Skandinavisk enhetstat

EU-medlemskapet går att ändra på. Sverige slutar då betala den alltför väl tilltagna medlemsavgiften och upprättar sedan tullmurar för att skydda företag som är baserade i Sverige och kan sedan ev. bjuda in ex. Danmark och Norge till att bilda en stark Skandinavisk hederlig enhetstat med enhetliga lagar och skatter. Detta tror vi att det finns ett större folkligt stöd för i hela Skandinavien än vad det finns för EU eller andra liknande haltande frihandels-unioner där olika regeringar bjuder under varann i välfärd. Skandinavien är i princip ett folk med ett språk som mestadels skiljer sig dialektalt och där ett gemensamt språkbruk efterhand kan upprättas.