EXPO en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för ett rasistiskt Bonnier?

Via Blueshift läser jag verkligt vaken och alternativ journalism om de senaste attackerna mot vår yttrandefrihet som utförs av EXPO och den media som tydligen inte längre kan rapportera objektivt pga. ägarförhållandena. Samma ägarförhållanden som sannolikt gjort vår yttrandefrihet betänkligt handikappad medelst tveksam censurering av material som inte är önskvärd för makten.

Visserligen var David Duke en gång i sin ungdom (ca 30 år sedan) med i det rasistiska Klu Klux Klan, det är sant, men idag belyser han de facto rasismen från sionisterna och i hans rapportering ser jag ingen rasism från hans sida, snarare tvärt om, för han vill att alla olika raser ska få existera och behandlas med respekt.

Men min inledande fråga om huruvida EXPO kan anses vara en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för Bonnier och sionismen synes mig relevant idag. För om EXPO verkligen var emot rasism borde de då inte vara för David Duke i hans exponering av judisk rasism? Följdfrågan om varför de är emot vanlig rasism men inte är emot judisk rasism står tills vidare obesvarad från EXPO. Det är synnerligen märkligt.

Jag tycker det är dags för EXPO att göra en stor anti-rasistisk och anti-sionistisk pudel.

David Duke belyser de facto extrem Israelisk rasism mot kristna och David själv är kristen och det måste väl ändå anses vara berättigat? Nu är visserligen Vetenskapliga partiet emot alla dogmatiska religioner eller ideologier eftersom de motverkar ett modernt vetenskapligt samhälle, men vi har inget emot att människor tyr sig till religion på eget initiativ som ett sags opium i en galen värld, där religiöst tänkande skapar överbefolkning in absurdum som i sin tur skapar resursbrist, svält och krig, men vi anser att verkligheten ses bäst med vakna öppna vetenskapligt lagda ögon.

Religion skapar de problem som människor flyr in i religionen för.

Vi i Vetenskapliga partiet tror att sanningen hjälper oss bäst, inte fantasier. Därför är nedväxt den absolut viktigaste frågan i vår politik i valet 2014, och med tanke på den religiösa infiltration de flesta partier lider av, säger jag därför med uppriktig seriositet och eftertryck att Vetenskapliga partiet är det enda rimliga partiet att rösta på för varje vetenskapligt lagd och mentalt frisk människa.

Kom i håg att en bägare fylls droppe för droppe. Så töm de dåliga bägarna och fyll de goda!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vi har valt det mest seriösa presentationsverktyget vi kunde finna och det blev WordPress.com. Annonserna du ibland kan se nedan finansierar WordPress.com och har inget speciellt att göra med Vetenskapliga partiet.

Annonser

Doctor David Duke belyser en rasism som gått vissa av oss förbi

Via en bloggare finner jag Doctor David Dukes youtube-klipp där han varnar Sverige för en väldigt rasistisk och farlig grupp människor. Ett youtube-klipp väl värt att titta närmare på för alla, oavsett nuvarande politisk tillhörighet, anser jag.

Stämmer det? Är denna grupp som beskrivs, Sionisterna, rasister eller enbart offer?

Låt oss först titta på ordet ”rasism” och vad det betyder!

Ur Wikipedia:

”Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser.”

Vetenskapliga partiet, som f.ö. vägrar dela upp människor i ”raser”, ser variation av nästan alla egenskaper hos de flesta olika folkslag och vi ser det som människans ofta snabba anpassning till den miljö hon lever i. Därför finner man människor med både vit hud, kraftig melaninproduktion, blå ljuskänsliga ögon, bruna soltåliga ögon, högt IQ och lågt IQ, sida vid sida, från polcirkeln ända ner till ekvatorn.

Vidare om rasism ur Wikipedia:

”Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra. Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga ”raser” påpekas och användas som utgångpunkt för att rättfärdiga diskriminering.”

Frågan är om grupperingen, som beskrivs av Duke, är rasistisk? Jo. Jag är enig med David Duke i den saken. David Duke är inte ensam om denna åsikt. Det finns fler intellektuella som anser att så är fallet. Ett bra exemple är Noam Chomsky som dessutom har judisk bakgrund som anser samma sak.

Noam Chomsky anser att Israel bedriver en ”eskalerande policy av apartheid” ”escalating policy of apartheid”.

Även de som försöker försvara grupperingen, ex. John Kerry, USAs nuvarande utrikesminister, antyder av misstag vad det egentligen handlar om, en sak som är så tabubelagd i USA att han tvingas göra en politisk pudel. Här förmedlat via Throthaholics.

Jag citerar och översätter vad John Kerry sade:

”En tvåstatslösning kommer bli tydligt understruken som det enda verkliga alternativet. Eftersom en enhetsstat antingen kommer sluta som en apartheidstat med andra klassens medborgare – eller så slutar den som en stat som förstör Israels kapacitet att vara en judisk stat”

“A two-state solution will be clearly underscored as the only real alternative. Because a unitary state winds up either being an apartheid state with second class citizens – or it ends up being a state that destroys the capacity of Israel to be a Jewish state”

Jag anser att John Kerry inte alls begår ett misstag som nämner ordet ”apartheid”. Han gör bara ett sakligt misstag och det är att han beskriver det som något som INTE redan är, trots att det är alltför tydligt att de båda folken redan lever åtskiljda inom en stat där ena parten diskrimineras å det grövsta på ett extremt rasistiskt aphartheid-vis. och Mona Baker har lite intressanta citat av några av landets ledare. Jo. Visst handlar det om religionsrasism på ett plan från båda parter. Men de diskriminerande rasisterna i detta fall anser dessutom att de biologiskt sett är en överlägsen ras som har rätt att dominera andra raser, inkl. dig.

För mig är det en komisk idé. Jag har träffat många Israeler på mina resor runtom i världen och är de några resenärer som är generellt sett är osedvanligt korkade och underlägsna alla andra resenärer så är det just de Israeliska resenärerna i synnerhet.

Deras rätt att dominera andra raser, inkl. dig är därför väldigt intressant, när man tänker på vilka som äger majoriteten av svensk media idag och när man ser vilka som får lov att synas i denna media…den media som effektivt och hemligt censurerar vår reella yttrandefrihet och sannolikt direkt och indirekt styr mainstream-journalismen i Sverige dessutom.

Vi i Vetenskapliga partiet har beslutat att bojkotta denna ägda mainstream-media för att rätta till den saken. Det uppmanar vi för övrigt alla andra medborgare att göra dessutom. SÅ TITTA VEM SOM ÄGER INNAN DU KÖPER ELLER ENS VÄLJER ATT LÄSA OCH FINN ALTERNATIV MEDIA SNARAST! Till högerkolumnen finns intressanta länkar att läsa för den som söker alternativa sanningar.

Det är nämligen grunden i en demokrati att vi som medborgare MEDVETET OCH VAKET söker en objektiv och sann bild av verkligheten om vi ska ha en chans att fatta rimliga beslut tillsammans i vår demokrati.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. …och är det inte så vi borde göra som jag säger ovan så upplys mig gärna om varför du anser det!