EXPO en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för ett rasistiskt Bonnier?

Men min inledande fråga om huruvida EXPO kan anses vara en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för Bonnier och sionismen synes mig relevant. För om EXPO verkligen var emot rasism borde de då inte vara för David Duke i hans exponering av judisk rasism? Följdfrågan om varför de är emot vanlig rasism men inte är emot judisk rasism står tills vidare obesvarad från EXPO. Det är synnerligen märkligt.

Doctor David Duke belyser en rasism som gått vissa av oss förbi

Via en bloggare finner jag Doctor David Dukes youtube-klipp där han varnar Sverige för en väldigt rasistisk och farlig grupp människor. Ett youtube-klipp väl värt att titta närmare på för alla, oavsett nuvarande politisk tillhörighet, anser jag. Stämmer det? Är denna grupp som beskrivs, Sionisterna, rasister eller enbart offer? Låt oss först titta på ordet […]