Donald Trump – Amerika först – USA betalar för att stoppa dåligt hälsobistånd

Det räcker inte att satsa USA:s skattebetalares pengar på det utmärkta försvaret, eller att begå förträffliga ”insatser” till förmån för suveräna stater, t.o.m. hjälpa demokratier att  … förnya sig, samt träna och beväpna ”frihetskämpar” som kan göra kvinnans klädsel mer anständig, samt hjälpa majoriteten av människorna att bli Jesus-likt fattiga i dessa nationer. Å nej! […]

Ska man rynka på näsan arrogant åt rasistiska biståndsarbetare?

Patrik Engellau beskriver med god självkännedom sin egen arrogans och uppblåst enfald genom att beskriva en av sina egna livserfarenheter. Han går tillbaka till sin tid som chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau, en före detta portugisisk koloni i Västafrika där han möter rasistiska biståndsarbetare. Läsvärt.

Glada Nyheter – Naturskyddföreningen räddar det Svenska biståndet

Det är glada nyheter att det finns en grön och humanistisk rörelse med mer hjärna och jag hoppas att de får en inverkan på riksdagen och regeringen. Får de inte det så hoppas jag innerligen att de hjälper mig i Vetenskapliga partiet när de känner motivation att rädda världen på riktigt för framtidens generationer för vi lyssnar på Naturskyddsföreningen.

Beter sig Hans Rosling vetenskapligt angående invandringen?

Hans Rosling undviker, om jag förstått saken rätt, de sannolika konsekvenser som en generös politik med fullkomligt öppna gränser skulle kunna medföra på olika områden. Jag frågar mig om det är rimligt att ignorera de politiska konsekvenser som kommer av den politik man propagerar för om man kallar sig vetenskapsman och ger sig in på politik?