Äldrevård och vård till funktionshindrade

Äldre, sjuka och funktionshindrades behov måste respekteras i samhället. Alla blir sjuka, gamla och vem som helst kan bli funktionshindrad. EU-medlemskapet har förvärrat för äldre, sjuka och funktionshindrade eftersom EU-systemet tvingar länderna till lägre skatter. Skatt behövs för att finansiera välfärden. Tillsammans med frihandel flyr företagen naturligtvis länder som har hög skatt och samtidigt sker det en social dumpning till länder som satsar på bättre välfärd. Det här håller naturligtvis inte i längden. Därför måste Sverige först gå ur EU-medlemskapet om skatter ska kunna höjas, företagen skyddas mot frihandeln och att äldrevård och vård till funktionshindrade ska kunna fungera väl. I den här frågan är vi mycket besvikna på Miljöpartiet och Socialdemokraterna som inte har utträdeskrav i sina partiprogram. Här ser vi istället samverkansmöjligheter med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.