Vad är ledarskap? Att säga den evidenta sanningen?

”Ledarskap är att tala sanning. Om du inte är kapabel att tala sanning så är du inte en ledare.” /David Martin ”Leadership is saying the truth. If you’re not capable of saying the truth, then you’re not a leader.” /David Martin Källa: https://rumble.com/vrahql-why-is-trump-promoting-the-vaccine.html @ 45:30 (Mirror) Jag vill påstå att en ledare som antingen leder […]

Paul Craig Roberts – Så orkestrerades Covid-”pandemin”

Här följer en översättning av artikeln How the Covid “Pandemic” Was Orchestrated, av den berömde journalisten Paul Craig Roberts, detta eftersom jag anser att den är mycket viktig för både vetenskapens framtida trovärdighet och för framtidens generationer. Jag motiveras dessutom av min känsla av ansvar, eftersom jag är den drivande kraften i Vetenskapliga partiet och […]