Mental dysfunktionalitet har skapat religionerna

I denna youtube-video som heter ”Dr. Robert Sapolsky’s lecture about Biological Underpinnings of Religiosity” beskrivs hur religionerna sannolikt har uppstått pga. schizofreni‎, schizotyp störning och tvångssyndrom, sk. OCD. Kathleen Taylor, en neurologist vid Oxford University, har sagt att utvecklingen inom forskningen verkar peka på att vi snart kommer kunna behandla religiös fundamentalism och andra former […]