Intervju med den troende muslimske invandraren Faisal Faris

Detta är en intervju med den troende muslimske invandraren Faisal Faris, som har en åsikt om hur vi skall se på vetenskap och religion. Vi kommer in på evolutionsteori, Gud, Islam, eftermälet och efterlivet, men också på cancer, döden, rättvisa, direktdemokrati, kränkthet, självbild, invandring, segregering och rasism. Jag tror att den intervjun kan vara av […]

Hypotes – Samband mellan medicin och döden i Covid-19?

”Mot den bakgrund jag här beskrivit, är det alltså oerhört angeläget att forskarna snarast börjar kartlägga vilka samband som kan finnas mellan de gamlas mediciner och dödsfallen i Covid-19. Det borde inte behöva ta mer än några veckor att få fram dessa data.” Källa: Lars Bern – Finns det ett samband mellan övermedicinering och coronadöden? […]

Analys – Problemet löst – Varför dör läkare av coronaviruset Covid-19?

Såväl läkare i Italien som läkare i Kina har avlidit. Varför dör då läkare av coronaviruset Covid-19? Det dör människor varje år av olika coronavirus. Läkare är också människor, människor som i bland har diabetes, har hjärtfel, röker, bor i förorenade områden, stressar, bränner ut sig och ibland tror att de är Gud själva eller […]

Coronaviruset – Döden – Essike dessike leken går – Profeten Muhammed – Hälsning – Burka

Handskakning är den nya dödskyssen i Sverige skriver Schlaug och visar gamla rubriker, som verkligen är tänkvärda idag när gamla och sjuka dör av influensa… som vanligt… och totalförsvaret har lagts ned, beredskapen har glömts bort och pengarna har lagts i fickorna på banker, finanskapitalister och EU-karriärister. Essike dessike – leken går av Nils Ferlin […]

Masspsykologi – Svar på Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelins artikel – En teori om politisk korrekthet

Denna artikel är ett svar på Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelins artikel: ”En teori om politisk korrekthet”. Artikeln som Arnstberg och Sandelin skrivit är intressant, oavsett vilket politiskt läger man tillhör, anser jag. Sammanfattningsvis handlar det, enligt min egen mening, inte endast om en masspsykos, men om rädsla och flera olika masspsykoser.