Alliansen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar fortsatt landsförräderi

Om inte Sverigedemokraterna kommer i majoritet efter valet 2018 kommer vi sannolikt få se fortsatt ekonomisk migration och fortsatt asylbaron-verksamhet, en ”godhetens” motsägelsefulla verksamhet som sannolikt ska dränera statskassan ytterligare eller kommer innebära en fortsatt stöld från välfärden, vården, skolan och omsorgen och leda till tusentals döda människor i Medelhavet.

Det är min slutsats efter att ha läst om Gunnar Sandelins artikel i Realtid som jag fann via Avpixlats artikel om Migrationsverkets döljande av talande statistik., samt artikeln från Avpixlat om att SD hotar att överge samarbete med Moderaterna ifall man inte får inflytande över invandringspolitiken.

Alliansen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar sannolikt fortsatt ljugande med statistiken tillsammans i syfte att tjäna ännu mer pengar på den korrupta asylbaron-verksamheten.

Avseende invandringspolitiken menar man från SD:s håll att man har en samsyn då det gäller en permanent flyktinglag, skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring samt utvidgad samhällsorientering. Men just i denna fråga vill M inte samverka med SD utan man vänder sig här hellre till Socialdemokraterna.

– I så fall blir det inget samarbete alls, säger Mattias Karlsson till SVT.

Det är positivt att Sverigedemokraterna nu vaknar upp och ser Moderaterna för vad de verkligen är. De är likt parasiter som börjat löpa amok på samhällskroppen, likt giriga malariaparasiter som gillar tillväxt, precis som resterande galna tillväxt-partier, fastän vi sannolikt behöver nedväxt. Moderater säger sig vara emot bidrag-samhället, men den verksamhet de vill bedriva är sannolikt inget annan än en massiv bidrags-verksamhet vars profit ska landa i deras egna intressenters fickor.

Vilka är då deras intressenter? Tja. Man kan ex. följa ”det öppna hjärtats politiks” gamla partiledares karriärväg, eller kanske Bodströms val av bostadsort, om man nu vill försöka se de ”goda” sambanden, eller kan kanske man titta på omslaget till tidningen Economist 2015?

Men det är inte enbart traditionell nyliberal media eller högermedia, eller deras politiker, ägda av girigbukarna, som sålt sig till asylbaronverksamheten, salafismens prox-arméer mot demokratin i Syrien eller sålt sig till rysshetsen i syfte att skapa den konflikt som bankerna vill profitera på, medan underklass och medelklass får betala det globala kalaset.

Nejdå. Även den s.k. ”vänstertidningen” ETC sprider falska påståenden om invandringens effekter och obefogat Putin-hat och Assad-hat förmodligen mot betalning från de som profiterar på saken. Även Jonas Sjöstedts blogg där det stod att han inte var till salu har tystnat och han verkar vara för mer invandring in i EU samt vill hetsa mot ryssen och mot Assad, med de av CIA och salafister påhittade lögnerna, samtidigt som man trycker ner kvinnors islamkritik effektivt trots dessa kvinnors makabra fynd.

Jonas Sjöstedt för nu ut de välrepeterade lögnerna genom de amerikanska sociala nätverken och genom helt vanlig nyliberal och borgerlig media. (Dit länkar vi inte) Frågan är varför Vänsterpartiet sålt sig till högerns globalistiska cirkus? Har de råkat fastna i CIA:s pedofilnätverk? …eller är det helt enkelt et krav från girigbukarna i utbyte mot att inte helt mörkas likt Bernie Sanders i monopolkapitalisternas fulmedier?

Mod Jonas! Man kan endast arbeta åt det goda genom att göra rätt. Gör det rätta Jonas! Jag vet att du är en god svensk innerst inne. Sanningen gör inte ont. Var ärlig! Begå apostasi från globalist-media och övrig idioti! Ingen hållhake är för stor! Erkänn och uttryck ånger och du skall bli förlåten! God internationalism med friska socialistiska nationer är inte samma sak som girigbukarnas söndrande globalism som leder till rasism, krig och elände.

Alla människor kan finna modet inuti sig att göra rätt. Bättre att dö med ett gott eftermäle, likt en Olof Palme eller en Fidel Castro, än att dö som en landsförrädare, Jonas! Bättre att finna modet före revolutionen än efter om man vill undvika giljotinen, tror jag. Vad tror du?

Språkvetenskap – Hur använder man bäst orden ”höger” och ”vänster” i politiska sammanhang?

Samtalsdemokrati (s.k. ”deliberativ demokrati”) förutsätter att:

”innebörden i orden måste vara tydliga och exakt desamma för samtalsparterna, annars blir det bara ”käbbel”.”

Vad som skett med orden ”vänster” och ”höger” i diskursen tycks vara att olika krafter försöker stjäla orden och göra om betydelsen av dem. Jag anser att vi bör fråga oss om vi ska tillåta förvrängningen av vårt svenska språk i kortsiktigt girigt intresse, oavsett vår placering på den socialpolitiska skatteskalan och vad som kommer ske om vi om vi inte skärper oss.

I en demokrati måste vi använda ord som alla förstår betydelsen av, annars blir det som Språkvetenskaps-professorn Noam Chomsky försöker förklara för komikern under namnet Ali G i detta Youtubeklipp, nämligen att den som hittar på sitt egna språk med okända ord och okända betydelser naturligtvis inte kan kommunicera med andra, vilket följaktligen leder till missförstånd och käbbel och potentiellt till totalt politiskt kaos.

Nättidningen Avpixlat avpixlar det som censurerats i medier med en mångkulturell agenda. Det är därför sorgligt, anser jag, trots Avpixlats viktiga uppgift, att ungefär var tjugonde kommentar på Avpixlat förvränger, döljer och ljuger, medvetet eller omedvetet med ordet ”vänster”.

Ungefär var femte artikel innehåller ordet ”vänster” i någon typ av förvrängande form som sätter ordet ”vänster” i samband med allt möjligt dåligt. Förutom att det är sorgligt att se så finns det naturligtvis all anledning att sluta med sådant skadligt parasitbeteende på vårt svenska språk, anser jag.

Lars Bern skriver bra idag, men kallar lite slarvigt de som demonstrerar mot den växande nationalismen för ”vänsterextremister”, trots att de demonstrerande utgör en brokig skara av narkotikahandlare, illegala migranter, karriärlystna högerfeminister som spottar på jämlikhet, och anarkister som skulle protesterat oavsett vad demokratin levererat.

Denna brokiga skara som ofta stöttat den nyliberala och kriminella Clinton-Obama-regimen, vilken valfuskade mot den demokratiske socialisten Bernie Sanders och bedrev monopolkapitalism åt George Soros och Wall street ledde naturligtvis till allt annat än någon ”extrem vänstersocialism”, som ex. på Kuba, där barnadödligheten enligt Anders Romelsjö, p.g.a. kommunismens jämlikhet och välfärd, är lägre än i USA.

T.o.m. ordet ”Vänsterliberalism” är ett vagt begrepp, anser jag, som tyvärr använts i den politiska debatten under de senaste decennierna och resulterat i att Miljöpartiet felaktigt kallas för ”vänsterliberalt”, fastän deras politik i dag är pinsamt nyliberal och borgerlig tillsammans med Socialdemokratin och har försämrat våra skolor, vår vård och vår omsorg, förutom försämringen av miljön genom propagerande för tillväxt av både migration och ekonomi, vilket vi vet genom matematisk bevisning, leder till ekologisk katastrof.

Både S och MP är idag för det monopolkapitalistiska EU, d.v.s. racet mot välfärdsbottnen och den fria handeln och den fria rörligheten som ökar fattigdom och arbetslöshet i Sverige, en politik som naturligtvis inte kan betecknas som ”vänster” eller ”vänsterliberal”, om  nu orden ska användas korrekt.

Trots mina idoga rättelser om vad ”vänster” betyder i politiska sammanhang och varför man inte bör använda ”vänster” jämt om allt möjligt, så har INTE problemet försvunnit, men bitit sig fast likt ett gäng korkade men otroligt motiverade mandriller, vilket gör att jag misstänker att det handlar om s.k. internettrolling från ”höger”.

Det är inte helt otroligt att idiotin är entrism betald av George Soros eftersom det är såpass knasigt att det faktiskt skulle kunna handla om internettroll som vill få Avpixlats skribenter och kommentatorer att framstå som fån i namnet av nationalism i syfte att gynna den monopolkapitalistiska globalismen, vilken skapat krigen, flyktingströmmarna och det asylkaos som asylbaronerna och det militärindustriella komplexet profiterar på.

Det är för mig en gåta att briljanta vänsterpersoner och Sverigevänner inte samtidigt kommer på att man kan vara för både Sveriges väl och för en balanserad nivå av folkets välfärd och enhet samtidigt som man hjälper andra folk internationellt och effektivt, utan att förstöra sin egen nation eller att andra folk måste driva iland som lik utmed Medelhavets kuster.

Samma parasitbeteende på vårt svenska språk ser vi när de nationella ofta felaktigt kallas för ”högerextrema” fastän den normale sverigedemokraten oftast inte är mer ”höger” på den politiska skatteskalan än nyliberala sossar eller moderata Moderater och alls inte är särskilt ”extrema” ur någon synvinkel, om man nu avser den uppfattning som en stor del av befolkningen indoktrinerats med av monopolkapitalistiskt ägd massmedia.

Även Nordiska Motståndsrörelsen kallas ”högerextrema”, trots att NMR om vi ska vara korrekta och undersöka NMR:s politik lite djupare, verkar vara nationella ekologiska etnocentriska demokratiska socialister. Rent begreppsmässigt kan man givetvis ifrågasätta om NMR ens bör kallas för ”rasister” med utgångspunkt av partiprogrammet, i fall man med rasism avser uppfattningen att den egna rasen är överlägsen andra raser.

Det viktiga för en hövlig demokratisk diskurs är naturligtvis att vi enas om ordens betydelser och sedan låter var och en benämna sig själv om vi vill undvika käbbel på en låg intellektuell nivå som hotar krossa vår demokrati.

Man må som monopolkapitalist ex. ogilla ren ”socialism” och ”kommunism, när man slår upp ordens betydelser, men detta är onekligen traditionell vänsterpolitik, d.v.s. mer jämlikhet, högre skatter, mer pengar till skola vård och omsorg, nationaliseringen av samhällsviktiga funktioner etc. etc.

Man må gilla kapitalismens högerpolitik som gör 1% allt rikare och 99% fattigare genom ex. ”Socialdemokraternas” och ”Miljöpartiets” nyliberalism om man tillhör denna 1% eller är sadomasochist, eller om man lurats av monopolkapitalistiskt ägd media att bli borgerlig, men att kalla vare sig S, MP eller monopolkapitalisten George Soros för ”vänster”, ”socialist” eller ”kommunist” är givetvis helt fel. Det förstår en normalintelligent tolvåring som slagit upp ordens verkliga betydelser och tittat på partiernas realpolitik.

Således anser jag att ordet ”vänster” bör användas för de partier som i sin realpolitik ökar välfärden för nationen genom högre skatter och satsningar på skola, vård och omsorg och är emot monopolkapitalism eller frihandel som tvingar stater till skattesänkningar för kapitalets gunst. Således inte S eller MP, definitivt inte Alliansen, men kanske Vänsterpartiet, KPML(r), Kommunistiska partiet, Rättvisepartiet socialisterna, Nordiska Motståndsrörelsen eller Vetenskapliga partiet.

Mer intressant om förvrängningen av ord:
http://anettes-paradis.blogspot.com.es/2013/05/sanningsministeriet.html
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/08/07/godhetens-sjalvmotsagelser-lista-pa-speciellt-dumma-politiska-oxymoroner/

Kritiskt svar till Elisson och Norberg – Om Olof Palmes härliga vänner i tidningen Metro

Att kritisera Olof Palme, även om han är död och själv inte längre kan försvara sig, bör man väl kunna göra, speciellt om man anger källor för sina påståenden. Det skulle nog inte den nationelle demokratiske socialisten Olof Palme ha något emot, bara man låter honom få ett någorlunda gott försvar och samtidigt inser att dagens nyliberala socialdemokrati alls inte följer hans demokratiska socialistiska principer.

Den anonyme bloggaren Elisson tycks i princip ha kopierat kritik mot Olof Palme från Johan Norberg som fått in en artikel i Metro (men till den typen av media länkar vi inte längre till av princip-skäl). Det saknas dessutom källhänvisningar till påståendena. Mina egna påståenden har jag mestadels hämtat ur Engelska Wikipedia, inte ur det politrukskadade Svenska Wikipedia.

Elisson, även om han inte vill vara offentlig, vilket givetvis är ok med tanke på hur repressivt samhället blivit, har ändå något som Metro inte vågar ha, nämligen ett öppet kommentarsfält. Öppna kommentarsfält är bra för samtalsdemokratin, men givetvis dåligt för lögnen, således är ett relativt öppet kommentarsfält en nödvändighet för alla som söker sannolikheter kritiskt.

Att Johan Norberg, som är klassiskt liberal och för global kapitalism, samt medlem i den Amerikanska libertarianska tankesmedjan ”Cato Institute”, med huvudkvarter i Washington, har fått in en artikel i tidningen Metro där han kritiserar den nationelle demokratiske socialisten Olof Palme är naturligtvis inget konstigt alls. Metro är en tidning vars ägarförhållanden måste anses vara graverande kapital-liberala och borgerliga och som därför sannolikt låter det gravt kapital-liberala och borgerliga TT rapportera åt dem.

Att folk alltmer börjat rata gratistidningen Metro och annan TT-besmittad press är heller inte konstigt. All media som rapar upp kapital-liberala borgerliga texter står under hårt tryck nu när alla besitter smarta telefoner och kan välja att läsa mer relevanta och undersökande medier, samt kan gå till botten med allting lätt.

Men låt oss ändå helt kort bli motiverade att ändå relativt ytligt undersöka den kapital-liberala och borgerliga kritiken av Olof Palme, helt enkelt av ren hövlighet mot den mördade Olof Palme! Det kan naturligtvis vara intressant även för en mer fredlig moralisk kapital-libertariansk borgare som röstar på bomb-Alliansen, såväl som för en nyliberal som röstar på bomb-socialdemokrater, samt bomb-miljöpartister, men ändå är öppen för kritik av den egna kapital-liberala världsbilden.

Inledningsvis noterar jag att rysshat odlas i artikeln, trots att Vladimir Putin måste betraktas som en kapital-liberal borgare själv, även om han verkar vara emot Bilderberggruppens globala agenda, eftersom han sannolikt är nationalkonservativ, såsom Olof Palme, för sitt eget lands väl. Således var Olof Palme sannolikt ingen landsförrädare.

Politikeradelns och svenska medias felaktigt uppmålade ”djävulsbilder” mot Sovjetunionen, vilka Olof Palme verkar ha noterat, florerar idag mot Vladimir Putin och härstammar naturligtvis från de giriges agenda i Bilderbergruppen som vill skapa konflikt och profitera på den, som vanligt, på folkets bekostnad.

Mellankrigstidens mönster för ett storkrig går igen. USA och Nato klättrar likt aggressiva pitbulls på Rysslands gränser och försöker med alla medel försvaga och dra in Ryssland i ett nytt krig, nu främst via Ukraina där USA stöttat Ukrainska nazister till att störta demokratin och skrämma slag på det traditionellt ryska folket på Krim.

Det värsta är att EU-etablissemanget uppträder med ett självskadebeteende, som om EU är en lydig soldat åt USA. USA sitter på läktaren med sin radiostyrda drönare, som utgörs av ett naivt panikartat EU.

Bild på ett barn som betraktar ett plakat med ordet panik

Bild från The Economist kollage för 2015

USA anser sig sannolikt sitta tillräckligt lång borta för att inte skadas självt materiellt, medan EU och Ryssland hetsas mot varandra till något som kan komma att sluta i total katastrof för Sverige och Europa.

Olof Palme var inte “anti-amerikan”, det är inte sanningen, men Olof Palmes kritik mot USA:s extrema kapitalism berodde naturligtvis på den kontinuerliga imperialism som pågått från USA:s sida allt sedan slutet på andra världskriget, samt givetvis på den extremkapitalism som drabbat USA:s folk och som står i bjärt kontrast till det som Olof Palme företrädde.

Olof Palme bevittnade effekterna av kapitalismen på sin resa genom USA i sin ungdom och han kände sympati med det lidande amerikanska folket, vilket han ofta visade. Han visade också ofta sympati med de andra amerikaner som som förtrycktes och mördades av USA:s regim i Syd- och Centralamerika. Så att han skulle vara “anti-amerikan”, det är bevisligen inte sanningen från er sida.

Att Olof Palme var vän med Robert Mugabe är inte konstigt alls. Robert Robert Mugabe var en nationell demokratisk socialist, precis som Olof Palme. Den imperialistiska kolonialmakten Storbritannien har länge försökt att sätta krokben för Zimbabwes folk. Zimbabwe är nämligen fullt med diamanter och Platina som de vill åt, vilket naturligtvis även Sverige och Olof Palme ville åt, men på ett helt annat sätt, d.v.s. genom ömsesidig respekt, inte genom utsugande global kapitalistisk kolonialism.

Afrika är kanske inte lika demokratiskt välutvecklat som Sverige? Jag är ingen expert på Afrika. Afrika har kanske en korrumperade stam-mentalitet som kanske vida övertrumfar politikeradelns familj- och vänskapskorruption i Sverige, men de sanktioner som Zimbabwe utsatts för har givetvis haft effekter som blivit fascistiska och drabbat den vita befolkningen som hämnd. Sådana rasistiska oroligheter kan givetvis drabba alla länder som utsätts för sanktioner. “T. I. A.” som afrikanerna säger “This is Africa”.

Nu till religiösa ayatollor. Jag vet inte bakgrunden, men att Olof Palme berömmer uppbyggnaden av demokratiska institutioner i länder som i århundraden undertryckts av extrema doktriner, samt av Storbritanniens och USA:s olika nickedockor, skulle naturligtvis kunna anses vara något positivt.

Demokratiska institutioner är nämligen motsatsen till diktatur. Det är motsatsen till extrema doktriner och det är motsatsen till Storbritanniens och USA:s olika nickedockor. Att den extrema doktrinen, kanske i maskopi med USA och Storbritannien, sedan avrättade vänsterfolk som ville göra revolution mot den odemokratiska doktrinens diktatur är väl knappast Olof Palmes fel?

Nu till Pol Pot. Jag har varit i Kambodja och talat med människorna där samt läst olika böcker om Kambodja och kan därför rekommendera David P. Chandlers böcker om saken. Jag uppfattar honom som relativt objektiv, trots hans amerikanska bakgrund.

Kambodjanerna själva uppfattar ofta den USA-stödda Lon Nol som den stora skurken. Pol Pots paranoia skapades av att hans socialdemokratiska vänner mördades av Lon Nol. Pol Pot som gömde sig i djunglerna kom sedan till makten genom USA:s vettlösa bombningar av lokalbefolkningen på landsbygden.

P.g.a. Pol Pots mycket välgrundade paranoia och p.g.a. låg nivå på folkets bildning, samt felaktiga beräkningar och okunniga människors glädjerapporter om tillgången på ris, blev resultatet i den påföljande svälten hemsk tortyr samt avrättningar på den hierarki som tidigare undertryckt folket på landsbygden och stött USA som stött bombningen av dem.

Olof Palme och Fidel Castro hade rätt. Det var ”en stor seger för folkens rätt att bestämma över sitt eget öde” i Kambodja då de krossat Lon Nol-diktaturen där. Och ni har rätt i att det blev ett fruktansvärt öde för många kambodjaner, när svälten kom, särskilt för de f.d. stadsborna som givetvis avrättades först. Att ingen hjälp skickades till Kambodja är givetvis en bidragande orsak till folkmordet. De tvingades välja svältdöden eller överklassens död. De valde det senare. Inte konstigt under omständigheterna.

Fidel Castro och den kubanska kommunistiska enpartidemokratin, har sett till att skaffa Kuba en massa intressanta saker, något man knappast kan kalla förtryck alls, men välfärd. Att låg barnadödlighet och låg kriminalitet på Kuba ogillas av kapital-liberala globalister är faktiskt något märkligt, anser jag.

Så till Khadaffi. Iraks vänsterparti Baathpartiet och Saddam Hussein som ville sälja sin olja i Euro hade inga kärnvapen. Vad skedde? De blev olagligen invaderade och mördade av USA/Nato samt saudiska islamistiska proxy-arméer. Den i Afrika väl ansedde Khadaffi som var på väg att skapa riktiga pengar baserade på guldreserv hade inga kärnvapen. Vad skedde? Olagligen invaderad, bestulen och mördad av USA/Nato/saudiska islamistiska proxy-arméer. Syriens vänsterparti Baathpartiet och Assad hade inga kärnvapen. Vad skedde? Invaderade via USA/Natos/saudiska islamistiska proxy-arméer.

Vem vet? Kanske hade Khadaffi rätt? Det hade kanske gått att lösa den palestinska-israeliska konflikten en gång för alla med ett reellt hot mot Israel om de inte följer FN:s gränsdragning? Inget annat tycks bevisligen hittills ha fungerat för att få den av israeler benämnda ”nazist”-staten Israel att respektera FN:s fastslagna gränser. Självklart förespråkar jag inte kärnvapenkrig, men den aggressiva apartheidstaten Israel tycks inneha kärnvapen själva och verkar ivriga att få använda dem mot Iran.

Nu till Erich Hoenecker och DDR. Att Olof Palme var mer positiv till det demokratiskt socialistiska östblocket var naturligtvis inte konstigt. Olof Palme var för både socialism och demokrati. Det var denna demokratiska socialism som till slut beslutade sig för perestrojka, med påföljande maffia-kapitalism. Fett misstag.

Östtysklands ledande partier ansåg att kommunismen krävde en mur mot kapitalismen. Det är inget konstigt. Med ett kommunistiskt system med gratis utbildning och jämlika löner blir man annars lätt av med de välutbildade människor som fått sin utbildning gratis. En gräns mellan kommunism och kapitalism måste därför givetvis vara järnhård. Kommunismen kan inte ta emot den fattigdom som kapitalismen skapar och vill naturligtvis inte bli av med den välutbildade population den skapar.

Östtyskland hade nästan direkt efter krigsslutet 1945 fria val och flera olika partier, bl.a. Bondepartiet, Liberaldemokraterna, Kristdemokraterna och Nationaldemokraterna. Att Hoenecker således skulle ha varit en “diktator” stämmer inte. Att han p.g.a. sin historik däremot var mäkta populär är ingen hemlighet. Den som varit motiverad att läst på litegrann om socialism, marxism och kommunism inser att dessa tankar inte handlar om förtryck, men om att befria arbetaren från girigbukarnas slaveri.

Olof Palme var en mycket beläst man och absolut Sveriges mest karismatiska statsminister genom tiderna. Där har ni båda absolut rätt. Jag upplever alls inte att Olof Palme var någon speciellt stor hycklare jämfört med dagens politikeradel, även om en statsminister givetvis måste ljuga ibland i nationens bästa intresse, men även i ett interndemokratiskt parti givetvis också måste ljuga på order av Socialdemokratins egen partistyrelse.

Slutligen. Rent principiellt ska man vara skeptisk mot varje blaska som bespottar något, oavsett vad det än är. Sök alltid sanningen om ägarförhållanden hos avsändaren och om tingens ordning djupt och brett och skaffa er en egen uppfattning baserad på dessa undersökningar!

Politisk satir eller verklig läcka? – Frihandlarnas samlingsparti till val 2018 – Internt hemligt dokument?

Vetenskapliga partiet har nåtts av läckta uppgifter från en visselblåsare om ett parti som kommer startas innan valet 2018. Vi vet inte om det är en politisk satir eller en verklig läcka eftersom uppgifterna både framstår som satiriska men ändå korrelerar otroligt väl med existerande uppgifter och kända beteenden av politiker, inkl. plattityder, som saknar logisk eller vetenskaplig underbyggnad.

Det verkar handla om ett internt hemligt samlingsdokument för de invigda? Kanske kommer detta avslöjande göra att partiet inte vågar bildas ändå eller bildas under ett annat namn? Vi kan enbart spekulera. Jag har även lagt till kommentarer emellanåt för att analysera, spekulera och kommentera den läckta textmassan.

Läckt textmassa inkl. kommentarer:

”Frihandlarnas samlingsparti till val 2018

Frihandlarnas samlingsparti kommer samla de ledande skikten ur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och alla Alliansens partier i en gemensam kraftsamling inför valet 2018.”

Rimligt. De är alla för frihandeln.

”Den gemensamma ansträngningen kommer leda till ännu fler mandat för frihandeln p.g.a. det sätt med vilket mandaten räknas fram.”

Detta är korrekt. Det kallas för den jämkade uddatalsmetoden och gynnar större partier, något som även Valsamverkanspartiet noterat.

”Varför Sverigedemokrater som är för frihandeln kommer fortsätta att mobbas offentligt och inte får vara med är alls är inte en illvilja mot dessa Sverigedemokrater i sig, men en del i vårt hemliga politiska spel som vi strax återkommer till nedan.

Vad vi vill:

Vi frihandlare vill ha fri tillgång till åtminstone ett skatteparadis inom frihandelsområdet eftersom skatt är stöld.”

Låter som en tvättäkta tokliberal eller moderat.

”Vi Frihandlare vill utöka den globala frihandeln som gör att vi kan underminera alla länders nationella självständighet, så att vi enkelt kan köpa upp nationella tillgångar och fritt utnyttja dem enligt egna önskemål och driva ner de skatter som annars hade kunnat underminera vår rikedom. Världen tillhör oss Frihandlare.

Frihandel är global!
Kommunism är skandal!”

Jag har inga tvivel längre. Det måste vara en tvättäkta tokliberal eller moderat.

”Tanken på att nationerna och deras resurser ska gynna folken som är födda och uppvuxna där ska vi offentligt beteckna som Rasism i den massmedia vi äger! Fungerar inte vårt massmediala maskineri så störtar vi deras nationella demokratier och tillsätter diktatoriska marionetter, helst under en slöja av demokrati i vilken folkets vilja inte genomförs.

Frihandeln är bra för Sverige!
Sverige är bra för Frihandeln!”

Kan det vara Carl Bildt som är upphovsman till initiativet? Citatet påminner om det religiösa cirkelresonemang som han använde sist när det begav sig. Då var ordet ”EU” istället för ”frihandel”.

”Vi Frihandlare vill infiltrera alla partier i alla världens stater med våra egna agenter och genom dem verka för olika frihandelsorganisationer såsom ex. EU och TTIP.

Sverige är ett djävla skit!
Nu har vi baxat det enda hit!”

Eller kan det vara den nyliberale Kjell Olof Feldt? Sist han använde denna typ av text handlade det om Löntagarfonder. D.v.s. statens uppköp av ägande i Sveriges företag som skulle gynna löntagarna, inte Frihandlarna.

”Vi Frihandlare är för NATO, för genom NATO och import av kärnvapen kan vi understödja ännu mer vinstdrivande krig och frihandel med vapen. På så vis kan vi underminera nationell trygghet, demokrati och självständighet i hela världen inkl. i vårt eget land.

Trygghet är humbug!
Frihandel är häftigt!”

Eller kan det vara Mauricio Rojas? Den tokliberalen har varit tyst ett tag, men ”humbug” är ett ord han använt om ex. mångkulturen. Kommer han snart framträda och välkomna 50 miljoner invandrare återigen, kanske tillsammans med Reinfeldt, ni vet den petade partiledaren med det ”öppna hjärtat”?

”Vi Frihandlare är för ökad kriminalitet, kaos, extremism och miljöförstöring eftersom allt detta är vinstdrivande på olika vis. Men kalla oss inte kriminella, mafiosos eller giriga för den sakens skull, men hellre affärsmän, för lite moraliskt tvivelaktigt skit får vi allt räkna med om vi Frihandlare tillsammans ska kunna kontrollera hela världen.

Frihandlare är coola affärsmän i slips!
Handla här, handla där och vips!”

Jodå. Jag har har noterat att i de filmer som produceras framställs kriminella alltmer likt hjältar.

”Vi frihandlare vill ha fler av våra betalda agenter i drivande NGOs, som ex. Greenpeace och Naturskyddsföreningen. På så vis blir även dessa organisationer våra lydiga Frihandelsredskap. För ekologi på riktigt är också Kommunism!.

Kommunism är bajs!
Frihandel är najs!”

Jag noterar att de kanske redan ha satt sina planer i verket inom Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Får man rekommendera att partiet kallar ekologi för ekofascism?

”Vi Frihandlare fördömer marxismen eftersom Karl Marx talade illa om oss frihandlare. Han kallade oss för schackrande judar. Visserligen gör vi inte många ärliga handtag och handlar oss till våra rikedomar, men även om vi sannolikt kommer ha många uttalade judar och hemliga judar i vårt parti är faktiskt alls inte alla judar, även om vi gynnar oss själva kortsiktigt utan att bry oss om andra människor, precis som vilka psykopater som helst.

Psykopati är sexigt!
Gör som Henry Kissinger!
Var en stolt psykopat!”

Det är här jag börjar tvivla på riktigt om sanningshalten även om det är ett internt dokument. Är verkligen psykopaterna själva stolta över att vara just psykopater trots att det är en hjärnskada och ett handikapp? Och varför skulle de ens nämna citat av Karl Marx i sammanhanget? Kan självaste Henry Kissinger vara inblandad?

”Vi Frihandlare stödjer naturligtvis spridandet av våldsamma rasistiska och för oss nyttiga religioner, förutom de strofer av Jesus som talar om att dela brödet och vinet lika mellan oss och liknande. Jesus var för bövelen Kommunist! Det är vi emot. De mer våldsamma och underkastande stroferna inför psykopater är mer i en Frihandlares smak.

Jesus är för pacifister!
Ett geggigt djävla klister!”

Det skulle kanske de flesta kristdemokrater, som bevisligen är för borgerlig allianspolitik, sannolikt också kunna skriva under på?

”Vi Frihandlare ska vara den överklass som förslavar resten av folket och de allra duktigaste av oss Frihandlare skall vara likt nya kungar i gigantiska slott fulla med lyx och de bästa av oss ska få domdera fritt likt Gud Fadern självt och vi ska få synas i våra massmediala tillställningar på fina blodröda mattor.

Frihandeln är den nya Guden!
Ut med bringan om den är luden!”

Jag noterar att denna tragikomiska punkt delvis är förverkligad i Svensk Damtidning.

”Vi Frihandlare vill ha kapprustningar och utdragna krig, gärna med terrorism, terrorism som vi själva gärna skapar och understödjer. Underklassen och andra vilseledda galna stridspittar ska lockas in i krigen av patriotiska, religiösa eller ekonomiska skäl och göra grovjobbet åt oss!”

Även detta tycks vara förverkligat…

”Länder som invaderats skall efter ett långt utdraget krig helst sedan ägas av oss Frihandlare, direkt eller indirekt. Men blod vill vi själva inte se, speciellt inte vårt eget blod. Då vore det Kommunism! Därför ska vi äga all massmedia tillsammans och inga verkliga bilder av krig får visas där! Folk skulle bli skogstokiga om de fick se sanningen om vad våra krig verkligen innebär. Det skulle kunna leda till Pacifism! Eller skulle de kanske lyncha oss. Det går inte för sig! Sådant våld måste fördömas! Kommunism!”

Förverkligat, Det får mig att tänka på en dikt av Gustav Fröding där psykopaten som framställs, nämligen Amblode, tydligen blir trött av blod.

”Vi Frihandlare är för ökad kapprustning av kärnvapen med våra frihandelsbröder oligarkerna i Ryssland så att en rädsla och ett hat infinner sig hos folken som ökar fientligheten, paranoian, samt ökar hamstringen av bunkrar, vapen och förnödenheter som vi Frihandlare givetvis säljer.”

Precis det som sker. Detta avslöjar att konflikten mellan Ryssland och NATO förmodligen är skapad medvetet för att skapa panik. Paniken kopplar sedan förbi det högre tänkandet och aktiverar ödlehjärnan som fungerar i termer av överlevnad, kamp eller flykt som hos en krokodil. Paniken finns med i omslagsbilden till The Economist 2015.

”Om det hela sedan utmynnar i ett litet kärnvapenkrig mellan Europa och Ryssland eller en ny frihandelsförening eller båda delar är detta naturligtvis utmärkt. Spridandet av hat mellan folken är därför något vi välkomnar i alla fall tills vi profiterat på hatet och helst kan undvika att avslöjas med fingrarna i syltburken.”

Att personen/personerna är det minsta känslomässigt bundna till människor och natur i Europa verkar således uteslutet.

”Vi Frihandlare vill profitera på migrationen genom att tillhandahålla dyra flyktingboenden till staten. Finns det inte tillräckligt med flyktingar måste vi understödja terrorismen och frihandeln som gör dem ännu fattigare och ännu mer förtvivlade så att viljan till flykt från elände och krig ökar migrationen explosionsartat.

Familjeplanering är tillväxthämmande.
Sådant är Kinesisk Kommunism!”

Noterar att uppgiften inte stämmer. Kina har haft nedväxt av befolkning, men ändå tillväxt av miljöförstörande industrier.

”Vi Frihandlare vill att Sverigedemokraterna som parti ska finnas kvar och gynnas av den politik vi för som ett missnöjesparti för de som fått nog av frihandelns effekter. Folket kommer aldrig förstå att våra frihandelsagenter styr även Sverigedemokraterna.

Att vi Frihandlare skriver illa om Sverigedemokraterna i vår massmedia är således en del av planen. Sverigedemokraterna ska utgöra den riggade spottkopp som de missnöjda skall dra sig till, likt en honungsfälla för bin, detta i protest mot effekterna av frihandeln.

Likväl ska folket få fortsatt frihandel om Sverigedemokraterna tillväxer. Orden Rasism och Kommunism som kastas mellan arbetare, arbetslösa och migranter skall splittra hoten mot frihandeln.”

Verkar vara ett avslöjande som skulle kunna krossa Sverigedemokraterna fullständigt om det kan bevisas och det blir välkänt. Sverigedemokraterna anger flyktingpolitiken som en anledning att de närmar sig högern. Kan det istället vara så att Sverigedemokraterna i maskopi med de andra partierna vill förvärra det problem som de profiterar på?

”Vi Frihandlare vill dessutom gärna se mer brun hud i solfattigt klimat för vi vet att detta ökar D-vitaminbrist och sjukdom, vilket är utmärkt, för detta skapar mer handel med dyra cancermediciner. Tanken på att afrikaner ska fly till afrikanska länder eller araber till arabiska länder är givetvis befängd.”

Det stämmer. D-vitaminproblemet är ett välkänt problem för afrikaner. Noterar att det nya partiet anser att Dalai Lamas tankegång är befängd.

”För utan frihandel och fri rörlighet av människor, varor och tjänster skulle inte samma profitabla religiösa och kulturella konflikter uppstå och tullar skulle stegra priserna på det vi vill profitera på! Nästan allt skulle då bli lokalt tillverkat och konsumerat. Hur skulle då vi Frihandlare kunna profitera på handel i samma utsträckning?”

Korrekt analys. Mestadels lyxkonsumtion eller sådant som inte kan produceras lokalt skulle då passera gränserna.

”Vi Frihandlare måste öppna våra hjärtan för alla typer av vinstgivande verksamhet! Tanken på att ersätta hela befolkningar med brun hud som blir alltmer cancersjuk och beroende av oss Frihandlande med dyra cancermediciner är givetvis helt i linje med vad vi Frihandlare vill ha.”

Allt mer tyder på att den petade Fredrik Reinfeldt kan vara inblandad. Talade inte han om just ”öppna hjärtan” och hade inte hans farfars far brun hud också?

”Vi Frihandlare vill ha en korrumperad statsledning som villigt underkastar sig oss frihandlare och våra lobbyister för en rimlig penningmängd. Har statsledningen viss karaktär, likt Olof Palme eller Anna Lindh och inte går med på spelet, är det naturligtvis inte så bra. Det är i detta läget vi Frihandlare behöver enskilda vettvillingar, alkoholiserade narkomaner, sekteristiska extrema islamister eller mentalsjuka patienter som kan göra en insats för frihandeln utan att frihandeln får bära hundhuvudet.”

Hoppsan. Psykopatin är tydligen väldigt allvarlig. Landsförrädarspåret eller polisspåret är kanske ganska bra hypoteser?

”Vi Frihandlare vill få fler Frihandlare att inse att allt guld bör tillfalla de bästa frihandlarna. Krig som sliter armar och ben av människor i alla åldrar är givetvis beklagligt. Vi gråter en skvätt. Nej. Nu skojade vi allt till det. Vi gråter enbart på beställning. Gråt är annars för veklingar. Men vi Frihandlare tvingas faktiskt också lida i den otrygghet vi skapat.

Frihandeln leder naturligtvis till ökad välfärd för ca 1% av oss mer dugliga Frihandlare och minskad välfärd för ungefär 99%, vilket i sin tur leder till den kriminalitet som även drabbar oss. Svinn även bland oss Frihandlare måste vi således räkna med, men just detta svinn mot Frihandlare fördömer vi naturligtvis! Sådant våld är Kommunism!”

Riktigt. Analysen verkar korrekt. Samhällen med mer jämlikhet har färre mord i statistiken, vilket innebär att mindre kriminalitet generellt sannolikt leder till mindre lidande, således mer lycka. Intressant att psykopaterna noterat detta, men samtidigt inte väljer lycka framför rikedom?

”Vi Frihandlare vill inte ha riktig demokrati, men en flexibel stark företagarstat där vi styr genom lika flexibla politiker. Riktig demokrati där folket verkligen styr direkt eller indirekt är nämligen stöld av vår frihandelsmakt.”

Detta är sann fascism i ordets verkliga betydelse. Riktig demokrati är vad man brukar kalla ”direkt demokrati”.

”Socialism och kommunism är också stöld. Revolution är stöld med risk för att vi Frihandlare giljotineras. Politiska initiativ som skulle kunna leda till något sådant måste vi mörka, förtrycka, infiltrera, smutskasta, övervaka och om möjligt radera.”

Jo. Revolutioner har naturligtvis en tendens att drabba 1% av toppskiktet såsom skedde under franska revolutionen med giljotinen. Denna gång kan kanske huvudena få rulla likt bowlingklot? Noterar att det som beskrivs redan genomförs i världen. Denna strategi är således inte enbart svensk.

”Vi Frihandlare vill medverka vid skapandet av varje politiskt initiativ med hjälp av en politikerelit som antingen förstör initiativet genom absurt konfliktskapande eller om den är motståndskraftig infiltrerar den med agenter som gör att den genom majoritetsbeslut blir positiv till frihandel.

Vi Frihandlare vill inte att det vi stulit genom korruption och frihandel ska kunna stjälas tillbaka genom skatter som kan skapa välfärd! Skatt är stöld! Välfärd är humbug! Ekologi är trams! Frihandlarens välfärd i lyx och nobelmiddagar med kungahus och kändisar är viktigare än något annat!

Vi Frihandlare är för prostitution så att de individer som slagits ut i frihandeln ska ha en chans att handla fritt med sina egna kroppar. Vi ser det som något för oss nyttigt när de prostituerade står på rad för att böja sig framåt för frihandelns effekter, oavsett om det är en tokliberal Barda-bög eller ett mer tilltalande tokliberalt luder.”

Ha ha ha. Intressant. Så t.o.m. en riktigt ful ”frihandlare” ska alltså kunna få sig ett nyp för en spottstyver och kanske för diamanter till högfärdstanter t.o.m. få en oralstimulans med värdig galans, likt i låten ”Jag mår illa” av Magnus Uggla?

Tja, inte för att Uggla är så snygg själv … men det är ändå en intressant politik. Kan Robert Gustavsson vara inblandad? ”Barda-bög” är absolut en formulering som kan komma från honom. Kan Feministiskt Initiativs högfärdstanter vara inblandade? Mycket möjligt. FI är inte för jämlikhet, men jämställdhet, vilket absolut inte är samma sak. De rika gamla fula feministerna och lesbianerna vill kanske kunna köpa sex de också när inte så väldigt många längre vill ta i dem?

”Vi Frihandlare vill att fattiga ska stå för den slags kriminalitet som gör att vi kan spärra in dem. Detta kommer öka urvalet av prostituerade människor för oss Frihandlare. Vi måste se milt på ekonomisk brottslighet av girighet jämfört med underklassens mer simpla stölder som beror av nödtorft. Underklassens brottslighet är naturligtvis allvarligare än överklassens.”

Får man gissa att de vill döpa om ”Sveriges Rikes Lag” till ”Sveriges de Rikes Lag”?

”Vi Frihandlare vill skapa vinstdrivande konflikt mellan arbetare i alla länder genom att blanda religioner och folk med olika kulturer och skapa en hög arbetslöshet. Då skapas en sund konflikt mellan vilseledda extremister, kommunister, socialister, rasister och nazister. Arbetstidsförkortning och dela på jobben är Kommunism! Solidaritet arbetare emellan i olika nationer är Kommunism!”


Tja. De verkar redan ha lyckats. Frågan är då varför de skulle vilja riskera att avslöjas med fingrarna i syltburken genom att producera ett dokument som detta? Tja. En motfråga? Är nyliberaler, tokliberaler och högerfolk kända för sin högtstående intelligens eller vetenskaplighet?

Mvh
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Rekommendation till svenska korrumperade politiker – Erkänn era affärer innan det är för sent!

Det är bättre att torka sig i rumpan så gått det går och naturligtvis är det alltid bättre att göra det direkt än att vänta. Det har den konservative David Cameron nu fått erfara. Även om man aldrig kan kan bli helt ren, hur mycket man än torkar sig, blir det naturligtvis ännu svårare ju längre man väntar. Låt mig citera den välkände psykopaten och internationelle brottslingen Henry Kissinger:

”Om det kommer komma ut till slut, är det bättre att det kommer ut direkt.”

”If it’s going to come out eventually, better have it come out immediately.”
Henry A. Kissinger

När kommer ex. USA-papprena eller andra nerkletade papper eller andra drev i massmedia bli verklighet? Kommer Socialdemokraternas egen Tomas Bodström finnas med i de presstituerade journalisternas gödselhög? Myckt möjligt, för vilka svenskar finns egentligen inte registrerade i andra skatteparadis såsom ex. USA? Det är naturligtvis inte enbart Panama-papprena som är intressanta. Det finns fler ställen där de snuskigt rika gör sig rikare på det stora flertalets bekostnad. Här finner du topp-listan på olika skatteparadis.

Jag ställer mig frågan om inte Socialdemokraternas egen Thomas Bodström, ni vet han som ville skapa Bodströmsamhället i Sverige, om inte han ex. kan ha flytt till skatteparadiset USA av skatteskäl, och inte enbart av drog-skäl? USA är nämligen ett skatteparadis förutom ett nerknarkat land. Eller gjorde han det eftersom han varit utpressad och tvingats arbeta som CIA-agent för att driva på utvecklingen av övervakningsamhället? Mycket möjligt. Ett fullt mänskligt drogproblem kan givetvis utnyttjas av CIA.

Var kan CIA-agenter/landsförrädare och deras familjer slappna av efter detta? I USA naturligtvis, brottslighetens och drogernas mecka. USA, ett genomkorrumperat land med en droghandlare i varje gathörn och rikligt med skjutvapen för att skydda sig mot de fattiga som snart kommer göra processen kort med de rika om de inte får Bernie Sanders som president. Vetenskapen är, precis som Bernie Sanders, inne på att ökad nivå av jämlikhet leder oss till mer lycka.

Kanske Fredrik Reinfeldt och en stor del av Alliansen utpressats av CIA att  finansiera terrorismen? Man måste rimligen fråga sig vad som är hållhaken för att hitta på något sådant? Är det inte bättre att politikerna presenterar sina skelett i sina garderober öppet direkt, istället för att eventuellt gå till historien som landsförrädare senare? Vad ska kommande generationer säga när sanningen kommer fram, den sanning som redan börjat sippra fram?

Internet är vägen! Politiker behöver inte längre vara rädda för massmedia! Intenet, bloggare och alternativ media är befrielsen. Genom internet kan ni ge er egen version av utpressningen eller er egna mänskliga girighet. Den som känner ånger kommer förlåtas, speciellt den som gör det rätta INNAN denne utsätts för drevet eller åtminstone är fullkomligt ärlig precis när drevet börjar. Full ånger och ärlighet och vilja att rätta till ger också full förlåtelse.

Kan de politiker, som mot den svenska folkviljan tvingade in Sverige i kriget mot Afghanistan på Natos sida, vara med i denna härva? Inte helt osannolikt. För var ska dessa krigshetsande nykonservativa politiker i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och andra marknadsliberala partier annars göra med alla sina feta politikerarvoden om inte placera dem i olika skatteparadis som sedan placerar dem i det militärindustiella komplexet? Hur många människor av trehundrafyrtionio (349) politiker kan förväntas vara altruister, likt munkar? 2, 10 eller 20 procent? Betydligt färre tror nog Henry Louis Mencken:

”En god politiker i en [representativ] demokrati är lika otänkbart som en hederlig rånare,”
/ Henry Louis Mencken (Källa: Citat om demokrati

Jag tror att hederliga politiker finns och att de kan bli fler genom djup meditation. Svenska statsobligationer, vilket naturligtvis vore rätt placering för varje svensk politiker i riksdagen, ser uppriktigt sagt inte helt marknadsmässigt logiskt ut med tanke på vad politikerna gör mot Sverige och Sveriges folk.

Nu senast 160 miljarder extra till massinvandringen per år, enligt Avpixlat. ”EXTRA”! Sug på den! Räkna själv på din och din familjs skatte-andel i detta spektakel! Inte lika komiskt längre? Svårt att vara positiv? Jag kan inte klandra dig även om jag själv ler åt det faktum att de som röstat för de sittande politikerna fått exakt vad de röstat på. Allt är perfekt.

Är det kanske rimligt i sammanhanget att fråga sig om ex. Birger Schlaug, som varit med och skapat Bodströmsamhället, kör runt i en rosa Cadillac i USA, kanske ägd på pappret av Birgers egen brorsa? Vem vet? Kanske mot att han inte aktivt stödjer nya ekologiska partier, men istället håller den gröna rörelsen i schack med sitt eviga svammel utan att någonsin agera effektivt för ett nytt grönt parti som ex. det samarbetsvilliga Vetenskapliga partiet.

Jag finner det inte uteslutet att det är så, snarare att det är mycket möjligt. Det finns nog många i Miljöpartiet som beter sig miljövidrigt i USAs ledband av liknande anledningar. Namnet ”Miljöprtiet de dollargröna” är nog ingen slump och kommer säkert från de i den gröna rörelsen som avslöjat eländet och nu söker efter något mer ekologiskt.

De politiker du sannolikt kommer få se i den CIA-presstituerade massmedian angående Panamapapprena är förmodligen endast de som världens mest kriminella i USA sannolikt vill starta drev mot och då måste man rimligen ställa sig motfrågan om vilka de INTE vill åt och varför inte då?

Man har dessutom valt att presentera de ledare som svartmålats och störtats i andra länder, exempelvis den i Afrika ofta högt älskade och högt ansedde Khadaffi som ville lösa Afrikas problem men som svartmålats av de presstituerae vid sidan av ex. David Cameron. Varför? Förklaringen är sannolikt att det USA/CIA-baserade International Consortium of Investigative Journalists väljer vad som ska publiceras och när. Vem som publicerats beror sannolikt endast på illojalitet med USA. När det sker beror sannolikt på när de vill dölja någon annan nyhet.

Men tro nu inte att USA är lojal mot dig om du nu skulle vara en korrumperad politiker eller företagare! Du kommer offras om det på något vis skulle kunna gynna USA. Så fungerar de kriminella. Många är de som utnyttjats i världen och sedan övergetts av USA.

De landsförrädare som finns i Panamapaprena men som underkastat sig USA kommer du sannolikt INTE få se publicerade i Panamapapprena genom de presstituerade journalister som ägs av Wall street. Att Panamapapprena publicerats i en liten dos just nu är med stor sannolikhet en taktik för att flytta fokus bort från Turkiets olagliga invasion av Syrien. Så fort detta fokus igen ökar kommer det nog en liten dos till så folket kan vilseledas.

I Sveriges massmedia, som mestadels ägs av intressen på Wall street, kan vi sannolikt förvänta oss ett fokus på politiker och företagare som eventuellt har något att dölja men som inte är så korrumperade att de går i USAs ärenden. Folket i Brasilien har exempelvis inte låtit sig luras. De har förstått spelet.

Ingvar Kamprad som skapade IKEA har varit någorlunda intelligent. Han har öppet flyttat till skatteparadiset Schweiz. Förmodligen inte för att åtnjuta maximal direktdemokrati, inte för att åka skidor, men helt enkelt för att undvika svensk beskattning som inte är lika fördelaktig för IKEA. Att han inte slösar med nya skjortor eller vräkiga bilar gör naturligtvis saken mindre intressant för de presstituerade likaså.

Visserligen kan han få visst fokus för gamla synder, men eftersom han inte döljer något samt att folk accepterar billigare möbler som en ren konsekvens av skatteplaneringen är det naturligtvis inte lika intressant. Folk bojkottar inte IKEA. Dessutom styr inte Ingvar Sverige eller IKEA på mandat av folket i de länder som IKEA finns … än … för någon internationell folklig revolution mot kapitalismen har vi ännu inte riktigt sett.

Inte ens grekerna som tryckts ner i skorna av bankirer och korrumperade politiker har gjort någon demokratiskt socialistisk revolution, men ber istället på sina bara knän om att få vara med i den odemokratiska extremkapitialistiska organisationen EU som medvetet skuldsatt dem upp över öronen i skulder, likt en dålig variant av Novemberrevolutionen i Sverige. Har även grekernas politiker pengar i skatteparadis? Mycket möjligt.

En helt ren politiker kommer naturligtvis inte får synas alls i presstituerad media såvida de inte kan finna någon svaghet eller de presstituerade kan skaffa sig någon hållhake på denne. Hederliga politiker mörkas medvetet så mycket det går.  En måttligt korrupt politiker som skatteplanerat, genom ex. Panama, kommer således kanske synas om denne får för sig att vara patriotisk likt David Cameron, inte annars. En måttligt korrupt politiker i Sverige kan således kännas igen enkelt genom att de är för den agenda som Bilderberggruppen stakat ut, nämligen frihandel, EU-medlemskap, TTIP och närmanden till NATO.

Men varför attackera just David Cameron? Han är ju konservativ. Han står ju på samma sida som Wall streets egen Obama och den av Wall street redan köpta Hillary Clinton. Njae. Inte riktigt. Förmodligen är David Cameron i dagens märkvärdiga politiska situation något som måste kallas för patriot. Han står på det engelska folkets sida när det väl gäller.

Visserligen är han konservativ och visserligen vill han fylla sin egen plånbok, såsom de flesta människor, som de flesta konservativa och som de flesta nyliberaler vill, men han vill inte störta England i fördärvet, därför är han för ett utträde ur EUs frihandel och fria rörlighet av människor och tjänster. Han har varit med och stoppat den flyktingström till EU som USA sannolikt orkestrerat. David Cameron måste alltså sägas vara rimligt hederlig, trots skandalen med Panamapapprena, i alla fall för att vara en konservativ politiker.

Vladimir Putin som också är ryskt konservativ är intelligentare. Jag håller det inte för osannolikt att en del av hans pengar hamnat i något skatteparadis, men som intelligent f.d. underrättelseofficer på KGB har han i alla fall inte låtit sig tas på bar gärning med byxorna nere vid knäna, likt David Cameron, vilket i sammanhanget måste ses som smicker. Ryssarna vet ändå att de befinner sig i en oligarki mer än i en demokrati. Även en växande mängd amerkaner vet att de befinner sig i en Wall street-oligarki genom Bernie Sanders turboladdade kampanj.

Gubbar som Jeremy Corbyn och Bernie Sanders är nog framtiden inom politiken bara de kan få stopp på massinvandringen, påbörja utvandringen och skapa nedväxt till balans med naturen.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Lösningen – Så kommer människor förstå hur man röstar för sitt eget bästa

Varför röstar inte människor för sitt eget bästa?

Paul Craig Roberts frågar sig om sitt eget lands medborgare:

”När man tittar på det bedrövliga tillståndet i världen, kan man inte låta bli att undra över det amerikanska folkets likgiltighet. Var är de? Finns dom eller är de en myt? Har de sövts ner av en ond demon? Är de så vilse i The Matrix att de inte kan ta sig ut?”

”When one looks at the deplorable state of the world, one cannot help but wonder at the insouciance of the American people. Where are they? Do they exist or are they a myth? Have they been put to sleep by an evil demon? Are they so lost in The Matrix that they cannot get out?”

Situationen i USA, som Roberts beskriver, är lik den i Sverige. Hillary Clinton, republikanerna och Donald Trump representerar Wall Street, mega-bankerna, Israel-lobbyn och det militärindustriella komplexets intressen.

I Sverige representerar Stefan Löfvén, Alliansen, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna finansvärldens tillväxt genom frihandel och mega-bankernas fortsatta produktion av krediter ur tomma luften. De representerar Israel-lobbyn och det militärindustriella komplexets intressen genom sin Nato-positivitet.

Man frågar sig alltså hur det är möjligt att hälften av de rödgröna i svensk politik och hälften av USAs demokrater föredrar Hillary Clinton och Stefan Löfvén, framför Jonas Sjöstedt och Bernie Sanders?

Det finns bara ett rimligt svar. Det hänger sannolikt på att den stora majoriteten människor i USA och Sverige tar del av den massmedia som ägs av Wall streets aktörer och att dessa har en mycket medveten extremkapitalistisk agenda och att en stor del av folket fortfarande tror på deras lögnaktiga version av verkligheten.

Man skulle kunna tro att internet skapat rätt förutsättningar att finna alternativ media och bättre politiker, men det är nog så att människor hänger kvar i gamla mönster av gammal vana. Folket tar fortfarande  slentrianmässigt del av den massmedia som förvanskar sanningen eller förtiger den, fastän de vet att den ägs av kriminella aktörer på Wall street.

Så länge folket inte söker upp alternativ media aktivt kommer valet alltid sannolikt stå mellan sminkad pest eller välkammad kolera på valdagen. Folket måste helt enkelt sluta äta det dåliga svinfodret och ge sig ut på upptäcksfärd i alternativ media och de måste lära varann att göra det! De måste söka alternativ i politiken, men inte bara det, de måste rösta på individer som är riktiga problemlösare.

I USA är tack-o-lov Bernie Sanders en protektionist vad gäller både frihandel och migration, till USAs medborgares glädje. Riktigt så intelligent tycks inte Jonas Sjöstedt vara än. Han ger därför det borgerliga partiet SD, som ungefär motsvarar ett slipat Donald Trump-parti, gratisröster. Det är bl.a. därför Vetenskapliga partiet fortfarande finns som ett bättre alternativ.

P.g.a. vad som sannolikt är bäst för framtidens generationer och med hjälp av vetenskapliga rapporter har vi blivit Ekologiska, Socialistiska och Protektionistiska.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kuckeliku! – Det är uppvaknandets dag för franska muslimer, för Sverigedemokraterna och för Vänsterpartiet

Kuckeliku! Det är uppvaknandets dag på två olika vis.

Det tragiska uppvaknandet av att radikaliserade/islamistiska muslimer i Frankrike och deras våldsamma verser är extremt farliga, eller att den mer okända statsterrorismen av USA och Israel som skapat och stöttat IS mot Assad även kan drabba Frankrike. Att detta hänt är natuligtvis en konsekvens av förd politik av världens ledare som skapat problemet och som nu fördömer attackerna men är f.ö. lika stora nyheter som att en ko har dött i Eslöv.

Visseligen skulle det glädja våldsverkarna på båda sidor om jag fortsatte traggla detta, men det löser inte sorgen för de anhöriga eller det problem som politikerna i alla länder skapat, medvetet eller omedvetet, genom att stötta invasionskrig och överdriven migration. Nej. Denna journalism tar nämligen fokus bort från hur man skapar tolerans och fred och hur man påverkar på ett demokratiskt och hövligt sätt.

Så nu därför istället till ett mer glatt uppvaknandet som kommer från ETC idag.

Jag har som vänstervriden f.d. miljöpartist och direktdemokrati-förespråkare länge påpekat vilken taktik som måste till för att adressera Sverigedemokraterna och samtidigt få många av SDs medlemmar att applådera, men från den rödgröna sidan har jag alltid fått kalla handen, allt medan Sverigedemokraterna gått framåt.

Varför det är så att jag får kalla handen har jag hittills aldrig lyckat förstå, enbart kunnat spekulera i.

Kanske för att vänstern och den gröna rörelsen vet att de förlorar debatten och därför inte har modet att stå för den politik de förespråkar? Kanske det beror på att jag företräder en politik som skulle minska politikeradelns feta arvoden och karriärvägar?

Jag har en konspiratorisk teori också. Kanske båda sidor i debatten arbetar för massmediemogulerna och det militärindustriella komplexet?

Det skulle förklara den totala ignoransen, det skulle förklara riksdagsrepresentanternas votering för krig mot Afghanistan med rungande majoritet. Det skulle förklara den icke-deliberativa debatten där ena sidan vrålar ”rasist” och den andra vrålar ”kommunist”. Det skulle förklara deras konstanta konfliktladdade publiceringar i massmediemogulernas tidningar.

Men nu äntligen läser jag om Kawa Zolfagary på ETC som vaknat upp på en mycket viktig punkt. Kawa har förstått att Sverigedemokraterna har en mycket stor svaghet, nämligen att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, vilket jag nämner ofta.

Så här skriver Kawa Zolfagary i sin artikel, Fäll rasisthögern med vänsterpolitik:

”Många av oss har länge varit aktiva inom vänstern, oavsett parti eller förening, men istället för att debattera utifrån de ideologiska hemvisterna så sätter vi på oss antirasistiska skor som ibland inte passar oss särskilt bra.”

Helt riktigt Kawa. Ändå väljer du att kalla de människor du vill locka till vänstern för ”rasist” i din rubrik. Varför? Kom ihåg att detta till allra största delen är helt vanliga svenskar, vilket Per Gahrton här påpekar, yttermera svenskar av alla olika raser, svenskar som länge utsatts för högerpolitiken från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Alliansen samtidigt som de sett den ökande invandringen och sett arbetslösheten stiga!

Att kalla dem för ”rasister” eller ”höger” för att de röstar på SD, när de är missnöjda med de andra partiernas högerpolitik och den extrema migrationen, är inte särskilt lämpligt om man vill locka dem till ex. Vänsterpartiet. Det förvärrar istället problemet.

Kawa Zolfagary fortsätter:

”Fråga vilken sverigedemokrat som helst om varför de vill sänka skatterna för höginkomsttagare, sälja ut statligt ägda bolag, inte sänka skatten för pensionärer eller stoppa Fas 3. Du kommer inte få något svar. Inte heller kan eller vill de förklara varför de är emot rätt till heltid, förstärkning av skyddsombuden eller en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Frågor från vänster som handlar om arbetstagarnas villkor är som kryptonit för sverigedemokrater.”

Jag har givetvis skickat de frågor du säger att SD inte svarar på för att bekräfta vad du säger, men ja Kawa, du har helt rätt i övrigt. Detta är verkligen en stor och viktig del av diskussionen och den är mycket viktig för svenska medborgare, men det finns många fler diskussioner och helst ska vänstern givetvis vinna dem alla inför det svenska folket och speciellt ska man vinna dem i Sverigedemokraternas hjärtefråga, nämligen migrationspolitiken, och för att vinna måste man vara hövlig. Det vet vi från Lars Ohlys misslyckande med samma ohövliga ord som du använder. Inget får vara tabu förutom ohövlighet och Ad hominem-argument.

För att lägga tyngd bakom väljer jag att lägga fram några tänkvärda Mahatma Gandhi-citat som berör ämnet demokrati:

mahatma_gandhi_80x80

”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

”För att värna demokratin måste folket ha en angelägen känsla av oberoende, självaktning och samstämmighet.”
/ Mahatma Gandhi

”När allt känns hopplösts, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit.”
/ Mahatma Gandhi

Om det nu är så att Sverigedemokraterna inte vill svara, anser jag att Sverigedemokraterna sannolikt inte vill svara dels p.g.a. att de har en borgerlig politik inkl. förslavande frihandel som de vill dölja, dels eftersom de har många f.d. moderater som medlemmar, samt dels för att de sannolikt förbereder en samverkan högerut nu när vänstern med sina ad hominem-argument och konfliktskapande retorik gett Sverigedemokraterna sympatiröster och snart gjort dem till Sveriges största parti.

Denna retorik kan samtidigt ha förolämpat Sverigedemokraterna så djupt att den samverkan som skulle kunna gynna majoriteten av svenska medborgare inte längre blir möjlig utan uppriktiga ursäkter.

Men helt klart ogillas givetvis högerpolitiken av många av Sverigedemokraternas medlemmar, eller i vart fall kommer den ogillas när den väl implementeras, kanske av ca hälften eller fler av dem, men antingen tiger de i tysthet för de känner inte till vad både Kawa och Vetenskapliga partiet upplyser om, eller så rapporterar inte mainstream-media om detta faktum tillräckligt, eftersom ägarförhållandena ser ut som de gör.

Dessa massmediemoguler och deras lakejer, journalisterna, arbetar sannolikt i maskopi med det militärindustriella komplexet för att ta bort fokus från allt vad vänsterpolitik verkligen innebär och istället gynna en rapportering som får folket inställt på helt vanlig bombhögerpolitik, d.v.s. konflikt, saker som kan splittra vänstern eller få vänstern att framstå som äcklig eller obalanserad, såsom ex. rasism-retorik, överdrivet HBTQ-fokus, bilder på slashasar i vänsterns demonstrationståg, sambaorkestrar som repellerar de allra flesta, överdriven jämställdhet, eller överdriven migrationspolitik etc. etc.

Vänstern och miljörörelsen skulle givetvis gynnas bäst av välklätt, balanserat, respektfullt, traditionellt svenskt, samt hövlighet, men frågan är om vänsterns och den gröna rörelsens ego kommer klara av den pragmatiska omställning som behövs. Jag är tyvärr skeptisk. Jag anser därför att det behövs helt nya gröna och röda partier, där de extrema delarna som jag nämnt portas, samt att dessa partier sedan valsamverkar sig in i riksdagen och på så vis kan nyskapa en riktig rödgrön politik som är lika nationell som den var på Olof Palmes tid till folkets stora glädje.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

P.S. En annan viktig sak kommande dagar, i fall du fortfarande nedlåter dig att läsa massmedierna, är att hålla ögonen öppna efter små notiser om sådant som den ädla och våldsfördömmande politikeradlen kan tänkas vilja ha publicerade, men inte vill att du ska uppmärksamma.