Yttrandefrihet – Att kritisera ägarförhållandena i svensk massmedia kan leda till uteslutning ur Sverigedemokraterna

Partipiskan viner alltför hårt i Sverigedemokraterna. Det kan bli Sverigedemokraternas fall. Anna Hagwall har uteslutits ur Sverigedemokraterna läser jag idag i Avesta tidning, efter ett tips från Cornelia Dahlberg, och det gör att de misstankar jag hade om Sverigedemokraternas ledarskap har stärkts och att det följaktligen kan behövas nya Sverigevänliga partier till valet 2018 som valsamverkar sig över 4%-spärren tillsammans, något som även Mikael Eriksson, Jan Milld och Cornelia Dahlberg verkar vara motiverade till.

Jag noterar att ledande sverigedemokraters hjärnor verkar vara överaktiva i det område som kallas för ödlekompexet, d.v.s. den del av hjärnan som styr det art-typiska instinktiva beteendet som involverar aggression, dominans, territorialitet och rituella uttryck. D.v.s. den primitivaste delen av hjärnan.

Vad exakt är det då som har gjort att dessa områden aktiverats på ledande Sverigedemokrater? Förmodligen rädsla. Sverigedemokraterna har länge aggressivt tampats mot sin rasist-stämpel i hopp om att få dominera riksdagen. Svenskarna är nämligen inget rasistiskt folk, snarare naivt toleranta och fördomsfria såpass att de inte ens tycks vilja dra efterdomar när skiten träffar fläkten, men Anna Hagwall har tangerat ett område som gör ledande Sverigedemokrater speciellt rädda och ängsliga, nämligen massmedias ägarstruktur, en ägarstruktur som Sverigedemokraterna idag fortfarande givetvis är mycket beroende av så att de får synas med sina egna rituella uttryck, ex. iklädda svenska folkdräkter med små söta tofsar vid knäna.

Kontrollordet ”antisemitism” används mot Hagwall i Avpixlat, men det är givetvis alls inte ”antisemitism” att kritisera massmedias ägarstruktur. ”Antisemitism” är ett ord som antyder att man är emot folkgruppen semiter, d.v.s. människor som främst lever i norra Afrika, i Israel och i Palestina, vilket givetvis vore rasism, men hon är sannolikt inte emot denna folkgrupp eller att de lever där, eller ens utför sina ritualer där.

Ordet ”antisemitism” används oftast av europeiska icke-semiter i syfte att belägga människor som lever på norra halvklotet med skam och skuld. Det är ett kontrollord, på samma vis som islamofobi blivit ett slags kontrollord. Det är ett ord som ofta används som en fälla av fåtalet girigbukar som kontrollerar massmedia, människor som själva alls inte liknar traditionella semiter, inte har en aning om vad islams doktrin innehåller, och alls inte verkar tro på Demiurgen heller, men mer tycks tillbedja pengaguden Mammon.

Judar är bevisligen inte heller en ras, ej heller muslimer eller kristna. Det finns allt från svarta afrikaner till ljushåriga och blåögda norderoupéer som är judar, kristna och muslimer. Judendomen är den religiösa sekt som utför ritualen Mezizah, en sekt som 2016, i en relativt långt framskriden värld, märkligt nog fortfarande existerar tillsammans med andra märkliga vidskepliga sekter, i vilken kristendomen ändå får anses vara mild i jämförelse.

Huvud-vätning av ateistiska barn in i den kristna sekten, samt indoktrinering in i vidskepelse och tron på Demiurgen, är den enda verksamhet som eventuellt skulle kunna betecknas som psykologisk barnmisshandel i nivå med att ljuga om jultomtens och flygande renars existens för naiva barn som brukar avslöja lögnen, oftast mellan ca 4-12 års ålder, beroende på intelligens.

Jag anser inte att Hagwall varit illojal mot Sverigedemokraterna, bara för att hon har egna åsikter om massmedias ägarkoncentration, för fastän Sverigedemokraterna fått synas rejält i denna fulmedia, så har SD samtidigt utsatts för mycket skit av denna fulmedia, förmodligen som ett direkt resultat av dessa ägarförhållanden, även om det alls inte har fungerat. Eller har det fungerat? SD har ju bevisligen vuxit.

Har konflikten som spelas upp varit medveten för att splittra det svenska folket i två hatiska läger i syfte att söndra och härska över dem, ex. genom att på så vis säkerställa den frihandel som suger ut alla folk inom EU? Det är inte osannolikt. Logiken är likartad när man ska lura barn att ta på sig strumpor. Man låter barnen välja mellan röda eller blå strumpor, ev. gröna, eller om det inte räcker, kanske blågula.

Jag läser in mig lite på Hagwall och vad hon har gjort. Det är många bra saker för Sverigedemokraterna och för Sverige ([Edit 13:e jan 2017] som förmodligen INTE riksdagen ställt sig bakom). Hagwall har försökt förenkla för egna företagare och försökt hjälpa till att öka tullverksamheten mot narkotika- och vapensmuggling. Hagwall har försökt trygga tillgången på kontanter i samhället. Hagwall har hjälpt pensionärer som ex. vill flytta till äldreboende. Bra jobbat!

Jag anser att därför att Sverigedemokraternas ledning begår ett stort misstag. Massmedias ägarstruktur är nämligen exakt det problem som orsakat flyktingkaoset, i vilken fåtalet girigbukar satt den galna agendan åt politikerna och sedan skott sig på resultatet medan folket fått betala notan i pengar och i ökat lidande av en ökad våldsbrottslighet.

Sverigedemokraterna borde fatta mod till sig och ställa sig bakom henne i denna viktiga fråga, anser jag. Det är en fråga av allra största vikt som rentutav kanske kommer avgöra valet 2018. Det är stora saker på gång nu. Folk är nämligen fly förbannade på ljugande massmedias ägarförhållanden, i synnerhet Sverigedemokrater som av den orsaken startat Avpixlat, men även folk i vänstern som Anders Romelsjö, Dan Josefsson och alternativa medier såsom ex. Newsvoice. Meditera på saken!

Mer om Anna Hagwall:
https://karpstryparn.blogspot.com/2016/10/anna-hagwall-vill-ha-ett-friare-och-mer.html
http://riksforbundetmotpolitiskkorrekthet.blogspot.com.es/2016/12/ang-anna-hagwall-vi-svenskar-ar-en.html

Annonser

Beröm till Regeringen och till USA, samt kompetenhöjning till alla som vill hjälpa svältande barn

Dan Josefsson  tar i en artikel, via en numera lågt ansedd svensk dagstidning, upp att en ny terrorlag gör att svältande människor under terroristers kontroll inte får hjälpas av hjälparbetare från ex. Röda korset. Korrumperade organisationer under religiöst flagg eller kortsiktighet i frågan är dock inte lösningen. Jag ska nu försöka hjälpa oss alla till kompetenshöjning i frågan.

(Tidingen vill jag inte ens nämna vid namn pga. ägarförhållandena. Här en länk till Dan Josefssons blogg om terrorism i brist på annat.)

Terroristernas taktik

Om man betänker terroristernas taktik, vilket f.ö. tycks vara relaterad till Army Special Operations Forces Unconventional Warfare, inser man att både USA och regeringen nu alltså gör helt rätt, i alla fall i denna fråga. Förhoppningsvis kan det bero på att de för en gång skull börjat lyssna på analyser som gjorts av intelligenta människor? Att Dan Josefsson och Röda korset inte tycks ha samma åsikt är lätt att förstå, men det är sannolikt alltså ett fatalt misstag.

Terroristernas taktik går alltså ut på att deras religiösa ledare nästlar sig in hos befolkningen i byar och städer och på så vis undersöker vilka som är för smarta för dem och vilka som är dumma nog eller fega nog att följa en extrem form av sekteristisk religion.

Sedan tar de över, kidnappar, mördar hoten mot den extrema sekten, skapar konflikt med en yttre fiende som gör att de blir attackerade för att sedan efter slakten i nöden kunna framstå som om de hjälper folket och samtidigt föda hatet mot ”de otrogna”. Det är en utstuderad taktik, vilket framgår av dokumenten.

Sekten får i denna hatsituation fler soldater som villigt ställer upp på att bekämpa ”de otrogna”. Detta blir då soldater som villigt offrar sig i kriget eller ex. för kriget in i det naiva Sverige.

Lösningen

Rätt sätt att bekämpa extrema sekter är sannolikt därför att folket som följt sekten får ta konsekvensen av det, samtidigt som man meddelar detta folk om varför, dvs. att hjälpsändningar vare sig kan komma in under eget flagg, ej heller bör komma in alls pga. sektens taktik, samt meddela folket hur sektens egen taktik lett till detta och deras egna misär, samt repatriera sekten oavsett om det handlar om söta fluffiga ”sekt-gremlins” eller mer otrevliga radikaliserade ”sekt-gremlins” och spärra deras möjligheter på alla de vis som är praktiskt och politiskt möjliga.

Att vara en del av lösningen är alltså att motarbeta sektens taktik. Att vara en del av lösningen är att värna yttrandefrihet och demokrati och när jag talar om demokrati menar jag en en demokrati som styrs av folket, inte av oligarker som vilseleder folket genom massmedia ägd av girigbukar.

Rätt taktik kommer med stor sannolikhet alltså leda till revolt mot sekten och massiva avhopp från sekten och förhoppningsvis till ett slut på misären för folket, vilket givetvis är det långsiktiga slutmålet. Malthus 250-årsdag vore ex. ett utmärkt datum att få ett slut på alla extremreligiösa barnavlande sekter. När de extremreligiösa sekterna fallit kan vi hjälpa människorna på riktigt under bättre flagg.

Man kan även informera folket om att sektens olika ledare är förrädare som samarbetat med det mest kriminella ledarskapet som någonsin existerat på planeten, ett ledarskap som dessutom kommer från ett av världens mest sekteristiska länder. Genom information om hur dessa sekter arbetar kan man kanalisera om hatet mot de sekteristiska ledarna och deras religioner, vilka bevisligen leder till misär.

Västs framtida hjälp, vilken förhoppningsvis kommer ha med vetenskaplighet och medmänsklighet att göra, bör naturligtvis helst inte gå under någon religiös symbol alls, inte ens ett gult kors med blå bakgrund. Olämpligheten med religiösa symboler på flaggor behöver jag inte ens gå in på närmare med tanke på religionens roll i olika vidrigheter genom historien.

Ska hjälpen gå under någon som helst existerande flagg bör det vara FN-flagg, helst i ett nytt FN-flagg där inte USA kan spärra varje världsligt initiativ till rättvisa och fred genom odemokratiska veton. Men som sagt, hjälpen ska naturligtvis inte komma en sekund innan dess att sektens ledare ersatts med mänskligare ledare.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vetenskapliga partiet är för att alla människor ska ha rätten att basera sin tro på en bred vetenskapligt grundad utbildning och egna undersökningar. Därför är vi emot alla typer av sekterism, även om den felaktigt skulle gå under namnet vetenskap.