7 vetenskapsmän är eniga – Sverige kan och bör skriva under kärnvapenavtalet

Kåre Axell, doktor i experimentell elementarpartikelfysik, adjunkt vid Chalmers Tekniska högskola 2012-2015, Inge Axelsson, professor emeritus i medicinsk vetenskap, Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring, Lars Rydén, professor emeritus i biokemi, Gunilla Svensson, professor i meteorologi, Elisabet Södersten, psykolog, Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning visar upp sina argument för att […]