Va? Är det verkligen sant? – Svenska politiker vill importera illegalt avverkad regnskog

Illegalt avverkad regnskog – är det något EU ska importera? NEJ röstade 644 EU-politiker JA röstade 25 EU-politiker… Va? Är det verkligen sant? Vem i hela världen röstar ja till ett sådant förslag? Jo, bland annat fem svenskar, nämligen Alf Svensson (KD), Anna Maria Corazza Bildt (M), Anna Ibrisagic (M), Gunnar Hökmark (M) och Christofer […]