Vad har WTC 9/11 och $2,3 biljoner i USA gemensamt? – Följ pengarnas väg!

Hur finner man en misstänkt i händelse av ett brott? Jo. Man letar efter de individer som har anledning att utföra den kriminella handlingen. För vem som har motiv är nämligen alltid frågan.

Bild på vad som skedde dagen innan WTC men försvann i WTC-spektaklet i medierna och givetvis kan vara av visst intresse och vara mer än en tillfällighet.

Frågan är alltså om $2,3 biljoner saknade dollar år 2001 i USA kan vara nog motiv för en sådan attack? Eller om den insiderhandel som pågick precis innan terror-attacken som berikade ett fåtal insatta faktiskt kan bindas till gärningsmännen? Eller om den som överförsäkrade tornen kan vara medskyldig? Vad tror du?

Så. Vad är $2,3 biljoner egentligen?

 

En biljon, är talet 1 000 000 000 000 (en etta följd av 12 nollor) eller 1012 i tiopotensnotation. Samma antal kan anges som ”tusen miljarder” eller ”en miljon miljoner”.

 

(NB: Det engelska ordet ”trillion” motsvarar oftast det svenska biljon och inte triljon.)

För att förstå hur mycket $2,3 biljoner är så betalade svenska folket 1,4 biljoner kronor i skatt år 2007, vilket översatt till dollar för 2007 blir ca. 1,4/6,5 = 0,22 biljoner dollar. Mängden pengar som försvann i USA år 2001 är alltså (2,3/0,22 = 10,45) ungefär tio gånger mer pengar än vad svenska folket betalade i skatt år 2007.

Översatt citat från The Corbett Report – Follow the money:

försvarsdepartementets [USAs] egen undersökande generella inspektionsrapport för verksamhetsåret 1999 noterade att försvarsfinansredovisningstjänsten hade processat $7.6 biljoner av bokföringsposter på avdelningsnivå under det året. Av detta belopp kunde endast $3.5 biljoner redovisas ordentligt. $2.3 biljoner i transaktioner förvanskades för att få de inmatade uppgifterna i balans, gicks igenom utan ordentlig dokumentation eller fabricerades helt och hållet. Inspektinonsgeneralens kontor undersökte inte ens de andra $1,8 biljonerna i transaktioner eftersom de ”inte hade tillräckligt med tid eller personal för att granska” dem.

The Department of Defense’s own Inspector General report for Fiscal Year 1999 noted that the the Defense Finance and Accounting Service had processed $7.6 trillion of department-level accounting entries in that year. Of that amount, only $3.5 trillion could be properly accounted for. $2.3 trillion in transactions were fudged to make entries balance, run through without proper documentation, or made up entirely. The Inspector General’s office did not even examine the other $1.8 trillion in transactions because they “did not have adequate time or staff to review” them.

Läser man ytterigare godbitar i rapporten från Corbett finner man också de mest misstänkta individerna och alltså de mest sannolika förövarna, alltså sannolikt de verkliga terroristerna och sannolikt även de metoder de använde för att lyckas utföra terrordådet.

Läser man hela artikeln finner där namn som ex. Donald Rumsfeld, namn ur Bush-familjen, namn ur Bin Laden-familjen och så finner man även Larry Silverstein som tydligen överförsäkrat de torn som sänktes. Man finner även andra uppgifter som är så anmärkningsvärda att man nästan trillar av stolen. Helt klart värt att läsa för den som söker sanningen.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser

Avrättning med giljotin är kanske mest humanism?

USA-delstater överväger avrättningar med gevärseld skriver DN.

Jag vill upplysa om att en människa som fått dödsstraff dör snabbare och humanare i giljotinen, såsom partiet Giljotinera Kvickt förespråkar, men det kanske påminner för många om historien om vad som kan ske med de som idag förtrycker folket och steg för steg tar demokratin ifrån oss och givetvis inte heller vill öka inslagen av deliberativ vetenskaplig direktdemokrati, likt den folket inrättade vid Franska revolutionen?

Vi är inte emot dödstraff av politiker, om folket vill ha det, och ser det mer som dödshjälp sk. Eutanasi. Saken är den att livslång inlåsning, med låg standard och dålig mat, också kan anses inhumant och som ett värre straff för många människor, samt speciellt att de som vill dö, istället för att leva i mer jämlikhet med folket, rimligen borde få göra det.

… och för att skoja till det lite när det är så allvarsamt, tänk att bli tvingad som miljöpolitiker att använda en sådan här slips som Birger Schlaug helt tydligt helt ofrivilligt tvingades bära. Det är inte människovärdigt! Den som tvingade honom borde givetvis ha dödsstraff. Vill Schlaug ha dödshjälp, nu när det ev. känns jobbigt, ska han givetvis få det. :-)

…och om kungen plötsligt inser att djurrättsaktivisterna har rätt om pälsbeklädnad så ska kungen i skam för sin pälsmössa givetvis också kunna tilldelas dödshjälp. :-)

Dessutom kan man resonera kring hur många barn man kan rädda med samma resurser som de som går åt till en livstidsfånge, eller till en politiker i Sveriges riksdag som de facto förstör för framtidens generationer? Här har vi det s.k. ”spårvagnsproblemet”. Giljotinering kan vara moraliskt försvarbart om man ser det så.

Och för den som vill fundera kring brott och straff lite djupare så kan jag rekommendera Dostojevskis Brott och straff.

Med vänlig hälsning

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kriminalvård med kortare straff men hårdare krav på mental utveckling

I samhället kämpar vi alla för att tillfredställa grundläggande behov. Kriminella har valt att ge sig utanför lagens gränser i ren girighet. Denna girighet förvärras av ett samhälle som bygger på ojämlikhet och statusjakt. Först och främst måste därför jämlikheten i samhället adresseras.

Men hur det än ser ut måste straff ändå vara kännbara. Vi i Vertenskapliga partiet vill separera interner från varann, samt tillhandahålla böcker inom filosofi och psykologi för att stärka internernas svaga sinne så att de kan komma ut stärkta och motiverade att bidraga till vår gemensamma lycka på ett positivt och konstruktivt sätt.

Just det. Vi vill inte gulla med CD-skivor och TV-spel till kriminella. Kriminella ska vara inlåsta på riktigt och meditera djupt över vad de egentligen håller på med. Med avskiljdhet på riktigt kan strafftiden sänkas. Det finns inget självändamål med lång inlåsning. Vi anser att det handlar om personlig utveckling och att läka mental störning och att bli en frisk och positiv medborgare.

På så vis sänker vi både kostnader för inlåsning och sannolikt förbättrar vi då samhällsnyttan på lång sikt för alla, både för den straffade som då fått ett riktigt straff och förhoppningsvis utvecklats mentalt.

Avpixling, yttrandefrihet och hederlighet

Vetenskapliga partiets grundvärdering är att verka för lycka för framtidens generationer. Vetenskapen har bevisat att mer jämlika samhällen har lägre nivå av kriminalitet, följaktligen mer hederlighet, vilket Vetenskapliga partiet eftersträvar. Hederliga samhällen har dessutom sannolikt en högre nivå av lycka som ett direkt resultat därav, vilket idag är mätbart.

Men då särskilt allvarliga brott begåtts eller då rimlig misstanke finns om speciellt bestialiska brott, så ska skäligen misstänkta och förövarnas bilder givetvis få publiceras som ett skydd för allmänheten. Diskriminering vid publicering, av vare sig svenskar eller invandrare, måste definitivt förbjudas. Alla ska behandlas lika oavsett ursprung. De publicerade ska ha rätt att kommentera i samband med publicering om de så önskar så att de kan uttrycka ånger, komma med förklaringar eller förneka brott.

Att t.ex. i oproportionerlig mängd enbart avpixla svenskar eller enbart avpixla invandrare eller människor med speciell hudtyp, eller kalla en folkgrupp för en annan folkgrupp vid våldtäkt, eller att medvetet skapa falska nyheter är givetvis ett djupt omoraliskt tillvägagångssätt och det måste bli straffbart för ansvarig utgivare eller myndighet att gå tillväga på sådant vis. Även att dölja statistik för folket måste bli olagligt. Statistik måste belysas korrekt. Det är grunden får vårt beslutsfattande i vår demokrati.

Yttrandefriheten skall nämligen inte innebära myndigheters, företags eller massmediers frihet att i kortsiktigt egenintresse ljuga folket rakt upp i synen på ett omoraliskt vis. Sådan yttrandefrihet är skadlig för demokratin och för folket och måste förbjudas. Det enda undantaget är rent militär intern försvarshänsyn för att dölja något i folkets bästa intresse, dock inte förberedelser för utländska olagliga insatser/invasionskrig, vilket aldrig visat sig vara i folkens bästa intresse.

Yttrandefriheten är särskilt viktig då politiska representanter, bolagsstyrelser eller massmedier granskas i sin yrkesutövning, men inte då det gäller privatpersoners privatliv, då lagen om ärekränkning är viktigare än yttrandefriheten. Vi bör alltså veta vad ex. politiker gör i sin yrkesutövning, men undvika offentliga diskussioner om vad de gör privat.

Det är mycket viktigt att Internet, folkets nya egna kanal för sanningssägande, förblir fritt, även om man givetvis ska försöka hålla sig inom lagens ramar när man uttrycker sig. En hög nivå av yttrandefriheten för människor måste tryggas, även om vi givetvis ska försöka utbilda varann i att hänvisa till vetenskapliga källor, samt uppmuntra varann att ha öppna kommentarsfält där falsifiering får presenteras.

Alla människor som försöker följa Sveriges rikes lag och står upp för demokrati och yttrandefrihet ska respekteras och behandlas hederligt oavsett politisk åsikt. Ingen ska avskedas för politisk åsikt. Det är viktigt i en demokrati. Journalister som gör sitt jobb på ett hederligt sätt skall lyftas fram och massmedier som förhindrar yttrandefriheten skall bekämpas och bojkottas.

Religioner/ideologier/företag/medier som vill förtrycka den fria åsikten på olika vis måste mentalvårdas, förbjudas, avvisas och deporteras från Sverige. Klarar man inte av en satirteckning eller en kommentators sakliga kritik utan att börja fantisera om våld eller att utsätta denne för repressalier så hör man definitivt inte hemma i Sverige. Så skyddar vi vår yttrandefrihet som hänger intimt samman med vår demokrati.