Kritik av Källkritikens dag – En bisarr uppvisning i dominans av ovetenskapliga människor

Eventet Källkritikens dag var bitvis informativt, ex. om hur man källgranskar på nätet, marknadsföringspsykologin om glass, samt att två bra personer fick priser, samt juristens inlägg i debatten.

MEN det var synnerligen komiskt med försöket till överdominans från en journalist som berömmer andra överdominanta journalister … för att de har fått stora journalistpriset som delas ut av ägare till en mycket välkänd förvillartidning.

Det som följer är förvillande ”von oben”, i fråga efter fråga. De avfärdar snabbt teori efter teori, utan evidens eller diskurs med kritiker, INTE med källor för olika påståenden vilket vore vetenskapligt, men genom dominans, auktoritets-argumentet och raljerande, vilket är välkända ovetenskapliga argumentationsfel från den ovetenskapliga sekten VoF.

De självgoda ”journalisterna” i panelen pekar också, likt mentalsjuka patienter, på andras tokigheter som ett bevis för den egna mentala friskheten, helt utan minsta skepsis. Det hela var så obalanserat att det blev komiskt. Hur ska de inse sin egen inkompetens?

Clas Svahn, som jag skrivit om tidigare, är med på att raljera återigen och tar denna gång åter upp en smått galen konspirationsteori om månlandningen, men att han INTE tagit intryck av vetenskapens principer om öppenhet och självkritik är uppenbart.

För det här är ingen öppen eller kritisk debatt. Alla paneldeltagare är rörande eniga ja-sägare till manusets raljerande agenda. Intressant var att inga kritiska frågor om deras egna källor fick ställas till panelens deltagare efter eventet, men det är tydligen det nya, sedan några år tillbaka, d.v.s. att avstå debatter och dementier för de som ställer svåra frågor eller kommer med andra källor eller evidens.

Intressant var även att just dessa individer tar upp ett sekteristiskt psykopatiskt protokoll som, efter en kort koll, verkar ha gjort intryck på många människor, sannolikt särskilt raljerande psykopater och de som följer protokollen, protokoll som beskriver hur de själva faktiskt är en del av att undergräva demokratin, vilket de helt klart gör genom sitt sätt att förvilla och undertrycka all öppen skeptisk diskussion, ex. på ”Källkritikens dag”.

Nu spekulerar jag, men ödleteorin av David Icke, vilket de tar upp, kommer kanske av intaget av ayahuasca i kombination med existensen av ”Triune brain Reptilian complex”, eller kanske ett lätt drag av schizofreni, men David Icke presenterar så enormt mycket annat intressant, vilket är oerhört svårt att raljera över eftersom säkert 95% är helt evident.

Vad gäller experiment med mental kontroll av människor, vilket är närbesläktat med panelens propaganda, så gör de sig lustiga över en person som helt uppenbarligen lider svårt. Jävligt hjärtlöst med tanke på att Bill Clinton faktiskt bett om ursäkt för exakt sådana experiment som personen upplever att denne är utsatt för.

För att vara både öppen och skeptisk, vilket är vetenskapens grund, borde man kanske fundera på vad väst håller på med idag? Finns det en rimlig anledning till öppen skepticism och istället respektfullt be personen som lider att besöka olika tandläkare för röntgen som ev. kan upptäcka olika former av implantat, vilka HELT EVIDENT har existerat och fortfarande kan existera?

Medverkande personer var enligt Torbjörn Sassersson:

 • Helene Gestrin (kammaråklagare, medieåklagare)
 • Johanna Bäckström Lerneby (journalist, Uppdrag granskning)
 • Emma Frans (doktor i medicinsk epidemiologi, KI)
 • Åsa Wikforss (professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet)
 • Jonas Ludvigsson (läkare, professor inom medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI)
 • Paul Rapacioli (redaktör The Local)
 • Rosalin Gustafsson (programdirektör, Berghs)
 • Anders Wallensten (statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten)
 • Emma Halldin Ankarberg (toxikolog och riskhanterare på Livsmedelsverket)
 • Lisa Bjurwald (styrelseordförande i Medievärlden)
 • Clas Svahn (DN, UFO Sverige)
 • Marcin de Kaminski (rättssociolog vid Lunds universitet) (han kom inte)
 • Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister)
Annonser

Vetenskap – Goda evidens om faktaresistens och vetenskapsförnekelse hos IVA och VoF

Via Newsvoice läser jag att IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) och VoF (Vetenskap och Folkbildning) hållit föredrag för att till synes ljuga folket rakt upp i ansiktet och kalla det ”folkbildning”. Lars Berns text om saken heter passande nog Bocken som trädgårdsmästare på IVA. Föreläsarna var:

Konstellationen är uppenbar. Människorna som läst filosofi och språkvetenskap vet hur man med ord och logik kan övertyga människor och bioteknologen som var moderator är med stor sannolikhet förbunden med de intressenter som vill övertyga konsumenterna, d.v.s. folket 99,5%, om läkemedelsindustrins nytta. Jag tycker att ett demokraticitat av Ekis passar väl in här:


”Kapitalismen är väldigt anpassningsbar. Det kan vara en rosa kapitalism, det kan vara en brun kapitalism. Den kan vara demokratisk eller den kan vara diktatorisk. Den är oerhört anpassningsbar därför att den bygger på kapitalets intresse och det är att göra profit. Profiten hittar alltid nya vägar om några stängs.”
/Kajsa Ekis Ekman

VoF verkar enligt min egen mening, med det jag har vid handen, fortfarande vara en av kapitalets vägar för att garantera profiten, men denna väg stängs nu alltmer av människor som upplyser om VoF:s belägenhet via internet som t.ex. Lars Bern som idag agerar skeptisk medborgarjournalist. Precis vad vi alla behöver.

bertrand_russel_80x80

”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell

VoF är en förening som är välkänd för att sprida desinformation, förtal, samt dessutom förfalla i dåliga försök till raljerande och mobbning, ex. mot den av folket högt respekterade hjälteläkaren Annika Dahlqvist som hjälper människor bort från diabetes typ II genom LCHF-kost. VoF gav den högt respekterade läkaren Dahlqvist, som kostat läkemedelsindustin massvis i botandet av patienter, tillmälet ”årets förvillare år 2009”. Bern skriver:

”Vad Dahlqvist gjort är att hon informerat om att kolhydratrik kost som höjer blodsockret är den viktigaste orsaken till sockersjuka och fetma – helt i linje med senare tids vetenskap. Hon har rekommenderat en kost där man ersätter en större del av kolhydraterna med mättade naturliga fetter – den s.k. LCHF-kosten. Hennes kostrekommendationer har skapat en folkrörelse som idag omfattar en femtedel av svenska folket och som redan förefaller ha satt positiva avtryck i folkhälsan.

Dahlqvists kostråd fick nyligen stöd i ett föredrag av världens kanske främste kardiolog tillika ordförande för World Heart Federation professor Salim Yusuf där han presenterar resultatet av den färska PURE-studien på 150.000 personer som följts i några år.”

På vanligt lögnmedia-manér ser det ut som att USA-industrins egen moderator således förhindrade att kritik framfördes mot föredragshållarna, en kritik som naturligtvis hade kunnat göra lyssnarna skeptiska mot det innehåll hon sannolikt ville förmedla åt industrin:

”Seminariets moderator gjorde därtill förgäves sitt ytterst för att försöka hindra mig att framföra varudeklarationen av föredragshållarna.”

Att föredragen befinner sig ”på gymnasienivå” anser jag, till skillnad från Bern, inte vara klandervärt, eftersom detta är VoF:s grundidé, d.v.s. att folkbilda. Då måste man uttrycka sig på ett enklare sätt. Där har således språkvetare och filosofer en viktig uppgift i presentationen, så att den håller sig fri från facktermer, floskler och oxymoroner, eller argumentationsfel.

Men att ensidigt arbeta åt industrins företrädare är givetvis inte att betrakta som vare sig moralfilosofiskt korrekt, eller vetenskapligt korrekt. Föredragshållarna håller sig då inte inom ramen för anständighet, ej heller objektivt och beter sig då klandervärt som filosofer och språkvetare, anser jag, och har då antingen inte förstått vanlig moralfilosofi eller av psykopatiska skäl eller inte tagit den till sig i betydelsen att om du inte vill att någon ska ljuga för dig så ska du inte heller ljuga för andra, d.v.s. ”den gyllene regeln”.

Varför föredragshållarnas presenterar sitt hat mot USA:s nye president Donald Trump i en presentation som denna kan naturligtvis verka ytterst märkligt och väka skeptikern i oss, men kanske är det inte så märkligt om man tittar på General Electric.

Donald Trumps vilja att dra upp nya tullmurar runtom USA kommer tvinga jätteföretag som GE Healthcare att plocka hem mycket av produktionen till USA, vilket sannolikt kommer minska vinstmarginalerna, men kanske även göra moderatorn arbetslös i Sverige eller tvinga henne att emigrera till USA, ett land som befinner sig på revolutionens brant.

Men jag anser att de bör lugna ner sig en smula. Nationaliseringen av världen kan vara positiv för oss alla. I ett nationaliserat Sverige kan välfärden öka och progressiva skatter kan då dra in tillräckligt med pengar för statliga satsningar på forskning, en forskning som inte behöver underkasta sig kapitalets profit, men kan vara sann istället för profitabel och gynna oss alla. Då sover man bättre som forskare. Ett gott samvete är den bästa huvudkudden i alla fall för ca 99,5% av befolkningen, eftersom psykopati tillhör ovanligheterna.

Faktaresistensen om klimatet hos dessa föredragshållare förvånar mig inte. Denna fråga är enormt politiserad och upprepad med uppenbara ovetenskapliga mentala trix genom massmedier och andra organisationer som helt tydligt lever på påståendet. Om det således finns pengar i fickan hos dessa föredragshållare för att upprätthålla trixandet så skulle det alls inte förvåna mig.

Att de vägrar se risken för att det finns ett sambandet mellan massvaccinationer av barn och den snabbt ökande förekomsten av autism hos barn, förvånar mig inte heller. Ersättningar till de drabbade skulle bli en kostnad som skulle kunna knäcka hälsoföretag som GE Healthcare. Bern skriver:

”I sammanhanget kan nämnas att Robert F. Kennedy Jr och Robert de Niro utfäst en belöning på 100.000 USD till den som kan förete vetenskaplig evidens för att vaccinerna är säkra, kanske Sven Ove Hansson borde göra anspråk på den belöningen. Ingen annan har nämligen anmält sig.”

Det förvånar mig inte heller att läkemedelsmaffian vill nedskriva betydelsen av C-vitamin för en god hälsa. Den antioxidant som är mest välkänd för att skydda oss från en rad olika sjukdomar ligger ju absolut inte i läkemedelsindustrins intresse, men är dess största fiende. Det skulle inte förvåna mig om det är därför apelsinerna börjat smaka så vattning och sötsliskigt nu för tiden. Stinget är borta. Bern skriver:

”Författaren Peter Olausson kom även med påståendet att nobelpristagarens Linus Paulings hypoteser om C-vitaminets medicinska effekter varit en bluff. Verkligheten är den att en rad ganska aktuella vetenskapliga studier visar på flera fall där sepsis kunnat brytas med intravenös C-vitamin och att detsamma haft en betydande effekt vid cancerbehandlingar. Själv har jag erfarenhet av att behandla en svår gikt med höga doser oral C-vitamin, vilket visats i en amerikansk vetenskaplig studie.”

C-vitamin-nivån är förmodligen låg i apelsinerna idag och kanske har de rentutav sprutat in sötningsmedel i dem för att göra dem smakligt tilltalande på ett annat vis. Det gäller nog att köpa ekologiska och mer syrliga apelsiner eller plocka C-vitamin-rika bär i sommar och frysa in för vintern om man vill hålla sig frisk. Berns slutbetyg är inte oväntat:

”Att IVA låter så pass faktaresistenta politiska aktivister vara föredragshållare och lägga ut texten på ett seminarium är generande för att uttrycka sig milt. Seminariet var på det hela taget ett undermåligt genomfört arrangemang där behållningen var att de tre föredragshållarna själva framtonade som skolexempel på faktaresistens och vetenskapsförnekelse. För IVA:s del krävs skärpning, om man inte skall riskera att bli betraktad som en flumakademi.

Det är aldrig för sent att skärpa sig, det kan rentutav vara ytterst lämpligt, med tanke vad som brukar ske vid revolutioner när folket utkräver ansvar och ibland ställer fram giljotinen för att göra processen något mer human.