Teknik – Pumpkraftverket Letten – Sveriges största återuppladdningsbara batteri

Överskottsvatten pumpas från Klarälven till den konstgjorda sjön där det lagras och används för att producera el när behovet och priset är högre. Källa: https://web.archive.org/web/20180328040919/https://nwt.se/torsby/2016/10/14/sveriges-storsta-batteri Alltihop sker utan att riskera att ett område stort som Götaland blir radioaktivt i hundratals år, samt utan miljöförstöring vid uranbrytning, samt utan produktionen av plutonium, samt utan behovet av […]