Islam och nazism är samma sak, menar Överstelöjtnant som sympatiserar med Sverigedemokraterna

Jag har inte sett några pedofila inslag i nazismen som ideologi. Yttermera finns det inte några flygade hästar, eller 72 jungfrur för martyrer inom nazismen, vad jag vet, så ”samma sak” är det alls inte, men visst finns det likheter, såsom att båda ideologierna vill ta över världen och ser sin egen förträfflighet och ser andra som underlägsna, denna fascism finns f.ö. också inom judendomen.

Glada Nyheter – Varför demokratin i Ryssland överlevde maffians attack

Den demokratiskt valde Vladimir Putin, som dessutom verkar stötta upprätthållandet av den folkvalda demokratin i östra Ukraina, kunde sannolikt inte avsättas genom ytterligare ett av USA-maffians försök till statskupp. Här finner ni mer om saken från Blueshift: ”Varför Imperiets försök till statskupp i Moskva i våras misslyckades” Varför jag skriver ”maffia” är givetvis att saken […]