Det framgår inte om Sverigedemokraterna är för alliansfrihet och neutralitet

Tidigare har jag påpekat att Sverigedemokraterna var ett Nato-vurmande parti. Detta kanske har börjat förändras? Kanske efter att värdlandavvtalet drevs igenom i riksdagen? Kanske genom att medlemmarna i partiet diskuterat fakta i saken och ändrat politiken? Detta kan kanske vara verkligen glada nyheter? …eller hur är det egentligen?

Sverigedemokraterna & Vänsterpartiet ger INTE Sveriges folk ytterligare ett år av Alliansfrihet och Neutralitet

Via Anders Romelsjö läser jag att Sveriges folk vill ha Alliansfrihet och Neutralitet för Sverige. ”En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt […]