Vad tycker Socialdemokraterna om TTIP? – Analys

Så det är egentligen inte förvånande att dagens s.k. ”socialdemokrater” som sitter i EU tydligen undviker att svara på enkäten från Attac. Jag antar att detta är ett medvetet hemligt politiskt drag, väl dolt för medborgare och medlemmar i det socialdemokratiska partiet, för det var endast sex enkla frågor. Inga rimliga ursäkter finns för att inte svara.