Första Maj-tal – En enande fråga för hela folket – Ut ur EU!

Hej kära läsare och trevlig första maj! Jag heter Martin Gustavsson och har skrivit detta tal till alla människor i Sverige. Det parti jag leder heter Vetenskapliga partiet, men idag är varken jag eller Vetenskapliga partiet det viktigaste. Det viktigaste, anser jag, är en gemensam vilja att ta oss ut ur EU och att säga ”Ja” till Europas alla nationer och till världens alla nationer samtidigt!

Några vanliga orsaker till rationell kritik och rationell rädsla för Islam (felaktigt kallat islamofobi)

Av innehållet i artikeln på Svenska Wikipedia, men även på Rational Wiki om islamofobi så framgår det inte exakt vad det är som orsakar kritik mot islam eller s.k. ”islamofobi”. Därför har jag här med källhänvisningar lagt in det som jag återkommande påträffar som orsak till extrem ovilja, äckel och rädsla för Islam.

Beror hela massinvandrings-katastrofen på en felöversättning av engelskans ”dignity” av Jan Helin?

Det finns många fler floskler än ”alla människors lika värde”, vilket jag tidigare varit inne på, men idag läser jag att Jan Milld i sin artikel som heter ”Värdelös television” nu tar upp hypotesen om att hela massinvandrings-katastrofen kan vara en felöversättning av engelskans ”dignity”, vilket betyder värdighet: Aktuellt-uttalandet kommer samma vecka som SVT-chefen Jan […]

Vetenskapliga partiet strax i TV med Malou von Sivers, Jimmie Åkesson, Alexander Bard, en islamist och en f.d. muslim?

Normalt sett tittar jag aldrig på TV men då och då snubblar jag över ett inslag på Youtube där ex. Alexander Bard briljerar i soffan tillsammans med Malou von Sievers, Alex Schulman och Nousiainen. Det är snudd på att man skulle ha TV just för sådana program. Det är ovanligt bra. Programledaren Malou von Sivers […]

Diskriminering, ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder, HBTQ, jämställdhet, mågfald, migration, religionsfrihet och respekt

Alla människor har rätt att behandlas rättvist och jämlikt i en demokrati och få lika möjligheter oavsett ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Särskilt barn har rätt att få en fullgod och stabil situation i så stor utsträckning som möjligt. Det är inte adoptivföräldrars vilja att skaffa sig barn som skall styra […]

Avpixling, yttrandefrihet och hederlighet

Vetenskapliga partiets grundvärdering är att verka för lycka för framtidens generationer. Vetenskapen har bevisat att mer jämlika samhällen har lägre nivå av kriminalitet, följaktligen mer hederlighet, vilket Vetenskapliga partiet eftersträvar. Hederliga samhällen har dessutom sannolikt en högre nivå av lycka som ett direkt resultat därav, vilket idag är mätbart. Men då särskilt allvarliga brott begåtts […]