Forskning – Chalmers uppfinner vätska som kan lagra ljusenergi och avge den som värmeenergi

Enligt Anders Romelsjö på Global politics så har forskare vid den tekniska högskolan Chalmers i Göteborg utvecklat ett system med en vätska som kan lagra ljusenergi och avge den som värme. Verkningsgraden verkar vara 5% och vätskan är inte känslig för kyla, till skillnad från dagens batterier.