Tar datorerna över barnen? – Är du en orolig förälder, lärare eller rektor?

Vetenskapliga partiet erbjuder föreläsningar och utbildningar som ser till att föräldrar, lärare, rektorer och barn förstår hur man håller barnen anonyma, öppna för sanning, skeptiska, fria att välja med full medvetenhet och trygga i vår demokrati, i samverkan med datorerna. Kontakta oss om du har frågor, önskemål eller erbjudanden!

Ytterligare en visselblåsare från CIA avslöjar den djupa staten i USA – Säker direktdemokrati kan vara lösningen

Kevin Shipp är en CIA-officer som berättar om hur grov kriminalitet inom den djupa amerikanska staten ”Deep State” styr alla skeenden av betydelse i USA:s inrikes- likväl som utrikespolitik. Shipp arbetade på CIA med att förhöra personer, med kontraspionage och som intern utredare. Läs mer om saken och se Youtubeklippet på Newsvoice.vÄven Alex Jones på Infowars tar upp saken och pekar då också på en tidigare visselblåsare som sagt samma sak.

Anonymitet, Bitcoin och RFID-chip – Meditera på hur du skyddar dig ännu effektivare!

Vill man dessutom motverka Bodströmsamhället ännu mer bör man kanske förbjuda RFID-tekologi, smat SIM-kort som är kopplad till personer, helt tillsammans med all annan allmän övervakning som kan anses vara integritetskränkande, yttermera även förbjuda social media som man vet kontrolleras av mindre noggräknad underättelsetjänst och t.o.m. förbjuda hemsidor som tvingar användaren att köra script på den egna datorn.