Ekologisk hållbarhet – Idag är det ”Den ekologiska skuldens dag” – Vi har idag förbrukat vad naturen återskapar på ett år

Idag, den 29 juli, har mänskligheten använt naturens resursbudget för hela året, enligt Global Footprint Network, en internationell hållbarhetsorganisation som har mätt upp våra ekologiska fotavtryck. 2016 så var det i augusti  Det ekologiska fotavtrycket mäter alla människors konkurrerande krav på biologiskt produktiva områden, ex. användningen av mat, timmer, fibrer, bindning/uttag av kol och infrastruktur. För närvarande utgör förbränning av ändligt fossilt bränsle hela 60% av mänsklighetens ekologiska fotavtryck.

Även om CO2 INTE tycks ha ett samband med klimat, enligt italienska forskare, och många andra, så är det oroande. Även om andra utrotningsevent är mycket farliga och kräver beredskap, så är även detta mycket oroande.

Den ekologiska skuldens dag” markerar det ungefärlig datumet när mänsklighetens årliga efterfrågan på naturen överstiger vad jordens ekosystem kan återskapa under året. Under de senaste 20 åren har datumet ökat med ca tre månader till 29 juli, alltså idag, d.v.s. det tidigaste någonsin, trots allt tjatande från alla tillväxtvurmande och frihandelsvurmande politiker i ”8-partiet”.

Detta innebär att mänskligheten för närvarande använder naturen 1,75 gånger snabbare än vår planets ekosystem kan regenerera, vilket motsvarar 1,75 jordar. Mänskligheten insåg först ett ekologiskt underskott i början av 1970-talet. Överskridande är väldigt farligt på längre sikt, eftersom vi tappar vårt naturliga kapital och äventyrar planetens framtida förnyelseskapacitet och framtida beredskap om ett ev. ökat uttag skulle behövas i framtiden.

Konsekvensen av att inte börja tänka långsiktigt nu, och därför nedväxa till balans med naturens förnyelsekapacitet, skulle kunna liknas vid Påsköns öde beskrivet av arkeologen Jared Diamond.

Det motsatta. D.v.s, ett sätt att vara i balans med naturen långsiktigt har även exemplifierats av intelligenta och karaktärsfasta kulturen på ön Tikopia. Rösta på det enda parti som på allvar tänker långsiktigt på framtidens generationer och erbjuder ett sant demokratiskt ledarskap! INGET annat parti gör det, tyvärr, och har jag fel så motbevisa gärna det i kommentarsfältet eller pinga hit!

Även organisationen Population Matters varnar oss för det här, samt andra människor med insikter om population.

Prestige kommer inte rädda oss. Sekterism kommer inte rädda oss. Partitraditioner kommer inte rädda oss. Tanken på att de som har andra åsikter är drabbade av virus i hjärnan kommer inte rädda oss. Enbart enhet och intelligens i ledningen av Sverige och världen har potential att skademinimera det vi redan har ställt till med.

Vi har inte varit ekonomiska med vår planet.

”Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, ”hus” och nomos, ”lag”) är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns.” Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

Mer intressant om Den ekologiska skuldens dag:
https://hallbarahandlingar.wordpress.com/tag/den-ekologiska-skuldens-dag/

Den ekologiska skuldens dag – ingen anledning att fira


https://pierreringborg.blogspot.com/2019/07/overshoot-day-intraffade-redan-den-3.html
Idag är det Overshoot Day och vi lever från och med nu på lånade resurser fram till nyår
Resten av året är allt till låns
http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/blog_posts/den-ekologiska-skulden-fortsaetter-att-oeka-lets-nummer-movethedate-60280
https://schackmattbild.wordpress.com/category/ekologi/

Skeptiker som tror sig vara förnuftig:
Lögnen om “den ekologiska skuldens dag”

Prestigfylld individ som inte svarar på tilltal:
http://schlaug.blogspot.com/2019/07/idag-har-vi-gjort-slut-pa-det-som.html

Heidi Hendersson nämner tyvärr INTE population med ett enda ord:
https://www.expressen.se/nyheter/10-fragor-och-svar-om-overshoot-day/
…är hon månde släkt med Henderson som tror på ett samband mellan antalet pirater och klimatet?

Första maj-tal om ekologi och ekologisk hållbarhet

De andra partierna har glömt bort hur viktigt det är med ekologisk hållbarhet för framtidens generationers väl och det är därför ut ur EU blivit en icke-fråga i valet 2018. Bli respekterad av framtidens generationer genom att göra rätt i valet 2018. Här är mitt första maj-tal för Vetenskapliga partiet via Youtube. Det handlar om ekologi och ekologisk hållbarhet.

Fler  intressanta första maj-tal:
Valsamverkanspartiet – Komedi för barn och vuxna – Myran Martin håller första maj-tal

Texter till första maj-talen

Nedan följer texterna till två första maj-tal. Den första har jag inte spelat in på Youtube men har legat till grund för Komedi för barn och vuxna – Myran Martin håller första maj-tal. Det andra första maj-talet nedan, om ekologi och ekologisk hållbarhet, finns inspelat på Youtube här.

Barnens 1:a Maj-tal från en liten flitig myra

Från mig som liten myra till er som små myror; Glad och trevlig första maj, kära myror på savannen, alla ni myror som kommit hit idag! Helt oavsett vad ni vill kalla er, savannens vänner, demokrater, kapitalister, den gröna myrstacken, socialister, liberaler, röd- eller svartmyror.

Kära myror, helt oavsett vad som ligger er varmast om hjärtat, så är det något märkligt som pågår, något som är raka motsatsen till vår fina nordliga savann jag kände som ung myra.

Förändringen av vår savann har varit så bisarr att våra egna, samt t.o.m. flera andra välanpassade och duktiga invandrade myror, har valt att flytta bort från vår vackra savann. Det är en stor sorg för mig. Det var ofta fina myror, hederliga myror.

Vad är då problemet med vår savann idag? Jo. Det är min uppfattning att 9 miljoner myror har lurats av 1 miljon dyngbaggar, 249 vårtsvin, 10 elefanter och en gigantisk djävla dinosaurie som kläcktes på den södra delen av savannen.

Och det är märkligt. Det är konstigt. Det är bisarrt. Savannen är annorlunda nu, på ett vidrigt sätt. Jag har länge undrat och försökt förstå vem som är ansvarig för detta bisarra tilltag. Jag, myran, som ställt denna fråga har också funnit svar. Skrämmande svar. Döm själva om det är sanning eller osanning, kära med-myror, men lyssna nu på vad jag har att berätta!

Genom att ta del av många intelligenta myrors texter så har jag nu fått några svar som jag, med tacksamhet, glädje och stolthet, en med visst äckel, vill förmedla till alla myrstackar på den nordliga delen av savannen här idag!

Det kaos du ser idag mellan oss myror, det som splittrar oss, har INTE uppkommit av en slump. Det har skapats av illvilliga dyngbaggar, vårtsvin och elefanter som lever på konflikt, och de vill inte oss myror väl. De tror inte på savannens ekologiska balans och välfärd. De tror inte på rättvisa eller ekologisk hållbarhet.

Den korruption som vi ser idag, här på vår savann, har skapats av elefanterna och vårtsvinen som äter upp allt av den andel som tillhör oss alla tillsammans och de har skitit ut vår näring i dyng-lagren på savannens centrala delar, i de speciella delar som ingen av savannens myror kommer åt.

Slakten av myrornas välfärd, på hela savannen, har gjorts mycket medvetet. Allt sedan savannens ödeläggelse började, genom global dyng-handel runt år 1990, så har myrornas löner sjunkit, hyrorna har höjts och myrornas förmögenheter har sjunkit och myrornas små företag, i våra lokala stackar, har utsatts för en orättvis konkurrens av dessa elefanter och en stor djävla förvuxen dinosaurie, som de flesta av er inte har en aning om.

Denna skurkaktiga dinosaurie, dessa vidriga elefanter och och dessa falska vårtsvin profiterar på savannens påhittade skattefria EU-dyng-lager i de centrala delarna, eftersom våra nordliga 249 vårtsvin, grävt kryphål mellan savannens riksdags-kulle och EU-dyng-lagret, genom vilka dyngbaggar, vårtsvin, elefanter och den stora djävla dinosaurien undergräver vår välfärd.

Ja. Dessa kryphål har ordnats av dessa 249 vårtsvin och har absolut inget med en balanserad rättvis savann att göra. Savannens olika delar, även vår nordliga del, har blivit allt mer näringsfattig och vi myror käbblar ofta med varann, istället för att samverka och sikta in oss på avskaffa det som undergräver balansen på savannen.

Det är inte ditt fel, att du som myra, har röstat på en av de 249 korrumperade vårtsvinen i riksdags-kullen, som idag INTE aktivt driver på att vi fyller igen de här korrupta dyng-handels-hålen i valet 2018. Det är vårtsvinen i riksdagskullen och dyngbaggarna i medierna som lurat oss myror till det. De kritiserar inte varann och granskar inte varann som de borde, men arbetar istället ihop mot oss.

Alla myror som lurats är förlåtna, för det är inte någon enskild myras fel att vi mestadels har tagit del av den dynga som ägs av den stora djävla dinosaurien och elefanterna, där dyngbaggar arbetar med att sprida dålig dynga till oss myror.

Nästan inga myror har känt till verktygen för att kunna avslöja dem. Endast fåtalet myror har upptäckt de alternativa myr-medierna, men inte heller alternativa medier är någon garanti mot vårtsvinen. Myrorna har nämligen inte känt till hur vi skyddar oss mot dålig dynga och myrorna har därför inte funnit ett av de potentiellt magiska samverkande motmedlen som varje myra måste plocka upp och aktivt utnyttja tillsammans för att ta makten från de korrumperade djuren.

Och det är därför nästan inga myror har kunnat värja sig från denna riktigt dåliga och näringsfattiga dynga, som levereras ut till oss myror av dyngbaggarna.

Den dåliga dyngan skapas av dyngbaggarna genom att repetera olika former av osanningar, genom att undanhålla viktiga pusselbitar, samt vägra rättelser och kommentarer från intelligenta hederliga myror, vilket får oss myror att tro på dyngan, tänka fel och inte samverka för savannens väl, något som alla vi myror annars skulle gjort helt automatiskt, för det ligger i vår logiska och flitiga natur.

Även myrornas soldathandbok har tagit upp den här dåliga dyngan, som en ockuperad savann kan råka ut för, och jag anser att vi myror faktiskt är ockuperade. Vi är ännu inte helt ockuperade av de sekteristiska vandrarmyrorna, som faktiskt bjudits in av vårtsvinen och dyngbaggarna på order av den stora djävla dinosaurien för att skapa kaos mellan oss myror, men de sekteristiska vandrarmyrorna kan naturligtvis bli en plåga för vilken savann som helst, eftersom de alltför ofta inte förstår varför de ska kontrollera sin egen population eller varför de ska bete sig som oss nordliga myror.

Nej. Vår savann är framförallt INTE ockuperad av vandrarmyrorna, men av de 249 vårtsvinen, dyngbaggarna, elefanterna och en stor djävla dinusaurie som bett vårtsvinen att släpa in de sekteristiska myrorna för att distrahera oss myror och skapa osämja mellan oss. Gda myror! Låt er inte vilseledas!

Dyngbaggarnas dåliga dyngrullande vilseleder oss myror medvetet och det är naturligtvis ett mycket stort problem för savannens ekologiska hållbarhet och vår demokrati och det är därför denna osanna dynga måste avslöjas och det är endast myrorna själva som kan göra det. Det kan inte vårtsvinen och det kan inte dyngbaggarna. Förlita er inte på dem, kära myror! Lita inte helt på varann! Lita inte ens på er själva, men var öppna och skeptiska!

Varje myra måste göra en insats, fler myror måste undersöka och tänka självständigt, inte enbart fåtalet. Det är nödvändigt om vi ska kunna samverka.

Om vi som myror bryr oss om hederlighet, demokrati, frihet och samverkan, så kommer de elefanter och vårtsvin som vill ödelägga för oss myror INTE längre kunna göra det, men vi måste då göra det som vi myror vet bäst, nämligen samverka, inte enbart inom vår egen stack, men även med alla andra myror, röda eller svarta, som tror på demokrati, yttrandefrihet och vår långsiktigt ekologiskt hållbara savann.

Inte bara det. Vi myror kan tillsammans bli riktigt farliga för de som korrumperat savannen, om vi tillsammans kan funderar ut nya direktdemokratiska och säkrare sätt att organisera oss, helt utan hänsyn till de korrumperade djurens osanningar och vilseledning.

Vi myror lurades att rösta för savannens ful-union och dess dyng-kryphål genom massiv elefantdynga. Vårtsvinen satt och ljög i savannens medier om hur bra elefantdyngan skulle bli för savannen och oss myror, men savannen har sedan dess blivit en allt mer olycklig och ojämlik öken med tiggeri, motsättningar och kriminalitet som nått allt högre nivåer, samt gjort oss i princip försvarslösa, allt medan de korrumperade djuren har berikat sig.

I maktlöshet, arbetslöshet och vandrarmyrors spår har ex. antalet fullbordade våldtäkter på savannens myror ungefär sjudubblats sedan 1990. En ny typ av vårtsvin, som förföriskt viftar med savannens flagga fästa i knorren, har naturligtvis profiterat enormt på de känslor av avsky som detta har skapat hos oss myror, men dessa vårtsvin äter vid samma bord som resten av vårtsvinen. Dyngbaggarna gynnar dem och de driver heller inte frågan om att gräva igen Savannens dyng-kryphål även om de driver frågan om repatrieringen av vandrarmyrorna, men även dessa vårtsvin lever på den konflikt.

Denna nya typ av vårtsvin med flagga på knorren har vuxit i antal genom att få privilegiet att bli bespottade med ”rasism” av de andra vårtsvinen i elefanternas fulmedier, vilket skapat sympati för de flaggviftande vårtsvinen hos ca 20% av oss myror. Men hör mig myror! Detta är inga myror! Flaggviftande vårtsvin är inga myror! Detta är helt vanliga korrumperade vårtsvin från vårtsvinens yttersta högerkant! Den värsta giriga sortens vårtsvin!

Yttermera har de andra vårtsvinen, de som framställts som ”goda” i fulmedierna, medvetet fört en signalpolitik åt den stora djävla dinosaurien i syfte att skapa ännu mer misär och ännu fler krig och ännu fler vandrarmyror som ska ge sig ut på rangliga gummibåtar över diket i savannens södra utkant, även om det inte löser något lokalt och enbart skapar osämja hos oss i norr.

Följaktligen har dessa stackars vandrarmyror ofta drivit iland livlösa utmed det södra dikets strand. Det här är den s.k. ”godhetens” och den stora djävla dinosauriens verk, han som korrumperat och vilselett de andra större djuren.

Detta är naturligtvis inte det minsta vänligt för savannen eller ens mot de sekteristiska vandrarmyrorna, vilka de korrumperade djuren använder för att skapa konflikt mellan oss myror.

Det finns inga alternativ. Vi myror måste själva skapa balans här på vår savann, men det går inte genom de korrumperade vårtsvinens teatrala dumgodhet eller deras illusionistiska flaggviftande med knorren.

Importen av sekteristiska vandrarmyror stjäl inte enbart kraft från savannens mentalt friska myror, men det stjäl kraft från vår effektiva hjälp lokalt, söder och öster om det södra diket, där mentalt friska vandrarmyror kämpar mot de mentalt störda vandrarmyrorna.

Importen av sekteristiska vandrarmyror sprider även de sekteristiska problemen som alla de andra myrorna har där nere, samt skapar skuldsättning av myrstackar precis överallt, samt skapar konflikt och kaos mellan oss myror.

Vi myror fick rösta på om vi skulle ha ökad kryphåls-grävning med resten av savannen. Det kallades för EMU. Ni vet den utdöda fågeln. Myrorna sade då tydligt ”Nej”. Idag är mellan 71%  och 74% av myrorna emot ökad kryphåls-grävning, kanske ännu fler, men ändå har myrorna aldrig fått se röken av någon ny ”Ut ur kryphålen”-omröstning, vilket logiskt sett borde varit följden, och följaktligen växer även motståndet mot EU-kryphålen.

Vårtsvin och dyngbaggar låtsas som ingenting. Det debatteras givetvis inte i elefanternas fulmedier, men nu finner allt fler myror andra kanaler där kryphålen debatteras och det har helt tydligt fått effekt och det är positivt. Det ser allt ljusare ut nu för oss myror, men se upp så att inte dinosaurien eller elefanterna äger de medier som ni använder er av!

Vårtsvinen har åtta partier i riksdagen idag, och INTE ETT ENDA av dessa partier driver frågan om en ”Ut ur kryphålen”-omröstning i valet 2018. Det är med detta facit som vi inser att alla vårtsvin tyvärr är ungefär lika mycket vårtsvin.

Det mest bisarra är att det inte ens är hemligt längre att den stora djävla dinosaurien korrumperat våra s.k. ”goda” vårtsvin. Den stora djävla dinosaurien försöker i dagarna förhindra att en medelstor ö av savannen träder ut ur den här idiotin. Helt oblygt dessutom. Dinosaurien har ingen skam i kroppen.

Nästan inget vårtsvin fördömer dinosauriens inkräktande på den här ön i savannen. Varför inte då? Förmodligen för att den stora djävla dinosaurien är den s.k.  ”godhetens” vårtsvins hemliga arbetsgivare.

Men istället för att göra sina jobb, d.v.s. att avslöja och informera om missbruket, vad gör då istället de korrumperade vårtsvinen och dyngbaggarna? Jo. De gör något så bisarrt som att ge sig på de största nordöstliga elefanterna och vårtsvinen, helt utan några rimliga bevis för någon som helst inblandning i någonting av vad som sker på vår egen savann. Nej. Jag skojar inte. Den bisarra farsen är på riktigt. De stora djuren på vår savann har till synes blivit komplett galna. Man kan misstänka någon slags parasit som förtär deras hjärnor.

De förolämpar dessutom den nordöstra delens demokratiskt valda vårtsvin, som sitter vid kontrollerna för en av världens modernaste och effektivaste militära stridskrafter, inkl. gigantiska radioaktiva dyngbomber. Det bekymrar inte vår savanns vårtsvin eller dyngbaggarna det minsta, eftersom de helt uppenbarligen antingen är mentalt sjuka, korrumperade eller lider av vanlig dumhet, vilket naturligtvis är närbesläktat.

Kära myror! De stora djuren arbetar på vår savann inte för vår savann längre. De arbetar för den stora djävla dinosaurien. De verkar kalla honom för Saurus, förmodligen en förkortning för just dinosaurie. Jag kallar honom för George, för det lär han kalla sig själv. Fastän hans hjärna är väldigt liten i förhållande till hans stora kropp så bör vi ändå vara hövliga, för han ser inte oss myror. Han är alldeles för stor.

Vi måste byta ut minst hälften av de stora djuren i September, få in fler friska myror som vågar säga nej till dinosaurien, och det är därför alla ni myror behövs i valet 2018. Demokrati bygger på vår lojalitet, vår öppenhet och en pulserande diskussion. Savannens demokrati måste ständigt vinnas på nytt. Vi är demokratin. Vi är flest och tillsammans är vi starkast. Fem myror är faktiskt fler än fyra elefanter. Däri ligger vår styrka.

Och det är därför hela savannen behöver varje myras kraft, våra lojalitet med varann och vår öppenhet för nya myr-partier som ansluter sig! Myra! Tala med dina vänner och dina kamrater! Starta ett nytt parti eller rösta på ett nytt parti som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet i valet 2018 så att det sker en förändring!

Vi har fortfarande tid på oss. Valsamverkanspartiet har en öppen lista som är öppen för alla nya myr-kandidater med egna myr-visioner ända fram tills två dagar före valet.

På vår hemsida för Valsamverkanspartiet berättar vi mer om hur du röstar på dig själv eller någon annan valsamverkande myra i valet den 9:e September 2018.


Ekologiskt hållbart 1:a Majtal

Glad och trevlig första maj, kära Sverigevänner, kära välfärdsvänner, kära demokrativänner och kära miljövänner!

Själv önskar jag att vi kan vara allt det där tillsammans i en stark enhet som drar åt samma håll. Det är min dröm. Min dröm är att mer vetenskaplighet och långsiktighet ska få inflytande i politiken i Sverige.

Valspurten har börjat. Valspurten handlar allra mest om vilka av oss kandidater som bör sitta i riksdagen 2018 och varför, så jag har funderat på vad som är det allra viktigaste för oss alla, särskilt för barnen, vår framtid, men även för allt levande i Sverige, utrotningshotade arter inberäknade, men även arter i alla andra nationer på vår planet.

Mitt svar är ”ekologisk hållbarhet”. Viktigare politik än en ekologisk hållbarhet har jag inte funnit, men tyvärr har vi inte något parti som driver ekologisk hållbarhet i Riksdagen idag och för mig är det bisarrt. Alla partier borde driva frågan stenhårt. Det parti som vi tror står för ”ekologisk hållbarhet”, svarar inte ens på frågor om ekologisk hållbarhet. Det är märkligt.

Ja. Det är konstigt, för vad är egentligen mer Sverigevänligt än ekologisk hållbarhet? Vad är egentligen bättre för välfärden än ekologisk hållbarhet? Hur kan demokrati ens överleva utan ekologisk hållbarhet?

Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan allt levande och den miljö vi lever i. Ekologi är en ung vetenskap i snabb utveckling och vi förstår nu allt mer om samspelet mellan olika former av liv.

Ekologi kan vara artrik och livgivande eller torftig och artfattig, men vi människor kan påverka ekologin positivt så att alla gynnas av en nyttig balans. Och det är därför jag anser att alla vi varelser tillsammans bör känna enhet med varann och söka balans med den ekologi som gör att vi själva och alla andra andra arter kan må bra.

Vetenskapen ekologi betraktar naturen, men lägger inget värde i sprudlande liv och balans, men det gör jag och jag vet att ni gör det också eftersom ni inte överlever utan den. Detta värde kallar jag för ekologisk hållbarhet och för mig är det att tänka lokalt, att odla lokalt och stärka det egna landets lokala ekologi.

Men ekologisk hållbarhet är också att hjälpa andra människor och andra nationer att lyckas med ekologisk hållbarhet, och vi kan alla ha nytta av att hjälpa varann, för jorden kan träffas av en stor asteroid och då behöver vi varandra på riktigt för då blir det enorma temperatursvängningar på planeten. Då behöver vi verkligen ta hand om varann.

Och vad är egentligen värdet av motsatsen? Vad är värdet av att överbefolka och utarma naturen, när vi inte måste det? Vad är egentligen värdet av onödig kapprustning, krig, falsk tillväxt av illaluktande överkonsumtion som ingen verkligen behöver. Vad är värdet av ett sådant liv?

Ekologisk hållbarhet är så mycket mer intelligent och värdefullt. Ekologisk hållbarhet är för mig tillväxten av naturen och tillväxten av det som är nyttigt och fantastiskt och underbart för oss människor så att vi kommer i balans med vår natur i hela världen. Ekologisk hållbarhet är faktiskt INTE tolvbarnsfamiljer idag när planeten redan är överbefolkad.

Det råder delade meningar om klimathot och klimatalarmism, men vad gäller ekologisk hållbarhet så är alla som har normal mental förmåga i princip 100% eniga. Vi är eniga att ekologisk hållbarhet är nödvändigt för vår överlevnad. Tillväxt förbi en viss balanserad nivå är motsatsen. Tillväxt förbi den ekologiskt hållbara nivån leder ofrånkomligen till katastrof och bort från verklig välfärd för framtidens generationer.

Ekologisk hållbarhet är t.o.m. viktigare än freden mellan kärnvapenmakter. Varför är det så? Jo. För att åstadkomma kärnvapenkrig, så måste någon aktivera förstörelsen, men för att åstadkomma ohållbar tillväxt och förstörelse så behöver vi egentligen inte göra någonting alls aktivt, bara vara kortsiktiga och dumgiriga, ex. rösta på den som lovar oss mest i plånboken, ler vackert eller säger skola, vård och omsorg, mest trovärdigt och välkammat.

Gå inte på lögnerna gott folk! Ekologisk hållbarhet kan nämligen förstöras enbart genom att du som väljare är ouppmärksam. Och visst är det lätt att vara ouppmärksam, läsa medier som uppmanar till konsumtion, hetsar till krig och konflikt, samt lulla runt i en falsk tro på att allt löser sig bara man ber till Gud eller Allah.

Öppna ögonen gott folk! Gud och Allah, om de finns, är inte ansvariga för alla de som dött i krig i de artfattiga öknar som människorna själva skapat. Skyll inte på Gud eller Allah vars fantastiska ”skapelse” människorna helt själva har förstört! Vi behöver bara göra det som kommer naturligt för oss kortsiktigt, bara fortplanta oss över en viss nivå, likt omedvetna kaniner, eller konsumera oss över en viss nivå, så blir beteendet plötsligt katastrofalt ohållbart.

Ekologisk balans är en utmaning. Det kräver kräver nämligen inskränkandet av friheten att vara naivt dum i huvudet. Det inskränker friheten att kunna välja korkade politiker, präster eller mullor som inte kan tänka rätt långsiktigt och därför ständigt leder in folket i olika bekymmer med sitt dumma ohållbara tänkande.

Jag anser INTE att vi har råd att ta oss den friheten om vi verkligen bryr oss om barnens framtid. Ekologisk balans kräver nämligen intelligens hushållande med resurser och framförhållning, inte att vi på ett naivt sätt importerar fel beteenden från länder som redan gått in i den ohållbara väggen och sedan flyr den misär som deras kulturer har skapat.

Ekologin kan kännas i luften vi andas, i vattnet vi dricker och i frukten vi äter, frukten som utvecklats naturligt i miljoner år och som behandlas naturligt med kärlek av oss. Alla vi varelser bör tillsammans känna enhet med varann och vår natur, men endast med intelligens kan vi rädda naturen.

Ja. Jag är för ekologisk hållbarhet och välfärd med stolthet och med glädje. Jag blev det tidigt när jag som parvel tultade runt i buskagen och fick uppleva fantastisk artrik natur. Denna naturliga kärlek till naturen.

Jag stärktes ytterligare i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag såg en mager häst piskad till lydnad av en fet egyptier i ett överbefolkat Kairo.

Jag stärktes ytterligare i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag fick se den fruktansvärda fattigdomen och lidandet i Indien, vilken beror på en vidrig överbefolkning.

Jag såg hur människor levde där, avmagrade under plast skynken, intill ett berg av sopor, plastpåsar och förvildade lopp-ätna hundar som folk sparkade på.

Ja. Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag lyssnade på en ledsen äldre fiskare i Thailand som sett hur fisken försvunnit från hans korallrev, p.g.a. överbefolkning och överfiskning, en fiskare som numera agerade hallick åt unga fattiga thailändskor, vars uppgift blivit att tillfredsställa feta rika  turister. En vidrig och ohållbar turism.

Ja. Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning på resa i de allt mer kapitalistiska kommunistländerna Laos och Vietnam, när jag såg hur människorna även där kalhögg och våldförde sig på sin egen natur och hur girigheten fick fotfäste i deras medvetanden genom TV-apparater och propaganda importerade från väst.

Ja. Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning, när jag mediterade flitigt och kände djupt medlidande med djuren, som också får lida för att vårt samhälle blivit ohållbart.

Jag stärktes i min ekologiskt hållbara välfärdsuppfattning när jag informerades om att på endast 65 år så har det utrotats fler djurarter än vad vad som utrotats de senaste 65 miljoner åren.

Men det är inte enbart den direkta medkänslan, men också förnuftet som visar mig att den ekologiskt hållbara välfärdsuppfattningen är rätt väg. Arkeologi och jordbruksforskning pekar i samma riktning, men även matematik bevisar att ekologisk hållbarhet är lika viktigt som jämlikheten är för vår lycka, ändå har de flesta miljöpartister, som egentligen vet bättre, lämnat ekologisk hållbarhet bakom sig, och befattar sig idag med fullkomligt icke-ekologiska frågor.

De flesta politiker har också lämnat solidariteten bakom sig, genom att de sålt sig till globaliseringens ökade transporter och de spottar idag på lokal nationell självständighet och på ekologiskt hållbar frisk kultur och kallar det mentalstörda kulturella sammelsurium som de skapat för s.k. ”mångkultur”, detta humbug som inte kan skapa enhet och solidaritet människor emellan, eftersom kulturerna är alltför olika varandra.

Samtidigt ser vi ett samhälle där 90% av folket blivit fattigare, ett klassmässigt segregerat samhälle, där den sociala tryggheten blivit bräckligare och där lyxbåtarna, herrgårdarna och lyxvåningarna blivit allt större. De starka fåtalet har tagit för sig och 90% av medborgarna tvingas konkurrera med varann om allt färre arbeten till allt lägre löner, samtidigt som hyrorna stiger. Friheten minskar och riskerna för alla ökar.

Men se ändå på mitt halvnöjda leende! Jag har en dröm. Jag har en dröm om ett bättre samhälle och jag vet att folket i slutändan enbart har två val att drömma om, den ekologiska vackra välfärdsdrömmen eller den kortsiktiga egoistiska drömmen som levereras av de som ljuger och hetsar, den dröm som leder till allas bestraffning.

Så jag hoppas för din egen skull och för framtidens generationers väl att det blir det ekologiskt hållbara Sverigevänliga välfärdsamhället som vi kommer drömma om tillsammans och att vi verkligen förtjänar det. Förtjäna det, gott folk! Förtjäna det!

En bägare fylls droppe för droppe. Var en sådan välsmakande droppe! Det är en liten uppoffring i valet 2018 för dig att börja fylla den riktiga koppen, exakt den välsmakande kopp som du verkligen vill ha, och det kan bidra till en full kopp för framtidens generationer också.

Det kan leda till att framtidens generationer kommer tacka dig och känna respekt för dig och vad du gjorde. Förtjäna den respekten! Var inte ett dumt djävla våp i valet 2018! Förtjäna respekten!

14 uppriktiga och välmenande frågor till Miljöpartiet som ligger i närheten av 4%

Hej kära Miljöpartister och miljöpartistiska väljare i hela Sverige!

[Editerad med kompletterande information och små förändringar den 20.09.2018]
[Editerad med kompletterande information och små förändringar den 23.01.2019]

– Varför svarar ni inte på frågorna nedan i kommentarsfältet eller skickar mig en ping från er egen blogg om saken?
– Vad är det med er?
– Klarar ni inte av ett deliberativt samtal?

Jag föddes grön även om jag är vänster. Jag blev tidigt medlem i Miljöpartiet eftersom jag tidigt insåg att ett rent glas vatten och giftfri mat är viktigare för våra barn och framtidens generationer än både ekonomisk tillväxt och socialpolitisk jämlikhet. Och det är därför det är med stor sorg jag ser att det numera högervridna Miljöpartiet förlorar medlemmar och halkar ner under 4%-spärren.

Jag är inte enig i all den kritik som Schlaug framför mot Miljöpartiet, och även han ska både berömmas och kritiseras, men tillåt mig nu ställa några frågor till alla er ”ekologiskt hållbara” medlemmar och väljare, med Schlaugs kritik och Miljöpartiets lednings senaste prioritering som grund!

Bild på två personer som suger ut resurserna ur jorden
Varje människa utgör en miljöbelastning på olika vis.

Välkommen till ett öppet och hövligt samtal där vi tillsammans söker sanningen, för jag är övertygad om att evidenta svar på frågorna nedan, samt vetskapen om olika former av  osanning, kan hjälpa Miljöpartiet att bli alla människors riktiga vän i alla väder. Och det är därför alla era väl genomtänkta svar är varmt välkomna i kommentarsfältet. Välkomna!

1. Vad är det som är ekologiskt hållbart med värdlandsavtalet med Nato, en organisation som flyttat fram sina kärnvapenbaser mot Ryssland och gjort att domedagsklockan nu står på två minuter i midnatt, en organisation som störtat Irak och Libyen i fördärvet, samt stödjer terrorismen mot demokratin i Syrien?

Bild på två Nato-apor på en jordglob med bomber inuti ett nobelpris
Är det inte bättre att stå i vild opposition till alla partier som deltar i ap-spelet?

2. Vad är det som är logiskt med att hävda att 30-timmars arbetsvecka eller medborgarlön är otidsenligt när arbetslösheten, automationen och robotiseringen ökar, samtidigt som klyftorna ökar mellan rik och fattig i samhället, p.g.a. EU-medlemskapets race mot bottnen?

3. Vad är det som är ekologiskt hållbart med att identifiera sig som ”liberal” och vad avses med denna liberalism? Kapitalliberalism? Bomb-liberalism som de s.k. Liberalernas? Socialliberalism? Hitte-på-ordet ”vänsterliberalism”? Oavsett vilken slags liberal-ord som avses, så vad är det som är ekologiskt hållbart med det ni avser?

Bild på Hanif Bali med maskingevär

Är marknads-liberalernas och kapital-liberalernas bomb-liberalism åt monopolkapitalets militärindustriella komplex ekologiskt hållbart?

4. Vad är det som är ekologiskt hållbart med att hävda att kravet på friår ”skymmer sikten” för Miljöpartiet? Kommer inte samhället slitas isär, som i USA, om vi inte delar på jobben solidariskt eller inför medborgarlön?

5. Vad är det som är ekologiskt hållbart med ekonomisk tillväxt? Kritik mot fenomenet tillväxt framhålls normalt sett av politiskt gröna rörelser och av vetenskapsmän inom områdena matematik, arkeologi, biologi och jordbruksforskning, f.ö. Vetenskapliga partiets huvudfråga.

Bild på två förvånade människor som undrar hur det kunde ske att resurserna tog slut med ett slurp.
Vad är ljudet av att söte-sheiks-dagarna är över?

6. Och på tal om den konsumtionsökning, som tillväxten leder till, vad är det som är ekologiskt hållbart med en generösare flyktingpolitik? Hur ska införseln av extremt barnavlande kulturer förbättra den ekologiska hållbarheten? Hur ska ”särskilt utsatta områden”, dessa parallellsamhällen, denna s.k. ”mångkultur” med brinnande bilvrak, osorterade sopor utslängda på gårdarna, sekteristiska friskolor och kvinnoförtryckande sharia-poliser, kunna förbättra den ekologiska hållbarheten? Vad är planen? Att Sverige ska bli ett nytt Bangladesh, eller en konflikt som liknar den i Myanmar/Burma? Vad är ekologiskt hållbart eller humant med det?

7. Vad är det som är ekologiskt hållbart med permanenta uppehållstillstånd till icke-barn och icke-flyktngar i ett kallt överkonsumerande Sverige? Borde inte asyl ges till människor med verkliga asylskäl och till riktiga barn i verkligt behov av hjälp? Skulle vi inte kunna hjälpa hundrafalt fler människor till lokal ekologisk hållbarhet och balanserad population genom UNHCR för samma mängd pengar?

8. Miljöpartiet tog bort sitt utträdeskrav ur EU. Visserligen driver inget annat av riksdagens partier aktivt ut ur EU, enbart SD och V, men nästan i smyg, men frågan går till Miljöpartiet. Vad är egentligen ekologiskt hållbart med EU:s miljövidriga transporter och öppna gränser för orättvis icke-lokal miljöfarlig handel, kriminalitet, droger och vapen, samt social dumpning på Sverige, samt en tillväxande mängd med människor som tydligen ska leva på en nordisk standardnivå i ett arktiskt klimat?

9. Kan något som INTE är ekologiskt hållbart anses vara humant eller bra för miljön på lång sikt? Hur då?

10. Tror ni att mina frågor och Schlaugs kritik, samt även andra f.d. miljöpartisters kritik, kan ha ett samband med att Miljöpartiet nu ligger farligt nära 4%-spärren? Vilket samband? Kritiken i sig eller det faktum att Miljöpartiet inte tagit den till sig?

11. Tror ni att det kan vara mer ekologiskt hållbart att lyssna på kritik och ta till sig den, eller vill ni att fler Miljöpartister bör rösta på Vetenskapliga partiet eller Alternativet de Gröna, eller annat valsamverkande ekologiskt parti i nästa val?

12. Vad är det som är ekologiskt hållbart med klimatalarmism fastän alla forskare, ALLA FORSKARE, samt alla som tittat snabbt på diagram för klimatet, VET att vi INTE kan förutsäga klimatet? Solaktivitet, supervulkanutbrott och asteroidnedslag kan ex. inte förutspås. Så är det faktiskt. Och hur vet vi vilken temperatur som är bäst för livet på planeten egentligen? Klimathotare förutspår med hjälp av icke-verifierade klimatmodeller att temperaturen plötsligt ska stiga med hela 8 grader under 100 år enligt Wikipedia p.g.a. CO2, vilket enligt paleoklimatologin skulle ge oss temperaturer som liknar de under Miocene. Ponera att det (mot förmodan) blir så. Vad bör vi då göra åt detta? Kanske förbereda oss på konsekvenserna på ett ekologiskt hållbart vis? Öka vår beredskap? Borde inte en mer ekologiskt hållbar politik inkl. beredskap vara viktigare, än att spärra av storstäderna och subventionera elcyklar till de som redan är relativt välbärgade och egentligen behöver mer motion, p.g.a. den skenande metabola sjukligheten?

13. Vad är det som är ekologiskt hållbart med att blint lyda de som uppfunnit klimatalarmismen om uppvärmning i imperialistiskt/globalistiskt syfte, samt repeterar den genom de välkända lögnmedier som de äger? Borde inte ekologisk hållbarhet innebära mer nationella/lokala lösningar och en minskad population?

14. Vad är det som är ekologiskt hållbart med spridningen av sekteristisk, ekonomisk eller religiös, tillväxt-iver till planetens alla gröna ytor, vilket ni helt tydligt förespråkar?

Mer intressant om ekologisk hållbarhet:

Gröna partiet är ett av de mer lovande alternativen, ett parti som kanske kommer bespottas nedsättande med ekofascism i gröna kretsar, precis som vårt parti. Gröna partiet tror fortfarande på klimatalarmismen. Jag respekterar det. Även jag är klimatalarmist men pekar på plötslig nedkylning som ett farligare och troligare event och att vi därför bör satsa på mycket hög beredskap. Kanske är historiska diagram felaktiga? Vem som helst kan vara vilseledd, även jag naturligtvis.

Men vad viktigare är, så uppmärksammar Gröna partiet oss alla föredömligt på andra viktiga ekologiskt ohållbara problem och det är därför jag hoppas att GP kommer ta sitt förnuft till fånga och valsamverka med oss för att ekologisk hållbarhet ska ta sig över 4%-spärren någon gång. Meditera djupt, likt Jesus och Buddha, på de hållbara argumenten för valsamverkan!

Vad betyder Kristus? – Något att verkligen meditera djupt på i krigiska torra tider

Det är Kim Lundgren som står för min upplysning idag via Newsvoice. Det är en viktig rättelse. Tacksamhet för den rättelsen! Jag hade själv fått om bakfoten att det betydde ”korsfäst” men det var fel. Vi ska aldrig låta osanning stå oemotsagd, såsom osanningen förvillar och alltför ofta står oemotsagd i de giriges medier. Men varför var då denna rättelse om Kristus så viktig?

Bild på olja som rinner ur en flaska

Jo. Vi har således att göra med en rituellt smörjande religion här, samt på svenska alltså Jesus ”den insmorde”, eftersom det varit en rit att smörja in höga präster och kungar i judendomen. Jesus var alltså utsedd av sina följare som kung eller högste präst genom smörjelse. Ögonblicket då han smordes och utsågs till den verkliga kungen/prästen gissar jag var när han efter sin kamp smordes efter sin död och hans filosofi fick evigt liv genom att hans eftermäle blev evigt.

Själv innan min dagliga kära kamp för fred, så föredrar jag min dagliga rit med kokosnötsolja på mitt huvud. Det är kanske lämpligt då jag utsett mig själv till en slags präst/kung i handling genom Vetenskapliga partiet och det inkluderande Valsamverkanspartiet? Detta är nämligen resultatet verkligheten kombinerat med djup meditation, likt Jesus.

Kristus betyder tydligen också ”fredens prins” på grekiska. ”Prins” kommer från betydelsen ”den förnämste” på latin. Det är helt klart ett passande namn både för Jesus och för mig, anser jag, eftersom det parti jag driver strävar efter fred, till skillnad från ALLA andra partier, som jag träffat på, vilka tyvärr i handling skapar separation och/eller konflikt på olika vis.

De flesta av riksdagens partier säger sig verka för fred, men genom underkastelse under pengarnas gud Mammon och under krigets gud, feghet och andra synder så gör de i realiteten motsatsen. T.o.m. det politiska partiet som kallar sig ”Enhet” strävar efter separation har jag upptäckt. De vill inte valsamverka trots vackra ord.

Även kommunisternas partier som faktiskt vill dela brödet och vinet lika människorna emellan använder vackra ord om fred och samverkan, men verkar de för fred och enhet i handling? Nej. Separerade står t.o.m. kommunisterna inbördes i två olika partier. Kommunistiska partiet och SKP.

Men kan man då samverka med allting och vara fredlig samtidigt? Nej. Fred kan naturligtvis inte uppstå genom samverkan med krigets förespråkare, inte med krigiska profeter, inte med människor som söker konflikt. Fred kan enbart uppstå genom samverkan med fredliga människor och fredliga länder som följer gemensamma lagar och styrs av en fredlig intention. Krigets ondska ska man bemöta med bestämd bojkott och krigets ondska, imperialismen, måste man krossa genom antiimperialism om man menar allvar med fred.

Nu är det bara du själv som efter djup meditation, likt Jesus, samt ev. uppvaknade i mod, medkänsla och förnuft, gärna ska låta dig smörjas eller följa och stödja de insmorda, anser jag! Jag rekommenderar sparsamt med ekologiska oljor på torra partier och rekommenderar även att vi alla tillsammans hjälper varann med fötterna om de skulle behöva tvättas eller smörjas. ;-)

Med så mycket mod, medkänsla och förnuft som möjligt är
/Martin, fredens förnämste ”kokosnötsolje-insmorde”

…eller om vi nu verkligen ska använda rena rama grekiskan:

/Μάρτιν, ειρήνη πρίγκιπας κοκοφοινικέλαιο αλείφω

Välfärd & Frihandel? – ”Racet mot bottnen” – ”Race to the Bottom”

Racet mot bottnen är en viktig metafor för att illustrera olika unioners sårbarhet för mellanstatlig konkurrens. Metaforen innebär att staterna konkurrerar med varandra och försöker underbjuda de andra staterna med sänka skatter, sänkta utgifter och förenklade regelverk, detta för att göra staterna mer attraktiva för externa ekonomiska intressen.

Människor på startlinje inför ett hopp från ett höghus
(För fullständig bild se: http://www.ideaeconomics.org/guerracartoons/2015/2/11/race-to-the-bottom)

Racet mot de lägre skatteintäkterna leder då även till ett välfärdsrace mot bottnen, eftersom skatter bekostar välfärd. Racet drabbar främst de som är i behov av välfärdstjänster, ex. skola, vård omsorg, vilket i sin tur kan leda till ”social turism” inom unioner och följaktligen drabbar de stater där folket röstat för mer välfärd.

Frihandeln inom unioner gör att varor kan produceras billigt i en stat och sedan kan transporteras till andra stater för försäljning och där konkurrera ut dyrare produkter/företag/stater. Den insparade skatten förvandlas då till en lågbeskattad vinst för företaget. Företaget kan dessutom ofta skaffa sig en monopolställning som möjliggör en ännu större vinst och då kittlar det naturligtvis gott i den lilla giriga bockfoten.

Affärsman med horn och bockfötter

De företag som utnyttjar racet mot bottnen bäst blir följaktligen vinnare, och de företag som varit moraliskt högstående eller varit för små för att kunna profitera på det lagliga skattefifflet förlorar, samtidigt som människorna generellt inom unionen förlorar i välfärd, och det är därför småföretagare och medelstora företag tillsammans med folket (99%) har ett gemensamt intresse mot monopolföretagen (1%) att vi alla tar oss ut ur EU och andra unioner och återupprättar protektionistiska nationalstater.

Väl fungerande protektionistiska nationalstater leder inte enbart till människovänligare samhällen i hela världen, men dessutom till bättre ekologi, med färre onödiga transporter, samt att vi då hushållar bättre med våra gemensamma resurser på planeten.

I Sveriges riksdag finns två partier som vill ta oss ut ur ”racet mot bottnen”, d.v.s. ut ur EU. Vänsterpartiet och högerpartiet Sverigedemokraterna. Men trots det utmärkta med att de säger sig vilja ta oss ut ur EU så finns det mer att önska sig av dessa två partier, anser jag.

Vänsterpartiet är ett parti som kan bli bättre för Sverige och svenskt företagande, eftersom de hade kunnat sätta Sverige först och visa mer vilja att stoppa den sociala turismen och den extrema fascistiska sekterismen som fritt breder ut sig i förorterna, något som undergräver demokratin och är oönskat av de allra flesta svenskar, men även oönskat av de allra flesta invandrare, men kanske främst oönskat av de människor som flytt konsekvenserna av den extrema fascistiska islamismen.

Sverigedemokraterna är sannolikt kortsiktigt bra för Sverige, tills vi lämnat EU-medlemskapet, men är förmodligen dåligt på längre sikt för Sverige, helt enkelt för att det är ett borgerligt parti, precis som de flesta partier i riksdagen är. Partiledaren Jimmie Åkesson är ex. en f.d. moderat och som vi vet är de flesta moderater för extrem ojämlikhet i samhället och de kommer sannolikt kohandla bort EU-frågan alltför lättvindigt.

Vetenskapliga partiet är för ett utträde ur EU, precis som SD och V, men vi vill vara ännu tuffare än Sverigedemokraterna vad gäller migrationspolitiken samt fortsätta att föra extrem högerpolitik tills vi väl lämnat EU-medlemskapet, enligt logiken i bloggposten, för att först därefter föra vänsterpolitik, d.v.s. den bästa logiken av båda partierna. Detta kommer kunna ta oss tillbaka till det samhälle som liknar det vi hade tidigare då landet leddes av intelligentare socialdemokrater, men nu alltså med mer inslag av ekologi.

Om du skulle tycka att detta verkar intelligent så stöd gärna partiet litegrann varje dag, tala med andra om oss, skriv om oss, läs mer och ställ frågor och ta reda på hur man röstar på oss i valet 2018!

Mer intressant om vad ”racet mot bottnen” kan resultera i:
http://www.maxgustafson.se/ekonomi/laglig-stold/
https://helmersblogg.wordpress.com/2012/05/17/ta-fran-de-fattiga-och-ge-till-ingvar-kamprad/
https://samnytt.com/ungerska-skatteinkomster-okar-mer-an-bnp/

Klimat – Miljöpartiet väljer till synes logisk taktik inför valet 2018, men det är något som inte stämmer riktigt

Jag gick själv ur Miljöpartiet, ungefär i samma veva som Birger Schlaug, när majoriteten i partiet röstade fram att Miljöpartiet INTE skulle ha ett utträdeskrav ur EU. Men vari ligger det logiska i MP-taktiken idag? – Jo. I en debattartikel i Metro ser vi hur kongressen eller partistyrelsen tänkt. Språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin skriver:

”Enligt en färsk undersökning från Novus är miljö och klimat den fråga som flest unga ser som sin viktigaste politiska fråga. Samtidigt konstaterar nio av tio svenskar att klimatförändringarna är allvarliga, enligt en opinionsundersökning från Inizio.”

Det är något som inte stämmer logiskt här. Fastän unga människor ser ”miljö och klimat” som sin viktigaste politiska fråga, samt att de flesta svenskar anser att ”klimatförändringarna är allvarliga”, så har Miljöpartiet ändå legat under 4%-spärren hela 2017 enligt Inizio.

Var nu extra uppmärksamma! Varför har opinionsinstitutet ex. bakat ihop ”klimat och miljö” men inte angett exakt HUR viktigt människor anser att klimat är i förhållande till ex. kärnvapenupprustningen, eller fred istället för massmord via islamistiska proxy-arméer? Varför har man inte angett VAD människor tror att klimat beror på, eller PÅ VILKET SÄTT människor anser att klimat kan vara viktigt? Varför har man inte frågat människor om de VERKLIGEN analyserat saken eller VARIFRÅN de fått sin uppfattning?

Vetenskapliga partiet är ex. för ekologi, p.g.a. vetenskapliga evidens, men vi ställer oss mycket skeptiska till evidensen för klimatbluffen. Vetenskapliga partiet antar, med de evidens vi finner relevanta f.n., att vi inte kan göra något för att påverka klimatet som sannolikt beror på solen eller andra kosmiska fenomen, samt att det stora ”klimathotet” för oss alla främst verkar vara plötslig nedkylning, enligt de övertydliga diagrammen, inte uppvärmning.

Jag spekulerar även på om medias hittepå-skrämselpropaganda, som språkrören använder, heller inte fungerar så väl längre på ungdomarna med sina smartphones. Se ex. hur språkrören i maskopi med Metro, till synes i ren panik, försöker skrämmas helt utan att vilja ange sina evidens:

”Koldioxidhalten i atmosfären ökar och är nu uppe i den högsta nivå jorden haft på 800 000 år. Extrema väderhändelser som orkaner, skyfall och extrem torka har ökat med 46 procent bara sedan 2007, enligt en forskningsrapport från bland annat WHO. Orkaner som Irma, Maria, Harvey och de våldsamma skogsbränderna i Portugal, Spanien och Kalifornien ger en föraning om vad klimatförändringarna kommer att leda till om vi inte byter väg nu.”

Idag kan vi enkelt läsa på innan vi skaffar oss uppfattningar, ex. om varifrån språkrörens siffror kommer. Vi kan ex. enkelt se hur det vilseleds på ett sekteristiskt vis med skrämsel-statistik medvetet. Och vi kan ex. lätt hitta siffran som språkrören använt via ex. klimatupplysningen:

http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2017.08.pdf

Uppgiften står på sid 8 och är tydligen en helt okritisk räkning av antal rapporter per år från EMDAT. Totalt meningslöst, liksom den mesta statistiken i ”rapporten”. Lägg t ex märke till att de slagit ihop antal dödsoffer beroende på värme och kyla i en av sina ”hälsoindikatorer” (sid 11).

En svensk institution är också inblandad. Nej inte Södertörns högskola, Umeå universitet givetvis. Sorgligt att se sådan dynga publiceras i Lancet.”

…och Lancets egen chefredaktör som nämns menar tydligen att ca hälften av all forskning är forskningsfusk:

”Fallet mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
/Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
/Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

I det här fallet med klimatet har vi sannolikt att göra med ”ogiltiga undersökande analyser”. Jag spekulerar nu, men jag tror helt enkelt att de riktiga miljöpartisterna, de som verkligen bryr sig om både miljö och människor, gått till Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna eller funderar på Vetenskapliga partiet.

Vissa av de som bryr sig mer om människor än miljö har förmodligen t.o.m. gått till Sverigedemokraterna, eftersom de kanske bryr sig mer om Sveriges pensionärer, vården, skolelever och allmän trygghet, eller att vi bör leva mer som den medkännande Jesus förespråkade än vad krigsherren Muhammed genomförde. SD ser kanske detta som viktigare än ex. klimatet eller t.o.m. ekologi, eftersom högerpartiet SD verkar vara för frihandel, även om SD är emot EU:s regler, vilka de anser orsakat det migrationskaos som blivit deras huvudfråga.

Vänsterpartiet har visserligen svalt media-lögnen om klimathotet, likt Miljöpartiet och folket, och har förmodligen heller ingen aning om varifrån påhittet kommer, eftersom detta medvetet mörklagts av de medier som deras medlemmar läser, men vad viktigare är så är V för ”socialism och feminism på ekologisk grund” enligt Wikipedia, vilket man lite finare faktiskt kan uttrycka som: ”jämlikhet, jämställdhet och ekologi”, helt utan att repellera män. Miljöpartiet har faktiskt inte något av dessa element kvar i realpolitiken. Deras ord är i realiteten enbart tomma ord för MP och ingen väljare gillar ljugande politiker.

Vänsterpartiet, och kanske folket, har förstått att mer jämlikhet skapar mer jämställdhet, samt mer harmoni människor emellan, även om välbeställda ”feminister” lyckats lura ca 3,5% av kvinnorna att kasta bort sina röster. Det är ex. evident att mordstatistiken sjunker i mer jämlika samhällen enligt forskarna och förmodligen också våldet.

Våld drabbar ofta kvinnor på ett mer fruktansvärt sätt, genom våldtäkt, vilket de sedan ofta lever med resten av livet, och mäns våld mot andra män är förskräckligt nog. Extrema beteenden ökar naturligtvis också när människor blir offer för ett allt hårdare och konfliktfyllt samhälle då ointelligenta människor ibland tyr sig till sekter där de kan hamna i extrema psykopaters klor.

Mer ekologi kan Vänsterpartiet skapa efter ett utträde ur EU. Vänsterpartiet är tydligt för ett utträde ur EU, likt Vetenskapliga partiet, vilket kommer minska miljöfarlig frihandel och göra ekologiska svenska produkter billigare i Sverige, i förhållande till icke-ekologiskt som transporterats långa sträckor och får en tullavgift på sig.

Svenska ekologiska producerande företag blir då gynnade och samtidigt kommer fler ha råd att köpa produkterna. Samtidigt kan man utan EU enklare beskatta företagen rättvisare utan att företagen tvingas registrera sig i olika skatteparadis för att hålla lönsamheten uppe. Ut ur EU och ekologi kommer dessutom skapa fler ekologiska arbeten i Sverige. Således kommer dessa ungdomar med stor sannolikhet välja Vänsterpartiet (eller möjligtvis Vetenskapliga partiet om de är för mer vetenskaplighet i samhället och färre extrema sekter).

Miljöpartiet såväl som Vänsterpartiet välkomnar, helt tydligt, den extrema islamismen på olika vis, d.v.s. fascism i ordets verkliga betydelse, vilket ungdomarna ofta råkat ut för på olika vis. Det finner jag besynnerligt, men det beror förmodligen på olika former av osanning som medierna använder för att uppnå den konflikt som deras ägare berikar sig på och som folket i dessa partier okritiskt tar till sig och hjärntvättas av. Vurmen för islamismen kommer ju knappast från de barn som utsatts för islamismens krig eller islamismens fascistiska förtryck.