Avrättning med giljotin är kanske mest humanism?

USA-delstater överväger avrättningar med gevärseld skriver DN. Jag vill upplysa om att en människa som fått dödsstraff dör snabbare och humanare i giljotinen, såsom partiet Giljotinera Kvickt förespråkar, men det kanske påminner för många om historien om vad som kan ske med de som idag förtrycker folket och steg för steg tar demokratin ifrån oss […]

Avpixling, yttrandefrihet och hederlighet

Vetenskapliga partiets grundvärdering är att verka för lycka för framtidens generationer. Vetenskapen har bevisat att mer jämlika samhällen har lägre nivå av kriminalitet, följaktligen mer hederlighet, vilket Vetenskapliga partiet eftersträvar. Hederliga samhällen har dessutom sannolikt en högre nivå av lycka som ett direkt resultat därav, vilket idag är mätbart. Men då särskilt allvarliga brott begåtts […]