Cancer – Jag avråder att någon köper det havererade Monsanto

Att Monsanto är redo för uppköp är naturligtvis ett resultat av att Monsantos inkompetenta ledning förgiftat en stor del av världen med de dolda kemikalier som finns i ex. Roundup och det handlar inte enbart om glyfosat men om andra kemikalier som samverkar med själva giftet, samt bevisen om att denna gift-cocktail, med stor sannolikhet, skapat mycket av den cancer som miljontals människor lider av i världen och som stater och försäkringsbolag betalat enorma summor pengar för.

Kan man få cancer och missfall av icke-ekologisk mat?

Personligen tror jag att risken för cancer och missfall av icke-ekologisk mat ökar. Därför väljer jag att odla ekologiskt själv och att köpa ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. Det känns dessutom bättre att göra det och jag sover dessutom bättre av att göra det. Hela Vetenskapliga partiets centralkommitté är essutom eniga. Vi skriver härmed under på den kampanj mot glyfosat som Skiftet lagt upp.

Forskning – Kost & Hälsa – Lars Bern – Kritik av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden

Undvikandet av forskning inom kost och hälsa skulle kunna betecknas som forskningsfusk, eller skulle som vanligt kritiker av Hjärt-lungfonden kunna avfärdas som konspirationsteoretiker utan falsifierande bevis, men nu är det så att Lars Bern har relevant utbildning och erfarenhet inom det forskningsfält och den fond han berör.

Medicin & Dokumentär- Läkaren som inte lydde läkemedelsmaffian och forskade för folkets väl

I denna tid, när striden står mellan medborgarnas väl och fåtalet kapitalistiska girigbukar som vill prångla ut dyra mediciner till ett lagom sjukt folk, i ett land förslavat under lögner, palmemord, demokratimord och novemberrevolutionens efterdyningar, är kanske alternativa vägar för publicering att föredra? Värt att meditera på?

Forskningsfusk – Karolinska Institutets forskningsfusk orsakar hjärt-kärlsjukdom och cancer?

Baserat på forskningsfusk har politiskt beslutade riktlinjer för människors kost lett till en pandemi av metabol sjuklighet som redan börjat drabba 2.100 miljoner människor i världen. Detta är grundorsaken bakom de två vanligaste dödsorsakerna i västvärlden – hjärt-kärlsjukdom och cancer. Hälsokatastrofen har mötts med en massiv förskrivning av kemiska preparat från Big Pharma som döljer sjukdomssymptomen i stället för att gå till botten med sjukdomsorsakerna. Bruket av dessa preparat är nu den tredje vanligaste dödsorsaken, 783.936 personer dog förra året i USA av biverkningar från s.k. läkemedel.

Naturmedicin – Läkare är scharlataner – Ingefära effektivt mot cancerstamceller

Det är en glad vetenskaplig nyhet att min favoritmix, chilli, vitlök, ingerfära och curry verkar vara effektivt mot cancerstamceller. Den naturliga cancermedicinen finner jag via Vaken.se som på ett föredömligt vis länkat till de vetenskapliga bevisen. Intressant att notera är att de läkare som säger till sina patienter att vad de äter saknar betydelse alltså […]