Kritik – dåliga fakta och källgranskning från Bakom kulisserna, Cornelia Dahlberg och Parnassen

Det är med förnuft och känsla som Vetenskapliga partiet för fram denna kritik idag och samtidigt tillfälligt tar bort RSS-feed från Bakom kulisserna, Cornelia Dahlberg och Parnassen p.g.a. att de INTE, trots våra vänliga önskningar, varit motiverade att faktagranska sina inlägg. Vi kan inte påpeka detta gång efter gång utan åtgärd tyvärr.

Vi begär inte perfektion av någon, vare sig av medborgarjournalister eller vanliga journalister, men vi begär en god intention att vilja förmedla så sanningsenligt som möjligt och vi hoppas att de kritiserade nu är motiverade att ta till sig kritiken och ange framtida goda intentioner och på så vis komma tillbaka in i vår lista i högerspalten. Vi har i dagarna noterat att vissa av mainstream-journalister nu påbörjat försök till att hålla sig till journalismens yrkesetiska regler, vi hoppas att även andra medborgarjournalister försöker med det.

Vi har inget emot alster som ”Dagens Brage” om denne herr Brage Norin har hänvisningar till källor och åtminstone försöker framställa saken så objektivt han kan och att ev. journalister analyserar inläggen kritiskt, men när detta saknas och texterna framförs med ett självsäkert slags ”så här är det bara” likt någon slags Carl Bildt, samt blandas med obekräftade eller duktigt ”debunkade” teorier huller om buller kan vi tyvärr inte längre länka till det.

Kritik mot Bakom kulisserna
Tyvärr har Bakom Kulisserna publicerat en historia om en MI5-agent som är en debunkad nyhet. Om det är ett försök att dra ner trovärdigheten för det Youtube-klipp om mordet på Diana som bifogats är oklart, men detta videoklipp är naturligtvis betydligt mer intressant trots sin uppenbara partiskhet. Bakom kulisserna tillåter heller inga kommentarer på det inlägget. Det är ett annat krav vi har på de vi lägger upp i vår RSS-feed. Vi tycker att detta är synd för vi har också funnit väl underbyggda inlägg på bloggen Bakom kulisserna. Vi tror att faktagranskningen kan bli betydligt bättre.

Kritik mot Cornelia Dahlberg
Dahlberg publicerar människor som borde kunna ha sina egna bloggar, eller enbart presenteras i en RSS-feed eller nämnas i ett PS eller liknande. Visserligen får man kommentera och säga emot i kommentarsfältet, men det blir faktiskt tröttsamt när beteendet upprepar sig. Själv får vi sällan veta vad Dahlberg analyserat och kommit fram till, vilket givetvis är det vi vill veta när vi prenumererar på Dahlbergs blogg. Vi tycker att detta är synd för vi vet att Dahlberg kan använda både förnuft och känsla om hon är motiverad till det.

Kritik mot Parnassen (Helena Palena)
Det är samma kritik som till Dahlberg. Vid framförande av kritiken framför Helena följande:

”Källa på det? Tröttsamt! Brage är källan! Take it or leave it! 😛”

Vi tycker detta visar på bristande förnuft och en bristande känsla att förmedla saker som helt saknar underbyggnad eller faktakontroll och ange personen som förmedlar tyckandet som sin källa. Vi är ett sanningssökande parti först och främst, inte ett sensations-sökande parti även om den sannolika sanningen ibland kan vara helt sensationell.

Annonser

Yttrandefrihet – Att kritisera ägarförhållandena i svensk massmedia kan leda till uteslutning ur Sverigedemokraterna

Partipiskan viner alltför hårt i Sverigedemokraterna. Det kan bli Sverigedemokraternas fall. Anna Hagwall har uteslutits ur Sverigedemokraterna läser jag idag i Avesta tidning, efter ett tips från Cornelia Dahlberg, och det gör att de misstankar jag hade om Sverigedemokraternas ledarskap har stärkts och att det följaktligen kan behövas nya Sverigevänliga partier till valet 2018 som valsamverkar sig över 4%-spärren tillsammans, något som även Mikael Eriksson, Jan Milld och Cornelia Dahlberg verkar vara motiverade till.

Jag noterar att ledande sverigedemokraters hjärnor verkar vara överaktiva i det område som kallas för ödlekompexet, d.v.s. den del av hjärnan som styr det art-typiska instinktiva beteendet som involverar aggression, dominans, territorialitet och rituella uttryck. D.v.s. den primitivaste delen av hjärnan.

Vad exakt är det då som har gjort att dessa områden aktiverats på ledande Sverigedemokrater? Förmodligen rädsla. Sverigedemokraterna har länge aggressivt tampats mot sin rasist-stämpel i hopp om att få dominera riksdagen. Svenskarna är nämligen inget rasistiskt folk, snarare naivt toleranta och fördomsfria såpass att de inte ens tycks vilja dra efterdomar när skiten träffar fläkten, men Anna Hagwall har tangerat ett område som gör ledande Sverigedemokrater speciellt rädda och ängsliga, nämligen massmedias ägarstruktur, en ägarstruktur som Sverigedemokraterna idag fortfarande givetvis är mycket beroende av så att de får synas med sina egna rituella uttryck, ex. iklädda svenska folkdräkter med små söta tofsar vid knäna.

Kontrollordet ”antisemitism” används mot Hagwall i Avpixlat, men det är givetvis alls inte ”antisemitism” att kritisera massmedias ägarstruktur. ”Antisemitism” är ett ord som antyder att man är emot folkgruppen semiter, d.v.s. människor som främst lever i norra Afrika, i Israel och i Palestina, vilket givetvis vore rasism, men hon är sannolikt inte emot denna folkgrupp eller att de lever där, eller ens utför sina ritualer där.

Ordet ”antisemitism” används oftast av europeiska icke-semiter i syfte att belägga människor som lever på norra halvklotet med skam och skuld. Det är ett kontrollord, på samma vis som islamofobi blivit ett slags kontrollord. Det är ett ord som ofta används som en fälla av fåtalet girigbukar som kontrollerar massmedia, människor som själva alls inte liknar traditionella semiter, inte har en aning om vad islams doktrin innehåller, och alls inte verkar tro på Demiurgen heller, men mer tycks tillbedja pengaguden Mammon.

Judar är bevisligen inte heller en ras, ej heller muslimer eller kristna. Det finns allt från svarta afrikaner till ljushåriga och blåögda norderoupéer som är judar, kristna och muslimer. Judendomen är den religiösa sekt som utför ritualen Mezizah, en sekt som 2016, i en relativt långt framskriden värld, märkligt nog fortfarande existerar tillsammans med andra märkliga vidskepliga sekter, i vilken kristendomen ändå får anses vara mild i jämförelse.

Huvud-vätning av ateistiska barn in i den kristna sekten, samt indoktrinering in i vidskepelse och tron på Demiurgen, är den enda verksamhet som eventuellt skulle kunna betecknas som psykologisk barnmisshandel i nivå med att ljuga om jultomtens och flygande renars existens för naiva barn som brukar avslöja lögnen, oftast mellan ca 4-12 års ålder, beroende på intelligens.

Jag anser inte att Hagwall varit illojal mot Sverigedemokraterna, bara för att hon har egna åsikter om massmedias ägarkoncentration, för fastän Sverigedemokraterna fått synas rejält i denna fulmedia, så har SD samtidigt utsatts för mycket skit av denna fulmedia, förmodligen som ett direkt resultat av dessa ägarförhållanden, även om det alls inte har fungerat. Eller har det fungerat? SD har ju bevisligen vuxit.

Har konflikten som spelas upp varit medveten för att splittra det svenska folket i två hatiska läger i syfte att söndra och härska över dem, ex. genom att på så vis säkerställa den frihandel som suger ut alla folk inom EU? Det är inte osannolikt. Logiken är likartad när man ska lura barn att ta på sig strumpor. Man låter barnen välja mellan röda eller blå strumpor, ev. gröna, eller om det inte räcker, kanske blågula.

Jag läser in mig lite på Hagwall och vad hon har gjort. Det är många bra saker för Sverigedemokraterna och för Sverige ([Edit 13:e jan 2017] som förmodligen INTE riksdagen ställt sig bakom). Hagwall har försökt förenkla för egna företagare och försökt hjälpa till att öka tullverksamheten mot narkotika- och vapensmuggling. Hagwall har försökt trygga tillgången på kontanter i samhället. Hagwall har hjälpt pensionärer som ex. vill flytta till äldreboende. Bra jobbat!

Jag anser att därför att Sverigedemokraternas ledning begår ett stort misstag. Massmedias ägarstruktur är nämligen exakt det problem som orsakat flyktingkaoset, i vilken fåtalet girigbukar satt den galna agendan åt politikerna och sedan skott sig på resultatet medan folket fått betala notan i pengar och i ökat lidande av en ökad våldsbrottslighet.

Sverigedemokraterna borde fatta mod till sig och ställa sig bakom henne i denna viktiga fråga, anser jag. Det är en fråga av allra största vikt som rentutav kanske kommer avgöra valet 2018. Det är stora saker på gång nu. Folk är nämligen fly förbannade på ljugande massmedias ägarförhållanden, i synnerhet Sverigedemokrater som av den orsaken startat Avpixlat, men även folk i vänstern som Anders Romelsjö, Dan Josefsson och alternativa medier såsom ex. Newsvoice. Meditera på saken!

Mer om Anna Hagwall:
https://karpstryparn.blogspot.com/2016/10/anna-hagwall-vill-ha-ett-friare-och-mer.html
http://riksforbundetmotpolitiskkorrekthet.blogspot.com.es/2016/12/ang-anna-hagwall-vi-svenskar-ar-en.html

Glad nyhet – Ansökan om medlemskap – Cornelia Dahlberg från Norrköping

Välkommen till Vetenskapliga partiet Cornelia Dahlberg!

Det glädjer mig att du, Cornelia, har blivit invald i kommunfullmäktige för Sveriedemokraterna, samt varit medlem i Enhet i Norrköping och är van vid offentlighet, är väl medveten om riskerna och ändå vill ansöka offentligt om medlemskap i Vetenskapliga partiet. Sådant mod och sådan altruism tackar vi för. Det är önskvärda egenskaper för en riktigt bra politiker.

Jag har läst igenom ditt dokument Gräsrotsrevolutionen.

Denna post är ett svar på detta dokument och på slutet har jag några frågor dessutom.

Cornelia frågar sig – Vem ÄGER din möjlighet att ÖVERLEVA?

Mitt svar är att för att bli medveten om detta på djupet bör vi gärna läsa mer om Charles Darwins teorier om arternas uppkomst! Jag rekommenderar även varmt att alla tar del av det astronomiska faktumet att livet på planeten sannolikt utrotats med ungefärliga intervaller på ca 26 miljoner år.

Tanken på människans överlevnad och hur denna överlevnad eventuellt ska gå till är alltså intressant att fundera på. Med denna kunskap som grund kan meditation verkligen skänka lugn, ett lugn att hämta kraft ur.

Vetenskaplig politik, dvs. Vetenskapliga partiets politik, är sannolikt det som möjligtvis kan rädda oss och på lång sikt hjälpa människan och det långt framskridna livet att överleva. Det anser jag är en trevlig tanke och speciellt bra fokus för ett vetenskapligt parti.

Som jag ser det kan inte jorden tillhöra någon egentligen, inte ens den som föddes till den, för vissa individer känner inte en självklar helhet och strävar inte efter enhet eller balans mellan naturen och människan, men överbefolkar, överkonsumerar och förstör istället grunden för livet självt. Sådana individer, kulturer och ideologier bör försvinna och ersättas av människor med förstånd.

Genom historien vårdade säkert många naturen och många tackade helt säkert för naturens gåvor, dock inte alla. För det har alltid funnits olika typer av människor och olika kulturer genom tiderna som dessutom lett till olika resultat, några till öken och några till balans. Genom Vetenskapliga partiet kan vi förhoppningsvis skapa en kultur som kommer i balans med naturen.

Om naturen ”tillhörde” brukaren som anlänt till platsen och valt att stanna, kan man alltid diskutera. Den som med våld tog över den, förslavade eller dödade innehavaren av naturen, ansåg givetvis att den ”tillhörde” denne.

Äganderätt är alltså inget statiskt. Bara för att man anser sig ha rätt eller faktiskt verkligen har rätt betyder inte det att man faktiskt får rätt.

Rent historiskt är äganderätten till den svenska marken omtvistad. Genom omoraliska beslut och genom korruption och genom att lura människor till att bli låneslavar har många banker och storkapitalister blivit de nya stora ägarna till marken och de som brukar marken har i stor utsträckning blivit de nya ”slavarna” om man nu vill likna de som förlorat sin mark eller lånat till arrendet som nya ”slavar”.

Om man vill återinföra statlig/gemensam ägo så kan man göra detta genom revolution eller steg för steg politiskt genom skattereformer och statliga uppköp. Vill vi sedan gemensamt fördela marken mellan medborgarna rättvist kan vi införa arrende av marken till medborgarna.

Viket bra citat av Platon! Tack Cornelia!

plato_80x80

”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
/Platon

Det för jag in i Vetenskapliga partiets citat om demokrati. Tacksamhet.

Du är alls inte ensam om att klaga på vad de flesta av oss håller på med, dvs. att skapa våra egna bekymmer och sedan gnälla på dem, men genom att själv faktiskt undvika vanlig media, dvs. vägra ta del av maktens marknadsföring, kan du själv välja alternativ media, och genom att länka till alternativ media, samt uppmana fler att välja alternativ media, kommer du påverka sakens tillstånd positivt med din energi.

Nya partier och nya medier kommer till tals genom dig och alla andra människor. Vi måste tala om positiva saker vi kan göra med andra människor och ge varandra god energi! :-)

Nja. Löftena från folkvalda politiker är faktiskt inte alltid tomma ord. De håller ibland tal som är fullkomligt makabra för att sedan införa just en sådan makaber politik. Se här ex. på Statsministern i detta förstamajtal!

…men tyvärr är folket ofta likt dumma kossor som följer flocken blint.

Problemet är oftast att både folk och politiker i allmänhet inte är insatta i vetenskapliga fakta eller politik på djupet innan de skaffar sig åsikter eller innan de röstar.

Kvaliteten på både politiker och väljare måste helt enkelt höjas för att klara av uppgiften att kunna skapa en vetenskapligt gångbar politik som fungerar på lång sikt i balans med naturen. Filosofi och psykologi måste in på schemat!

För att rösta rätt måste vi öka medvetenheten och försöka vända negativitet till positivitet! Med gott minne och positivitet kan man faktiskt besluta sig för att göra om och göra rätt.

Visserligen är inte vare sig Sverige eller EU diktaturer, men fungerar rent praktiskt mer likt oligarkier, maffiavälden, som alltså motverkar bra politiker som ex. Olof Palme och Anna Lindh, samt förhindrar bra politik genom korruption av demokratin genom ex. den hemliga och odemokratiska Bilderbergruppen som Statsministern deltager i.

Det känns bra att meddela dig, Cornelia, om att vetenskapen kan mäta upplevd lycka och det har den gjort. Mer jämlika samhällen är lyckligare samhällen.

Intressant att du varit politiker i kommunfullmäktige i Norrköping och inser behovet av öppen djup diskussion om djupare värden istället för floskler. Samtidigt bör man givetvis tänka på att vara hövlig, så hövlig det går.

Enligt egen erfarenhet av direktdemokrati så är samtal och konsensus i stor enighet bättre om det kan kombineras med gott ledarskap, dessutom behöver deltagarna förnuft och en vilja att vara vetenskapliga i sitt angreppsätt.

Det räcker alltså inte att överföra makt till ett folk som inte har förstånd. Först måste förståndet nå en nivå där förmågan att resonera blir tillräckligt hög och därmed faktiskt kan förbättra situationen långsiktigt.

Visst har vi tekniken som gör det möjligt att genomföra fortlöpande säkra digitala folkomröstningar. Läs mer om Vetenskapliga partiets framtida folkomröstningsdosa: ”intelligent union dedicated trusted computer voting device”!

Vetenskapliga partiet förespråkar alltså mer genomtänkta folkomröstningar, men anser att medvetenhet, samtal och riktigt vetenskapligt underlag hos de som deltager alltså är ännu viktigare.

Så har jag några frågor till dig, Cornelia:

1. Är du medlem i andra partier?
2. Har du i dag ett politiskt uppdrag?
3. Mediterar du regelbundet?

4. Har du en religion eller en annan slags tro?
5. Vill du deltaga på listor i val till riksdag, landsting eller kommun?
6. Vad vill du bidraga med i Vetenskapliga partiet?

Du kan välja att svara ingen kommentar, svara officiellt eller svara privat.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet