Bör vi bosätta asteroider, ev. styra om dem eller alla dö vid en träff av dem?

Jag har tidigare varit inne på massutdöende från utrotningsevent. I denna föreläsning, på 80 minuter, går Neil deGrasse Tyson igenom några saker vi bör överväga. Håller med Neil om att Mars inte verkar särskilt intressant med tanke på temperaturen. Men jag frågar mig om vi, istället för att lägga enorma mängder pengar på krigsmissioner, att […]

Vetenskap – Ett äkta och synligt hot – Den jordnära asteroiden 99942 Apophis kan INTE avfärdas med beräkningar

99942 Apophis är kanske inget större klimathot, men kan ändå kräva god beredskap och/eller stor satsning på asteroidforskning, inkl. ett sätt att kunna ändra asteroidens bana, samt insikten om den möjliga viljan hos människor i sekter med tankar på världsherravälde att få den att träffa en kontinent som de ännu inte kontrollerar. Kina planerar exempelvis […]