Vetenskap – Fri vilja – Recension av boken Själens biologi

Har vi en fri vilja? Det är den återkommande frågan i boken Själens biologi och vår fria vilja av Henrik Brändén. Boken är en populärvetenskaplig genomgång om forskningsläget vad gäller hjärnans funktion, medvetande och tänkande. Kanske kommer Hjärnpodden bli motiverade i sina hjärnor, där viljan och själen antas sitta, att presentera ljudfilerna på ett öppet […]

Vetenskap – Jordbruk – David Montgomery – Att göra jorden levande igen – Den femte jordbruksrevolutionen

I en föreläsning av professor David Montgomery, som heter ”Bringing Our Soil Back to Life” så beskrivs hur jorden har förstörs genom plogen, samt hypotesen att detta är anledningen till många civilisationers uppgång och fall, INTE främst överbefolkningen och nedhuggningen av träden, som arkeologen Jared Diamond verkar vara inne på i sin artikel ”The Ends […]

Vetenskapsmän har ofta en bra humanistisk människosyn och oftast mer intellekt än politiker

Per Ankersjö tycker i sin artikel på newsmill att jorden inte kommer att gå under på grund av överbefolkning. Det har nog ingen modern forskare påstått. Det forskarna verkar mer rörande eniga om när de tittar på de extrema folkmord och de utrotade arter som ständigt försvinner kopplar de detta till moderna arkeologiska fakta om […]

Mental dysfunktionalitet har skapat religionerna

I denna youtube-video som heter ”Dr. Robert Sapolsky’s lecture about Biological Underpinnings of Religiosity” beskrivs hur religionerna sannolikt har uppstått pga. schizofreni‎, schizotyp störning och tvångssyndrom, sk. OCD. Kathleen Taylor, en neurologist vid Oxford University, har sagt att utvecklingen inom forskningen verkar peka på att vi snart kommer kunna behandla religiös fundamentalism och andra former […]

Resurser

Resurserna sinar. Det är inte en åsikt men ett faktum. Resurserna som finns kvar blir dessutom allt svårare att utvinna och har ofta lägre kvalitet. Det kommer bli svårt att täcka behovet från en accelererande befolkning samtidigt som resurserna sinar. En omställning kommer bli kännbar för alla. Arkeologer varnar oss för att begå samma misstag […]