Första Maj-tal – En enande fråga för hela folket – Ut ur EU!

Klicka här för att se mitt första maj-tal via Youtube.

Transkription:

Hej kära läsare och trevlig första maj! Jag heter Martin Gustavsson och har skrivit detta tal till alla människor i Sverige. Det parti jag leder heter Vetenskapliga partiet, men idag är varken jag eller Vetenskapliga partiet det viktigaste. Det viktigaste, anser jag, är en gemensam vilja att ta oss ut ur EU och att säga ”Ja” till Europas alla nationer och till världens alla nationer samtidigt!

Viljan att ta oss ut ur EU finns hos människor inom nästan alla partier, från höger till vänster, t.o.m. hos människor som många kallar ”extrema”. Ja, så extremt har EU varit för många att EU skapat extrema politiska positioner.

Även om du kanske lurades till att rösta för EU, så trodde du kanske aldrig att det skulle kunna gå så här illa. Kanske har du sett tiggarna på gatorna, otryggheten och hur frihandeln ställer människor mot varann och leder till orättvist välfärds-race mot botten?

Du har kanske hört dessa slitna ordvård, skola och omsorg”, men du vill kanske inte bara höra dessa ord längre. Du vill kanske inte höra ”vård, skola och omsorg”, från politiker som faktiskt INTE menar det?

Jag ska berätta en hemlighet! Du kan få välfärd, men du kan INTE få det när EU faktiskt ser ut som det gör. Du kan inte få välfärd av politiker som ljuger dig rakt upp i ansiktet om hur bra EU är och sedan skyller på samma EU när du efter valet inte kan få din välfärd. Du kan inte få välfärd så länge både EU och EU-vurmande politiker levererar kattskit! Så enkelt är det.

En socialdemokrat kan medverka idag på första Maj med respekt, OM, och jag säger OM, denne har motverkat OCH motverkar EU-medlemskapet inom sitt allt mer krympande ljugande socialdemokratiska EU-parti, men inte annars. Respekt måste man nämligen förtjäna och Socialdemokraterna har INTE förtjänat den respekten allt sedan Olof Palme kuppartat togs ifrån oss.

Det är dock tveksamt om förvirrade Vänsterpartister eller Miljöpartister, som säger sig vilja förändra detta extremkapitalistiska EU-projekt, till ett nytt slags Sovjetunionen, kan gå med i tåget med självrespekt, så länge dessa inte försöker inse den OMÖJLIGA uppgiften och lägger ner den tanken på momangen! På MOMANGEN! Och jag ska förklara varför!

Att ändra EU i grunden är nämligen en så makaber tanke att det kan liknas vid att mitt under brinnande 2:a världskrig föreslå att hakkorset ska göras om till en fredssymbol, i hopp om att detta ska övertyga en välkammad mager spelevink med hybris och hans lydiga generaler att INTE invadera Ryssland, likt Napoleons misslyckade försök.

Många kommunister kan vara med på 1:a Maj med självrespekt, kommunister som säger ”frihet, jämlikhet och broderskap” OCH dessutom menar det. Det har jag full respekt för. Jag har faktiskt mer respekt för en sådan kommunist än alla andra som talar om ”alla människors lika värde”, men sedan INTE menar det i realpolitiken. Men jag kan INTE heller respektera alla kommunister på 1:a Maj.

Jag kan inte respektera kommunister som utmålar sig själva som medkänslans och godhetens människor, samtidigt som denna använder hatets retorik mot svenskar som kanske drabbats av kulturschock p.g.a flyktingkaos och dyrköpt asylbarons-verksamhet som drivits fram genom olagliga krig skapade av EU:s och USA:s girigbukar.

Detta är ofta svenska människor som reagerat nationellt eller rasistiskt mot globalismens fula tryne som påtvingats dem. Rasisten hade kunnat vara kommunist idag om rasisten hade kunnat känna enhet med alla i Sverige och inte hade drabbats av rasismen som ”mångkulturen” fört med sig.

Jag talar om svenskar vars familjer kanske utsatts för illegala invandrares våld, sänkta löner, arbetslöshet och sämre vård, svenskar som verkligen behöver vår medkänsla och vårt förnuft, men rasisterna behöver inte vårt hat. Rasisterna har rätt att hata politikerna och medierna som, helt utan godtagbara skäl, har förstört deras land och deras välfärd, även om hatet inte leder till något medmänskligt bra alls. Rasismen är en fullt mänsklig reaktion på EU-politiken som ska förstås, INTE hatas.

Rasisten är en människa som behöver vår medkänsla och vårt nyvunna förnuft, så att vi snart kan mildra rasistiska känslor i samhället, som naturligtvis kan drabba vemsomhelst i en hård kapitalism i striden om det där jobbet man ville ha, men inte fick, eller den där hyresrätten man ville ha, men någon annan fick gå före i kön.

Rasismen kan även drabba invandrare naturligtvis som känner sig diskriminerade. Vi kan inte heller tala om att rasisterna har fördomar idag. Rasisterna har gjort efterdomar. Rasismen är ett resultat av egna upplevelser och egna känslor.

Likväl har rasisterna, av olika folkgrupper, en sak gemensamt. Alla rasister och deras länder har missgynnats, oftast av EU:s frihandel och krigspolitik, precis så som EU missgynnar alla andra.

EU-medlemskapet är en del av globalismen och frihandeln som ställer människor i konflikt med varann, helt i onödan. Även rasister tar gärna ett arbete och en rättvis lön. Även rasister respekterar gärna en demokrati som respekterar dem. Men EU motverkar exakt det som skulle kunna leda till lugn, medkänsla och sunt förnuft. Så fungerar det ju inte.

Även småföretagaren har ofta drabbas hårt av EU-medlemskapet genom att utsättas för en orättvis konkurrens från monopolkapitalets girigbukar och monopolkapitalets omoraliska skatteplanering i utländska skatteparadis.

Den anständige kapitalisten däremot, kapitalisten som betalar sin skatt och kapitalisten som är för ett utträde ur EU, kan helt klart respekteras på 1:a Maj, eftersom orättvis monopolkapitalism alls inte är samma sak som rättvis kapitalism i balans med välfärden. Den anständige kapitalistens plakat kan säga ”Ut ur EU – Balans nu!”

Även miljön gynnas av ett rungande ”Ut ur EU”, inte bara vår välfärd. Många miljöpartister kan därför respekteras på 1:a Maj, även om långt i från alla Miljöpartister kan respekteras, eftersom miljöpartister ofta motverkat varje försök till balanserat beteende och respekt för helheten i vår demokrati.

Den nationelle svensken som gillar den där svenska flaggan gynnas också av ett Sverigevänligt ”Ut ur EU”, såväl som invandraren som viftar med sitt eget lands flagga, i hopp om att dennes land ska fredas från EU:s terror- och krigspolitik.

Svenska flaggor, såväl som andra länders flaggor, kan stå enade och vi kan undvika den klandervärda EU-flaggan, eftersom EU skapat terrorism och ekonomiskt elände för så många människor i alla möjliga olika nationer, vilket sedan lett till den beklagliga migrationen, genom vilken barn och vuxna drunknat i horder i Medelhavet och nu återigen löper vind för våg utan papper i Europa.

Den röda socialistiska flaggan, såväl som nationers flaggor, kan därför respekteras på 1:a Maj, men EU-flaggan eller andra terror-flaggor ska vi givetvis INTE ta i med tång på 1:a Maj! EU och terrorism medverkar inte till vår demokrati.

EU har länge fört en oanständig handelspolitik och krigspolitik som lett till ytterligare misär och migration i världen. Det är inte enbart överpopulationen som är skyldig till flyktingkaos, även om det är en stor del av bilden i många afrikanska länder. Har man jobbat för att skapa familjeplanering ska man också ha all respekt.

Även Fredsaktivister kan medverka med stolthet 1:a Maj. Att på sitt plakat skriva ”Nej till EU” jämte en fredssymbol eller ett leende barn passar otroligt väl.

Totalförsvaret gynnas också av ett stolt ”Ut ur EU”. En tekniskt avancerad nation som Sverige, som kan stå på egna ben och blir tryggare för oss alla. Ett neutralt Sverige blir även en buffertzon, medan en lydstat som samverkar med Nato eller Ryssland militärt, automatiskt har gjort sig till både slav och måltavla samtidigt.

När så EU och USA, via NATO, muckar gräl med nästan allt och alla i hela världen, så är det naturligtvis inte heller särskilt intressant att medverka, om man har minsta anständighet i kroppen. En militär med plakatet ”Ut ur EU – Ja till totalförsvaret” kan stolt medverka till ett återuppbyggt totalförsvar idag på 1:a Maj.

Idag behöver man bara säga ”Stockholm och Drottninggatan” för att även kapitalisten som köpt vapenindustri-aktier ska inse att INGEN människa med självrespekt vill ha detta kaos som EU, EU:s terrorism och EU:s krig har lett till. Alla som bor i Sverige, i Europa och i världen gynnas av att vi går ut ur EU, eftersom trygghet och hälsa är viktigare än vapenindustrins vinster.

Även religiösa och ateister kan enas om att EU är dåligt, eftersom den gyllene regeln gäller alla. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem!”. Den moralen hänger inte på om man tror på den senaste i raden av uppfunna gudar.

Våra djupaste inre känslor, oavsett någon guds existens, pekar med hela handen på hur moraliskt korrekt det är att dela brödet och vinet rättvist i alla våra olika nationer. Det är moraliskt korrekt att sträcka ut en hjälpande bistånds-hand när det kniper hos något land i världen, för att lösa deras kortsiktiga och långsiktiga problem, men det är inte OK att göra som EU gjorde med Libyen, Irak, Syrien eller Grekland! EU är en skurk-union.

Vi känner också inom oss hur rätt det är att nationalisera korrumperade privata banker i hela EU och i hela världen så att dessa kommer åter i folkens ägo. Sådan anständighet sitter djupt rotat i oss oavsett om vi tror på en gud eller inte. Moral är det enda som krävs.

Frågan som vi kallar ”Ut ur EU” kan därför ena hela folket och hela samhället. Tyvärr enar inte ”Ut ur EU” en majoritet av politikerna, som ofta ser EU som en hägrande karriärväg, men det kan både hederliga politiker och hederligt folk ändra på tills September 2018, eftersom vi fortfarande har nationell demokrati i Sverige.

Vi har visserligen inte demokrati när EU stöttar terrorismen mot vår vilja och vi har inte demokrati när EU försöker störta demokratin i Syrien, mot vår vilja. Det är sant.

Vi har inte demokrati mellan valen än. Det är helt uppenbart. Vi ser det alltför tydligt, men vi har demokrati på valdagen 2018. Organisera er tills dess! Se till att ta era partier över 4%-spärren tillsammans! Valsamverka om ni måste! Valsamverka även om ni inte måste, för att hjälpa era ”Ut ur EU”-vänner, även om ni inte tycker exakt lika som dem i allt!

Huvudsaken är att vi ska hjälpa varandra Ut ur EU, eftersom makten ska tillbaka till folket! Freden ska tillbaka till folket! Terrorismen, som EU och USA tidigare skapat och närt vid sin barm, måste utrotas!

Du kan rösta på vad du vill, men jag uppmanar dig att rösta på ett parti om tar oss Ut ur EU, för folkets väl, för framtidens generationers väl och för ditt eget väl! Tack för mig och ha en jättetrevlig första maj nu!

Några vanliga orsaker till rationell kritik och rationell rädsla för Islam (felaktigt kallat islamofobi)

Av innehållet i artikeln på svenska Wikipedia, men även på engelska Rational Wiki om islamofobi så framgår det inte exakt vad det är som orsakar kritik mot islam eller s.k. ”islamofobi”. Därför har jag här med källhänvisningar lagt in det som jag återkommande påträffar som orsak till extrem ovilja, äckel och rädsla för Islam.

1. Kravet på underkastelse och lydnad

Den som bekänner sig till Islam kallas muslim. (Källa: Wikipedia om Islam) Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad (Källa: Wikipedia om Islam). Underkastelse och lydnad brukar vara kännetecknade hos religiösa galna sekter som leds av en dominant sektledare och i fascistiska ideologier.

Människor kan även tänkas associera detta med skräckupplevelser från sin värnpliktstid då de mött galna befäl, eller från dokumentärer om nazismen eller USA-regimens olagliga härjningar i världen. Detta krav på lydnad och underkastelse kan därför orsaka både kritik mot islam men även orsaka extremt irrationellt beteende s.k. “islamofobi”.

2. Diskrimineringen mot annan tro

Muslimen skall enligt religionen be och bl.a. ange att Muhammed är Allahs profet fem gånger per dag i riktning mot Mecka i Saudiarabien. (Källa: Wikipedia om Islams fem pelare) Det är idag förbjudet att i Saudiarabien utöva någon annan religion än islam i offentliga sammanhang. (Källa: Wikipedia om Wahhabism) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

3. Den stora andelen våldsamt bokstavstroende inuti sekten

Wahhabismen har även mycket gemensamt med salafismen, och betraktas av vissa som en gren av denna inriktning.(Källa Wikipedia om Wahhabism) Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna.(Källa Wikipedia om Salafism) Salafistjihadisterna drivs av en militant radikalism och deras mål är en global islamisk stat, ett nytt kalifat. Bland företrädarna för militant islamism, salafijihadism, märks bland andra al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten (IS). I Sverige missionerar moskén i Gävle och organisationen Swedish United Dawah Center (SUDC) för salafismen enligt forskare på Malmö Högskola. (Källa: Wikipedia om Salafism) En ny undersökning (gjord av organisationen Varken hora eller kuvad) visar att var tionde elev i Göteborgs invandrartäta förorter stöder grupper som Islamiska staten och andra slags jihadister. Dessutom beskriver sig varannan som mycket religiös och hedersförtrycket samt alieneringen gentemot det svenska samhället är starkt. (Källa: http://avpixlat.info/2016/10/28/var-tionde-elev-i-goteborgs-fororter-stodjer-religios-extremism/) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

4. Bristen på mänskliga rättigheter där religionen praktiseras strikt

Om Saudiarabien: Församlings- eller religionsfrihet existerar inte. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna och det finns inte någon strejkrätt. Den arbetsrättsliga situationen för många gästarbetare rapporteras fortfarande vara bristfällig. Kvinnor förblir diskriminerade och står under manligt förmyndarskap. (Källa: Wikipedia om Saudiarabien Mänskliga rättigheter) För en demokratiskt lagd människa som är för humanism, jämlikhet eller jämställdhet eller har kristna värderingar kan detta orsaka islamofobi eller kritik av islam.

5. Upphöjande av profeten Muhammeds uppenbarelser och handlingar till lag

Muslimen tror att: Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) (Källa: Wikipedia om Koranen). Hadith är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. (Källa: Wikipedia om Hadith) Sharia stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism) (Källa: Wikipedia om Sharia)

Mer om de Sharia-lagar som definierar vilka straff som ska ges till kafirer/otrogna vid olika brott mot islam:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/05/vad-ar-en-kafir-ar-du-en-kafir-ar-jag-en-kafir-vad-kommer-ske-med-kafirer/

6. Pedofili

Aisha giftes bort vid 6 års ålder med profeten Muhammed som då var 53 år. Vid 9 års ålder fullbordade Muhammed äktenskapet. (Källa: Wikipedia om Aisha) Detta leder till återkommande fall av pedofili och våldtäkter mot minderåriga inom ramen för Islam. Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

7. Mängden människor som anser att imamer (lärare/ledare av islam) är ofelbara

Muhammed, liksom de tolv stora imamerna, anses av shiamuslimer vara ofelbara. (Källa: Wikipedia om Muhammed) Man uppskattar att omkring 10 % av världens muslimer är shia, vilket motsvarar omkring 215 miljoner shiamuslimer i hela världen. (Wikipedia om Shiamuslimers utbredning) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

8. Terrorismen

Den terrorism som islamistiska organisationer utsatt oskyldiga/otrogna människor för. (Källa: Wikipedia om al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten.) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

9. Dödshot mot apostater och islamkritiker

http://www.friatider.se/islamkritiker-tvingas-g-under-jorden
http://countervortex.org/node/3855
Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

Beror hela massinvandrings-katastrofen på en felöversättning av engelskans ”dignity” av Jan Helin?

Det finns många fler floskler än ”alla människors lika värde”, vilket jag tidigare varit inne på, men idag läser jag att Jan Milld i sin artikel som heter ”Värdelös television” nu tar upp hypotesen om att hela massinvandrings-katastrofen kan vara en felöversättning av engelskans ”dignity”, vilket betyder värdighet:

Aktuellt-uttalandet kommer samma vecka som SVT-chefen Jan Helin surrat om att ett villkor för att få deltaga i en SVT-debatt är att man ansluter sig till det felöversatta mantrat ”alla människors lika värde”.
På det engelska originalet användes ordet ”dignity”, vilket betyder värdighet.
Felöversättnigen inbjuder till en mer långtgående tolkning av ”mänskliga rättigheter” – från frihet från förtryck till en rätt att bli försörjd (dvs krav som förutsätter skyldigheter för andra människor).

Det stämmer vid en snabb kontroll. ”Dignity” betyder ”värdighet”. Men jag tror inte att det är en feltolkning av ordet ”värdighet” av enbart Jan Helin som är problemet, men att det snarare är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som lett till Europakonventionens avdelning om rättigheterna och friheterna och att framtagandet av dessa pågått samtidigt som det delats ut Marijuana eller något annat medel som skapat en mycket kärleksfull men naiv stämning under arbetet, för de verkar ha glömt bort att beskriva riktigt vad de menar och hur det ska genomdrivas och hur brott mot regelverket ska bestraffas.

Avdelning I Rättigheterna och friheterna
(från artikel 1 till artikel 18)

envars rätt till
liv
personlig frihet
domstolsprövning och rättssäkerhet
skydd för privat- och hemlivet, hem och korrespondens
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
församlings- och föreningsfrihet
att ingå äktenskap och bilda familj
föra talan mot kränkningar av friheter och rättigheter
förbud mot att någon utsätts för
tortyr och omänsklig behandling
slaveri eller tvångsarbete
dom till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar
diskriminering

Jag anser inte att det är fel med rättigheter alls, jag anser bara att de behöver förtydligas och rättas till… med värdighet… för framtidens generationers väl, för olika friheter står i motsats med varann och måste balanseras effektivt så att den ena friheten inte tar kål på den andra friheten.

Då måste man specificera vad man menar och hur balansen ska uppnås, inte bara fylla dokument med floskler som låter bra i ett THC-rus i FN-skyskrapan eller Bryssel, för en lag utan konsekvenser vid brott mot den är naturligtvis en fullkomligt tandlös lag som man kan bryta mot hur man vill, vilket politikerna i gemen oftast gör.

Exempelvis den första punkten om rätten till liv tar de ifrån människor genom att rösta för krig och skapa politik som gör att folk drunknar i massvis i Medelhavet eller genom att stödja terrorismen i Syrien på olika vis och stödja den statsterrorism som USA bedriver genom att samverka med Natos olagliga krig.

Mitt förslag om ny lagtext är därför följande:

Envars rätt till:
1. Friheten att leva OM människan respekterar framtidens människors rätt till ett ekologiskt hållbart liv i värdighet i ord och handling. Annars 10 piskrapp och ny utfrågning efter vård, med stegrad påföljd av piskrapp exponentiellt vid återfallsförbrytelse.
2. Personlig frihet OM denna frihet utövas på ett ekologiskt hållbart vis i värdighet. Annars frihetsberövande i 1 månad och exponentiellt stegrad strafflängd vid återfallsförbrytelser.
3. Domstolsprövning och rättssäkerhet GENOM folkdomstol som valts demokratiskt av upplysa ekologiska värdiga människor med lite djävla stake.
4. Skydd för privat- och hemlivet, hem och korrespondens GENOM genom att lagstadga att all programvara som används består av öppen källkod (GPL), allas rätt till säkra kommunikations- och röstnings-dosor, samt att alla tillåts använda oändligt god kryptering.
5. Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet då religionen eller individen inte utgör ett hot mot andra andra tros-system, inte inkräktar på tankefriheten genom krav på underkastelse eller inkräktar på människors egna samveten på ett diskriminerande vis.
6. Församlings- och föreningsfrihet då dessa är värdiga sådan frihet och inte utgör ett hot mot andra människors värdighet eller mot miljön.
7. Friheten att ingå äktenskap och bilda familj på en nivå som är ekologiskt hållbar för framtidens generationer, en nivå som avgörs i en ekologiskt medveten folkdomstol.
8. Friheten att föra talan mot kränkningar av friheter och rättigheter inför folkdomstol.
12. Friheten att diskriminera, d.v.s. att ha rätten att välja, med egen värdighet, en frihet att välja baserad på eget resonerande, eget samvete och valet av vem man själv anser vara värdig en faderlig, moderlig, broderlig, systerlig eller partnerlig värdig behandling, även om denna personliga diskriminering med värdighet skulle bero av känsla för estetik, etnicitet, kultur, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, ägande, börd eller annan status.

Förbud och beivran mot att någon utsätts för:
9. Tortyr och omänsklig behandling GENOM att de som beordrat eller utfört detta bestraffas med offentlig human giljotinering på order av folkdomstol.
10. Slaveri eller tvångsarbete GENOM att lagar skall skapas av folket direktdemokratiskt som styr minimilön, maximilön, skattenivåer och bidragsnivåer i samhället så att kapitalismen inte förslavar människan.
11. Dom till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar utom då ekologisk folkdomstol anser det vara nödvändigt för att återställa skador på miljön, samt avskräcka för framtida brott mot miljö och framtidens generationer.

Är rasism och diskriminering vetenskapligt? – Svar: Nej.

Är rasism och diskriminering vetenskapligt? – Nej. Vetenskapen är inte rasistisk.

Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar empiri, d.v.s. experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och lagar, samt deduktion, d.v.s. formulering av nya hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge.

I Vetenskapliga partiet är alla raser/etniciteter välkomna så länge individerna är beredda att använda vetenskaplig metod istället för att underkasta sig lastgamla skrifter eller andra fantasier. Man får således vara både anti-rasist eller rasist. Det viktiga är att man är överrens om Vetenskapliga partiets grundläggande mål, d.v.s. har en inre vilja att skapa det bästa för framtidens generationer.

Vad är rasism?

Wikipedia om rasism:

”Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser.

Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och ofta också att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra.”

På wikipedia har man just nu alltså valt att dela up ordet ”rasism” i två delar, nämligen ”rasism” och ”biologisk rasism”. Låt oss dela upp resonemanget i två delar!

1. Det är uppenbart att det existerar ett system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser/etniciteter.

Men likväl när en svart person kallar sig själv ”nigga” för att poängtera sin ras/etnicitet så kallar vi det normalt sett inte ”rasism”.

Used by blacks, the term [nigga] may indicate ”solidarity or affection”

När en kvinna på migrationsverket söker upp en svart man i syfte att skaffa sig svarta barn kallar vi det inte heller för ”rasism” trots att hon har en tydlig raslig/etnisk preferens, kanske som ett resultat av överförfriskat intag av hjälporganistioners tidningar på utvalda svarta och speciellt estetiskt tilltalande barn.

När en passkontroll i något land uppmanar de resande att fylla i upgifter om ras och då en resenär svarar med sin ras/etnicitet kallar vi det inte heller ”rasism”. Ej heller djurens föreställningar om olika djurs raser eller deras diskriminering mot varann kallas för ”djurens rasism”. Svenskens val av svenskar framför invandrare som vänner eller partners kan således inte heller kallas för ”rasism”.

Den personliga rasliga/etniska preferensen, rädslan eller känslan av intolerans för olika raser/etniciteter kallar vi helt enkelt inte för ”rasism”. Det är inte vad vi menar med ordet ”rasism” när vi anänder det. Så vad menar vi egentligen med ”rasism”?

2. Enligt wikipedia kan den ”biologiska rasismens” ideologi påpeka skillnaderna mellan mänskliga raser och användas dessa skillnader som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering.

Jag hävdar att uppdelningen på wikipedia är konstlad. Rasism är p.g.a. härstamningen ur ordet ”ras” naturligtvis ALLTID biologisk och bör därmed inte omdefinieras. Att säga ”biologisk rasism” är således som att säga ”rasistisk rasism”. Det blir en upprepning.

Således måste vi återgå till ”rasism” i ordets verkliga betydelse! Rasism är att använda ras/etnicitet som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering på en strukturell nivå, ex. genom att en stat, en myndighet eller ett företag medvetet har olika lagar/regler/löner för olika etniska grupper eller genom att samhällsnormen innebär att vissa grupper behandlas sämre beroende på ras/etnicitet.

Diskriminering är INTE att göra åtskillnad på personer baserat på deras meriter, deras kompetens eller andra personliga kvalitativa egenskaper om de bedöms på ett jämställt sätt.

Vetenskapen visar med tydlighet att individer i en ras/etnicitet ofta delar en uppsättning av generella karakteristiska egenskaper, förmågor och färdigheter, men med betoningen på generella.

För den som undersöker saken genom vetenskaplig metod kommer sannolikt tydligt visa att det inom olika populationer av människor existerar vitt skiljda drag av personlighet, intellekt och moral.

hypotes-iq-kristna-muslimer-judar-ateister-sekulära-extremism

IQ är ex. tydligt fördelat utefter en normalfördelningskurva inom varje ras/etnicitet, sannolikt även inom religioner som i hypotesen ovan, och visserlgien kan dessa medelvärden skilja sig åt, men mellan mänskliga raser/etniciteter skär dessa kurvor kraftigt in i varann. Det finns således med stor sannolikhet massvis med svarta människor som har betydligt högre IQ än massvis med vita nationalsocialister i Sverige, precis så som många vita springer snabbare än svarta o.s.v.

Detta faktum kan givetvis vara besvärande för de nationalsocialister som är öppet rasistiska eller saknar den perfektion och överlägsenhet de kanske önskar sig. De generella skillnaderna mellan raser/etniciteter beror sannolikt till stor del på de olika miljöer som vi människor, enligt darwinismen, är anpassade till.

Svart hud skyddar ex. mot sol bättre. Ljus hy är bättre för D-vitaminupptaget i ett solfattigt klimat. Blå ögon är ljuskänsligare i mörker. Bruna ögon tål starkare sol. Lathet i ett tropiskt klimat, eller ilska i ett ökenklimat, kan kanske öka chansen till överlevnad, medan flitigt samlande under sommarmånaderna kan öka överlevnaden i ett kallt klimat, o.s.v.

Slutsats

Är rasism och diskriminering vetenskapligt? – Nej. vetenskapen är inte rasistisk. Vetenskapen är en metod. Rasism och diskriminering, precis som tolerant samverkan i grupper är naturliga fenomen och människan är en del av naturen. Vetenskap är en metod som människan kan använda för ökad förståelse om olika fenomen, ex. om fenomenet rasism.

Hur vetenskapen används beror således på vår inre nivå av lugn, vår inre motivation och de mål som vi människor sätter upp och hur vi vill gruppera oss och vad vi vill förstå och vad vi inte vill förstå.

Huruvida vi anser oss vara en del av en etnicitet/ras, en del av naturen eller en del av ett högre medvetande kan säkert bero på många olika faktorer som dessutom är individuella, grupppsykologiskt påverkbara och sannolikt även påverkas av arv och miljö.

Således är frågan ifall ett politiskt parti verkligen bör kalla sig ”Vetenskapliga partiet”. Det är verkligen en fråga för Centralkommittén att fundera på i meditation och sedan ev. komma med nya förslag på väg framåt. Kanske läsarna har några förslag?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glada Nyheter – Inga signifikanta skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan invandrare och inrikes födda

Det är glada nyheter att kunna visa att svenska arbetsgivare inte baserar sin anställningspolicy på rasism, men på tolerans och kompetensnivå.

”Det finns inga signifikanta skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan invandrare och inrikes födda med samma humankapital.”

Det skriver Tino Sanandaji i sin bloggpost Långtidsutredningen ett bombnedslag i invandringsdebatten och han har vetenskapliga rapporter som underlag för sitt påstående.

Går vi ur EUs frihandel och därefter sänker arbetstiden borde detta kunna skapa harmoni, bara den extrema islamismen försvinner under en sten i öknen.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vetenskapliga partiet strax i TV med Malou von Sivers, Jimmie Åkesson, Alexander Bard, en islamist och en f.d. muslim?

Normalt sett tittar jag aldrig på TV men då och då snubblar jag över ett inslag på Youtube där ex. Alexander Bard briljerar i soffan tillsammans med Malou von Sievers, Alex Schulman och Nousiainen. Det är snudd på att man skulle ha TV just för sådana program.

Det är ovanligt bra. Programledaren Malou von Sivers har skapat en trevlig invandrarvänlig panel som alla är eniga om det positiva med invandring och våra nya svenskar. Det blir gemytligt. Alla är eniga i att invandring är bra.

Det intressanta är att Alexander är en man som är öppet bisexuell och som ogillar Islam och när han är förbannad säger han vad han tycker med råge, lite som jag själv gör. Visst är det inte politiskt korrekt som Anna Troberg indirekt yrvaket påpekar i detta youtubeklipp om Alexander Bard som söker medlemskap i Piratpartiet, men det är å andra sidan ärligt.

Alexander tänker själv och säger vad han tycker och det är uppfriskande och han söker ständigt nya vägar att nå ut, precis som jag gör genom Vetenskapliga partiet.

Jag tror Anna Troberg känner sig hotad av Alexander Bard eftersom han är en karismatisk ledare, men det finns en bra lösning som vi alla tjänar på demokratiskt, nämligen valsamverkan. Jag återkommer till den saken längre ner.

Yttrandefriheten har helt uppenbart en lägre reell nivå i Sverige än vad Alexander vill ha och det har givetvis blivit värre med de ägarförhållanden som utvecklats på senare tid. Det är uppenbart och Piratpartiet synes givetvis vara ett logiskt val för den extremliberale Alexander.

De andra paneldeltagarna tror jag inte helt förstår vad yttrandefrihet är, ej heller principerna bakom den. Ingen ska lastas för det. Det är bara att läsa på, men det blir onekligen lite som att prata vetenskap med människor som levt hela livet i arabisk öken på en kamel.

Alexander Bard, även här på sin blogg, har haft Zoroastrism som sin religion och numera Syntheism verkar det, tänkandets religion, den religion som i princip blivit utrotad av Islam, sannolikt genom barn-avel, skrämsel och rövarstråt med inkluderad ”halal-behandling” av de som inte vill konvertera, för att uttrycka mig gemytligt.

Alexander Bard förefaller intelligent på många områden och inte särskilt religiös alls, och har sannolikt mycket högt IQ, så jag antar att hans religionsval mer är ett stilval, precis som han väljer keps eller skägg. Något kontroversiellt och intressant som kanske får islamister att undersöka något nytt. Det ser jag som något positivt.

Alexander Bard vill att vi ska vakta yttrandefriheten och fördömmer de som ex. vill tysta ner Sverigedemokraterna och han påtalar för de andra i panelen att tystandet och mobbandet av Sverigedemokraterna gör att de får sympatiröster. Jag är enig i det även om det inte är hela sanningen.

Sverigedemokraterna har inte enbart fått previlegiet att först inledningsvis bli tystade, de har även fått previlegiet av horder med tiggare på gatorna från Rumänien och de har fått en dålig borgerlig politik genomförd av både Socialdemokrater och Allians pga. det borgerligt utformade EU-medlemskapet. SD har dessutom fått enormt stort negativt mediautrymme, inte den rimliga diskurs som Alexander efterlyser, men dock en uppmärksamhet som Vetenskapliga partiet, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ enbart bara kan drömma om.

Den ärlighet och uppriktighet som Alexander visar upp är naturligtvis ovanligt och lite skrämmande för den timide normalsvensken. Han visar samma rena mod som de muslimer som ex. konverterar till kristendomen och det är otroligt viktigt med uppriktighet i både religion och politik, anser jag, om respekten för politiken och religion alls ska finnas kvar i framtiden.

Jag finner vissa likheter mellan mig och Alexander Bard även om jag ex. har en helt annan uppfattning om frihet än vad han har och har fötts hetrosexuell. Jag har de facto blivit så trygg i min feminina sida och min manliga sida och min hetrosexualitet att jag öppet erkänner att jag ofta gillar homosexuella män enormt mycket och ibland spexar med vänner utklädd till ”Martina”. Nåväl. Homosexuella är oftast jättefina killar. Så enkelt är det.

Men när det kommer till frihet, ett ofta missbrukat ord, ser jag det som en balans mellan olika friheter och att dessa friheter måste balanseras med respekt för varann och framtidens generationer långsiktigt så vi alla hjälper varann.

Alexander Bards höga IQ passar i Vetenskapliga partiet, även hans kreativa tankeförmåga. Hans kreationer är minst sagt imponerande. Det är intelligens på hög nivå, men jag tror ändå att ett eget parti för Alexander är rätt väg för honom. Alexander är nämligen en ledare fullkomligt överlägsen de allra flesta i retorisk förmåga och karisma och skulle lätt kunna bli många liberala ungdomars och homosexuella mäns val istället för Piratpartiet, Centerpartiet eller Folkpartiet.

Så, istället för att gå med i olika partier som saknar det Alexander behöver, bli besviken, arg och smutskasta dem med glåpord, samt sedan gå till nytt parti och upprepa saken….

…så är mitt förslag att alla intelligenta ledare, inte enbart Alexander, att de skapar nya partier, såsom ex. Gudrun Schyman skapade Feministiskt Initiativ, och sedan styr dem på samma sätt som jag styr Vetenskapliga partiet, samt valsamverkar oss in i Riksdagen tillsammans via ex. Valsamverkanspartiet.

Väl i riksdagen kan vi alla förhoppningsvis höja nivån på diskursen astronomiskt. Jag skulle exempelvis gärna vilja se en deliberativ diskurs mellan Jimmie Åkesson, Alexander Bard och mig om vad som är det bästa för framtidens generationer.

Jimmie har erfarenheter från barndomen om hur invandringen för honom var något dåligt, Alexander har upplevt bra saker med invandringen, får man gissa Jan-Pierre Barda? :-) Och givetvis är detaljerna medialt intressanta, som allt annat som är annorlunda, men jag skulle vilja att diskursen sedan gärna blir deliberativ och går in på fakta. Hur ser vi effekterna av invandringen, goda bevis, dåliga bevis. Båda finns säkert där. Inget är helt svart eller vitt.

Frågan om diskriminering är viktig, vilka invandrare ska vi ex. ta emot, för människor flyr ju exakt det Islam skapat. Ska vi diskutera Islam bör vi givetvis ha en Islamist där och kanske en muslim som gått ifrån Islam så att alla kan ge sin syn på saken.

Jag ser fram emot en inbjudan av Malou.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Patiledare
Vetenskapliga partiet

Diskriminering, ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder, HBTQ, jämställdhet, mågfald, migration, religionsfrihet och respekt

Alla människor har rätt att behandlas rättvist och jämlikt i en demokrati och få lika möjligheter oavsett ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.

Särskilt barn har rätt att få en fullgod och stabil situation i så stor utsträckning som möjligt. Det är inte adoptivföräldrars vilja att skaffa sig barn som skall styra adoptioner. Barnets behov ska stå i centrum, INTE adoptivföräldrarnas.

P.g.a. den stora mängden migranter från dåliga sociala förhållanden som skapats p.g.a. ex. överbefolkning, extrem barnavel, samt olika våldsamma sekter och ideologier, orättvis handel eller imperialism, så kan inte Sverige ta emot alla människor som vill bo i Sverige och samtidigt behålla vare sig konkurrenskraft inom frihandelsområdet eller en naturlig balans med naturen. Dessutom kan invandring skapa konflikt i vårt samhälle.

Doktor Tara Swart är neurovetenskaplig ledarskapscoach, prisbelönt författare och läkare. Hon arbetar med ledare över hela världen för att hjälpa dem att uppnå mental motståndskraft och högsta hjärn-prestanda, förbättra sin förmåga att hantera stress, reglera känslor och minnas information.

Bild på Tara Swart
”Jag vill vara väldigt tydlig. Det handlar inte om din eller min åsikt, eller att ha rätt eller fel, eller ens våra politiska val. Det handlar om utvecklingen av den mänskliga hjärnan, från stam-ursprung, genom etnisk och geografisk diversifiering till skapandet av nationalstaten, hela vägen upp till modern nationalism.
/ Tara Swart Källa: Neuroscience and Nationalism | Tara Swart | TEDxLSE

Bild på Tara Swart
”Till grunden för våra omedvetna fördomar, så är det, även om du inte tror att du har ett rasistiskt, åldersdiskriminerande eller sexistiskt ben i din kropp, om den stereotypen finns i världen, så är det till viss del kopplat till vår hjärnor, och detta var tänkt att hålla oss säkra, för vår hjärna prioriterar att säkerställa vår överlevnad tills vi kan reproducera oss. ”
/ Tara Swart Källa: Neuroscience and Nationalism | Tara Swart | TEDxLSE

Professorn i sociologi Ruud Koopmans har tidigare engagerat sig i Nederländernas marknadsliberala globalistiska Gröna, http://www.groenlinks.nl/, ekvivalent med marknadsliberalerna Miljöpartiet i Sverige, alltså INTE en traditionell nationell ”vänster” för nationell demokrati och mer jämllikhet, men alltså ett globalistiskt högerparti för mer ojämlikhet och massinvadring i samhället.

Koopmans forskningsfält är immigration och integrationspolitik, ethnisk ojämlikhet och etnokulturella konflikter, religiös fundamentalism, globaliseringspolitik, sociala rörelser och evolutionär sociologi.

Kopmans åsikt:

Bild på Ruud Koopmans
”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”
Källa: https://samnytt.se/forskare-inget-vasterlandskt-samhalle-har-lyckats-integrera-muslimer/

Bild på Ruud Koopmans
”Mångkultur är en dålig idé.”
Källa: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruud_Koopmans

Tanken på mångkultur i ett och samma land är ogenomtänkt och kommer enbart leda till konflikt. För att bevara många olika kulturer så måste deras särart bevaras i de områden där de hör hemma, inte ställa till oreda i andra kulturer.

Därför anser vi att Sverige måste lämna EU och återinföra ett kvotflyktingsystem som bygger på ansökan i närområdena, samt verkliga asylskäl, främst särskilt ömmande fall, ex. unga försvarslösa kvinnor och barn med en kompatibel tro/kultur, som skulle kunna bli hjälpta väl i Sverige och skulle vilja bli en assimilerad del av Sverige, ex. tillsammans med en svensk partner eller svenska adoptivföräldrar.

Människor som även bör övervägas är ex. journalister och författare som hamnat i svårigheter p.g.a. dödshot, som ex. Salman Rushdie. Dessa människor ska kunna känna frihet från de sekter och kulturer som vill mörda dem. Då är det emotionellt fel att importera de problem som de faktiskt har flytt.

Det bör avgöras i flyktingläger och via ambassader vilka människor som har mest behov av att få asyl i Sverige och vilka människor som kan antas lyckas bäst att assimileras/integreras bäst för ett liv i Sverige. Med de data som finns bör kristna och ateister ges företräde i Sverige och muslimer bör uppmuntras på olika humana vis att flytta till muslimska länder.

Vi rekommenderar att de människor som inte får asyl, men råkat ut för imperialistiska krig, överbefolkning eller sekterism, fokuserar på att söka sig till de länder som skapat deras problem och där försöka lösa grundproblemet, för vem ska annars göra det?

Där religionsfrihet är i konflikt med andra friheter såsom friheten från religion, respekt för andra människor, barns rätt till sina egna genitalier och rätten att välja att tillhöra en annan tro, så går individens rättigheter och friheter före religionsfriheten. Rättstatens kontroll och straffen för brott mot Sveriges lagar måste höjas för att skydda barnens rättigheter i samhället.

Religioner och kulturer som inte är förenliga med ett vetenskapligt samhälles lagar och som förtrycker, pressar eller på annat sätt tvingar individer till sekteristisk underkastelse måste lagstiftas bort ur samhället och drabbade måste ev. få vård på sluten anstalt, eller utvisas och bli av med medborgarskapet. Individens och medborgarnas fihet och trygghet är i dessa fall viktigare än religionsfriheten.

Samma sak gäller barnens frihet från sexuell grooming på gator och torg. Människor ska få gå i parader och demonstrera, men den sexuella biten ska vara i sällskap eller företag för myndiga individer. Barnens rätt till frihet från sexualisering går före vuxnas rätt att sexualisera barn.