Per Olsson i den sexistiska käringvänstern angriper den styrande ”sexistiska gubbhögerns” och SVT:s attacker på Greta Thunberg

Personligen tror jag INTE att klimatstrejkernas genomslag gynnar vänstern alls, men vänsterkäring Olsson rör i vart fall på sig, till skillnad från herr Fingal Olsson. Jag fortsätter inte med konstgreppet eftersom Olsson endast behöver veta hur det sura äpplet smakar en gång. Sexism och åldersdiskriminerande uttalanden från Olsson leder naturligtvis inte till att någon lyssnar på verkliga sakargument, eller ens på hans känsloargument. Det finns förresten inga ”kärringar” eller ”gubbar”, enbart kära herrar och kära damer, naturligtvis.

Namnet ”Erika Bjerström”, antyder dessutom att Bjerström som analyserade talet i SVT, till käre herr Olssons stora förtret, sannolikt alltså är ”käringhöger”, alltså INTE en höger-herre.

Unga fröken Thunberg (oavsett politisk färg) ljuger inte. Hon ser, helt sonika, att något inte stämmer med elitens påståenden. Hon drar ner brallorna på höger-eliten. Klimatpolitiken, som eliten unisont alarmerar om, den politiken existerar inte i realiteten. Politikeradeln påstår att vi behöver vidta åtgärder mot den, samt vill ta ut höga skatter för den, medan de sänker sina egna skatter (ex. värnskatten) och höjer sina egna arvoden(!!!), samt fortsätter att strössla slantar på EU-korruptionen i Bryssel.

Politikeradeln vurmar för EU och globalism i tillväxt-kör, ihop med sekterister och ekonomister, så att transporterna av allsköns skit, krig, terror, sekterism och migranter ökar. Folket gör heller ingenting positivt för Thunberg eller naturen i realiteten. De bänkar sig framför dumburkarna, med chips och går sedan och röstar på de idioter som presenteras/bespottas, eller så kastar de bort rösterna på icke-valsamverkande partier som ex. RS, eller avlar horder med barn.

Eller så förflyttar politikeradeln horder av migranter (icke-barn och icke-flyktingar) till arktiskt klimat, gärna reaktionära sekterister, får dem att skaffa massvis med barn medelst flerbarnstillägg och visar dem reklam för masskonsumtion i TV, vilket ÖKAR CO2-utsläppen!!! Folket stödjer det i val efter val, likaså. ”Grön tillväxt” kallas det tydligen, men det har naturligtvis INTE med ekologisk hållbarhet att göra alls. Tvärtom. Det är t.o.m. definitionen av folkförräderi enligt brottsbalken mot alla folk i världen dessutom. Förmildrande är naturligtvis att folket röstar för folkförräderiet, utom ev. på Kuba.

Den hårda vikingatjejen från Sverige har rätt:


”Det finns hopp. Men det kommer inte från regeringar eller företag. Det kommer från folket.”

Visst skulle man kunna kalla det för ”vänsterpopulism”, om folket skulle förstå att ENBART folk som Thunberg, samt Vetenskapliga partiet, är beredda att lösa NEDVÄXT-uppgiften trovärdigt, samt kommer sänka CO2. Vetenskapliga partiet är ju faktiskt rödare än vänsterpartiet, samt för ökade inslag av direktdemokrati, vilket eliten nedsättande brukar kalla för ”socialism” och ”populism”. Varför är då eliten emot demokrati?

meg_greenfield_80x80
”Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

”Everybody’s for democracy in principle. It’s only in practice that the thing gives rise to stiff objections.”
/ Meg Greenfield

Till skillnad från eliten är folket populister, i alla fall då de röstar i stora antal på saker som de själva gynnas av, men eliten missgynnas av. Det är den verkliga definitionen av populism, men populister är inte nödvändigtvis socialister, även om det vore i deras eget intresse. Folket röstar ex. idag till 99% på 8 st EU-vurmande monopolkapitalistiska partier för mer tillväxt, varav 5 är för massmigration av barnavlande kulturer till arktiskt klimat. De tre andra är konservativa eller ”kristna” partier för svenskars massavel och precis lika okristligt absurd ekonomisk tillväxt, men förmodligen helt utan sharia-lagar som tycks vara snäppet mer tillväxtskapande.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

De 8 partierna är således  högervridna och smutsiga, i min mening, så även de 99% som röstar på dem, så även människor i RS som INTE är för en vänster-valsamverkan som ger RS mandat och därför istället, i realiteten, kastar bort sina kära vänster-medlemmars röster varje val och därigenom ser till att korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare blir invalda istället.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Associationsskulden som SVT utsätter Thunberg för:

”Hennes budskap idag applåderas av Kina”.

…var kanske inte tänkt som klander genom association? Kanske var det ”honour by association”? Det kan ju faktiskt vara så att reportern gillar att kineserna faktiskt har börjat applådera henne, när hon läser lusen av Västs elit och talar om att hoppet ligger hos folket?

Kanske tänker både reportern och kineserna, som befinner sig i en nedväxande situation populationsmässigt samt säljer billiga solceller, att Thunberg är på rätt spår, när hon avslöjar elitens lögner i Väst? Eller är kineser i allmänhet helt enkelt mentalt friska vuxna som applåderar den unga Thunberg?

Dessutom kan det vara så att vi faktiskt har att göra med en riktig ”vänsterkäring” på SVT som vill göra reklam för Kina, medelst Thunberg? En honour ”by association” åt andra hållet?

Skulle Kinas ledare frukta att klimatkampen ska få större spridning? Varför då? Kineserna skulle förmodligen kunna bli elektrifierade i ett nafs och skulle nog gärna elektrifiera världen. De skulle nog dessutom göra något betydligt mer intelligent än svensk vänster, nämligen lyssna på folket och genomföra vad folket vill.

Skulle kineserna, likt bortkollrad svensk kär vänster, låta sig luras av Rockefellers, samt andra charlataner, om 0,01% av den genomskinliga gasen CO2:s farlighet, fastän beredskap är det mest logiska hur klimatet än blir? – Nej. Förmodligen inte, men kanske jag överskattar kineser?

Kanske vet våra kära kineserna något som vi inte vet? Kanske är det kolpartiklarna som färgar planeten svart, eller är kanske kondensstrimmorna som isolerar planeten på natten det verkliga problemet? Att temperaturen inte stiger på södra halvklotet är ju ex. en sådan där oförklarlig grej, eftersom CO2-halten är lika stor överallt. Kanske är kinesernas fantastiska höghastighetståg lösningen som gör att vi slipper både kolpartiklarna och kondensstrimmorna i framtiden?

Kommer kineserna tillåta att USA använder billigt kol till sina industrier, på en fri världsmarknad, om Kina inte tillåts göra det? Förmodligen inte. Kineserna är nog inte lika korkade som EU:s alla landsförrädare som ränner på  Bilderberggruppen med USA:s bankir-maffia för polkagrisar på skaft. Jag tror heller inte att kineserna vill andas in vare sig kolpartiklar eller radioaktivt damm, likt Japanerna eller vitryssarna. De är helt enkelt smartare än Trump och andra kärnkrafts-trutar, tror jag.

Kommunistpartiets Beijing News har dessutom rätt.Visst är det sant att Greta Thunberg bedriver ”politisk teater”. Hon är dessutom duktig på det. Retorik kallas det för. Varje ledare som håller tal använder denna ”politiska teater” för att trollbinda massorna. Olof Palme, min idol, var en stor mästare i retorik. Vilken lyssnare vill ha motsatsen? – Klart att man vill höra briljanta tal som ex. Thunbergs tal i FN!

Agendan bakom retorik kan vara kortsiktigt girig, såsom den överarvoderade elitens och säkert många nyrika kinesers retorik är idag, d.v.s. de de som har satt sig ovanpå våra kära folk. Retorik kan också vara långsiktig och altruistisk, såsom Thunbergs och Vetenskapliga partiets, fastän vi har olika syn på de vetenskapliga evidensen vad gäller just 0,01% CO2, samt olika stor rädsla.

P.g.a. meditation är Vetenskapliga partiets centralkommitté alls inte rädd. Meditationen förhindrar elitens skrämseltaktik, som består av storvulna repetitioner och kontrollord, blandade med flera andra olika former av lögn. Meditationen gör att man blir mer uppmärksam och förhindrar att man gräver ner sig i en av de sekteristiska skyttegravarna, där allt förstånd försvinner. Meditationen hjälper att upptäcka sanningen, d.v.s. att båda skyttegravarna ljuger.

Det är dessutom att kasta sten i glashus att kalla kinesernas medier för ”diktatur” när Västs medier och politikeradel faktiskt håller på som de gör dygnet runt:

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Bild på Noam Chomsky
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Visst. Thunberg kan, medvetet eller omedvetet, vara en del av Väst-elitens försök att stoppa Kinas utveckling, även om jag INTE tror att Thunberg är med på detta. Ser man vilka geopolitiska och ekonomiska intressen som ligger bakom understödet av det politiska organet IPCC och Thunberg, via monopolistiska fulmedier, så är det väl alls ingen osannolik konspirationsteori att de utnyttjar henne i eget syfte?

Jo. Visst är det märkligt att SVT påstår att ”Thunberg står i Pekings sold”. Är det verkligen sant? Det är i min mening förtal och olagligt enligt brottsbalken, så vida inte evidens finns för påståendet, vilket skulle vara en mycket stor nyhet.

Högerfolkets spottande på en tonåring, som kämpar för vad hon tror på, med orden ”en ungjävel” eller ”det var ett löjligt val”, beror på ren inkompetens och på att de är känslomässigt störda.

Att en mycket intelligent och mentalt frisk tonåring, för sin ålder, har ett inre kall, samt kämpar för vad denne tror på, är utmärkt och skall givetvis berömmas! När Thunberg är 18 så är hon välkommen som kandidat på Vetenskapliga partiets lista. Hon har inte kunskapen att analysera klimatdata och vet om det. Det är mer än vad de flesta förstår. Hon har dessutom känsla och driv. Det är högintelligent.

Det har ingen betydelse om det politiska organet IPCC:s hypotes om klimatet håller i framtiden. Många tonåringar tror på IPCC nu. Det är inte konstigt. De läser ljugande fulmedier, precis som så många vuxna gör. Det är fulmedier som INTE har ett vetenskapligt angreppssätt. De är INTE öppna för andra hypoteser än den politiskt fastslagna av IPCC. De är INTE skeptiska till sina egna hypoteser. De källhänvisar INTE. De håller sig INTE till sanningen. Varför folket läser dem övergår mitt eget förstånd. Förklara gärna nedan om du själv läser dem!

Personligen tror jag INTE att klimatstrejkernas genomslag gynnar vänstern alls, såsom ex. demonstrationer för världsfred, ekologisk hållbarhet, Nej till Nato eller Ut ur EU skulle göra. Resultatet av sådana demonstrationer skulle kunna frigöra pengar till välfärden och stoppa frihandelsracet mot bottnen, samt slå hårt mot den krigförande bankmaffian, om det fick genomslag i politiken. En bieffekt vore sänkt CO2.

För att inte mobba ut s.k. ”sexistisk gubbhöger” ur demonstrationstågen, vilket vore ett stort tapp av äldre män med gott om tid, ofta med en typiskt svensk skojfrisk fri kultur, ofta generösa modiga män med bra pensioner, som alls inte rår för radikalfeminismen eller den olagligt förtalande metoo-hysterin, samt generellt sett INTE kräver tafsnings-armband för att hålla tassarna borta från kära flickor och kära kvinnor, utom ev. vid organisk personlighetsstörning, så kan man nöja sig med att konstatera att olika länders ledare, oavsett kön, från Thatcher till Trump, arbetar åt sig själva, samt för en viss andel av den kortsiktiga ekonomistiska plutokratin i sina egna länder.

Vår käre Olsson i RS-vänstern skulle f.ö. kunna skärpa sig en aning, tillsammans med den redaktör som släpper igenom alstren, anser jag. Dessutom så skulle RS, så här år 2019, faktiskt kunna ha ett kommentarsfält och inte låta sig manipuleras via monopolkapitalets shadowbannade skript-skadade odemokratiska plattformar!

”Demokrati är en anordning som säkerställer att vi inte skall regeras bättre än vi förtjänar.”
/ George Bernard Shaw

”Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve.”
/ George Bernard Shaw

Intervju med civilingenjör Arne Gunnarsson från Finspång

I denna intervju med Arne Gunnarsson (1 timma och 10 minuter, ogg-format, 38MB) så tog vi upp fenomenet Greta Thunberg, hur man talar med barn, missuppfattningar om klimatpolitiken, andra miljöfrågor. Vi berör hur viktigt det är med meditation och hur den kan höja samhällets intelligens, öka öppenhet för andras analyser, väcka skepticism mot det som man tror att man vet.

Vi tar upp åldersdiskriminering mot klimatskeptiker, hur psykologi och filosofi inte ingår i läroplanen och hur den kunskapsbristen används mot folket genom desinformation och osanning som drabbar dem och demokratin.

Vi tar upp valsamverkan, sanningssökande, FN, Agenda 2030, globalism, samt missförstånd om vad som är socialism, kommunism och monopolkapitalism, samt demonisering av ledare.

Vi tar upp onödig byråkrati i samhället som handlar om kvalitet, men som kan sänka lönsamhet för företag, genom kostnader för onödig a utredningar som enbart sänker vinsten.

Vetenskapliga partiets kvalitetsstandard:

Bild på Moses med två tavlor och två budord: 1. var cool och 2. var inte en skitstövel

”Var cool – var inte en skitstövel.”
Certifiering får utföras av alla i kommentarsfältet.

Vi talar vidare om dubbelmoral och hyckleri, om orsaken till detta är psykopati och om de med intelligens, moral och samvete har ett ansvar att agera för barnes och framtidens generationers skull.

Vi talar om hur media och storföretag ofta går hand i hand, om jämlikhet, EU-korruptionen, ekologisk hållbarhet, CO2, population, familjeplanering, men även om stål, vätgas, kol, vindkraft, solkraft, kärnkraft och vattenkraft.

Forskning – Tara Swart – Journalister älskar sitt jobb – Deras hjärnor fungerar dåligt – Det finns hopp

Slutsatserna av Swarts forskning är inte förvånande. Journalisters hjärnor fungerar i allmänhet dåligt. Det har vi noterat under en längre tid, även om det finns helt fantastiska undantag som vi berömt här, men det finns hopp om högre intelligens för journalisterna. Ett resultat av studien var att journalisters hjärnor, när de jämfördes med andra grupper, visade en lägre nivå av s.k. exekutiv funktion.

Exekutiv funktion är hjärnans förmåga att reglera känslor, undertrycka fördomar, växla mellan olika uppgifter, lösa komplexa problem, samt tänka flexibelt och kreativt. Detta drivs på av flera faktorer enligt Swart, inkluderat hög konsumtion av alkohol, socker och koffein.

Faktorer som kan förbättra journalistiken:

 1. Bli nykter.
  41% av journalisterna drack 14 eller fler enheter med alkohol i veckan. (Den rekommenderade tillåtna mängden per vecka är 14. En enhet är 25ml med alkoholhalt 40%. En vinflaska 750 ml med alkoholhalt 12% innehåller ex. 9 enheter. En ”imperial pint” (568 ml) med öl med alkoholhalten 4% innehåller ex. 2,3 enheter.)
 2. Schemalagt intag av vatten.
  Färre än 5% av journalisterna drack tillräckligt med vatten, vissa ingenting alls. Journalisterna behöver alltså uppmuntras att dricka vatten. Placera ut vattenflaskor intill deras datorskärmar! Påminn dem att dricka med jämna mellanrum!
 3. Mer tid avsatt för mindfulness-övningar.
  För att hjärnan ska vara effektiv behöver den ta pauser från mental aktivitet. Tvinga in journalisterna i mindfulness-rum för meditation med jämna mellanrum!
 4. Intag av fiberrik kost.
  Intag fiberrik kost som avger energi till hjärnan på ett jämnt och balanserat sätt! Erbjud journalisterna mat som innehåller fibrer ex. morötter, bananer och riktiga fiberrika smörgåsar och förbjud socker-haltig mat på arbetsplatsen.
 5. Sluta med koffein.
  Erbjud enbart koffeinfria drinkar, ex. infusioner, samt förbjud sockerbitarna.
 6. Se till att få rikligt med sömn.
  Sov på bestämda tider. Behåll dygnsrytmen. På natten renas hjärnan. Bra sömn höjer IQ under dagen och det blir lättare att se uppenbara samband.

Andra saker som rapporten visar är att journalisterna är stresståligare än andra eftersom journalister älskar sitt jobb och ofta brinner för sina tidningars politiska agenda.

Stresstålighet kan naturligtvis ses som något utmärkt, d.v.s. att de inte bränner ut sig så lätt, men det kan givetvis också vara dåligt för framtidens generationer, om journalisterna blir fanatiska, eftersom detta kan minska motivationen att vara öppna för nya infallsvinklar, samt kan minska motivationen att vara skeptisk till de uppfattningar som deras egen propaganda innehåller, vilket kan förlama förmågan att analysera saker mer objektivt ur flera infallsvinklar, vilket kan sänka kvaliteten på det journalistiska arbetet.

Klicka här för att läsa hela forskningsrapporten. För att läsa pressmeddelandet klicka här.

Se även dessa mycket intressanta video-klipp:
1. Tara Swart om hur vi blir mer effektiva,
2. Neuroscience and Nationalism | Tara Swart | TEDxLSE
och s
ök gärna nätet efter fler föreläsningar av ”Tara Swart”.

Här ett två citat av Swart ur film nr.2 ovan:

Bild på Tara Swart

”Jag vill vara väldigt tydlig. Det handlar inte om din eller min åsikt, eller att ha rätt eller fel, eller ens våra politiska val. Det handlar om utvecklingen av den mänskliga hjärnan, från stam-ursprung, genom etnisk och geografisk diversifiering till skapandet av nationalstaten, hela vägen upp till modern nationalism.
/ Tara Swart

”I want to be very clear. It’s not about your or my opinion, or being right or wrong, or even our political choices. It’s about the evolution of the human brain, from tribal origins, through ethnic and geographic diversification, to the creation of the nation state, all the way up to modern nationalism.
/ Tara Swart

Bild på Tara Swart

”Till grunden för våra omedvetna fördomar, så är det, även om du inte tror att du har ett rasistiskt, åldersdiskriminerande eller sexistiskt ben i din kropp, om den stereotypen finns i världen, så är det till viss del kopplat till vår hjärnor, och detta var tänkt att hålla oss säkra, för vår hjärna prioriterar att säkerställa vår överlevnad tills vi kan reproducera oss. ”
/ Tara Swart

”To the bases of our unconscious biases, is that, even if you don’t think you’ve got a racist, ageist or sexist bone in your body, if that stereotype exists in the world, then it’s to to some extent wired into our brains, and this was ment to keep us safe, because our brains priority is to ensure our survival until we can reproduce.”
/ Tara Swart

Bild på Tara Swart
Doktor Tara Swart
är neurovetenskaplig ledarskapscoach
, prisbelönt författare och läkare. Hon arbetar med ledare över hela världen för att hjälpa dem att uppnå mental motståndskraft och högsta hjärn-prestanda, förbättra sin förmåga att hantera stress, reglera känslor och minnas information.

Swart är ledarskaps-coach med både doktorsexamen i neurovetenskap och tidigare medicinsk karriär som psykiater. Hon är utbildad vid Oxford University och King’s College i London. Hennes roll som professor vid MIT och King’s College London, samt som gästföreläsare vid Oxford SAID. Hon är specialiserad på sektorer som möter ovanliga nivåer av stress eller förändring.


Tack går till den medlem som tipsade Vetenskapliga partiet, samt till Pettersson

Mer intressant:
Offentligt – För att bli intelligent så är det viktigt att känna till de vanligaste formerna av osanning.