Kritik – Tre borgares radikaliserade känslor kombinerat med borgerlig illusionism

Jag läser om intellektuellt högerfolks rasistiska radikalisering genom Katerina Janouch, Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg. Jag förstår de intoleranta känslorna hos de kulturschockade människorna som utsätts för mångkulturens konsekvenser och faktiskt har exakt de känslor som beskrivs. Känslorna är ingen illusionism. De är äkta. Det kan jag intyga.

Jag har själv känt dem, själv som barn nedryckt på rygg av två förvuxna mulatter, verbalt angripen av en liten turk, kulturschockad av att komma till Indien och se den extrema överbefolkningen och fattigdomen som religionen skapat. Jag har känt hatet mot tillståndet efter att ha blivit utsatt för Indiens olika former av kriminalitet och jag har känt den på stan i Göteborg när vackra kvinnor med långt vackert blont hår allt mer ersatts av en falskt flöjtblåsande tant och vidriga krimskrams-stånd. Det är naturligtvis fullt mänskligt med hat mot det fula och det vidriga. Ingen rår för sina estetiska känslor.

Illusionismen består av att mörka minst halva orsaken till det nuvarande tillståndet, anser jag. De har helt rätt att en stor del av detta består av massinvandringen av inkompatibla kulturer och öppna gränser för kriminalitet. Det kan vem som helst förstå, säkerligen även socialdemokrater, men dessa borgare och ev. högersossar, döljer naturligtvis exakt det faktum att borgerligheten i sig självt, samt andra fenomen på vår planet förvärrar tillståndet ytterligare.

Vetenskapliga rapporter pekar ex. entydigt på att samhällen med högre nivå av jämlikhet har betydligt lägre mordfrekvens, men detta faktum nämner de inte. För mig är det ändå märkligt, ja rentutav förvånande. Borgare, Sverigedemokrater och högersossar är rädda, ja till synes skräckslagna för våldet som främst drabbar klanerna själva och unga vackra tjejer som blir våldtagna, men de borgerliga har helt uppenbart t.o.m. hellre våld, våldtäkter, mord, droger och medborgargarden i sitt grannskap än att tvingas skjuta upp ett nybilsköp några år, eller att stoppa rörlighet av varor, människor och kapital, som trycker ned välfärden i ett ”race to the bottom” genom EU-medlemskapet.

Själva orsaken till massmigration och social turism nämner de inte heller, nämligen bombhögerns och bombvänsterns (kaviarvänstern) stöd till det militärindustriella komplexets alla krig som mördar och lemlästar hundratusentals oskyldiga barn och vuxna i världen, eller varför inte angripa USA:s och EU:s stöd till proxy-terrorismen? Ej heller nämner de automatiseringen som ökar arbetslösheten och rimligen borde leda till att vi delar på jobben med 6-timmars arbetsdag eller 30-timmars arbetsvecka.

Har de nämnt hjälp lokalt för att lösa de utmaningar som många länder har med islamism, nazism, sionism, imperialism, floskeln ”hållbar tillväxt”, och överbefolkning? Förmodligen inte.

Jag anser att Katerina Janouch, Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg med sina båda texter skapar onödig konflikt, istället för att ena vårt land positivt och konstruktivt. Jag uppmanar alla kaviarstinna borgare att sluta upp med detta för sin egen skull! Så får jag vänligen be om ett intellektuellt uppvaknade ur era rosa borgerliga dagdrömmar, helt uppenbart skapade av trögfattade nationalekonomer? Sverigedemokraterna och andra borgerliga partier löser förmodligen inte ens halva problemet för vårt land.

För att lösa hela samhällsekvationen bör ni tillkalla människor som vågar se verkligheten som den är, ex. genom meditation, samt är kreativa när de löser problem och har hög förmåga att se samband, ex. ingenjörer och lärare som är duktiga i fysik och matematik, samt läkare. Skicka dem sedan till ett parti som inte är korrumperat av kortsiktigt dumhet och som valsamverkar mot 4%-spärren! Berätta sedan för alla hur man röstar på det partiet!

För övrigt fick jag e-post igår som hävdade att det:

”… finns de som menar att du är alltför invandriarkritisk.”

Jag vill återigen informera om att det är lögn och förtal, förmodligen från en förvirrad tant i Kommunistiska partiet. Jag är positiv till väldigt många invandrare, många har jag länkat till här i denna blogg, ex. Darko och Amineh Kakabaweh. Jag har gått i en skolklass med nästan hälften invandrare, två av mina kompisar var chilenare. Jag har haft en chilensk tjej med rötter i Syrien och varit ihop med en norsk invandrad tjej. Jag blir kanske rentutav strax en utvandrare och invandrare själv till ex. Schweiz som jag anser har en bättre demokrati än Sverige.

Det jag är emot är blandningen av inkompatibla kulturer som skapar kaos i samhället, ex. islamismen. Jag är absolut inte emot de som flyr konsekvenserna av islam och islamismen, ex. Salman Rushdie, Mona Walter eller Ayaan Hirsi Ali, de som lever under ständigt hot från islamister. Jag är visserligen emot social turism, eftersom den inte löser de sociala turisternas grundproblem lokalt och socialistiskt. Det har inte med illvilja mot människorna att göra, men att jag vill läka deras problem vid roten till det onda, likt en bra läkare, inte sprida problemet till vårt eget land.

Konspirationsteori – Birger Schlaugs väl dolda attack mot den röda och den gröna rörelsen

Senare i denna post återkommer jag till Konspirationsteorin om Birger Schlaug och de bevis som understödjer den, men först något viktigt i sammanhanget:

Anledningen att jag kallar detta för konspirationsteori, vilket i princip betyder en mer eller mindre sannolik hypotes, är att människor, även Birger Schlaug, kan vara omedveten om den skada han åsamkar det han säger sig vilja åstadkomma.

Detta är nämligen ett vanligt fenomen hos oss människor, väl känt inom psykologin. Att motverka det vi säger oss vilja uppnå, dvs. att säga en sak och sedan göra en annan, beror alltså inte alltid på en medveten konspiration, men kan vara ett resultat av att personen är omedveten om vad denne gör pga. ex. för lite meditation, för mycket ekologiskt vin, ett stort ego eller ett ohälsosamt grupptryck, alla saker som alltså kan förhindra medvetenhet.

Grundläggande definition

För att förstå hur Birger Schlaugs borgerliga attack gått till, om den nu varit medveten, måste jag först definiera vad som kan anses vara rött eller grönt och varför det bevisligen är så och inte på något annat sätt.

Så. Vad innebär det egentligen att vara ”röd” eller ”grön”?

Att vara ”röd” kallas ibland för att vara socialistisk eller att man är för jämlikhet mellan människor och det innebär att man i ord och handling verkar för mer jämlikhet i samhället. Det kan aldrig innebära att man är för ett extremkapitalistiskt frihandelsprojekt som ex. EU som bevisligen skapar mer ojämlikhet.

För att vara röd kan man alltså inte vara med i ett parti, eller rösta på ett parti, som är för EU eller är för frihandel. Man kan inte ens stödja ett sådant borgerligt parti i regeringsställning eftersom detta skulle motverka exakt det man säger sig vilja uppnå, dvs. ”röd” politik. Man kan alltså inte föra ”blå” politik och samtidigt kalla sig ”röd” med trovärdighet.

I riksdagen är alltså Vänsterpartiet att anses som ett rött parti ända tills de ev. samverkar med Alliansen, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som är för EU-medlemskapet och den extremkapitalistiska frihandeln.

”Frihandel” är nämligen att göra ”handeln” ”fri”, dvs. handlande och vandlande helt utan begränsningar. Man kan genom frihandel tillverka produkter smutsigt till låga löner i ett land och sälja det i ett annat land och konkurrera ut både miljö och social välfärd genom frihandel.

Detta innebär alltså inte att man kan kalla ”frihandel” för vare sig ”grön” eller ”röd”, eftersom det skulle innebära en självmotsägelse, en sk. ”oxymoron”. Man kan omöjligen vara för kapitalets frihet att förslava folket samtidigt. Man kan inte försmutsa miljön och samtidigt kalla sig ”grön”. Man kan inte föra en borgerlig politik och kalla sig ”röd”.

Ett annat exempel på oxymoron, självmotsägelse, är ex. ”hållbar tillväxt”. ”Tillväxt” innebär kontinuerlig fördubbling, dvs. exponentiell funktion och kan bevisligen aldrig var ”hållbar” eller ”grön” i längden.

”Grön tillväxt” kan enbart innebära naturens återtagande av livsrum och kan endast kallas ”tillväxt” så länge denna alltså ”tillväxer”. Sådan ”grön tillväxt” måste ske på bekostnad av den smutsiga ekonomiska tillväxten som då avstannar och sedan börjar nedväxa. Skulle det gröna tillväxa i framtiden, innebär det oomkullrunkeligen nedväxt av mänsklig verksamhet till en balans med naturen, dvs. Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Nu till Konspirationsteorin om Birger Schlaug och de bevis som understödjer den.

Jag har under en längre tid studerat Birger och han känner till och är medveten om de begrepp jag precis gått igenom. Han skriver alltså artiklar som innehåller dessa begrepp på sin blogg, ofta med stor klarhet, men så plötsligt kommer det alster som diametralt motsäger det som han tidigare sagt. Han blandar alltså bort korten för sig själv och läsarna omedvetet … eller så gör han det alltså medvetet. Frågan är alltså vilket?

Qui Bono? Vem gynnas?

Bakom varje konspiration, sann och känd eller sann och okänd, finns det alltid någon som gynnas. Vem är det då som gynnas? Har Birger kontakter hos republikanerna i USA, i Moderaterna, kanske tom. hos Salafister?

Hans skrivande om en rosa Cadillac kan ev. tyda på att han vill gynna amerikansk biltillverkning genom denna amerikanska kapitalistiska symbol. Färgen rosa kan ev. vara ett sätt att lura kvinnor samtidigt som man antyder att man är positiv till homosexualitet. Möjligtvis alltså ett väl valt retoriskt trix.

Vurmandet för öppna gränser och motverkandet av SD genom att kalla dem ”bruna” kan kanske vara ett sätt att stödja den islamistiska invasionen av Sverige? Eller så stödjer han SD genom att just angripa dem med Ad Hominem-argument, eftersom sådan mobbning, givetvis ofta skapar precis motsatt effekt, dvs. sympati för den osakligt angripne.

Oavsett vilket Birger gör så stödjer han borgerligheten eftersom de sidor som bekämpar varann i borgerligt ägd massmedia är just borgerliga. Något alternativ till den extremkapitalistiska frihandeln ges inte utrymme i denna massmedia, men mörkas för folket, s.k. ”media black out” enligt principen att det som inte syns inte finns.

Även Birger Schlaug kan alltså försöka mörka detta genom att försöka förvilla sina läsare medelst att koppla samman ”frihandel” med positiva ord som ”grön” och ”social” trots att han vet att det blir en självmotsägelse.

Det är uppenbart att Birgers IQ ligger väl över genomsnittet. Detta gör det extremt svårt att tro att han inte skulle vara medveten om vad han håller på med. Även hans blyga stammande natur, vilket han beskrivit, gör det svårt att tro att han inte skulle vara självkritisk nog att inse vad han håller på med, men kanske är detta alls inte sanningen, men en ren retorisk lögn. Han verkar ju alls inte stamma vid intervjuer eller då han talar.

Kvarstår grupptrycket. Ja. Detta är en mer sannolik källa till förvirring. Birger talar om den ”gröna rörelsen” och jag finner det sannolikt att han umgås med denna. Problemet, som jag ser det, är dessa människors bakgrund, dvs. den borgerliga hjärntvätt de utsatts för. Detta vet jag från mitt eget medlemskap i Miljöpartiet. Detta är alltså oftast gamla borgarbrackor som tror på kapitalism och kapitalets frihet. Detta är alltså främst drivna människor från Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna som börjat se effekterna av den otyglade kapitalismen, men som helt tydligt saknar förmåga att tänka rätt i flera steg.

Det är alls inte brottsligt att tänka fel och kortsiktigt, eller kortsiktigt och själviskt, det är rentutav mänskligt med tanke på den normalfördelningskurva som beskriver IQ, men som medveten individ är det givetvis varken förnuftigt eller emotionellt korrekt att inte tillåta sig själv att tänka rätt och långsiktigt på riktigt ex. genom meditation.

Lösningen på problemet

Lösningen på problemet är uppenbar om Birgers handlande beror på ovanstående. Ökad meditationsfrekvens i enskildhet, renlevnad, att medvetet stärka överjaget och det kollektiva medvetandet och självkritiskt se till att egot lägger sig på en sund balanserad nivå.

Skulle Birger ha sålt sig till extremkapitalismen och dess frihandel är det sannolikt inte mycket vi kan göra åt den saken mer än kanske betrakta honom som en landsförrädare, naturförrädare eller folkförrädare och istället uppmärksamma de som är mer sålda på sanningssökande och ren kärlek eftersom inget annat kan ge oss själva, naturen och framtidens generationer ett bättre liv på denna fantastiska planet.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet

De borgerligt skapade konflikterna känns nu hos de hemlösa i Borås

Nationella vill inte att hemlöshet ska drabba den egna nationens hemlösa och just därför lägger de givetvs skulden på romerna, exempelvis som här i Borås, men de nationella vill inte själva se det fakum att många nationellas egen frihandelspolitik kommer leda till mer hemlöshet även för svenskar.

De är därför inte ett dugg bättre än de borgerliga partierna, nämligen hela Alliansen, det smygborgerliga Miljöpartiet, det borgerligt styrda Socialdemokraterna och de borgerligt styrda Sverigedemokraterna. Dessa samhällets frihandelsparasiter har med sin frihandelsiver skapat den hemlöshet som nu drar runt i Europa. Det är ingen åsikt, men ett tydligt faktum för den som förstår vad frihandel de facto leder till. Frihandel leder till lägre skatter och lägre välfärd.

Därför är alla partier som är för frihandel att betrakta som borgerliga, oavsett om de säger sig vara för EU eller ej.

Aggressivitet, oavsett från romer eller svenskar, när resurserna sinar med samtida ojämlikhet är dock inget enskiljt folkslags fel, ej heller det sätt på vilket de agerar i en pressad situation i kampen om begränsade resurser.

Nej. Det är tillväxtens och frihandelns fel, den frihandel som alla borgerliga partier förspråkar, den frihandel som ställer de fattiga mot varann och skapar rasism, den frihandel som tömmer Sveriges eget skafferi, den frihandel som Bilderberggruppen medvetet försöker förslava världen med.

Vänsterpartiet är idag inte direkt skyldigt till de hemlösas situation, de är alls inte ondskefulla på det planet, men Vänsterpartiet är ändå inte lösningen på problemet långsiktigt. Vänsterpartiets politik skulle visserligen göra att alla hemlösa fick det bättre kortsiktigt, dock inte långsiktigt, och det är viktigt att poängtera. Vänsterpartiet förespråkar nämligen tillväxt, den tillväxt som med matematikens kalla logik oomkullrunkeligen leder till civilisationens undergång.

Lösningen är inte enbart socialistisk, den är nationell och den är grön på riktigt och på ett internationellt plan är dessutom lösningen nationell i varje nation och varje nation kan hjälpa varje annan nation att lösa de olika problem vi står inför när vi försöker rädda vår civilisation.

Vetenskapliga partiet har en lösning på problemet. Läs mer om Vetenskapliga partiets viktigate fråga nämligen nedväxt!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet