Godhetens självmotsägelser – Lista på speciellt dumma politiska oxymoroner

Nedan har jag tagit upp sju oxymoroner. Anledningen att jag tar upp fenomenet oxymoroner, d.v.s. självmotsägelser, är ett Youtubeklipp från SwebbTV där Karl-Olov Arnstberg, professor i Etnologi, Jan Tullberg, Docent i Företagsekonomi och Jan Sjunnesson, fri skribent och folkbildare, med intressanta internationella erfarenheter, mycket hövligt poängterar några oxymoroner i svensk politk. Även ett Youtube-klipp om […]

Glada Nyheter – Migrationsverket påbörjar positiv förändring

Jag förstår de ungdomar som flyr sina problematiska nationer och orsakar extrem ekonomisk invandring. Jag förstår även de som vill hjälpa dem ekonomiskt till välfärd, men sanningen är att man oftast kan hjälpa fler människor på plats med de pengar som finns. Hjälper man dessutom på rätt sätt, långsiktigt med exempelvis utbildning där även flickor […]