Är alla de stora religionerna rasistiska och fascistiska och i så fall varför?

I samband med att jag läser om Sverigedemokraternas konflikt med SDU finner jag en intressant artikel som får mig att ställa frågan om alla de stora religionerna är rasistiska/fascistiska och i så fall varför? Artikeln talar om en Talmud-student som exponerat Talmudisk onska. Islamistisk ondska är uppenbar för den som läser på i ex. Koranen, […]