken Olof Palme eller Anna Lindh särskilt vetenskapligt lagda, men de hade hjärta och sade i alla fall sanningen modigt så som de såg den med retorisk intelligens och det har jag vördnad och respekt för. Dagens Socialdemokrater är enligt min mening jämförelsevis fega och inte mentalt kapabla att styra Sverige.

Jag respekterade Olof och Anna. Jag ställer upp i politiken för att alla fredliga människor, oavsett åsikt, förtjänar att leva ett tryggt och gott liv i fred, den fred som Olof och Anna stod för, den fred som Socialdemokratin stod för innan de mördades, men den negativitet jag känner inför detta faktum och den sorg jag känner för det jag sett i Sverige leder ingenstans så jag ställer istället upp positivt och konstruktivt med Vetenskapliga partiet för det kan faktiskt leda framåt.

Jag hoppas innerligt att partierna som baserar sig på ovetenskapliga ideologier, ovetenskapliga religioner och ovetenskapligt hat kan upplösas i tomma intet och att människor med mer vetenskaplig läggling träder in på arenan med stort mod.

Jag tror uppriktigt talat att Vetenskapliga partiet är den enda rätta vägen att gå för alla som gillade Olof Palme och Anna Lindh.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Varför finansierar USA och Sverige al-Qaida?

Finansierar Sverige och USA al-Qaida? Det påstår vaken.se.

Varför finansierar Sverige extremt religiösa grupper i Syrien? Borde vi inte finansiera fred istället?

Är det detta Obama och Svenska ministrar ska tala om?
Kan inte folket välja en bättre ledare för landet?

En sak är kanske att USA kan gynnas av destabilisera Syrien innan de invaderar Syrien och ev. Iran tillsammans med Israel, men Sverige ska väl inte vara med och invadera världen genom att finansierar extremreligiösa organisationer? …eller är det ett sätt att samla alla ruttna ägg i samma korg?

Men ska verkligen Sverige invadera världen likt Hitler anser jag att vi åtminstone ska ha en stor fet folkomröstning om den saken INNAN det sker. Att Obama är ovän med Ryssland, det vet vi och att den nya fördubblingen av ryska marinens styrka i medelhavet sannolikt irriterar USA det vet vi också.

Visserligen är Obama otroligt lik Usama. Jo. man kan konstatera att de skulle kunna vara samma skådespelare och vi vet att Obama dessutom har muslimsk bakgrund och sannolikt dessutom kan tala arabiska, samt att USA tidigare haft skådespelare som presidenter, men för att stötta al-Qaida måste man ju nästan vara en ”Usama bin Laden”!!!!

AB – Lätt att bländas av Obamas makt

 DN – Obama planerar toppmöte i Stockholm

DN – Obama kommer till Sverige

SVD – Obamas besök inte bara positivt för M

När jag blir statsminister lovar jag att bjuda in Usama på maskerad om han lovar att ta med sig turban, lösnäsa och helskägg.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Athenian Voice – En blogg väl värd att uppmärksamma skriver om Inför Obama-besöket och medias rövslickeri kring detta besök.

PS. Ska man ens nämna Carl Bildt i sammanhanget? Han är enbart pinsam för Sverige, anser jag.