Den psykopatiska moralen bakom Moderaternas politiska mord på Olof Palme?

Det finns väl numera få som tror att det var enskilda vettvillingar som låg bakom de politiska morden på Olof Palme, Anna Lindh, Mahatma Gandhi, John F Kennedy, John Lennon och många andra goda människor som verkade för fred i världen, men hur går det egentligen till, rent psykologiskt, när de omoraliska topparna resonerar sig fram till att de behövder anställa en eller flera mördare för uppgiften att ta död på fredsduvor och välfärdsbyggare? Michael Parenti har en teori:

Bild på Michael Parenti
”Jag vill påstå att historien visar oss att vettvillingar inte är de enda som kan göra onda handlingar, att gentlemän av princip och makt, med ett vänligt manér, kan komma fram till mycket grymma beslut. Om de begår brott är det inte för att de har dunkla och perversa impulser, men för att de känner sig tvungna att hantera de faror som står i motsats till deras sätt att leva. Det betyder inte att de är motiverade av rent finansiella skäl, fastän det är ett mycket riktigt övervägande, tror jag, men de likställer sina vidriga intressen med välbefinnandet av sina samhällen och sina nationer… och långt ifrån att vara omoraliska eller utan skrupler, så är de individer med principer som är så höga att de höjer dem över den normala moralens återhållsamhet. De agerar inte på en plötslig impuls. Känslan växer bland dem att något måste göras, något som är bäst för alla, att situationen är på väg att bli oacceptabel. De kommer gradvis till ställningstagandet. Förändringen är gradvis och ändå är det så framtvingat att när de anländer vid sitt ställningstagande så är de inte längre chockerade av de extrema åtgärder de är villiga att vidta. Genomförandet av den motbjudande gärningen görs allt lättare genom att delegera det som ett uppdrag till operatörer på lägre nivå. Det mesta av ondskan i historien är förövad, inte av vettvillingar, eller monster, eller ensamma psykotiker, men av personer med ansvar och engagemang, vars mest oroande aspekt är den uppenbara moraliteten i deras uppträdande. ”
/ Michael Parenti Källa: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @ 51.12 (Ladda ner som MP4)

”I want to say that history shows us that nuts are not the only ones capable of evil deeds, that gentlemen of principle and power, of gentile manner, can arrive at very grim descisions. If they commit crimes, it’s not because they harbour murky and perverse impulses, but because they feel compelled to deal with the dangers that appose to their way of life. This doesn’t mean that they’re motivated by purely financial reasons, although that is a very real consideration, i think, but they equate their vile intrests with the well beeing of their society and their nation. … and far from being immoral or unscrupoulus they are individuals of principles that are so lofty as to elevate them above the restraint of ordinary morality. They don’t act on sudden impulse. The feeling grows among them that something must be done, something that’s best for all, that the situation is becoming intolerable. They move gradually towards the position. The change is gradual and yet it is so compelling that when they arrive at their position they’re no longer chocked by the extreme measures they are willing to employ. The execution of the unsavory deed is made all the easier by delegatiing it’s commision to lower level operatives. Most of the evil in history is perpertrated, not by lunatics, or monsters, or lone psychotics, but by persons of responsibility and commitment, who’s most unsetteling aspect is the appearant morality of their deportment.”
/Michael Parenti Source: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @51.12 (Ladda ned som MP4)

Om ex. följande person var operatören i Palmemordet, så är naturligtvis frågan vilka som är de ledande konspiratörerna och hur de tänkte? Min teori är att det handlar om individer som , efter mordet, lyft fram operatören och belönat honom med en plats i Riksdagen, om det nu är han, d.v.s. ledande individer i Moderaterna, sannolikt med starka kopplingar till USA.

Personligen går mina misstankar till massmördaren Henry Kissinger (ordföranden för Bilderberggruppen) ev. i delegerade samtal med motståndare till Olof Palme i Sverige, ex. Carl Bildt, som var en flitig besökare på Bilderberggruppen, samt även varit inblandad i ex. Lundin Oil.

Hur såg de olika moraliska förevändningarna ut? Kanske argument som att ”skatt är stöld” eller att Palme nog var ”sovjetisk spion” och förde Sverige mot ett allt mer ”kommunistiskt samhälle” där deras kapital helt skulle komma i gemensam ägo, samt sannolikt den moraliska förevändningen att det ”inte skulle gynna någon svensk medborgare” om Olof Palme fick fortsätta leda Sverige?

Att krösusarna väljer ut en operatör med verkligt hat mot Sovjetunionens imperialism, p.g.a. dennes bakgrund, en person som visat god förmåga till ingripanden i pressade situationer, en person som visat lydnad och lojalitet, samt kan hantera vapen, samtidigt som denne kanske visat särskilt god förmåga att vara brutal, samt sedan belöna personen rikligt, och skydda honom, verkar också fullkomligt logiskt.

Det kan vara logiskt på en annan informell nivå att belöna operatören inför poliser, riksdagsmän och chefredaktörer på landets olika medier, d.v.s. att de ska skrämmas till lydnand, genom att veta att konspiratörerna är i stånd att mörda den som sticker upp mot dem OCH att de inte ser några moraliska betänkligheter med detta beteende, men är stolta över sitt beteende, så stolta att de visar upp det helt oblygt OCH kommer undan med det, utan att ens bli förhörda.

Alla med minsta hjärnkapacitet är tämligen säkra på vilka som ligger bakom, men nästan ingen vågar ställa några kritiska frågor. Polischefer, poliser, chefredaktörer, journalister, partiledare och politiker väljer att lägga locket på eller förvilla på olika vis, inför ett upprört folk, eftersom det känns tryggare än att peka med tydlighet på den enklaste och mest logiska konspirationen.

Annonser

Jan Eliasson – Nästa partiledare för Socialdemokraterna?

Via Anders Romelsjö läser jag om hur Jan Eliasson verkar lägga grunden för Socialdemokraternas nya politik, vilket sannolikt kommer bli verklighet efter valet 2018.

När man kom in på flyktingkatastrofen var Eliasson mycket tydlig med att den hade kunnat mildrats, både i lägren runt Syrien och i flyktingströmmarna till Europa. Det var ett svek menade Eliasson att inte stora summor kanaliserades till flyktinglägren runt Syrien då språkfrågan där är avklarad och att många flyktingar kommer att återvända så fort kriget tar slut. Jag delar Eliassons bedömning, men kan inte undanhålla mig den beska kommentaren att det är precis vad (SD) hela tiden hävdat, låt vara med argument med obehaglig bakgrund. Det ter sig därvid tydligt att den av flera politiska partier i Europa omhuldade politiken ”asyl åt alla” inte har mildrat det desperata läget för majoriteten av flyktingarna runt Syriens gränser.

Han verkar ha gjort något som inte politiker vanligtvis tycks lyckas med, nämligen att lyssna på de som drar i nödbromsen. Han verkar ha lyssnat på Sverigedemokraterna eller så tyckte han som dem hela tiden.

Journalisten Monica Saarinen som använde det nedsättande ordet ”regim” om Syrien blev tydligen ständigt rättad av Jan Eliasson som konsekvent talade om ”regeringen i Syrien”, vilket är korrekt när man talar om en nationell regering som valts genom demokratiska val. ”Regim” kan man möjligtvis tala om när ett lands massmedia ägs till 95% av utländsk-lojala intressen som tillåts sprida såpass mycket dynga att demokratin i realiteten hjärnförsmutsas/hjärntvättas så pass allvarligt att den hamnar i kontrollen av ett fåtal oligarker.

Jan Eliasson är en svensk diplomat med starka förbindelser med Socialdemokraterna. Han var ordförande i FN:s generalförsamling 2005–2006 och var Sveriges utrikesminister mellan 24 april och 6 oktober 2006. Han var vice generalsekreterare för FN 2012–2016. Redan januari 2012 nämndes han som möjlig kandidat till partiledarposten i Socialdemokraterna.

Eliasson har arbetarbakgrund och han fick ofta följa med sin far på demonstrationståg i hemstaden under sin barndom. Redan i unga år blev han socialdemokrat, men har inte varit verksam i partipolitiken. Eliasson studerade på Hvitfeldtska gymnasiet och var utbytesstudent i USA åren 1957–1958. Blev han demokratisk socialist som Olof Palme i USA måntro? Förmodligen inte.

Detta är sannolikt en helt vanlig nyliberal uppkomling. Åren 1962–66 läste Eliasson nämligen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och tog 1965 civilekonomexamen där. Vi får hoppas att han, även om han skulle vara en trögfattad nyliberal för girigbukarnas globala frihandels-agenda, inte är totalt trögfattad bara p.g.a. det, men ändå har förstått vad exponentialfunktion är för något, nämligen världens viktigaste sak, en sak som endast tycks vara inkorporerad i Vetenskapliga partiet och i Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister… märkligt nog är väl ändå värt att tillägga, nu när den socialdemokratiska skutan nu tycks vilja visa att den kan svänga istället för att störtdyka.

Eliasson var ordförande i Anna Lindhs Minnesfond 2007–2011. Det kan ligga honom i fatet då fondens värde under honom minskade till ca en tredjedel, enligt Dagens Industri och Expressen:

”…Jan Eliasson tog över ordförandeskapet i fonden 2006, efter tidigare statsministern Ingvar Carlsson. Då fanns 5,7 Mkr i stiftelsekapital. När han efterträddes av Mona Sahlin 2011 hade kapitalet krympt till 2,1 Mkr, enligt Expressen”

Det luktar inte jordgubbstårta. Vi får anta att lögnmedia ändå talar sanning i just detta fall, då det annars vore enkelt att motbevisa. Min slutsats är således att Socialdemokraterna vänder i invandringsfrågan p.g.a. trycket från medborgarna, samt kommer gå på Rysslands linje om att respektera FN:s regler, samt kommer sluta stötta terrorismen och statsterrorismen utförd av Obama-regimen.

Kommer de bli demokratiska socialister igen, likt Olof Palme, med Jan Eliasson? Ytterst tveksamt. Kommer han bli ekologisk på riktigt? Tveksamt. Kommer samhället bli mindre korrupt med Jan Eliasson. Tveksamt.

Korruption? – Jan Eliasson & Mona Sahlin har tömt Anna Lindhs minnesfond

Exponerat – Jan Eliasson & Mona Sahlin har tömt Anna Lindhs minnesfond. I den ansvariga styrelsen sitter också två av Mona Sahlins närmaste vänner skådespelaren Rikard Wolff och författaren Liza Marklund, yttermera Jytte Guteland, Tobias Baudin, Ann Linde, Dan Svanell, Roger Berzell, Peter Örn. Ingen av de ansvariga i styrelsen verkar vilja kommentera saken enligt Exponerat.

– Jo. Det kan kanske tänka sig bli aningen komplicerat att förklara utan att framstå som fullkomligt korrumperade? Är det olagligt att tömma en minnesfond på detta vis? Är det omoraliskt? Hur hederligt ledarskapet blir i framtiden hänger på oss alla.

Det kan kanske vara intressant med ett citat om demokrati av Anna Lindh i sammanhanget:

”… världen har fler demokratier än någonsin, och mänskliga rättigheter befinner sig högt på nästan alla länders dagordning. Ändå, är korruption och förtryck alldeles för vanliga hot mot det demokratiska samhället. Och vi har sett en dramatisk ökning, de senaste 10 -15 åren, av etniska konflikter och humanitära kriser med brott mot mänskliga rättigheter som viktiga delar., men också mer av korruption. Mänskliga rättigheter prisas mer än någonsin – och kränks mer än någonsin.”
/Anna Lindh

Minnet av den hederliga Anna Lindh lever nu kvar ännu mer i kontrasten till det Socialdemokraterna utvecklats till. Finn eller starta ett bättre parti som valsamverkar sig in och kan ersätta korruptionens partier! Pengar är inget jämfört med ett gott eftermäle! Gör om, gör rätt! Det är aldrig för sent att bli hederlig!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

P.S. I sammanhanget kan det kanske vara intressant hur man identifierar psykopater och i fall det är psykopater som ex. försöker skriva om världshistorien.

Politisk satir? – Palmemordet – Olof Palme och Anna Lindh lever på Mauritius?

En tidig morgon i djup meditation kommer en ny hypotes till mig som är så ofantligt komisk och trevlig att den kan bli värd ett teaterpris för bästa manus.

Hypotesen kommer som ett resultat av Sveriges roligaste komiker, Robert Gustavsson, som uttalar sig om palmemordet, samt en mycket komisk Spitting image-episod, i vilken en karikatyr av Margaret Thatcher och Adolf Hitler har en kommunikation som antyder att Hitler levde sina sista dagar i Argentina.

Det finns, för de som vill undersöka saken, även teorier om att Michael Jackson, Elvis Presley och John Lennon också lever eller levde, kanske plastikopererade till oigenkännlighet, eller kanske avsides från oss vanliga människor, smuttande cocktails i paradiset eller båda delar, vilket jag anser vara både glädjande och komiskt.

Det finns även en man vid namn David Icke som hävdar att det massmediala spelet är en teater för att få oss att tro något helt annat än vad som verkligen pågår och att principen för spelet bygger på att fåtalet som styr över massmedia skapar ett problem, vilket ger en reaktion hos folket, vilket sedan kräver den lösning som de i förväg planerat och som de vill införa och som folket då välkomnar.

David Icke, som sannolikt efter en överdos av en sydamerikansk drog som öpnade hans sinne för möjligheter inledde sin offentliga bana i turkos utstyrsel till engelsmännens jubel, menar att vi måste försöka förbinda punkterna mellan händelserna för att kunna se helheten.

Ett exempel: WTC 9/11 Terrorism skapad av fåtalet rika, skapar skräck hos folket, vilket välkomnar invasionskrig och Bodströmsamhället med övervakningskameror i varje gathörn.

Med tanke på att massmedia och dess mekaniska turkar, journalisterna,  ägs av ett fåtal med i stort sett samma agenda, nämligen kapitalism och vinstmaximering på bekostnad av folket, inkl. krig, så är det fullt tänkbart.

Detta innebär sannolikt även att invandringskaoset i Tyskland, samt invandringskaoset i Sverige (i Sverige även inkl. busslaster med professionellt tiggeri utanför stormarknader och snabbköp som extra krydda på laxen), är ett medvetet skapat problem just för att skapa en kraftig reaktion hos folket, ex. stöd för Sverigedemokraterna eller skapa mer rasism, dvs. få folket att börja tänka likt tanten i snabbköpet av Robert Gustavsson.

Detta spektakel får sedan  får vara med i massmedia och tjatas sida upp och sida ner, precis som allt annat som kan skapa konflikt och kaos, ex. en norsk vettvilling, nerbrända flyktingförläggningar, Lasermannen, eller som senast IKEA-morden eller Trollhätte-morden.

Vilken slutlösning dessa fåtalet rika i så fall planerar har jag ingen aning om. Kanske Europa ska bli en del av ett kalifat med sharialagar och underkastelse eller kanske det ska bli en etnisk rensning i kristendomens namn? Eller kanske båda delar. Vem vet? Den som lever får se.

Om vi antar att Olof Palme och Anna Lindh, spelar skådespelet väl som två riktiga socialister på på uppdrag av CIA och numera lever på en söderhavsö, ex. Mauritius, dit Mona Sahlin reste på semester då hon demoniserades som allra mest i massmedia p.g.a. en ynka Toblerone, så skulle detta förklara många uttalanden, ex. Hans Holmérs uttalande:

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas vilket var det första året.
Källa: ”Vem mördade Olof Palme, Bakom Kulisserna”

Så. Kan Olof Palme ha varit CIA-agent?

Jag citerar Bakom Kulisserna:

”Han [Olof Palme] reste till USA för att plugga på college 1948, kom tillbaka 1949, tog sedan flera kontakter med CIA-personal på den amerikanska ambassaden i Stockholm och började efter det arbeta på den svenska underrättelsetjänsten 1953. Han bildar SSI med hjälp av Birger Elsén och blir samtidigt politiker. Bingo! Han kan ha varit CIA-agent och allt kan ha börjat med Tage Erlanders besök hos president Truman på våren 1952… ”

Det kan förefalla logiskt ifall Olof Palme hela tiden agerat som en CIA-agent i syfte att försvaga kommunismen i Sverige och i världen under täckmanteln av ”demokratisk socialism”. Kanske var han även dubbelagent mot KGB och gav på så vis falska eller oviktiga uppgifter till Sovjetunionen? Vem vet?

Kanske var det därför han tvingades försvinna? Kanske han var avslöjad av KGB?

Oavsett vilket var det i så fall personer inom politikeradeln som var med på den saken. Kanske var inte Vänsterpartiet kommunisterna helt med på spelet och det var därför de aldrig fick sitta med i regeringen? Kanske var den f.d. folkpartisten, Lars Ohly, i så fall infiltratör i Vänsterpartiet och införstådd om den saken?

Detta skulle förklara fokuset på PKK-spåret eftersom Olof Palme och Svensk underrättelsetjänst kan ha samverkat med Natolandet Turkiet för att spåra upp kurdiska kommunister i Sverige, samt att efter hans ”pensionering” ta tillfället i akt att ytterligare attackera den kommunism som politikeradeln med detta spel ville krossa.

Jämlikhet, d.v.s. kommunism genom ett politiskt insatt folk, mer sanningsenlig och fri media och direktdemokrati, är alltså sannolikt inte i de rika fåtalets intresse.

Sovjetunionens fall och Rysslands ombildning till kapitalism skulle också kunna förklara tidpunkten för ”den demokratiska socialismens pensionering i Sverige”, samt även Anna Lindhs ”pensionering” och Ingvar Carlssons hastiga och surmulna avgång på kryckor.

Det skulle även kunna förklara att Vänsterpartiet tog bort kommunism ur partinamnet, ett sätt för hela politikeradeln att i teatern ta ett kliv åt höger med högre arvoden och fler karriärvägar, på folkets bekostnad.

Det skulle även förklara att Lisbet Palme, Ingvar Carlsson och resterande politikeradel och massmedia vill få oss alla att tro att båda blev mördade av just enskilda vettvillingar och att ingen av dem vill ha beskydd av säkerhetspolisen.

Om teatern stämmer finns det inte fåtalet landsförrädare som i hypotes 1 och 2, men ett brett folkförräderi från politikeradeln.

Alla som deltar i detta mediala spel är i så fall helt införstådda med att det inte existerar en riktig demokrati, men istället ett massmedialt spel som med presstöd, som folket själva betalt via skattsedeln, blir psykologiskt analpenetrerade till att rösta på extremkapitalistiska partier för EU och frihandel.

Detta gör att folket inte inser hur de kan medverka till det samhälle som de skulle må allra bäst av, nämligen en jämlik, nationell, fredlig, upplyst och vetenskaplig direktdemokrati som vi vet har potentialen att göra folket lyckligt.

Eftersom både Ryssland, EU och USA är kapitalistiska och styrda av fåtalet som äger media och det militärindustriella komplexet, kan alltså ovänskapen vara konstlad, precis som andra konflikter kan vara det.

Syftet med konflikten i sig är i så fall att folket ska droga ner sig, betrakta dumburken, läsa massmedia, skuldsätta sig, betala skatt för anfallskrig, skatt/avgifter till försäkringar i en otrygg värld, skatt/avgifter/försäkringar som gynnar läkemedelsindustri, skatt/avgifter/lån för att återuppbygga, eftersom det giriga fåtalet, vilka inkasserar och sedan ger de lånen som förslavar, anser att de gynnas av detta.

Det som skrämmer de rika fåtalet allra mest är sannolikt att leva i jämlikhet, d.v.s. kommunism. Denna idé är sannolikt vad fåtalet rika fruktar mest av allt. De älskar sitt guld. De fruktar folkets enighet. De fruktar direktdemokratiska principer. De fruktar frivillig drogfrihet. De fruktar ett folk med en ekonomi i balans. De fruktar fred. De fruktar friskhet. De fruktar vetenskaplighet.

De fruktar långsiktig hållbarhet som kan rädda planeten för framtidens generationer. De fruktar allt det där som gör det stora flertalet lyckliga, samt har potential att göra framtidens generationer lyckliga på lång sikt. De fruktar allt det där som vetenskapen pekar på och de ignorerar det faktum att ett sådant samhälle sannolikt skulle skapa mer lycka även för dem, deras barn och deras barnbarn.

Så om vi antar att EU och Ryssland alls inte är ovänner, men enbart spelar det militärindustriella komplexets spel för att skapa konflikt som attackerar kommunism, i Syriens fall leninisten Assad. En attack som attackerar jämlikhet.

I kapitalistiska stater där folket är vilselett av massmedia finansierar folken på båda sidor mord på oskyldiga, precis som vanligt, medan vänstern försvagas genom överdriven extremism på alla möjliga olika plan, såsom överdriven invandring, överdriven feminism, överdriven anti-rasism, överdriven HBTQ-propaganda eller överdriven sambaorkester med överdriven slashas-utstyrsel i varje demonstrationståg. Frågan är varför vi inte finner motivationen att förändra detta politiskt?

Spektaklet är så komiskt att man måste skratta åt eländet samtidigt som jag känner mig enormt motiverad att leda en sådan förändring.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vad är orsaken till USAs inblandning i Europa? – De vill skapa krig.

På Boiling Frogs Posts läser jag om en teori som beskriver orsaken till USAs inblandning i Europa. Orsaken är att förhindra vänskapliga relationer med Ryssland som skulle stärka ett stor-Europa från Spanien i väst till Uralbergen i öst.

”The presence of the large contingents of the US military in Europe, especially since the fall of the Berlin Wall, has stunted the independent European political and economic development and prevented the formation of a politically and economically unified continent, one Europe “from the Atlantic to the Urals”, which is an age-old dream of many Europeans, but which goes against the interests of the Anglo-American banking and industrial war machine.”

Översatt till Svenska:

”Närvaron av de amerikanska militärernas stora kontingenter i Europa, särskilt sedan Berlinmurens fall, har hämmat den oberoende europeiska politiska och ekonomiska utvecklingen och har förhindrat bildandet av en politiskt och ekonomiskt enad kontinent, ett Europa ”från Atlanten till Ural”, vilket är en urgammal dröm för många européer, men som går mot de intressen som den angloamerikanska bank- och industrikrigsmaskinen har.”

Jodå. Det är en teori som är sannolik, men personligen tror jag att det är ett ”joint venture” mellan två stora kapitalistiska militärindustriella komplex som drömmer om att få kriga sönder varandras matriel så att nytt matriel måste produceras på bekostnad av allas vår välfärd. Det är sådant kapitalism och frihandel i längden leder till om den inte kontrolleras hårt av socialistiska demokrater som ex. Anna Lindh och Olof Palme.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Katrine Kielos menar att det existerar två falanger inom Socialdemokratin

I Aftonbladet skriver Katrine Kielos om hur Socialdemokratin skulle ha kunnat vara om Anna Lindh var vid liv idag. Det är en fint porträtt av en politiker som ganska bra dos av förnuft och känsla.

Anna mördades enligt historieskrivningen av en enskiljd vettvilling, precis som Olof Palme gjorde enligt den officiella teorin, även om det finns helt andra teorier om den saken som Svenska folket och ex. miljöpartisten Per Kvist tror mer på, nämligen polisspåret.

Men nu åter till ett citat av Anna Lindh som är ytterst aktuellt:

”… världen har fler demokratier än någonsin, och mänskliga rättigheter befinner sig högt på nästan alla länders dagordning. Ändå, är korruption och förtryck alldeles för vanliga hot mot det demokratiska samhället. Och vi har sett en dramatisk ökning, de senaste 10 -15 åren, av etniska konflikter och humanitära kriser med brott mot mänskliga rättigheter som viktiga delar., men också mer av korruption. Mänskliga rättigheter prisas mer än någonsin – och kränks mer än någonsin.”

Visst är det ett aktuellt citat idag när den store retorikern Obama sannolikt försöker ljuga in det amerikanska folket i ett korrupt krig som det Syriska folket och inte heller det amerikanska folket vill ha, ett krig där USA skulle stödja de mest extremistiska muslimerna som över huvud taget existerar.

Blotta tanken på att Syrien skulle gå emot FNs regler för att provocera fram en invasion av det egna landet är givetvis absurd, precis som den var absurd då Irak hotades och anklagades av samma sak. Det är därför jag tror mer på Putin och andra teorier om hur gasattackerna kom till än på Obama.

Om Obama vill hitta kemiska vapen och massförstörelsevapen bör han kanske leta bland dessa religiösa extremister eller varför inte leta i Israel? Där kan han nog hitta en hel del kemiska vapen och kärnvapen, tror jag, och givetvis på sin egen bakgård och, vem vet, kanske i sitt eget lös-skägg… nu när han verkar stödja självaste Al-Qaida.

Och Birger Schlaug noterar att det är väldigt tyst vad gäller kritik mot Obama i Sverige. Anna Lindh och Olof Palme hade sannolikt inte varit tysta men dagens s.k. “Socialdemokrater” är ovanligt tysta. Ett utspel som “Dessa satans mördare” eller “Du är offer för massmedia”, såsom Olof Palme brukade uttrycka sig ibland, hade nog kännts ganska normalt för riktiga socialistiska demokrater i detta sammanhang.

Men jag tror ändå att Katrine Kielos har helt rätt i att det existerar två falanger inom Socialdemokratin, en höger och en vänster. Olof och Anna som mördades tillhörde vänsterfalangen enligt min mening och det som blev kvar i ledningen liknar mest en samling blå smurfar i jämförelse.

Det som också existerar i Socialdemokratin är en separation mellan religiösa och ateister, eller ska vi kalla dem sekulära, som det så fint kallas för att inte stöta sig med de blint religiösa medlemmarna inom Socialdemokratin, och säkert finns det också en delning mellan muslimer och kristna, en ganska naturlig delning när man tänker på vad många kristna fått utstå i de muslimska länder de flytt från.

Skillanden mellan dessa olika falanger är defacto mycket stor och har givetvis gigantiska konsekvenser i hur man vill föra en politik och det är för mig makabert att se hur dessa kan samexistera inom samma parti, men de har i alla fall en sak gemensamt och det är att de är blinda i sina fastfrusna ideologier/religioner.

Ingen av dessa olika falanger baserar nämligen sina åsikter på vetenskapliga fakta. De undersöker inte saker innan de har åsikter om dem. Att de religiösa inte tror på vetenskapliga metoder, det vet vi givetvis. Det är ingen hemlighet även om det finns förvirrade undantag som påstår sig vara religiösa och vetenskapliga samtidigt.

Men det jag noterar är att de ateistiska/sekulära medlemmarna ändå baserar sig på gamla ideologier som helt saknar grund i modern vetenskap. Dessutom baserar de givetvis sina åsikter och utspel rent populistiskt på vad vinden blåser så att de ska vinna popularitet i valet.

Idag är det defacto två falanger som körs över i Socialdemokratin. Dels vänsterfolket som vill ut ur det extremkapitalistiska EU-projektet, vilket givetvis resulterar i massflykt till det mer socialistiska Vänsterpartiet, som lustigt nog också verkar vilja ha fler religiösa extremister som invandrar till Sverige.

Och dels är det falangen som tycker att invandringen gått för långt som körs över. I denna grupp ingår även kristna som flytt från muslimska länder och de har givetvis helt andra tankar än moderpartiet om dagens makabra invandring av extremreligiösa muslimer och de tvingas nu fly till Sverigedemokraterna som vill repatriera de som tillhör denna extrema sekt som kallas Islam.

Men sorgligt nog baserar sig inte heller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna sin politik på vetenskapliga fakta eller undersökningar. Det är blint tyckande, accepterande av fakta för att stödja den fastfrusna ståndpunkten och tom retorik som styr. Hatet styr. Spottnade och fräsandet mot varann styr. ”Kommunism” används som skällsord åt ena hållet, ”rasism” åt det andra hållet utan att förklaringar av ordens innebörd belyses. Den hövliga vetenskapliga deliberativa diskursen som kan leda till förståelse MELLAN MÄNNISKOR lyser ständigt med sin frånvaro.

Detta faktum och egentligen inget annat tror jag är orsaken till att vetenskapliga människor skyr politiken. Det gör givetvis inte saken bättre att intelligenta människor skyr politiken som pesten, snarare precis tvärt om och det är därför vi behöver ett Vetenskapligt parti i Sverige så att det blir en bättre ordning, och vi behöver givetvis vetenskapligt lagda människor som vill ställa upp.

Visserligen var kanske varken Olof Palme eller Anna Lindh särskilt vetenskapligt lagda, men de hade hjärta och sade i alla fall sanningen modigt så som de såg den med retorisk intelligens och det har jag vördnad och respekt för. Dagens Socialdemokrater är enligt min mening jämförelsevis fega och inte mentalt kapabla att styra Sverige.

Jag respekterade Olof och Anna. Jag ställer upp i politiken för att alla fredliga människor, oavsett åsikt, förtjänar att leva ett tryggt och gott liv i fred, den fred som Olof och Anna stod för, den fred som Socialdemokratin stod för innan de mördades, men den negativitet jag känner inför detta faktum och den sorg jag känner för det jag sett i Sverige leder ingenstans så jag ställer istället upp positivt och konstruktivt med Vetenskapliga partiet för det kan faktiskt leda framåt.

Jag hoppas innerligt att partierna som baserar sig på ovetenskapliga ideologier, ovetenskapliga religioner och ovetenskapligt hat kan upplösas i tomma intet och att människor med mer vetenskaplig läggling träder in på arenan med stort mod.

Jag tror uppriktigt talat att Vetenskapliga partiet är den enda rätta vägen att gå för alla som gillade Olof Palme och Anna Lindh.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet