Apartheidstaten Israel – FN:s generalseketerare kritiseras internt av Rima Khalaf som avgår i protest

Det är inte Rima Khalaf som borde avgå, anser jag, eftersom hon vidhåller en mycket seriös rapport som visar Israels apartheidpolitik mot palestinier. Khalaf har under 2 månader utsatts för påtryckningar av FN:s nye generalsekreterare Antonio Guterres, enligt Anders Romelsjö. Israel har tidigare även jämförts med nazismen under Hitler av Israeler, vilket jag anser är värt att nämna i sammanhanget.

Även den amerikanske professorn i språkvetenskap vit MIT, Noam Chomsky med judisk bakgrund, har tidigare kritiserat Israel med ordet apartheid, men menar dessutom att Israels agerande i Palestina är ”mycket värre än apartheid” i Sydafrika. Jag citerar:

noam_chomsky_80x80

”Att kalla det apartheid är en gåva till Israel, åtminstone om man med ‘apartheid’ menar en sydafrikansk stil av apartheid. Det som händer i de ockuperade områdena är mycket värre. Det finns en avgörande skillnad. Den sydafrikanska nationalisterna behövde den svarta populationen. Det var deras arbetskraft. … Det israeliska förhållandet till palestinierna i de ockuperade områdena är helt annorlunda. De vill helt enkelt inte ha dem. De vill kasta ut dem, eller åtminstone i fängelse.”
/Noam Chomsky

”To call it apartheid is a gift to Israel, at least if by ‘apartheid’ you mean South African-style apartheid. What’s happening in the Occupied Territories is much worse. There’s a crucial difference. The South African Nationalists needed the black population. That was their workforce. … The Israeli relationship to the Palestinians in the Occupied Territories is totally different. They just don’t want them. They want them out, or at least in prison.”
/Noam Chomsky

Noam Chomsky är dock inte helt på palestiniernas sida, men kritiserar även dem för deras brist på pragmatism och vilja till absolut behovstillfredsställelse i förhandlingarna, vilket framgår i artikeln från Democracy Now. Frågan är dock om det kommer gå att skapa pragmatiska lösningar med ledare som resonerar enligt följande citat. Kommentarsfältet är relativt öppet för både palestinier och israeler som kan resonera hövligt och sakligt.

Annonser

Vetenskapliga partiet bjuder in Lasse Wilhelmsson till samverkan

Lasse Wilhelmsson har har en bakgrund inom Vietnamrörelsen och 68-vänstern och har varit journalist i tidningen Folket i Bild/Kulturfront och även skrivit i den medborgarjournalistiska tidskriften Sourze.

Vetenskapliga partiets centralkommitté har beslutat att länka till Lasse Wilhelmssons blogg eftersom han erbjuder den typ av journalistik som kan intressera mer sanningsökande människor som vill läsa en mer objektiv och ärlig journalistik som inte är underställd den massmedia som ägs av fåtalet girigbukar.

Vi länkar här till några bloggposter av Lasse Wilhelmsson:

20040630 Isolera apartheidstaten Israel!

Något som är helt i linje med Vetenskapliga partiets politik om att apartheid och extremism ska bekämpas genom bojkott.

20060907 11:e september ifrågasatt

Helt i linje med Vetenskapliga partiets funderingar. Vi vill rekommendera James Corbetts rapport om en sannolikt teori om vad som låg bakom WTC 911.

20081201 Israel bör uteslutas ur FN?

Vi har en liknande idé som kan framstå mer politiskt korrekt, men med ungefär samma emotionellt korrekta slutresultat, nämligen att skapa ett nytt demokratiskt FN.

20090601 Varför är sanningen farlig?

Även Vetenskapliga partiet har noterat att ägarförhållandena till massmedia tydligen gör att diskussioner om vad som är sannolikt inte får komma fram så nu ersätter vi massmedia med bättre källor.

Vi anser att Lars Wilhelmssons journalistik tyder på att han står närmare Vetenskaplig partiet än Sverigedemokraterna. Därför hoppas vi på framtida deliberativa diskurser och intervjuer med Lasse.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

 

 

Doctor David Duke belyser en rasism som gått vissa av oss förbi

Via en bloggare finner jag Doctor David Dukes youtube-klipp där han varnar Sverige för en väldigt rasistisk och farlig grupp människor. Ett youtube-klipp väl värt att titta närmare på för alla, oavsett nuvarande politisk tillhörighet, anser jag.

Stämmer det? Är denna grupp som beskrivs, Sionisterna, rasister eller enbart offer?

Låt oss först titta på ordet ”rasism” och vad det betyder!

Ur Wikipedia:

”Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser.”

Vetenskapliga partiet, som f.ö. vägrar dela upp människor i ”raser”, ser variation av nästan alla egenskaper hos de flesta olika folkslag och vi ser det som människans ofta snabba anpassning till den miljö hon lever i. Därför finner man människor med både vit hud, kraftig melaninproduktion, blå ljuskänsliga ögon, bruna soltåliga ögon, högt IQ och lågt IQ, sida vid sida, från polcirkeln ända ner till ekvatorn.

Vidare om rasism ur Wikipedia:

”Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra. Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga ”raser” påpekas och användas som utgångpunkt för att rättfärdiga diskriminering.”

Frågan är om grupperingen, som beskrivs av Duke, är rasistisk? Jo. Jag är enig med David Duke i den saken. David Duke är inte ensam om denna åsikt. Det finns fler intellektuella som anser att så är fallet. Ett bra exemple är Noam Chomsky som dessutom har judisk bakgrund som anser samma sak.

Noam Chomsky anser att Israel bedriver en ”eskalerande policy av apartheid” ”escalating policy of apartheid”.

Även de som försöker försvara grupperingen, ex. John Kerry, USAs nuvarande utrikesminister, antyder av misstag vad det egentligen handlar om, en sak som är så tabubelagd i USA att han tvingas göra en politisk pudel. Här förmedlat via Throthaholics.

Jag citerar och översätter vad John Kerry sade:

”En tvåstatslösning kommer bli tydligt understruken som det enda verkliga alternativet. Eftersom en enhetsstat antingen kommer sluta som en apartheidstat med andra klassens medborgare – eller så slutar den som en stat som förstör Israels kapacitet att vara en judisk stat”

“A two-state solution will be clearly underscored as the only real alternative. Because a unitary state winds up either being an apartheid state with second class citizens – or it ends up being a state that destroys the capacity of Israel to be a Jewish state”

Jag anser att John Kerry inte alls begår ett misstag som nämner ordet ”apartheid”. Han gör bara ett sakligt misstag och det är att han beskriver det som något som INTE redan är, trots att det är alltför tydligt att de båda folken redan lever åtskiljda inom en stat där ena parten diskrimineras å det grövsta på ett extremt rasistiskt aphartheid-vis. och Mona Baker har lite intressanta citat av några av landets ledare. Jo. Visst handlar det om religionsrasism på ett plan från båda parter. Men de diskriminerande rasisterna i detta fall anser dessutom att de biologiskt sett är en överlägsen ras som har rätt att dominera andra raser, inkl. dig.

För mig är det en komisk idé. Jag har träffat många Israeler på mina resor runtom i världen och är de några resenärer som är generellt sett är osedvanligt korkade och underlägsna alla andra resenärer så är det just de Israeliska resenärerna i synnerhet.

Deras rätt att dominera andra raser, inkl. dig är därför väldigt intressant, när man tänker på vilka som äger majoriteten av svensk media idag och när man ser vilka som får lov att synas i denna media…den media som effektivt och hemligt censurerar vår reella yttrandefrihet och sannolikt direkt och indirekt styr mainstream-journalismen i Sverige dessutom.

Vi i Vetenskapliga partiet har beslutat att bojkotta denna ägda mainstream-media för att rätta till den saken. Det uppmanar vi för övrigt alla andra medborgare att göra dessutom. SÅ TITTA VEM SOM ÄGER INNAN DU KÖPER ELLER ENS VÄLJER ATT LÄSA OCH FINN ALTERNATIV MEDIA SNARAST! Till högerkolumnen finns intressanta länkar att läsa för den som söker alternativa sanningar.

Det är nämligen grunden i en demokrati att vi som medborgare MEDVETET OCH VAKET söker en objektiv och sann bild av verkligheten om vi ska ha en chans att fatta rimliga beslut tillsammans i vår demokrati.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. …och är det inte så vi borde göra som jag säger ovan så upplys mig gärna om varför du anser det!

Apartheid och religiös extremism ska bekämpas med bojkott

Vi vill förbjuda våldsamma och förtryckande religioner, eftersom de aldrig kommer kunna skapa fred. Vi vill bojkotta länder som inte följer FNs regler eller utan FN-mandat invaderar och begår grymheter mot människor. Det är nämligen skillnad på försvar och olaglig invasion inkl. etnisk rensning.

FN måste därför avskaffas och startas om eller så måste FN ta bort vetorätten så att rätt lagliga åtgärder kan vidtagas mot invasioner, religiös extremism och mot apartheid. Sverige ska genom styrda handelstullar handla först och främst med länder som är fredliga, demokratiska och vetenskapliga.

Världens moraliskt friska länder har ett ansvar att både få bort våldsamma religiösa ledare, våldsamma religioner och våldsamma apartheidregimer vars ledare utnyttjar konfliktsituationer i girigt syfte.

Vi måste dessutom bojkotta de länder som stödjer att detta fortgår. Vi uppmuntrar vardaglig bojkott som utförs av alla individer när de köper varor och tjänster men vi inser att ännu effektivare är en ordentlig politik på området som kan inspirera fler länder att göra det enda rätta.

Vi uppfattar att de andra partierna är klena i denna fråga. Endast Vetenskapliga partiet är starkt nog att genomföra denna politik.