Åklagaranmälan av Läkemedelsverket, av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

Assisterande professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld anmäler Läkemedelsverket. Den ytterst ansvarige, Björn Eriksson, som är generaldirektör för Läkemedelsverket misstänks för att grovt uppsåtligt ha planerat och överlagt sätt att begå bedrägeri mot medborgarna i Sverige. Eriksson misstänks också för skyddande av brottsling, då Hammarskjöld misstänker att han har underlåtit att utreda misstankar om läkemedelsförfalskning. […]